Håndværkerfradrag i 2021 - få svar på alle dine spørgsmål om ordningen

Værd at vide om håndværkerfradrag i 2021

Skrevet den 15. december 2020 af - 988 kommentarer

Håndværkerfradrag for 2020 og 2021 er et grønt håndværkerfradrag. Med håndværkerfradraget kan du få fradrag på op til 12.500 kroner pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig i 2020 og i 2021 stiger beløbet til 25.000 kroner. Se, hvordan du kan bruge håndværkerfradraget i grafikken nedenfor.

Håndværkerfradrag 2021

Hvordan får man håndværkerfradrag?

 • Det er kun muligt at få fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde.
 • For at få håndværkerfradrag skal du betale for arbejdet elektronisk (MobilePay eller bankoverførsel).
 • Når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

Fradrag Hvor meget kan man få i håndværkerfradrag?

I 2021 er der på finansloven afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget. Det betyder, at man som privatperson i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn. I 2021 er det også muligt at få servicefradrag for op til 25.000 kroner. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%. Skatteværdien på håndværkerfradraget bliver fortsat på 27%, men kan variere fra kommune til kommune.

Besparelsen ved at indberette håndværkerfradraget:

Når du skal beregne, hvor meget du reelt sparer, skal du finde 27 % af det indberettede beløb:

Én person

Eksempel: Udskiftning af vinduer: 1 person

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved en person: 25.000

27 % af 25.000 = 6.700 kr.

To personer

Eksempel: Udskiftning af vinduer: 2 personer

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000

27 % af 50.000 = 13.400 kr.

Dokument Sådan indberetter du dit håndværkerfradrag:

 1. Når du skal indberette dit håndværkerfradrag skal du gå til din personlige side på TastSelv.
 2. Her logger du på med dit Nem ID.
 3. Gå til forskudsopgørelse og vælg det år, hvor du har fået udført håndværkerarbejde.
 4. I feltet ”Håndværkerfradrag” indtaster du det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura.
 5. Udfyld efterfølgende informationer om firmaets CVR-nummer, betalingsdatoen og den samlede arbejdsløn, når formularen beder dig om det.
 6. Beløbet vil efterfølgende blive integreret i din årsopgørelse.

Person Hvem kan få håndværkerfradrag?

 • Personer over 18 år, som er skattepligtige i Danmark
 • Du kan få håndværkerfradrag både til privatbolig, sommerhus, fritidsbolig, ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig – så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto.

Kalenderdato Hvad er fristen for håndværkerfradraget?

2020: 12.500 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2020 på op til 12.500, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021.

2021: 25.000 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2021 på op til 25.000, for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Betales der for arbejdet senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Ingen fradrag Det er ikke muligt at få håndværkerfradrag til:

 • Nybyggeri
 • Arbejde, som finansieres af boligforeningens fællesudgifter
 • Renovering, hvor du ikke har adresse på bopælen
 • Arbejde, som ikke betales digitalt

OBSKan man kombinere håndværkerfradraget med energitilskuddet?

Nej. Det er desværre ikke muligt. Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Vil du vide mere om energitilskuddet, så kan du læse mere i denne oversigt.

Kalender Håndværkerfradrag 2018, 2019 og 2020

I 2018, 2019 og 2020 kunne du få håndværkerfradrag til de samme ydelser, som du kan i 2021. Her var beløbet dog kun på henholdsvis 12.000, 12.200 og 12.500 kroner. Servicefradraget var på 6.000 kroner.

Det med småt: Andre betingelser for at få håndværkerfradrag

Du skal bebo boligen imens renoveringen står på, når der er tale om en helårsbolig.
Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for en fritidsbolig.

Værktøj Hvad kan man få håndværkerfradrag til?

Energibesparelser

– fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre

Isolering af tag, fx:
 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:
 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde
Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)
Isolering af ydervægge, fx:
 • Isolering
 • Hulmursisolering

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning

– fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, fx:
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimasikring

– fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser

– fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:
 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, fx:
 • Radonudsugning

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd
 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Serviceydelser Hvad kan man få servicefradrag til?

Serviceydelser

– fx rengøring og havearbejde

Almindelig rengøring
 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning
 • Indvendig
 • Udvendig
Børnepasning
 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
Almindeligt havearbejde m.m.
 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere under Håndværkerfradrag for fritidsboliger.

Skriv et svar

Kommentarer

 1. Bertil Nyenstad

  Hej
  Skal have skiftet tagrender på huset. Er det omfattet af håndværkerfradraget?
  Mvh
  Bertil Nyenstad

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Bertil,
   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 2. Steen Withen Nielsen

  Jeg har fået renoveret mit badeværelse og installeret vaskemaskine og ny bruser/termostat – kommer det under reglerne ?
  Hilsen
  Steen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Steen.
   Tak for dit spørgsmål. Der er desværre kun håndværkerfradrag til de opgaver, som fremgår af listen. Og dette tæller desværre også de opgaver, du beskriver.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 3. Lindie Aagaard Madsen

  Har vi mulighed for at få håndværkerfradrag vedr.: Radiatorventiler til kr.5.250 + renovering af skorsten kr. 16.625,00 og hvordan gør vi? Med venlig hilsen Lindie Aagaard Madsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lindie,
   Tak for din kommentar. Ja, det har du/ I mulighed for at få fradrag for. Du skal indberette dit håndværkerfradrag hos Skats tast-selv. Det er kun arbejdslønnen, som kan trækkes fra.

   Bedste hilsner Maria – 3byggetibud.dk

   Svar
 4. Peter Boje

  Hej
  Ved etablering af ny garage og indkørsel, blev der ramt et fjernvarme rør (røret var ikke i den korrekte dybde, men da jeg ikke havde søgt om rørstegningerne – kunne jeg ikke få reparationen dækket af Verdo). Kan man få håndværkerfradrag på reparationen, når det nu er hovedrøret fra vejen og ind i huset?

  På forhånd tak.
  Peter

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Peter,
   Mange tak for din henvendelse. Som det fremgår af listen er der håndværkerfradrag til kloakarbejder på egen grund. Hvis du skal betale for noget, der ikke er på din egen grund, så tror jeg desværre ikke du kan få håndværkerfradrag. Du kan altid kontakte skat for et bindende svar.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 5. Søren Rasmussen

  Hej. Kan jeg få håndværker fradrag til lægning af fliser samt lave indkørsel belagt med skærver.
  Hilsen
  Søren Rasmussen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Søren,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til brolægningsarbejde, som det du beskriver.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 6. Søren Mikkelsen

  Vi, min kone og jeg ejer sammen et fritidshus på FUR som mangler isolering på loft og vægge på 1. sal.
  For at få udført en sådan opgave er det nødvendigt at nedtage tagbeklædningen som er af strå.
  Jeg er naturligvis klar over at der ikke gives fradrag for opsætning af et nyt stråtag, men kan der mon gives fradrag for nogen form for arbejdsløn til udførelse af en sådan opgave.
  MVH Søren

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Søren,
   Tak for din kommentar. Fur er et dejligt sted 🙂 Ja, der er håndværkerfradrag til arbejdslønnen, der vedrører isoleringen, men som du selv skriver er der desværre ikke håndværkerfradrag til arbejdstimer, der vedrører tagarbejdet.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 7. Jørgen Frank

  Kan jeg få fradrag for installation af ny indvendig trappe i mit parcelhus .

  Svar
  1. Hej Jørgen

   Tak for din kommentar. Desværre fremgår installation af trappe ikke af oversigten og er derfor ikke berettet til håndværkerfradrag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 8. Torben Falkenberg

  For at få servicefradrag skal man evt. betale via Netbank. Er det en bekræftelse på betaling på denne måde der er afgørende? Eksempel:
  Min gamle mor har ikke elektroniske betalingsmidler. Jeg betaler via min konto for rengøring og får derefter kontanter af min mor. Kan det godkendes til indberetning af fradrag i skat??

  Svar
  1. Hej Torben

   Tak for din kommentar. En bankoverførsel er også et godkendt betalingsmiddel. Kontakter er naturligvis ikke. Du kan altid kontakte skat.dk for at få dem til at udspecificerer kravene til betalingsformen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 9. Morten Quvang

  Hej Maria
  Vi renoverer badeværelse i sommerhuset. I hvilket omfang håndværkerudgifter til nedenstående fradragsberetiget:
  Nye afløbsledninger frem til eksist. septiktank
  Ekstra isolering af ydervæg
  Opbrydning af terrændæk og 300 mm isolering under nyt terrændæk med gulvvarme (el)
  Reetablering er ikke fradragsberretiget, men hvad med nedrivning/opbrydning og bortskaffelse
  Venlig hilsen Morten Quvang

  Svar
  1. Hej Morten

   Tak for din kommentar. Denne oversigt er taget fra skat.dk, hvor du indberetter fradraget. Du kan få fradrag på isoleringsarbejde og de klimasikringstiltag, der nævnes i oversigten her. Formuleringerne kan dog godt være lidt ‘tricky’ og jeg vil derfor anbefale, at du kontakter skat.dk direkte for afklaring.

   De bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 10. Jette Nielsen

  Hej Maria
  Vi er et ældre ægtepar, som har helårs bolig tilladelse i sommerhus område, kan vi får tilskud/fradrag på varmepumpe luft til luft, køb og installering?
  Med venlig hilsen

  Svar
  1. Hej Jette

   Tak for jeres spørgsmål. I kan godt få fradrag på “Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion” – også i sommerhusområde.

   De bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 11. Svend erik kjelgaard

  Udskiftning af tagrender , er der fradrag her

  Svar
  1. Hej Svend Erik

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender.

   De bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 12. Mikael Lemvig

  Hej Maria
  Hvad med nyt køkken og bryggers med nye endergibesparende hvidevarer?. Arbejdsløn er udspecificeret på fakturaen. Kan dette trækkes fra?
  Vh
  Mikael

  Svar
  1. Hej Mikael

   Tak for din kommentar. Selvom det er energibesparende tiltag, så er der desværre ikke fradrag at hente på dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 13. Peter Munk

  Er der fradrag for enegibesparende arbejder udført på fritisdhuse?
  så som Ekstra isolering, Nye vinduer, Ny strøm, Nye solceller,

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Peter,

   Mange tak for din besked. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag for serviceydelser og for håndværksydelser.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 14. Vibeke Relund

  Vi har store problemer med at der samler sig vand i vores gårdsplads, hvorfra det løber ind mod huset, og det er blevet værre de senere år når der kommer rigtig meget vand.
  Vi overvejer at få ændret hældningen på gårdspladsen, så vandet løber væk fra huset, og desuden få nedgravet faskiner. Kan der gives tilskud til dette ? (Klimatilpasning)

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Vibeke,
   Tak for din besked.
   Du kan få håndværkerfradrag til ydelser, som fremgår af listen. Eksempelvis nedgravning af faskiner.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 15. Elin Borup Andersen

  Hej hvad med kalkning af huset er der fradrag

  Svar
  1. Hej Elin

   Tak for din kommentar. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har læst det sådan, at alt hvad der kan påføres med pensel eller malerrulle er udvendigt malerarbejde – derfor tror jeg der muligvis er fradrag for kalkningen. Jeg vil dog råde dig til at kontakte SKAT for et bindende svar.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 16. Hejsa..

  Vi Har en udestue som er 30år gammel og trænger gevaldigt til nye gode vinduer og bund
  Er det muligt at få nogle former for fradrag på dette ? Fx energibesparelse og håndværker fradrag ?

  Vi bor 3 voksne i hustanden ?
  De bedste hilsner
  Dorthe

  Svar
  1. Hej Dorthe

   Tak for dit spørgsmål. Du kan ikke kombinerer Energistyrelsens tilskud med håndværkerfradraget på samme opgave. Med energitilskuddet lyder kravene, at før skal der være et vindue eller et dørhøjt vindue (en yderdør med en høj glasandel). Yderdørens glasareal skal være på mindst 70 %. Jeg vil anbefale, at du læser mere om tilskuddet her http://www.energihjem.dk/tilskud – og vær opmærksom på, at næste ansøgningsrunde først åbner efter sommerferie, at du skal have et gyldigt energimærke på hånden inden og at du ikke må påbegynde renoveringen før.

   Med håndværkerfradraget får du fradrag på håndværkerens løn. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få fradrag for 25.000 kr.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 17. Lis Buddig

  Jeg bor i lejebolig i almentnyttigt boligbyggeri. Rækkehusene her er bygget i 1990, og derfor er den lille terrasse ikke længere i vatter, fliserne ligger, så alt jeg stiller der, vipper.
  Derfor kunne jeg godt tænke mig at få nyanlagt terrasse og samtidig en udvidelse af arealet.
  Jeg skal selv forestå, alle omkostningerne omkring denne terrasse – men jeg forventer, at skulle blive boende i mange år, så derfor er det vigtigt for mig, at kunne være meget udenfor.
  Kan jeg få håndværkerfradrag for arbejdslønnen til en sådan opgave?

  Svar
  1. Hej Lis

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at du kan få fradrag på lægning af en ny terrasse. ^
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 18. Jens brink

  Hej Maria kan man få fradrag hvis man skifter porte ud med nogle som er isoleret. Eks’ jydeporte med isolering.

  Svar
  1. Hej Jens

   Tak for din kommentar. Selvom det er et energibesparende tiltag, så kan jeg desværre ikke se, at du kan få fradrag på porte.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 19. Brigitte

  Hej Maria
  Vi kan se at der er servicefradrag til: Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (Vi bor i eget hus).
  Mit spørgsmål er: Skal regningen fra leverandøren ikke deles op i arbejdsløn og materialer, så det hun er arbejdslønnen som er fradragsberettiget eller er det HELE fakturabeløbet som er fradragsberettiget?

  Mvh
  Brigitte

  Svar
  1. Hej Birgitte

   Tak for din kommentar. Det er kun håndværkerens løn, du får fradrag på. I feltet ”Håndværkerfradrag” i forskudsopgørelsen indtaster du derfor det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura. Du skal derfor bede håndværkeren om at opdele fakturaen i arbejdsløn, materialer m.m.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 20. Liselotte

  Hej Maria
  Kan man få håndværkerfradrag ved isolering mellem etager i en ældre etageejendom? Det vil isolere i forhold til lyd og varme. Hvor meget, hvis udgiften er 20.000 og der er én beboer i lejligheden?

  Mvh
  Liselotte

  Svar
  1. Hej Liselotte

   Tak for kommentar. Der står ikke direkte, at man kan få isolering af etageadskillelse i skat.dks oversigt, som vi har videreformidlet her. Jeg vil dog anbefale dig, at kontakte Skat på telefon: 72 22 28 28 – og høre om det er fradragsberettiget og kan hører ind under loft- eller terrænisolering. Tiltaget er jo netop energibesparende. Skatteværdien på håndværkerfradraget er på 27%, men kan variere fra kommune til kommune.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 21. Anette Lyneborg

  Hej,
  Jeg fraflytter en lejlighed som istandsættes af håndværkere udefra – altså ikke interne fra udlejer. Kan jeg få håndværkerfradrag for deres arbejde og kan jeg få servicefradrag for rengøringen? Jeg fraflytter lejligheden 1. maj og flytter også adresse den dato (fordi det skal man) men jeg betaler husleje både for maj og sikkert også juni. På forhånd tak.

  Svar
  1. Hej Anette

   Tak for dit spørgsmål. I skat.dks betingelser i forhold til lejere står: “Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført. I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag.” Læs mere her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1038

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 22. Ciano Jørgensen

  Vi har haft en entreprenør ude og ligge nogle fliser som en bedafgrænsning.
  Er der håndværker fradrag på denne ydelse?

  Svar
  1. Hej Ciano

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag på almindeligt havearbejde, men herunder kan jeg desværre ikke se fliselægning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 23. Annie Lykke

  Maling af træværk udvendigt og
  Havearbejde indberettes det under Serviceydelser?

  Svar
 24. Arne Lorentzen

  Hej, kan jeg få tilskud til beklædning / udskiftning af beklædning af husgavle incl. underbeklædning og sternbrædder. Der beklædes med vedligeholdelsesfrit materiale. Antracit

  Med venlig hilsen Arne

  Svar
  1. Hej Arne

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der skulle være håndværkerfradrag til dette i skat.dks oversigt. Der gives fradrag til udvendigt malerarbejde, men ikke ny beklædning henhold til oversigten.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 25. Flemming Toft

  Hej
  Kan jeg få tilskud til at få installeret en robotplæneklipper i mit hus og i mit sommerhus?

  Med venlig hilsen
  Flemming

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der skulle være håndværkerfradrag til dette i skat.dks oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 26. Annie Lykke

  Kære Maria
  Jeg skal have nye vinduer og benytter derved de 25.000 kr i tilskud som ene i huset.
  Herudover skal jeg have malet udvendigt træværk på huset og gartnerarbejde i haven.
  Er der fradrag for de 2 sidste opgaver? Grønt arbejde, eller er det samlet 25.000 kr.?

  Svar
  1. Hej Annie

   Tak for din kommentar. Du kan maksimalt få op til 25.000 kroner i fradrag (bemærk, at det ikke er et kontakt tilskud) på håndværkerydelser og igen op til 25.000 kroner på serviceydelser. Vinduer og malerarbejde hører under “håndværkerfradrag” og almindelig havearbejde, som er uddybet i denne guide, hører under “servicefradraget”.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 27. Ole Nielsen

  Kan jeg få tilskud til at renovere min skotrende der er lavet forkert. Venlig hilsen Ole

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din komentar. Jeg kan desværre kun se fradrag på reparation af skorsten og ikke skotrende i oversigten, der er taget fra skat.dk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 28. Erik Toft

  Jeg kan se man kan få fradrag for udvendig maling, jeg har en stor læmur som ikke skal males men vandskuring med farve i kan det fratrækkes

  Svar
  1. Hej Erik

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se fradrag på vandskuring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 29. Michella

  Hej,

  Vi renoverer vores hus og i den anledning, har vi skiftet gulvet ud og derfor også efterisoleret det, plus vi har bestilt nye energi rigtige vinduer til udskiftning. Er det korrekt forstået, at vi kan få håndværker fradrag på tømrerens løn for efterisoleringen og udskiftningen af vinduer/døre? Desuden, regner man så bare de 27% af lønnen, til hver af os voksne som bor i boligen eller?

  Mvh.

  Svar
  1. Hej Michella

   Tak for dit spørgsmål. Du kan få håndværkerfradrag på lønnen til: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv (OBS: Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering) og samtidig kan du få fradrag på nye ruder, vinduer og døre.

   Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021.

   Regneeksempel: Udskiftning af vinduer: 2 personer
   Samlet entreprisesum: 76.000
   Arbejdslønnen udgør 52.000
   Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000

   27 % af 50.000 = 13.400 kr.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 30. Kan man få tilskud til at få efterisoleret etageadskillelsen/loftet mod en overbo primært grundet lyd, men også for at spare på varmen ?

  Der er tale om en lejlighed

  Svar
  1. Hej Morten

   Tak for din kommentar. Der står ikke direkte, at man kan få isolering af etageadskillelse i skat.dks oversigt, som vi har videreformidlet her. Jeg vil dog anbefale dig, at kontakte Skat på telefon: 72 22 28 28 – og høre om det er fradragsberettiget og kan hører ind under loft- eller terrænisolering. Tiltaget er jo netop energibesparende.

   Der er forskel på energitilskuddet og håndværkerfradraget, som vi skriver om her. Med energitilskuddet skal du have en gyldig energimærkerapport på hånden inden du skal søger. Læs mere om det hele her: http://www.energihjem.dk/tilskud
   Her kan du søge tilskud til:

   Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
   Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
   Isolering af terrændæk.
   Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

   OBS: De to tilbud kan ikke kombineres.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 31. Maibritt

  Vi skal ha renoveret et havehegn , kan man få tilskud ?

  Svar
  1. Hej Maibritt

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag eller tilskud på renovering af hegn.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 32. Gitte Engbjerg Hofmeister

  Hej
  Vi skal have lavet en indkørsel til vores autocamper, kan man få fradrag for dette?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Gitte,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke fradrag for en ny indkørsel.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 33. Hej .
  Kan man få fradrag til Montage af stern og tagpap, på garage ?
  Udskiftet pga vandskade

  Svar
  1. Hej Mike

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag på dette. Det er blot efterisoleringen, du kan få håndværkerfradrag på.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 34. Karl Erik Krogh

  Kan man få håndværkerfradrag for installation af ny vandstikledning i forbindelse med etablering af ny hovedvandledning.
  På forhånd tak for hjælpen.

  Svar
  1. Hej Karl

   Tak for din kommentar. Denne oversigt er videregivet direkte fra skat, så hvis det ikke er at finde her er der desværre ikke fradrag på det. Jeg vil dog kontakte skat.dk, hvis du ønsker afklaring på dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 35. Ida Messeri

  Hej Maria
  Kan man få håndværkerfradrag for udskiftning af fjernvarmevandrør, gammel, dårlig varmtvandsbeholder samt termostat?
  Kan man søge håndværkerfradrag på to forskellige opgaver udført og betalt i 2021, hvis arbejdslønnen ikke når op på 25.000 kr?
  På forhånd mange tak for hjælpen.

  Svar
  1. Hej Ida

   Tak for din kommentar. Vi har fået følgende uddybning fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Jeg vil dog kontakte skat.dk, hvis du ønsker afklaring på dette.

   Du kan få op til 25.000 kroner i fradrag i alt og kan godt bruge det på forskellige projekter.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 36. Christian Hansen

  Kan man få tilskud til, at få lagt fliser i indkørsel???

  Svar
  1. Hej Christian

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se fradrag til brolægning i oversigten. Det er primært klimasikring og energirenovering, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 37. Seyed Alireza Golazad

  Hej , kan man få hånværker fradrag til et nyt tag .Min kone har et hus i Padborg men det til udlejning.
  Mvh Alireza

  Svar
  1. Hej Alireza

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til nyt tag, men kun efterisolering af det.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 38. Sandra Wadskjær

  Hej. Kan man få håndværkerfradrag ved bygning af udestue (100% glas, isoleret) På forhånd tak for info. Kan man få håndværkerfradrag ved montering af gulv i udestue? Mvh S

  Svar
  1. Hej Sandra

   Tak for dine kommentarer, som jeg har samlet her. Desværre er der ikke håndværkerfradrag på nyt gulv eller etablering af tilbygning. Ordningen er primært øremærket energirenoveringer og klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 39. Kan man bruge tilskud til udskiftning af vindues fuger

  Svar
  1. Hej Søren

   Tak for din kommentar. Angående håndværkerfradraget, som vi skriver om her, så er der desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 40. Er der fradrag for hjælp fra sygeplejerske mod regning – hjælp til sygepleje (kræft-blodprop)
  og i så fald hvad er max beløbet.

  Svar
  1. Hej Bjørn

   Desværre er der ikke fradrag til dette i skat.dks oversigt, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 41. Jørgen Nørgaard Christensen

  Hej. Jeg har en stor jordvold på min grund, som jeg gerne vil have en entreprenør til at fjerne. Mit spørgsmål er om jeg kan få tilskud til det?
  Hilsen Jørgen

  Svar
  1. Hej Jørgen,

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til den opgave, du beskriver.

   De bedste hilsner
   Mette Blume – 3byggetilbud.dk

   Svar
 42. Knud due

  Hej Maria vil høre om man kan få håndværkfradrag ved udskiftning af tagrende og nedløbs rør. På forhånd tak. Hilsen Knud due

  Svar
  1. Hej Knud,

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender og nedløbsrør.

   De bedste hilsner
   Mette Blume – 3byggetilbud.dk

   Svar
 43. Bruno larsen

  Kan man få fradrag ved opgravning og fjernelse af hæk i sommerhus
  Vh. Bruno.

  Svar
  1. Hej Bruno

   Tak for din kommentar. Vi har videreformidlet oversigten fra skat.dk, hvor der står, at der kun gives fradrag til: “Klipning af hæk”. Det er skat.dk du skal have fat i, hvis du fortsat er i tvivl.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 44. Freddie Jensen

  Reparation af løse tagsten i tagryg er dette omfattet af fradragsordningen her i 2021 ?

  MVH/Freddie Jensen

  Svar
  1. Hej Freddie

   Tak for spørgsmålet. Der er desværre ikke fradrag på udskiftning eller reparation af taget, da det kun er isoleringsdelen, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 45. Hej,
  Kan man få håndværkerfradrag for 1.gang montering af vandmålere i ejendommen, vi er 270 ejerlejligheder – nu bliver det muligt følgei eget forbrug og dermed spare på vand ?
  Vh
  Malene

  Svar
  1. Hej Malene

   Tak for din kommentar. Vi har videreformidlet oversigten fra skat.dk, hvor denne renovering desværre ikke er nævnt selvom det er en god ide´.

   Jeg håber det giver svar på dit spørgsmål.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 46. Jørgen Poulsen Runge

  Hejsa
  Vil lige høre om der er fradrag på at få installeret elbil-lader? Takker

  Svar
  1. Hej Jørgen

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke håndværkerfradrag på etablering af lader til el-biler – selvom det ville være en god idé. Som en del af finanslovsaftalen kommer der dog et større fokus på el-biler, men hvad planen egentligt omhandler aftales først nærmere her i 2021. Hvis du har interesse, så har vi på vores søsterportal Energihjem.dk skrevet en del om dette emne: https://energihjem.dk/nyheder/ladestander-til-elbilen/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 47. Preben H. Schmidt

  Hej

  Jeg skal have skiftet hæk rundt om mit hus, som jeg bor fast i, kan dette arbejde gå ind under håndværker fradraget som havearbejde?

  Venligst,
  Preben

  Svar
  1. Hej Preben

   Tak for kommentar. Tak for din kommentar. Vi har videreformidlet oversigten fra skat.dk, hvor der står, at der gives fradrag til: “Klipning af hæk”. Det er skat.dk du skal have fat i, hvis du fortsat er i tvivl.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 48. Anders Kjær

  Hej. Er ved at renovere min bolig og har isoleret alle dæk imellem kælder/stue, stue/førstesal. Ka jeg trække arbjdslønnen af for dette…..
  Mvh Anders

  Svar
  1. Hej Anders

   Tak for din kommentar. Vi har videreformidlet oversigten fra skat.dk, hvor der står, at der gives fradrag til:
   “Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 49. Jan Andersen

  Der kan ikke trækkes fra i forbindelse med reperation af pille-/olie-fyr, men hvad hvis jeg har valgt at få afmonteret mit oliefyr som jeg brugte som backup sammen med mit pillefyr?

  Svar
  1. Hej Jan

   Tak for din kommentar. Vi har videreformidlet oversigten fra skat.dk, hvor der står “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler”

   Det er altså dette der gælder, eller skat.dk du skal have fat i, hvis du fortsat er i tvivl. J

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 50. svend egon nilsson

  jeg har fået sat et gasfyr til på en ejendom jeg ejer men ikke bor i kan jeg få håndværker fradrag for arbejdsløn

  Svar
  1. Hej Svend

   Tak for din kommentar. Der står i skat.dk’s betingelser: “Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 51. henrik nyborg

  Hej – Jeg har haft håndværker ude for at reparere min udvendige lys, da der gik vand i installationen.

  Det har ikke noget med nogen grøn forbedring, men fik en regning på 5000 kr.
  Vil jeg kunne trække arbejdslønnen fra i skat?
  mvh Henrik

  Svar
  1. Hej Henrik

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 52. Vibeke

  Jeg ejer to huse bor i det ene kan jeg få Håndværkerfradrag for isolering af det hus jeg ikke bor i

  Svar
  1. Hej Vibeke

   Tak for dit spørgsmål. Der står i skat.dk’s betingelser: “Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 53. Dan Hoffgaard

  Jeg har lige fået installeret en G4S-Alarm.
  Jeg er ved at få renoveret min have.
  Kan jeg her trække 25.000 kr. fra i arbejdsløn til Anlægsgartnerne plus op til 6000 kr. for alarm eller er det kun 25.000 i alt

  Svar
  1. Hej Dan

   Tak for din kommentar. Du kan få op til 25.000 kroner i håndværkerfradrag, hvor installation af tyverialarm hører under og 25.000 kroner i servicefradrag, hvor almindeligt havearbejde hører ind under.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 54. Lone Pedersen

  Har jeg forstået det ret:
  At i 2021 kan man få / pr person o 18:
  Håndværkerfradrag 25.000kr
  OG
  Servicefradrag 25.000kr
  Altså samlet fradrag Max 50.000kr ?

  Svar
  1. Hej Lone

   Tak for din kommentar. Det er korrekt forstået. Du kan læse mere om betingelserne her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 55. Kim Due Clemmensen

  Hej.
  Du skriver, at man kan få fradrag til luft til luft varmepumpe og jordvarme.
  Hvad med luft til vand varmepumpe?
  Mvh. Kim

  Svar
  1. Hej Kim

   Tak for din kommentar. Som jeg forstår Skat.dks formulering “Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange”, så gælder fradraget både luft-luft og luft-vand samt jordvarme.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 56. Annie S. Kristensen

  Tusind tak for svar, Maria.
  Hvad med Hardieplank på gavle og sterne. Kan jeg få fradrag for det?
  Vh Annie

  Svar
  1. Hej Annie

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til Hardieplank på gavle og sterne. Du kan se de fradragsberettigede opgaver i oversigten her på siden.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 57. Vil hører om man kan trække udskiftning af emhætte fra og afmontering af gas, samt tilslutning af el til komfur.

  Svar
  1. Hej,

   Tak for din kommentar. I oversigten kan jeg desværre ikke se, at der er fradrag på dette.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 58. Flytteudgifter. Vi er pensionister 80 år gl. Vi flyttede i lejlighed, og fik et flyttefirma til at hjælpe os.
  P.g.a. corona kunne der ikke blive tale om hjælp fra familien. Flyttefolkene pakkede næsten alle vore ting i kasser og pakkede dem ud igen fx. i køkken. Det tog 2 dage. Det var dejlig med den service de ydede, men det blev da også dyrt. godt 20.000 kr. Er nogle af flytteudgifterne håndværkerudgifter?

  Svar
  1. Hej,

   Tak for din kommentar. I oversigten kan jeg desværre ikke se, at der er fradrag på dette.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 59. Heidi Charlotte Hjortshøj Jensen

  Hej Maria
  Vores søn har fået nyt badeværelse og i den forbindelse er det gamle toilet med et skyl udskiftet til toilet med to skyl samt nye rørføringer og vandbesparende håndfrit armatur. Er det fradragsberettiget?
  Venlig hilsen
  Heidi

  Svar
  1. Hej Heidi

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag på dette. Alle fradragsberettigede tiltag er nævnt i denne oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 60. Hejsa
  Kan man trække arbejdsløn til elektriker fra efter opsætning af nyt loft. Der er sat spot i og lampeudtag er ført ned.

  Svar
  1. Hej Helle

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag på dette selvom nyt el godt kan være energibesparende. Alle fradragsberettigede tiltag er nævnt i denne oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 61. Lars Trier

  Hej Maria,
  Jeg har et gammelt værn på min altan, som jeg gerne vil have renoveret, dels fordi den gamle håndliste i stål er rustet af, så en ny skal svejses på, dels fordi afstanden mellem balustrene (tremmerne) er for stor ift nutidens krav til børnesikring, så der skal påsvejses nogle flere.
  Vil den opgave kunne udløse tilskud?
  Mvh Lars

  Svar
  1. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag på dette. Alle fradragsberettigede tiltag er nævnt i denne oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 62. Lisbeth Carlsen

  Hej Maria er der håndværkerfradrag når man skal have nyt tag?
  Hilsen Lisbeth

  Svar
  1. Hej Lisbeth

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag på nyt tag – blot efterisoleringsdelen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 63. Trine Olsen

  Hej Maria

  Er det muligt, at få tilskud til opsætning af hegn på terrasse i lejebolig??

  Bh Trine

  Svar
  1. Hej Trine

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til hegn.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 64. Martin N

  Hej Maria
  Vil du mene at reparation og maling af fodmur/sokkel (udendørs) er omfattet af håndværkerfradraget her i 2021? På forhånd tak

  Mvh Martin

  Svar
  1. Hej Martin

   Tak for din kommentar. Der er håndværkerfradrag til malerarbejde, der er udvendigt. Reparationer er der desværre ikke håndværkerfradrag til. Du kan altid kontakte skat.dk, hvis du ønsker en yderligere afklaring.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 65. Annie S. Kristensen

  Hej Maria.
  Jeg har i 2020 fået sat hardyplank på gavle og sterne på mit hus.
  Derudover har jeg fået malet udvendigt på udhæng, udestue og carportvæg. Jeg ved, man ikke får fradrag for maling af udhæng, men hvad med resten?
  Vh
  Annie S. Kristensen
  Svendborg

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Annie,
   Mange tak for din henvendelse. Det er korrekt, at der ikke er håndværkerfradrag til maling af udhæng, men jeg har aldrig hørt, at der ikke er fradrag til maling af udestuer og carporte, så det vil jeg bestemt mene, at du kan få fradrag til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 66. Anette Lind Touborg

  Hej Maria!
  Er de muligt at få noget fradrag til fjernelse af gamle sveller og opsætning af ny støttemur i beton? Støttemuren skal holde på jorden tæt på vores bolig og er derfor bydende nødvendig. Svellerne er rådne, så vi er nødt til at få bygget en ny støttemur.

  Venlig hilsen
  Anette Touborg

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anette,
   Tak for din henvendelse. Det lyder som en vigtig opgave. Det er desværre ikke en opgave, der fremgår af SKATs liste over ydelser, der kan udløse et fradrag.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 67. Jette Jensen

  Kan man få håndværkere fradrag når man skal have ny vinduer vi har en hus fra 1977 som er utæt vi er pensionister

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jette,
   Mange tak for din henvendelse. Ja, det er muligt at få håndværkerfradrag til udskiftning af vinduer.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetlibud.dk

   Svar
 68. Kim Steinbacher

  Er der fradrag for udskiftning af skjulte tagrande til synlige mvh kim

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kim,
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 69. Sidse H.

  Hej :-). Tak for et informativt indlæg.
  I oversigten fremgår det, at der er fradrag til “udvendigt malerarbejde”. Indbefatter dette mon også filtsing af mur og derefter kalkning af hele facaden? Dbh Sidse

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sidse,
   Mange tak for din kommentar. Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har læst det sådan, at alt hvad der kan påføres med pensel eller malerrulle er udvendigt malerarbejde – derfor tror jeg der er fradrag for kalkningen, men ikke for filtsingen. Jeg vil dog råde dig til at kontakte SKAT for et bindende svar.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 70. Pia Traugott

  Kan jeg få fradrag for etablering af ny skorstensinddækning og udskiftning af el-varmtvandsbeholder?

  Svar
  1. Hej Pia

   Tak for din kommentar. Skat.dk skriver, at der er tilskud til følgende:
   Indsættelse af isolerende foring
   Indsættelse af filter
   Montering af røgsuger
   Ændring af skorstenshøjde

   Du kan altid kontakte dem for uddybende info.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 71. Niels Thomasen

  Hej
  Vi går med kraftige overvejelser om at lave badeværelse i vores kælder. Det kræver en del opgravning = arbejdsløn, og der skal varme i gulvet m.m. Er der nogle muligheder for at kvalificerer sig til håndværkerfradrag, hvis vi gør det på en bestemt miljøvenlig måde ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Niels,
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til etablering af nyt badeværelse.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 72. Truels Vestergaard Nielsen

  Hej Vi har et stuegulv som skal skiftes da lammeler springer af
  kan vi få fradrag til dette + ny isolering.
  mvh
  Truels

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Truels,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til gulvet, men til isoleringsdelen er der håndværkerfradrag.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 73. Lene Sørensen

  Kan man få tilskud til timerne ifm renovering af indkørsel?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lene,
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til en ny indkørsel.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 74. Karin Petersen

  Jeg har en forespørgsels omkring fraflytning af leje mål for min søster ( Lejligheden skal jo istandsættes rengøring maler arbejde mm – det betales af indskuddet ! Det er jo mine penge så kan jeg ikke forlange regningen hvad der er udført og derfor trække det fra i hånd værker fradraget ” det jo mit lejemål til det er istandsat ) ?? Kan man ligeledes bruge flytningen til dette fradrag på forhånd tak mvh Karin

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Karin,
   Mange tak for din henvendelse. Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført. I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag (vær obs på, at der kun er håndværkerfrardrag til udvendigt malerarbejde). Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 75. Pia Pedersen

  Kan man trække oppudsning og reparation af revner i væg og gulv og malerarbejde af kælder og revner udefra på sokkelen på huset .

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Pia,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er håndværkerfradrag til malerarbejde, der er udvendigt. Oppudsning er der desværre ikke håndværkerfradrag til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 76. Adam Effersø

  Hej ,

  Jeg har fået lagt. Fjernvarme ind. , Og. I den forbindelse , fik jeg reparation og udskifte styresystemet til gulv varmen , samt udskifte noget fordelerrør til gulvvarme er det noget jeg kan trække fra. Altså timerne.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Adam,

   Mange tak for din henvendelse. Fradraget omfatter desværre ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme. Der er fradrag til udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 77. Ellen Mikkelsen

  Undertegnede ønsker info om.
  Vi har 38 m ligusterhæk , hvor halvdelen er gået ud, derfor vil vi skifte til et plankeværk sammen med naboen,
  Er det fradragsberettiget ?
  Mvh
  Ellen Mikkelsen
  Ormslevvej 263
  8260 Viby J

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ellen,
   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til opsætning af plankeværk.
   Venlig hilsen
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 78. Lars Luplau

  Vi skal have etableret et nyt badeværelse. I den forbindelse skal gulvet isoleres og der skal lægges gulvvarme. Som jeg læser det, kan vi benytte håndværkerfradraget til at få isoleret gulvet, men ikke til installation af gulvvarme. Håndværkeren skal så udspecificere på fakturaen, hvad der er arbejdsløn til isolering. Tæller nedbrydning af eksisterende gulv med som arbejdsløn til isolering?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lars,

   Mange tak for din henvendelse. Du har helt ret. Der er håndværkerfradrag på isoleringen, men ikke nedbrydning og genetablering. Får du håndværkeren til at udspecificere på fakturaen, hvor meget af arbejdslønnen, der er gået til isolering, så er det lige til at indberette.

   Bedste hilnser
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 79. Karin Demant

  Vi har fået nyt køkken og fået renoveret el/lavet nyt el kan dette trækkes fra ?

  Svar
  1. Hej Karin

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til de nævnte renoveringer. De fradragsberettigede tiltag er videreformidlet fra skat.dk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 80. Jørn Bonde

  Jeg har for et par år siden fået installeret alarm og bredbånd i min bolig.
  Jeg har ved en fejl ikke foretaget fradrag for dette, er det muligt at foretage dette med tilbagevirkende virkning, og hvordan gør man det.
  Med venlig hilsen
  Jørn Bonde

  Svar
  1. Hej Jørn

   Tak for din kommentar. Du kan godt indberette fradrag fra tidligere på skat.dk. Nu skriver du ikke, hvilket år du fik arbejdet udført i, men her kan du læse mere om fradrag og indberette fra årene 2018-2021: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

   Og her fra 2016-2017: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1026 Vær opmærksom på, at det var andre tiltag, der var fradragsberettigede dengang. Det kan du også læse mere om på skat.dk

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 81. Helle Eva Bredahl

  Kan vi få fradrag i forbindelse med udskiftning fra oliefyr til fjernvarme vh Helle

  Svar
  1. Hej Helle Eva

   Tak for din kommentar. Vi har fået følgende uddybning fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Jeg vil dog kontakte skat.dk, hvis du ønsker afklaring på dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 82. Hej. Kan man få håndværkerfradrag for renovering af badeværelse, hvor der installeres mekanisk ventilationsystem som i øjeblikket er ikke-eksisterende? Mvh. Sara

  Svar
  1. Hej Sara

   Tak for din kommentar. “Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding” er der fradrag på. Du kan læse forskellene på ventilationsanlæggene på vores søsterportal her: https://energihjem.dk/indeklima-ventilation/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 83. Susanne Jensen

  Hejsa
  Kan man få håndværkere fradrag når man skal have nyt køkken ?
  Hilsen Susanne

  Svar
  1. Hej Susanne

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til køkken. Det er primært klimasikring og energirenovering, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 84. Esben Lindharth

  Hej. Vi skal have yderligere 50 mm isolering på vort loft. Samtidig med skal der tagbelægningen skiftes fra eternit til liste tagpap. Og i denne forbindelse skal der også 2 ovenlys vinduer i huset. Vi etablere en ny terrasse. Iforbindelse med dette skal der laves nye tagrender som skal forbindes til offentlig drænbrønd. Det er i vores sommerhus dette skal foretages. Hvad kan vi få tilskud til af alt dette arbejde

  Svar
  1. Hej Esben

   Tak for din kommentar. Der er forskel på energitilskuddet og håndværkerfradraget, som vi skriver om her. Energitilskuddet gælder IKKE for sommerhuse og her skal du have en gyldig energimærkerapport på hånden inden du skal søger. Læs mere om det hele her: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Med håndværkerfradraget får du fradrag på håndværkerens løn og her skal du bruge et tilbud inklusiv moms. Det kan du GODT bruge i sommerhuset på nye vinduer – nævnt i denne oversigt – og loftisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 85. Solveig Sørensen

  Spørgsmål:
  Kan vi søge håndværkefradrag til omlægning af fliser i vores indkørsel, da der er kommet lunker i indkørslen der, hvor bilen har kørt ind. Vi skal have taget de gamle fliser op og have afrettet underlaget og lagt de gamle fliser igen.

  På forhånd tak.
  Venlig hilsen
  S.Sørensen

  Svar
  1. Hej Solveig

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se fradrag til brolægning i oversigten. Det er primært klimasikring og energirenovering, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 86. Lone Gjerlev

  Hej
  Kan man få fradrag til maling af tag inkl rensning ?

  Svar
  1. Hej Lone

   Tak for din kommentar. De fradragsberettigede tiltag er videreformidlet fra skat.dk. Tagrens og tagmaling er desværre ikke med i håndværkerfradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 87. Lis Raun

  god artikel, tak.

  Svar
 88. Morten Skov-Carlsen

  Fornyelse af faldstamme og opsætning af nyt toilet incl. nye rørføringer indendørs, – jeg gætter p at det IKKE er fradragsberettiget?

  Svar
  1. Hej Morten

   Tak for din kommentar. Desværre er disse renoveringer ikke nævnt her, hvorfor du ikke kan få fradrag på dem.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 89. Katrine Berggrein

  Hej Maria
  Vil høre om der gives fradrag til isolering og omfangsdræn rundt om soklen (vi har kælder). Samt separatkloakering?
  Mvh Katrine

  Svar
  1. Hej Katrine

   Tak for din kommentar. I denne oversigt har vi videregivet de fradragsberettigede tiltag, som skat.dk nævner. Her står “Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv”. Skat har informeret om, at fradraget omfatter kloakarbejde på egen grund – dog med undtagelse af kloakinspektion. De nævner altså ikke kloakseparering som en undtagelse. Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse direkte til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 90. Tommy Larsen

  Er der fradrag til renovering af skorsten, samt fugning af tagryg.

  Svar
  1. Hej Tommy

   Tak for dit spørgsmål. Du kan få fradrag til:

   Reparation og forbedring af skorsten, fx:
   Indsættelse af isolerende foring
   Indsættelse af filter
   Montering af røgsuger
   Ændring af skorstenshøjde

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 91. Selemane Sulay Djalo

  Hej Ana!
  Kan man får håndværkerfradrag ved udskiftning af fladtag?

  Mvh. Sulay & Birgit.

  Svar
  1. Hej Sulay & Birgit

   Tak for spørgsmålet. Desværre er der ikke fradrag på udskiftning af tag. Det er kun efterisolering af tag, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 92. Kent Rømer Larsen

  Hej. Vi udlejer min kones gamle hus ud, som min kone ikke har boet i i 10 år. Der er lige installeret nyt naturgasfyr (udskiftning af det gamle der var 25 år). Kan min kone få håndværkerfradrag når vi ikke bor der? Mvh. Kent Rømer Larsen

  Svar
  1. Hej Kent

   Tak for din kommentar. Der er fradrag på: “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler”. Det er dog et krav, at når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført. Da I ikke bor i boligen lever I altså ikke op til denne betingelse fra skat.dk: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 93. Anna Nielsen

  Gives der fradrag for ventilations-fuglegitter under tag ? Der skal benyttes fagfolk, da vores hus er et 3 etagehus. Er det “grønt” nok ?

  Svar
  1. Hej Anna

   Tak for din kommentar. Denne oversigt over fradragsberettigede tiltag er gengivet fra skat.dk. Jeg kan desværre ikke se denne ellers grønne løsning i oversigten. Du kan altid prøve at kontakte skat.dk, hvis du ønsker uddybning.

   De bedste fredagshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 94. Joseph Lookofsky

  Tror du at man vil kunne få et fradrag for udgifter (arbejdsløn) til etablering af en “beholderplads”, som skal rumme de nye obligatoriske affaldscontainer til klimavenlig sortering af affald, og som overholder de nye adgangskrav mm?

  Svar
  1. Hej Joseph

   Tak for din kommentar. Desværre kan jeg ikke se fradrag til denne løsning i oversigten her på siden.

   De bedste fredagshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 95. Bente Larsen

  Gives der håndværkerfradrag eller servicefradrag for nyanlagt terrasse og belægning rundt om huset ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Bente,
   Tak for din kommentar.
   Det er der desværre ikke håndværkerfradrag til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 96. Christian Hansen

  Hej
  Er reparation af listetag/tagpap fradragsberettiget?

  Svar
  1. Hej Christian

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag på udskiftning af tag eller reparationsarbejde på taget. Det er kun efterisolering af tag, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 97. Hej Maria,

  Vi fraflyttede en lejelejlighed og skulle betale for rengøring af boligen. Er det noget man kan trække fra?

  Svar
  1. Hej Torben

   Tak for din kommentar. Du kan få håndværkerfradrag uanset, om du har ejet eller lejet din bolig. Der er dog tre betingelser:

   – Du skal selv betale for arbejdet.
   – Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
   – Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.

   Du kan få fradrag til de nævnte ydelser i oversigten her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 98. Anne Bothilde Severin

  Gives der håndværkerfradrag for udskiftning af defekte fuger på ydermure

  Svar
  1. Hej Anne

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag til fuger, men kun til “udvendigt malerarbejde”, som det fremgår af oversigten.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 99. gert Holm-Larsen

  Vi bor i 3400 i et hus med tagpap, hvor taget er færdigt.
  Vi er fælles om at eje huset, min kone og mig.
  Vi går igang med at udskifte taget så hurtigt som muligt.
  Hvad kan vi regne med at få i håndværkerfradrag ?
  Mvh Elisabethnog Gert

  Svar
  1. Hej Elisabeth og Gert

   Tak for jeres kommentar. Desværre er der ikke fradrag på udskiftning af tag. Det er kun efterisolering af tag, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 100. Søren Kristian Kristensen

  Gives der håndværkerfradrag for algebekæmpelse på tag og terrasse

  Svar
  1. Hej Søren

   Tak for din kommentar. Tagrens er desværre ikke med i håndværkerfradraget. Du kan få tilskud til “Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)” ifølge skat.dks oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 101. Hej

  Gælder håndværker fradraget hvis man har fået flyttet sin eksisterende bredbånds forbindelse på husstanden??

  Mvh Alex

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Alex,
   Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved, at der er håndværkerfradrag til “Tilslutning til bredbånd”, men om det også gælder flytning af eksisterende bredbåndsforbindelser kan jeg ikke svare på. Jeg vil råde dig til at kontakte SKAT for at få et bindende svar.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 102. Edith Derdau

  Hej,
  Dækker håndværkerfradrag isættelse af nye tagvinduer (ikke udskiftning)?

  Svar
  1. Hej Edith

   Tak for din kommentar. Desværre gælder fradraget ikke for reparation eller istandsættelse af vinduesrammer mv.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 103. Esben Drejer

  Jeg har fået fjernet muldvarper på min grund. Den var slemt angrebet.
  Er denne udgift omfattet af “håndværkerfradraget”?
  Mvh
  Esben Drejer

  Svar
  1. Hej Esben

   Tak for din kommentar. Af oversigten fremgår denne udbedring desværre ikke. Oversigten er taget fra skat.dk, hvor man indberetter fradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 104. Hej, kan man få håndværkerfradrag til renovering af altan/udskiftning af bundplader på altan, så regnvand ikke drypper ned?
  Mvh Maja

  Svar
  1. Hej Maja

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til altaner eller renovering af dem.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 105. Susanne Ørskov Halkjær

  Hej Maria
  På dit indlæg synes det at fremgå at håndværkerfradraget for 2021 er vedtaget, men flere steder finder jeg andre oplysninger. Efter en henvendelse til Skat, blev jeg oplyst om et beløb der hedder 6.400kr. Jeg vil derfor spørge dig om fradraget for serviceydelser for havearbejder er vedtaget til at være 25.000 kr. pr. person for 2021? Mvh Susanne Ørskov Halkjær

  Svar
  1. Hej Susanne

   Tak for din kommentar. Det blev med finansloven for 2021 (der landede i december 2020) aftalt at håndværkerfradraget er på 25.000 i 2021. Det er altså arbejde, der udføres i 2021, som du kan får forhøjet fradrag på. Vil du rette på din forskudsopgørelse skal du vælge “Forskudsopgørelsen” på Skat.dk og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag.

   Du har helt ret i, at oversigten ikke er opdateret på skat.dk, men det er blot formalia.

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 106. Lotte Børme

  Kan vi få håndværkerfradrag for nedenstående:
  Fjernelse af efeu samt gammelt hegn.
  Opsættelse af nyt hegn.

  Mvh
  Lotte

  Svar
  1. Hej Lotte

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til opsætning eller fjernelse af hegn i opgørelsen fra skat.dk, som vi videregiver her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 107. Jørn Jensen

  Kan jeg som arving udnytte service/håndværkerfradraget for udgifter til slibning af gulv i min afdøde mors lejede lejlighed?

  Svar
  1. Hej Jørn

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 108. Hans Bendorff

  Kan man få fradrag for udskiftning af emhætte, komfurplade og ovn da der er bedre energi mærkning. Det er et håndværkerfirma der har etableret de 3 ting

  Svar
  1. Hej Hans

   Tak for din kommentar. Selvom det er en energibesparende renovering, så er der desværre ikke fradrag til dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 109. Jes Tange Jessen

  Vores hus er fra 1991, Strandvænget, 8600 Silkeborg. Vi har boet her siden 2001 og har lige fjernet (3. marts 2021) brændeovnen i stuen – med skorsten – som har stået der siden 1991. Skorstenen er afmeldt til vores skorstensfejer 4. marts 2021. Vi har selv udført nedtagningen incl. reparation af loft, isolering og tagsten.
  Kan jeg opnå skrotningstilskud??
  Vh Jes Tange

  Svar
  1. Hej Jes

   Tak for din kommentar. Angående fradraget, så er det udelukkende til arbejde udført af en håndværker. Angående skortningstilskuddet, så har vi samlet en oversigt over det her: https://energihjem.dk/tilskud-finansiering/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 110. Hej kan jeg søge tilskud til udbedring af sætningsskader på ydermure ? Pft. Kim

  Svar
  1. Hej Kim

   Tak for din kommentar. Du kan desværre kun få fradrag til “udvendigt malerarbejde” – og ikke udbedringer, som det fremgår af oversigten.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 111. Karsten Kristensen

  Hej skal vi begge oplyse på selvangivelsen for håndværkerfradrag ,
  vi bor sammen ejer huset sammen men er ikke gift.
  jeg har oplyst på min selvangivelse for vores ydelse får jeg det fulde fradrag
  Mvh Karsten

  Svar
  1. Hej Karsten

   Tak for din kommentar. Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel. Læs mere i betingelserne fra skat.dk her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 112. Karina nielsen

  Hej Maria
  Vi har fået revet en væg ned inde i vores hus, fået den ordnet og gjordt pæn igen, det har vi betalt en autoriseret håndværker til, kan vi trække det fra i skat.?
  Hilsen karina

  Svar
  1. Hej Karina

   Tak for din kommentar. Du kan desværre kun få fradrag til denne renovering, da fradraget primært dækker energirenovering og klimatilpasning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 113. Flemming

  Hej
  Der står at fradraget gælder sommerhus og fritidsbolig. Betyder det at kolonihavehuse er inkluderet i ordningen denne gang?

  Vh Flemming

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. På skat.dk står, at det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Læs mere om betingelserne her:

   https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1033

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 114. jørgen kristensen

  Hej , hvis arbejdslønnen udgør kr.60.000 og vi er 3 personer på ejendommen , kan vi så fordeler fradragsbeløbet forskelligt og ikke nødvendigvis kr.20.000 til hver.
  Mvh J.Kristensen

  Svar
  1. Hej Jørgen

   Tak for din kommentar. Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel. Læs mere i betingelserne fra skat.dk her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 115. LIse Lidbjkerg

  Hej kan jeg få håndværkertilskud til at udskifte af et utæt tag på mit sommerhus.

  Med venlig hilsen Lise Lidbjerg

  Svar
  1. Hej Lise

   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til et nyt tag, men kun efterisolering af tagkonstruktionen.

   De bedste fredagshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 116. Eva Braas

  Hejsa.
  Jeg har fået skimmelsvamp i vores undertag. Dette skulle udbedres med ventilation. Jeg har derfor fået monteret ventilation i hele undertaget. Er det fradragsberettiget? Altså lønnen til tømmerne?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Eva,
   Mange tak for din kommentar. Ja, der er håndværkerfradrag til “Installation eller forbedring af ventilation”.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 117. Steen Møller

  Hej
  Jeg bor i et ende rækkehus der er bygget af gasbeton fra 1974.
  Fugerne i gasbetongen er i dårlig stand. Jeg vil have muren pudset op med net og flere ting så den god i mange år.
  Kan jeg få håndværkerfradrag til arbejdet.
  Mange hilsen
  Steen Møller

  Svar
  1. Hej Steen

   Tak for din kommentar. Du kan desværre kun få fradrag til “udvendigt malerarbejde”, som det fremgår af oversigten.

   De bedste fredagshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 118. Arne Nielsen

  hej
  jer har ikke spurgt om dette før, er der håndværkerfradrag til udskiftning af stråtagets rygning på mit sommerhus.

  Venlig hilsen
  Arne Nielsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Arne,
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til det arbejde, du beskriver.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 119. Arne Nielsen

  er der håndværkerfradrag til udskiftning af stråtagets rygning på mit sommerhus.

  Venlig hilsen
  Arne Nielsen

  Svar
 120. Anette Porsfelt

  Vi skal have fjernet en hæk og sat et rækværk op i stedet ud til fortovet. Vi skal også have udskiftet en del af vores stråtag. Hvad kan vi trække fra der?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anette,
   Tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til de opgaver, du beskriver.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 121. Gunner Christensen

  Hej. Kan jeg får håndværker fradrag for installation og nyt køkken? mvh. Gunner

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Gunner,
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nyt køkken.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 122. Når jeg kun kan få fradrag for håndværkerlønnen og ikke materialer, skal jeg så gå ind i regningen, og tage håndværkerlønnen plus 25 % af det beløb (momsen)? eller er det kun selve håndværkerlønnen uden moms jeg skal indberette?

  Og kan man få fradrag hvis man har fået udbedret fuger og udskiftet et par mursten i husmuren

  Svar
  1. Hej Søren

   Tak for din kommentar. Du oplyser om håndværkerfradrag for 2020 via forsiden i TastSelv. Vil du oplyse håndværkerfradrag for 2021, skal du vælge Forskudsopgørelsen og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag. Du skal kun indberette håndværkerlønnen inklusiv moms. I feltet ”Håndværkerfradrag” indtaster du det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 123. Andy Hansen

  Hej,
  Kan man få fradrag i forbindelse med opsætning af støttemur, og udjævning af græsplæne?

  Mvh.

  Svar
  1. Hej Andy

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til støttemuren. Alle de fradragsberettigede tiltag fremgår af denne liste – og du kan eksempelvis godt få fradrag til “almindeligt havearbejde”, som er udspecificeret her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 124. Kan en omlægning af haven tages med i håndværkerfradraget?

  Svar
  1. Hej Helene

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til omlægning. Alle de fradragsberettigede tiltag fremgår af denne liste – og du kan eksempelvis godt få fradrag til “almindeligt havearbejde”, som er udspecificeret her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 125. Min mand og mig er lidt uenig, og skal have afklaret noget om reglerne. Når vi har udgift til vinduespudser på 1000 årligt, kan både min mand og mig opgive 1000 kr i hushjælp fradrag eller kun 1000 kr totalt?

  Svar
  1. Hej Pia

   Tak for jeres kommentar. I skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

   Når man er ægtefæller gælder det, ifølge skat.dks betingelser, at:

   “Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt (…) Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 126. Cristina Simona Mitrica

  Hej
  Kan man få håndværkerfradrag til nye indkørsel og parkering ?
  Mvh
  Cristina

  Svar
  1. Hej Christina

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til ny belægning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 127. Kenneth

  Hej kan jeg trække belægning af fliser på nyt hus fra i skat

  Svar
  1. Hej Kenneth

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til ny belægning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 128. Per Knudsen

  Hej

  Kan man få håndværkerfradrag til opsætning af støjhegn

  Mvh
  Per

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til et støjhegn.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 129. stephen troels nielsen

  Mit betonteglstensntag og undertag er utæt. Fra 1987. Det skal skiftes . Stillads skal opsættes. nyt tag af tagpap skal ligges. Ventilation over isolering skal udføres har indtryk af at det er berettiget til tilskud. Da det ikke er en udvidelse men en strengt nødvendigt tæt klimaskærm.

  Svar
  1. Hej Stephen

   Tak for din kommentar. Først vil jeg bare lige for en sikkerhedsskyld nævne, at der er forskel på tilskuddet og håndværkerfradraget. De to ordninger kan ikke kombineres.

   Energitilskuddet er administreret af Energistyrelsen og kræver et gyldigt energimærke. Det kan du læse mere om her: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Håndværkerfradraget, som denne artikel omhandler, dækker udelukkende håndværkerens løn. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Isoleringsdelen er dog tilskudsberettet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 130. Charlotte

  Hej

  Vil skal have renset og oliebehandlet vores træterrasse. Gives der tilskud? Eller er det kun til fliser?
  “Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m.”

  Pft.
  Charlotte

  Svar
  1. Hej Charlotte

   Tak for din kommentar. Det er virkelig et godt spørgsmål, da skat.dk ikke uddyber denne post yderligere. Jeg vil derfor anbefale, at du giver dem et kald for afklaring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 131. Tove Rasmussen

  Kan man få håndværkerfradrag på nye gulve i stue og køkken?

  Svar
  1. Hej Tove

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til nye gulve.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 132. Leif Nielsen

  har man fradrag når man får ny terrasse min have, og hvis man får udvidet sit haveskur.

  Svar
  1. Hej Leif

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til en ny terrasse.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 133. Hans Ulrik Balslev

  Jeg har et enderækkehus med 1. sal. Gavlen er beklædt med træ.
  Jeg har i sinde at få udskiftet træet med nonwood plader. Samtidig vil jeg have isoleret yderligere med isoleringsmateriale.
  Derudover har jeg 3 2-lags termoruder, som er punkteret. Disse skal udskiftes og omfatter 2 vinduesruder, som ikke kan åbnes og en rude i terrassedøren.
  Jeg er i tvivl om, hvorvidt udskiftning af termoruderne giver tilskud.

  Venlig hilsen.
  Hans Ulrik Balslev.

  Svar
  1. Hej Hans Ulrik

   Tak for din kommentar. Skat.dk har oplyst at der er håndværkerfradrag på følgende: “Nye ruder og vinduer”

   Og som du skriver er det svært at kode om termovinduer hører med her. Du kan altid kontakte skat direkte, hvis du vil have en konkret afklaring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 134. Christian Hansen

  Hej,
  Vi har et sommerhus fra 1972, hvor isoleringen i taget/loftet (loftet går op i kip i hele huset) består af 50mm flamingo under en tagdækning af tagpap.
  For at kunne få en effektiv isolering, så skal den gamle isolering fjernes inden der kan lægges ny isolering.
  Hvor stor en del af arbejdet kan vi få håndværkerfradrag til? Både tiden der går til at fjerne den gamle isolering og lægge den nye isolering eller kun den tid der bliver brugt på at lægge den nye isolering?
  Mvh
  Christian Hansen

  Svar
  1. Hej Christian

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag til isoleringsarbejde beskrevet i denne guide. Formuleringerne er taget direkte fra skat.dk, hvor du indberetter fradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 135. Preben Larsen

  Hej
  Kan man få håndværkerfradrag hvis skal renoveret facade på hus. Det er både reparation for revner og pustning af hus.
  Mvh Preben larsen

  Svar
  1. Hej Preben

   Tak for din kommentar. Du kan kun få fradrag til “udvendigt malerarbejde”, som det fremgår af oversigten.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 136. Annika Krogh

  Hej

  Vi fik i 2017 nye vinduer på vores førstesal, er blev samtidig lavet lysninger. Dem fandt vi så ud af var lavet forkert og ikke isoleret korrekt
  Efterfølgende har vi haft en anden håndværker til at lave det hele om (ikke vinduerne) og efterisolerer det. Kan vi indberette denne regning til håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Hej Annika

   Du kan sagtens få fradrag til “Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas” og isoleringsarbejde nævnt i denne oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 137. Ole Nordberg

  Hvordan er reglerne vedr. energitilskud og håndværkerfradrag for solceller på henholdsvis fritids/helårsbolig?

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få tilskud til solceller. Her i oversigten under punktet “Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller” kan du læse, hvilket solcelle-arbejde du kan få fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 138. Oliv6077

  Hej Maria

  Er fraflyttet en lejebolig, hvor der blev malet og sliber gulv og gjort rent. Har hørt man kan få fradrag, hvos man selv betaler (trukket fra depositum), men nu forstår jeg sådan lidt på det, at det kun vil være rengøringen, jeg kan søge fradrag for? Er det rigtigt?

  Mvh.
  Oliver

  Svar
  1. Hej Oliver

   Tak for din kommentar. Der er kun fradrag på udendørs malerarbejde. Der er ikke fradrag på gulvarbejde, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 139. Merete Asmussen Bruhn

  Hej
  Jeg har overvejet at få Ivarplank på mine sternbrædder så de ikke rådner eller skal males, det gør jeg pga jeg er alene i huset og er førtidspensionist, så jeg kan ikke male selv. Kan jeg få håndværkerfradrag for det arbejde?

  Svar
  1. Hej Merete

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 140. Lars Benjaminsen

  Hej Maria

  Her i 2020 fået udskiftet vandlåse og vandhaner i både køkken og badeværelse, derudover har jeg fået skiftet den udvendig vandhane, er arbejdslønnen for det udførte arbejde fradrags berigtiget?

  På forhånd tak.

  Mvh

  Lars Benjaminsen

  Svar
  1. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der er fradrag til nye vandhaner i denne oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 141. jan valdemar Appelby

  hej kan man få håndværkerfradrag da jeg har fået lavet nyt badeværelse nye fliser mm
  vh jan

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jan,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til etablering af et nyt badeværelse.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 142. Dorte Birch

  Hej.
  Jeg fået renoveret mit badeværelse i kælderetagen og i den forbindelse fået isoleret gulvet og væggene. Kan jeg få håndværkertilskud til arbejdslønnen i forbindelse med dette?

  Svar
  1. Hej Dorte

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke fradrag til selve badeværelsesrenoveringen. Der er dog fradrag til: “isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 143. Hans jensen

  Kan man få håndværkerfradrag for gulvafslibning i sommerhus

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hans,
   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til gulvafslibning.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 144. Adam Aisen

  Hej. Jeg er simpelthen i tvivl om, hvorvidt jeg kan opnå håndværkerfradrag i 2021 ved køb/opførsel af et indbygget skab i min lejlighed. Kan I hjælpe med et svar på det? På forhånd tak.
  Mvh Adam

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Adam,
   Mange tak for din kommentar. Der er ikke håndværkerfradrag til opførsel af nyt skab desværre.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 145. Hej,
  Tak for en god artikel. Jeg er dog ikke blevet klogere på mine egne vegne, da jeg får én ting oplyst af håndværkeren, men kan ikke se det i denne oversigt. Så nu er jeg i tvivl om jeg virkelig har gjort det korrekt.
  Jeg har i 2020 fået sandblæst min facade på mit helårshus. Håndværker oplyste at det var fradragsberettiget og det tog jeg for gode varer… Men er det egentlig korrekt? Er sandblæsning en del af denne ordning med håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Hej Mia

   Tak for din kommentar. Dejligt, at du kan bruge vores artikel. For år tilbage var der fradrag til sandblæsning, men ikke længere. Du kan dog godt få fradrag til maling af ydervægge (udvendigt).

   Denne oversigt er taget fra skat.dk, som er den gældende oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 146. Hej
  Er det muligt og bruge håndværkerfradrag på mandetimer ifbm etablering af ny have?
  Mvh Rikke

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Rikke,
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til anlægning af en ny have.
   Hvis haven klimasikres og eksempelvis får etableret regnvandsfaskiner, så er der håndværkerfradrag til den del.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 147. Hej
  Kan man få fradrag for renovering af tagkonstruktion, nærmere betegnet udskiftning af vindskede?
  Vh Annika

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Annika,
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til renovering af tagkonstruktionen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 148. Christian Maegaard

  Hej
  Hvornår kan jeg få op til 25.000.- i håndværker fradrag?

  Venlig Hilsen Christian

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Christian,
   Det blev med finansloven for 2021 (der landede i december 2020) aftalt at håndværkerfradraget er på 25.000 i 2021. Det er altså arbejde, der udføres i 2021, som du kan får forhøjet fradrag på. Vil du rette på din forskudsopgørelse skal du vælge “Forskudsopgørelsen” på Skat.dk og trykke på lommeregneren ud for Håndværkerfradrag.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 149. Bodil Hensen

  Hej.
  Kan vi i 2021 få fradrag ifm. vores udskiftning af træport fra 1965 til vippeport med automatik? Her tænker jeg selvfølgelig kun håndværkerudgiften? Vh.Bodil Hensen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Bodil,
   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til ny port.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 150. Peter Nielsen Lund

  Hej Maria Carlsen,
  Jeg har et spørgsmål, vedr, håndværker fradrag på et sommerhus jeg ejer, men jeg jeg er jo ikke tilmeldt der med fast bopæl. Kan der ikke indrømmes håndværkerfradrag i et sådant tilfælde. Vi bruger kun sommerhuset i sommer månederne.
  Med venlig hilsen
  Peter Lund

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Peter,
   Mange tak for din kommentar.
   Det er muligt at få håndværkerfradrag til din fritidsbolig selvom du ikke er tilmeldt der med fast bopæl. Sålænge du betaler ejendomsværdiskat af sommerhuset og du står som ejer er det muligt.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 151. Mona Andersen

  Hej
  Kan man få håndværkerefradrag. Når man lægger nyt tag på .. det er de gamle aspekt plader der ligger nu. ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mona,
   Mange tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nyt tag.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 152. Jørgen Poulsen

  Kan man få håndværkerfradrag for udskiftning til vandbesparende nyt toilet.
  Hilsen
  Jørgen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørgen,
   Tak for din kommentar.
   Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til nyt toilet.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 153. Helle Carstens

  Vi har fået lagt nye fliser og har i den forbindelse fået skiftet kloakrørene – kan vi få håndværkerfradrag til det?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Helle,

   Mange tak for din kommentar. Du kan få håndværkerfradrag til nogle forskellige former for klimasikring, som eksempelvis kloakarbejder på egen grund og udskiftning af kloakrør.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 154. Marianne

  Hej . Kan man trække arbejdsløn fra til opgravning af gammel olietank

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Marianne,
   Tak for din kommentar.
   Mig bekendt er der desværre ikke håndværkerfradrag til opgravning af olietank.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 155. Wilfred Sass

  Jeg har udskiftet udvendige fuger ved vinduer og døre

  på mit parcelhus. Kan jeg trække udgifterne fra som håndværkerudgifter

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej og tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 156. Anette Varnum

  Hejsa
  Kan man få fradrag for undersøgelse og opgravning og afpropning af grenkloakrør.
  Vh. Anette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anette,

   Mange tak for din kommentar.
   Du kan få håndværkerfradrag til nogle forskellige former for klimasikring, som eksempelvis kloakarbejder på egen grund og etablering af dræn. Der er ikke håndværkerfradrag til kloakinspektion. Hvis du skal bruge et mere bindende svar vil jeg råde dig til at kontakte SKAT.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 157. Finn Tanderup

  Kan man få fradrag for anlægning af indkørsel

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Finn,
   Tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til anlægning af indkørsel.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 158. Wilfred Sass

  kan jeg få håndværkerfradrag efter udskiftning af udvendige fuger ved vinduer og udvendige døre ? (parcelhus)

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej og tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 159. I Lange

  Hej. ved salg af sommerhus kan men få fradrag til raporter og regning til mægler ?

  Svar
  1. Hej og tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag til nævnte rapporter.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 160. Erik Juul Petersen

  Hej, Kan man få fra fradrag for reparation af husets sokkel, eller er det ligesom med reparation af vinduesrammer, hvor der ikke kan opnås fradrag?
  Mvh Erik

  Svar
  1. Hej Erik

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag til murerarbejdet og reparation af sokkel.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 161. Maria jepsen

  Vi har bindingsværk, hvor der er råd i, som skal skiftes, hvor der skal mures op omkring bindingsværket igen og der skal males mur samt bindingsværk.
  Kan vi få håndværker fradrag?

  Svar
  1. Hej Maria

   Tak for din kommentar. Du kan få håndværkerfradrag til:
   Maling af vinduesrammer (udvendigt)
   Maling af døre (udvendigt)
   Maling af ydervægge (udvendigt)

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 162. per Højslet

  Hej Maria
  vi har fået tilbud om en pris fra tømeren på 158.000 til udskiftning af vinduer i hele huset, hvad vil du foreslå vi søger skal det være energitilskudet eller håndværker fradraget? vi ved godt det kun er på arbejdslønnen.
  Hånværkerfraget er det igennem selvangivelsen?
  mvh. Per

  Svar
 163. Annie Nielsen

  Hej
  Kan man få tilskud til nedtagning af badekar og etablering af bruseniche i stedet.
  Mvh Annie

  Svar
  1. Hej Annie

   Tak for dit spørgsmål. Desværre fremgår badeværelsesrenoveringerne ikke af oversigten, hvorfor det ikke er en fradragsberettiget renovering. Det skyldes, at fradraget er øremærket klima- og energirenoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 164. Annie Jacobsen

  Hej.
  Jeg har fået udskiftet et hæve-/skydedørsparti. Det var en forsikringssag p.g.a. råd i bundstykket. Kan jeg få fradrag for selvrisiko (ca. 4.000) og for selvfinansieret træ-/alu-udførsel (kr. 2000)?
  Med venlig hilsen
  Annie

  Svar
  1. Hej Annie

   Tak for din kommentar. Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. Det står der på skat.dk. Læs mere om betingelserne her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 165. Mette Kongsted

  Hej, vi fik udskiftet vinduer og døre i hele huset sidste år, kan vi som sammen boende begge få håndværker fradrag eller er det kun en af os der kan bruge fradraget ?
  Mvh Mette

  Svar
  1. Hej Mette

   Tak for din kommentar. I Skat.dks betingelser står følgende:

   “Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få fradrag for 6.200 kr. i serviceydelser i 2020 (6.100 kr. i 2019) og 12.500 kr. i håndværksydelser i 2020 (12.200 kr. i 2019). Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 166. EDITH HOUGAARD

  kan vi få håndværker fradrag til istandsættelse af badeværelset

  Svar
  1. Hej Edith

   Tak for dit spørgsmål. Desværre fremgår badeværelsesrenovering ikke af oversigten, hvorfor det ikke er en fradragsberettiget renovering. Det skyldes, at fradraget er øremærket klima- og energirenoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 167. Thomas NIELSEN

  Hej.
  Jeg ser at i beskriver udvendigt malerarbejde som fradragsberettiget dog ikke Stern .
  Hvad med tagmaling? I stedet for at skulle udskifte taget
  Mvh Thomas

  Svar
  1. Hej Thomas

   Tak for din kommentar. De fradragsberettigede tiltag er videreformidlet fra skat.dk. Tagrens og tagmaling er desværre ikke med i håndværkerfradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 168. Kris Peter Poulsen

  Hej
  Kan man få fradrag/ tilskud, hvis man udskifter gamle lysstofrør, men energibesparende løsning som eks. LLLD/LED rør? På forhånd tak
  BH Kris Peter Poulsen

  Svar
  1. Hej Kris Peter Poulsen

   Tak for din kommentar. Selvom tiltaget er energibesparende er der desværre hverken tilskud eller fradrag at hente på nye lysstofrør.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 169. Jan Jørgen Jensen

  Hej med jer!
  Kan man få fradrag for arbejdslønnen til udskiftning af eksisterende plankeværk (i haven naturligvis:) )
  Mange hilsener
  Jan

  Svar
  1. Hej Jan

   Tak for dit spørgsmål. I oversigten over fradragsberettigede tiltag kan jeg desvære ikke finde fradrag til opsætning eller udskiftning af plankeværk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 170. Flemming Thomsen

  Hej, kan man modtage tilskud ved renovering og maling af gulv og loft i kælder?

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se disse renoveringsprojekter i oversigten over fradragsberettigede tiltag. Der er kun fradrag til udendørs malerarbejde.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 171. Susan Jacobsen

  Hej
  Jeg bor i et hus, hvor der er en lejlighed i stueetagen og en lejlighed på 1. sal. Begge er ejerlejlighed. Der er gasfyr. I stueetagen er der gulvvarme og på 1. sal er der radiator. Der er ikke sat termostater op, så varmemængden bliver ikke reguleret. Det giver en del udfordringer med meget høje temperaturer i stueetagen, hvor der er gulvvarme og forholdsvist koldt på 1.sal.
  Hvis vi vælger at betale at få sat reguleringssystem op uden om ejerforeningen, er det så fradragsberettiget?
  vh. Susan

  Svar
  1. Hej Susan

   Tak for din kommentar. I oversigten, som er taget fra skat.dk, står at følgende er fradragsberettiget:

   “Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx: Radiatortermostatventiler, Vejrkompenseringsanlæg, Urstyring, Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer). Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.”

   Så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskontoen i foreningen kan man få fradrag på ovenstående renoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 172. Per Nielsen

  Hej
  Udskiftning af udvendige vand stikledninger, kan måske betragtes som en udgift til energisikring og være fradragsberettiget, hvad siger I ?

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Under punktet “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler” står følgende “Etablering af stikledning” som punkt.

   Jeg vil dog kontakte skat.dk, hvis du ønsker afklaring på dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 173. Tina Hansen

  Hej
  Vi har i 2020 fået lavet udvendig tagrender. Kan man få tilskud til arbejdslønen med det.

  Hilsen Tina.

  Svar
  1. Hej Tina

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se tagrender i oversigten over fradragsberettigede tiltag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 174. Vi har udskiftet varmtvandsbeholder til varmeveksler, kan vi få fradrag for det.

  Svar
  1. Hej Lene

   Tak for din kommentar. Vi har fået følgende uddybning fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Jeg vil dog kontakte skat.dk, hvis du ønsker afklaring på dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.d

   Svar
 175. Michael

  Hej,
  Denne formulering for fradrag:
  Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.
  Betyder det så at man kan få fradrag til nedbrydning og isolering af terrændæk, men ikke støbningen af gulvet?
  Mvh. Michael

  Svar
  1. Hej Michael

   Tak for din kommentar. Skat.dk formulere det sådan: “Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 176. Brit Rasmussen

  Hej,
  Vil høre om der er håndværkerfradrag, energi tilskud på lægning af ny indkørsel. (Udskiftning af fliser)

  Svar
  1. Hej Brit

   Tak for din kommentar. Der er desværre hverken fradrag eller tilbud på lægning af indkørsel eller udskiftning af fliser.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 177. Hej
  Vi har købt et gammelt hus, og vil have nyt tag, efterisolering af loft, genvex anlæg og nye vinduer og døre.
  Kan vi få tilskud, hvis ja, må man godt selv indkøbe materialer, og så hyre en håndværker til at udføre arbejdet?
  Mvh Inge

  Svar
  1. Hej Inge

   Tak for din kommentar. Først vil jeg bare lige for en sikkerhedsskyld nævne, at der er forskel på tilskuddet og håndværkerfradraget. De to ordninger kan ikke kombineres.

   Energitilskuddet er administreret af Energistyrelsen og kræver et gyldigt energimærke. Det kan du læse mere om her: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Håndværkerfradraget, som denne artikel omhandler, dækker udelukkende håndværkerens løn. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde. Du kan altid aftale med håndværkerfirmaet om du køber materialerne.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 178. ANNE KRISTINE Gadeberg

  Hej
  Ved i om man kan bruge fradraget ifm etablering af fjernvarme? Pt har vi elvarme. Mvh Anne Kristine

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anne Kristine,
   Tak for din kommentar. Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits er fradragsberettigede renoveringer. Dertil har vi fået følgende uddybning fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Jeg håber det giver svar på dit spørgsmål.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 179. Susanne Lüth

  Kan man få fradrag for udskiftning til vandsparende toilet??

  Svar
  1. Hej Susanne

   Tak for din kommentar. Desværre fremgår nyt toilet ikke på denne liste med fradragsberettigede tiltag i 2021, selvom det er vandbesparende.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 180. Annette Olszak

  Kan vi få håndværkerfradrag påvfølgende:
  Vi har fået lagt nyt gulv i stue og gang. Gået fra betongulv til trægulv.
  Fået lavet ny gavl med nyt i dæk.
  Reparation af gasfyr.
  Mvh.
  Annette Olszak

  Svar
  1. Hej Anette

   Tak for din kommentar. Desværre fremgår nyt gulv og gavle ikke på denne liste med fradragsberettigede tiltag i 2021. Der gives dog fradrag til: “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 181. Nanna Hansen

  Kan vi få fradrag på hele husets fuger ? Og vinduer?

  Svar
  1. Hej Nanna

   Tak for din kommentar. Desværre fremgår fugning ikke på denne liste med fradragsberettigede tiltag i 2021. Du kan dog godt få fradrag på nye vinduer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 182. Anne Mette Due

  Er understrygning af tag fradragsberettiget?
  Tagrender?
  Mvh Anne Mette Due

  Svar
  1. Hej Anne Mette Due

   Tak for din kommentar. Desværre fremgår hverken understrygning og tagrender af denne liste med fradragsberettigede tiltag i 2021.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 183. Hej
  Kan man få håndværker fradrag på eletriker arbejde altså nye stikkontakter spots udskiftning af ulovlig stik med mere

  Med venlig hilsen
  Nadia

  Svar
  1. Hej Nadia

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag på el-arbejde.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 184. Kirsten Zib

  Hej,
  Sidste år flyttede vi fra en lejebolig. Inden fraflytningen fik vi malet vægge og lofter. Desuden blev gulvene lettere afslebet og lakeret. Kan vi bruge håndværkerfradraget til denne udgift – altså arbejdslønnen?
  med venlig hilsen
  Kirsten

  Svar
  1. Hej Kirsten

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag på malerarbejde indvendigt og gulvafslibning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 185. Hans Jensen

  Hej,
  Kan man få håndværkerfradrag for udskiftning af gummifuger rundt omkring vinduerne udvendigt?
  med venlig hilsen
  Hans

  Svar
  1. Hej Hans

   Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til udskiftning af fuger, men kun udskiftning af hele vinduet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 186. Morten Hansen

  Hej,
  Kan jeg bruge håndværker fradraget hvis jeg får lagt ny indkørsel samt lavet have ?

  Mvh Morten.

  Svar
  1. Hej Morten

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se fradrag til brolægning i oversigten. Det er primært klimasikring og energirenovering, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 187. Ken thinggaard

  Hej Nynne
  Vil jeg kunne få en cirka pris på hvad det jeg ville kunne få i tilskud på vinduer og døre i huset på forhånd ? Det er jo lidt dyrt at få en energikonsulent ud og måske derefter ikke vælge at få sat nye vinduer i pga en høj egenregning.
  Hilsen Ken

  Svar
  1. Hej Ken,

   Tak for din kommentar. Det er Energistyrelsen der administrerer puljen og sætter beløbssatserne i forhold til tilskuddet. Det gør de ud fra bl.a. energimærket, men også nogle maksimalsatser, de definerer. Vi har listet satserne fra sidste pulje (oktober 2020) op i denne artikel: http://www.energihjem.dk/tilskud

   De kan dog godt ændre sig til næste pulje. Den næste pulje åbner på et ubestemt tidspunkt i 1. kvartal af 2021.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 188. Signe Aagaard Hansen

  Hej kan vi få håndværkerfradag evt. Energi tilskud til udbedring af tegltag:
  Understrygning af taget indvendig, grat-rygningsmørtel er revnet. Samt udskiftning af enkelte tagsten, som er revnede eller afskallede.
  Med venlig hilsen
  Signe

  Svar
  1. Hej Signe

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få håndværkerfradrag og heller ikke tilskud på udskiftning af tagkonstruktion. Det er efterisoleringen, du kan få støtte til. Du kan dog godt få fradrag på reparation af skorsten, som det fremgår i oversigten.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 189. John Knudsen

  Kan man få tilskud til udskiftning af tag fra eternit til tagpap på fritidsbolig da nuværende er revnet og begyndende utæt.

  Svar
  1. Hej John

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få håndværkerfradrag og heller ikke tilskud på udskiftning af tagkonstruktion. Det er efterisoleringen, du kan få støtte til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 190. Hej Maria Carlsen

  I februar 2021 fik vores familie en ny erstatning: tag, tagrender, isolator, fjernelse af skorstene, opførelse af nye udstuen, ombygning af garagetag … Arbejdstagerlønninger er over 100.000 kr. Hvis ja, hvor meget fradrag får vi i håndværkfradrag?
  Mange tak

  Svar
  1. Hej, og tak for din kommentar.

   Der er fradrag på isoleringsarbejde, men desværre ikke tagkonstruktioner eller nyt tag. Du kan se et regneeksempel på fradrag i denne artikel.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 191. Claus Wessel

  Jeg vil gerne have malet mit køkken og stue til foråret. Kan jeg trække autoriseret malerarbejde fra ?
  – Ja, jeg bor her fast.

  Svar
  1. Hej Claus

   Tak for din kommentar. Som det fremgår af oversigten er der desværre ikke fradrag på indendørs malerarbejde – ikke indvendigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 192. Janni Niss

  Hej, vi påtænker at få lavet en støttemur op til naboen, da hans jord skrider ned mod os pga alt det regn der kommer. Vilvi kunne trække denne arbejdsløn fra i skat?

  Hilsen
  Janni

  Svar
  1. Hej Janni

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der er fradrag til en støttemur i oversigten fra skat.dk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 193. Birgitte Theils Hald

  Hej, vi har en værkstedsbygning, hvor vi gerne vil have isoleret taget og væggene. Jeg har læst mig frem til, at man kan få håndværkerfradrag til isolering, men gælder det også til en værkstedsbygning? og hvis vores hjemmeboende søn 18+ er medbetalende, kan det så gælde for 3 personer?
  Jeg har læst reglerne for hjemmeboende voksne børn og finder det lidt misvisende det der står. Jeg læser det som, at et hjemmeboende voksent barn skal have betalt det hele selv, for at få hånderværkerfradrag. Er det korrekt?
  Mvh Birgitte Hald

  Svar
  1. Hej Birgitte

   Tak for din kommentar. Skat definerer, at der er isolering til:

   “Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)” – her vil jeg mene, at det er sidste del, der afgør om man kan få fradrag til det. I betingelserne på skat.dk står: “Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt”. Jeg læser det ikke som, at I alle tre kan få fradrag på samme projekt. Det er enten dig + din ægtefælle eller dit voksne. Du kan dog altid kontakte skat.dk, som administrerer fradraget, for en uddybning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 194. per Højslet

  Hej
  Pga af håndværker fradag ønsker vi at få udskiftet vores gamle vinduer med nye, skal der foreligge en Energirapport for at vi kan få håndværkerfradrag ?
  Hvor søger man?
  Skal der foreligge et skriftlig tilbud fra Tømreren, for at vi kan komme i betragtning til et fradrag
  VH Per Højslet

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Der er forskel på energitilskuddet og håndværkerfradraget. Med energitilskuddet skal du have en gyldig energimærkerapport på hånden inden du skal søge tilskud til de nye vinduer. Læs mere om det hele her: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Med håndværkerfradraget får du fradrag på håndværkerens løn og her skal du bruge et tilbud med moms.

   De to puljer kan ikke kombineres.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 195. Marianne Albeck

  Hej, tak for artiklen. Dog har jeg et spørgsmål:
  I skriver, at der håndværkerfradrag til bl.a. fritids- om sommerhus. Samtidig skriver I, at der ikke gives fradrag for renovering, hvis man ikke har bopæl på adressen. Hvordan hænger de to ting sammen?
  Mvh Marianne

  Svar
  1. Hej Marianne

   Tak for din kommentar. Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført. Når det kommer til fritidsboligen gælder: Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Hvis fritidsboligen har været udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Du skal betale ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 196. Lisbet Hansen

  Jeg skal have lagt nye fliser og bygget en lille mur op i samme fliser på ca. 150 m2. Er der noget fradrag for det?

  Svar
  1. Hej Lisbeth

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der fradrag i oversigten til nye fliser eller muren.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 197. Margit Grønager

  Vi har fået renoveret hele vores facade – incl. maling m.m. Er dette fradragsberettiget?
  Derudover er vores stendige blevet renoveret/bygget op igen – kan dette gå under serviceydelse/havearbejde?

  Svar
  1. Hej Margit

   Tak for din kommentar. Med henvisning til oversigten kan du få fradrag til:
   Maling af vinduesrammer (udvendigt)
   Maling af døre (udvendigt)
   Maling af ydervægge (udvendigt)

   Jeg har ikke læst om fradrag til opbygning af stendige, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 198. Hejsa.
  Forstår jeg det rigtigt, når jeg læser, at man ikke kan få fradrag til tømmerarbejde ifm opsætning af carport/skur?
  De bedste hilsner
  Pia

  Svar
  1. Hej Pia

   Tak for din kommentar. Det er korrekt, at der desværre ikke er fradrag på opsætning af carport eller skur. Fradraget er nemlig øremærket klimasikring og energirenoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 199. Henrik Troest

  Kære 3byggetilbud

  Jeg har fået fjernet skifereternit tag med asbest (fra 1970) og lagt helt nyt tag med tagpap. Stor og dyr opgave til ca 445.000 DKK. I den forbindelse vil jeg spørge om håndværkerfradrag kan bruges i den forbindelse. Jeg kan ikke umiddelbart se det nævnt ej heller at man ikke kan.

  På forhånd tak for jeres forklaring

  Mvh
  Henrik Troest

  Svar
  1. Hej Henrik

   Tak for din kommentar. I denne guide har vi listet op, hvilke renoveringsprojekter der er fradragsberettiget – og desværre er nyt tag ikke med.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 200. Lars Søndergaard

  Er der tilskud/fradrag (håndværker) til udskiftning af sin belysning fra Halogenpære til LED-belysning?

  Svar
  1. Hej Lars,

   Mange tak for din henvendelse.

   Der er ikke tilskud eller fradrag på udskiftning af belysning.

   Rigtig god dag,

   De bedste hilsner
   Mette Blume
   3byggetilbud.dk

   Svar
 201. Helle Hedegaard

  Hejsa

  Jeg vil gerne ha´ skiftet mit køkken, bad og bryggers ud. Kan jeg bruge håndværkerfradraget til
  det?

  Svar
  1. Hej Helle

   Tak for din kommentar. Desværre kan du ikke får håndværkerfradrag på disse renoveringsprojekter. Du kan få fradrag på energirenovering og klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 202. Bent Højer

  Hej
  Er i gang med at tænke nyt køkken, overvejer at skifte alle hårde hvidevarer til mere miljøvenlige – kan jeg få hånværker fradrag med hensyn til nyt køkken hvor alt hårde hvidevarer skiftes.

  Svar
  1. Hej Bent

   Tak for din kommentar. Selvom det er en god og miljøvenlig udskiftning, så er der desværre ikke fradrag til nye hårdehvidevare.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 203. Daniel Hjulgaard

  Hej
  Jeg skal have stubfræset nogle træer der er savet ned kan man få fradrag for det?
  Mvh daniel

  Svar
  1. Hej Daniel

   Tak for din kommentar. Det er fradrag til følgende: “Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 204. Lars Christensen

  Mit enkle spørgsmål er om jeg kan få håndværkerfradrag til nyt tag på min tilbygning?

  Svar
  1. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Svaret er desværre nej. Der er kun fradrag på efterisolering og ikke på nyt tag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 205. Marjan Mohr

  undskyld, jeg forstår ikke rigtig, hvordan man beregner fradraget, er det baseret på hvor mange mennesker der bor i huset eller arbejdslønnen?
  Arbejdslønnen udgør 52.000
  Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000
  27 % af 50.000 = 13.400 kr.

  vad blir fradrag om Arbejdslønnen udgør 85 000kr?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Marjan,
   Tak for din henvendelse. Hver person over 18 år i husstanden kan få fradrag for op til 25.000 kroner per person. Det kommer altså an på hvor mange personer over 18 I er, der er med til at betale for håndværkeren. Er der kun én person kan besparelsen beregnes ved at trække 27% fra 25.000 (= 6.700). Er I derimod to personer over 18 år kan besparelsen regnes ud ved at trække 27% fra 50.000 (= 13.400) osv.

   Jeg håber det giver mening.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 206. jørgen aarup

  fint

  Svar
 207. Vi sad den ande aften, over en middag og talt om, kan alle i en husstand få håndværker fradrag i en ejerbolig, når man er over 18?
  Kan et hjemmeboende barn på +18 som har betalt en del at en faktura, få et håndværkerfradrag, selv om man ikke står som ejer af helårsboligen? Eller er det kun ægtefæller eller samlevere, som kan få fradrag?

  Svar
  1. Hej Lene

   Tak for din kommentar. Jeg kan godt forstå jeres samtale om reglerne, da de kan være lidt bøvlede 🙂

   Følgende er gældende: “Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt (…) Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel. Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt.” – læs mere i betingelserne her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 208. Flemming Søndergaard

  Som jeg læser det, er en renovering af et badeværelse ikke berettiget til et håndværker-fradrag ?

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. Det er korrekt. Der er desværre ikke fradrag til badeværelsesrenoveringen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 209. Mai britt lund

  Hej
  Kan man søge tilskud til fuld badeværelses renovering inkl vådrumssikring.
  Mvh
  Mai britt

  Svar
  1. Hej Mai britt

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til badeværelsesrenoveringen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 210. Per Gudmand

  Hejsa,
  jeg har fået bygget en isoleret væg op i min carport og fået isat en port inkl. dør, så carporten nu er helt lukket. Kan der opnås håndværkerfradrag for dette arbejde.
  VH Per Gudmand

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen ved carport eller port, men kun isolering af eksempelvis taget på carporten.

   De bedste fredagshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 211. Michael Hansen

  Hej.
  Har fået stynet/topkappet en masse træer i vores have, ingen træer er blevet fældet.
  Regningen ligger på 12000 ex moms dvs 15000 incl moms.
  Mit spørgsmål er så: Er det 12000 der er fradragsberettiget eller er det 15000 der er fradragsberettiget?
  Mvh Michael

  Svar
  1. Hej Michael

   Tak for dit spørgsmål. Hvis jeres opgave er inden for kategorien: “Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)”, så er der i 2021 op til 25.000 kroner i fradrag på arbejdet. På skat.dk er beløbets størrelse ikke opdateret endnu. Grunden til, at fortsat står 12.500 kroner og ikke 25.000 kroner er, at loven ikke er stemt igennem, men der er lavet politisk aftale om dette. Det er altså en teknikalitet.

   Helt konkret får du fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 212. Kaj larsen

  Hej jeg spurte om i forbindelse med renovering af bade værelse om der var håndværkerfradrag til at bryde gulvet op jeg forstod ikke rigtig svaret
  Mvh Kaj larsen

  Svar
  1. Hej Kaj

   Der er ikke fradrag på at bryde gulvet op i badeværelset, desværre. Der er fradrag på diverse efterisoleringsopgaver, men desværre ikke opbrydning eller genetablering af gulvkonstruktioner.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 213. Nye termovinduer i hus

  Hej!
  Kan man få Tilskud til arbejdslønen af udskiftning af nye termovinduer

  Mvh. Michael

  Svar
  1. Hej Michael

   Tak for dine spørgsmål, som jeg besvarer samlet her. Skat.dk har oplyst at der er håndværkerfradrag på følgende:
   – Nye ruder og vinduer

   Jeg vil derfor bestemt mene, at termovinduer hører med her. Du kan altid kontakte dem direkte, hvis du vil have en konkret afklaring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 214. Peter Ziegler

  Hej Maria
  Vi skal have renoveret køkkenet, er der fradrag på tømmer arbejdet i den forbindelse?
  Hvis der er fradrag, hvilke rubrik på forskudsskema skal det skrives i ?
  Tak for dit svar

  Svar
  1. Hej Peter

   Tak for din kommentar. Der er ikke fradrag på renovering af køkkenet, desværre. Det er energirenovering samt klimasikring, du kan få fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 215. Hej Maria,

  Kan der der gives tilskud til arbejdsløn hvis man skifter lys installationer ud fra halogen som er dyre i drift til ledbelysning.?

  Svar
  1. Hej Sten

   Tak for dom kommentar. Der er desværre ikke fradrag til LED-belysning selvom det er et energioptimerende tiltag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 216. Kaj larsen

  Vi skal have lavet renoveret badeværelse og i den forbindelse skal gulvet isoleres er der håndværkerfradrag på at bryde det gamle op og isoler det og støbe nyt
  Mvh Kaj larsen

  Svar
  1. Hej Kaj

   Tak for dit spørgsmål. Skat.dk har defineret det som følgende: “Du kan få fradrag til isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 217. Arne thomsen

  Hej ! Skal man søge om at få håndværkerfradrag eks. Ved udvendig efterisolering af gavl på stuehuset

  Venlig hilsen Arne Thomsen

  Svar
  1. Hej Arne

   Tak for dit gode spørgsmål. Som udgangspunkt virker det til, at isolering af gavlen hører ind under kategorien “isolering af ydervægge”, men jeg vil klart anbefale dig at kontakte skat.dk, det har lavet oversigten, for at være sikker.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 218. Jette Hyldelund

  Hej.
  Kan man søge om tilskud om 2-3 år, til noget der laves og betales nu?
  Eller skal det være i år?
  Er til nyt tag og isolering af sommerhus.
  Vh. Jette

  Svar
  1. Hej Jette

   Tak for din kommentar. Du kan ikke få tilskud til arbejde i et sommerhus som ikke har helårsstatus. Du kan dog sagtens få håndværkerfradrag. Du kan få fradrag på isoleringsdelen, men ikke nyt tag.

   Angående tidsramme for håndværkerfradraget så gælder følgende:
   “Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (fx arbejde udført i 2019 skal være betalt senest 29. februar 2020)”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 219. Mia Frederiksen

  Hej
  Vi har lige fået lagt vinyl på vores badeværelse er det omfattet af håndværkerfradrag ?
  Vh Mia

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mia,
   Mange tak for dit spørgsmål.
   Vinyl på badeværelset er desværre ikke fradragsberettiget her i 2021.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 220. Eva-Maria Nielsen

  Hej, er det mon også muligt, at få tilskud til udskiftning af gammelt storskyllende toilet til et vandbesparende?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Eva-Maria,
   Mange tak for din henvendelse.
   Det ville være en god idé, men udskiftning af toilet fremgår desværre ikke af Skats liste over ydelser, der er fradragsberettigede.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 221. Michael Mogensen

  Jeg har har haft et firma til at foretage nedrivning af carport og skur og bortskaffelse af dette. Kan jeg trække arbejdsløn vedr. dette fra?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Michael,
   Mange tak for din henvendelse.
   Nedrivning fremgår desværre ikke af SKATs liste over ydelser, som er fradragsberettigede.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 222. Ib Pilgaard

  Rensning (udskiftnig) af vandrør (kold/varm) gemt i væg i 1. sal

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ib,
   Mange tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af vandrør i 2021.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 223. Hej, gives der fradrag på køb af værktøj til forbedringer i det private ?

  Mvh Troels

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Troels,

   Tak for din henvendelse. Der er desværre kun håndværkerfradrag til håndværkerens løn.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 224. Peter Dalgaard

  i forbindelse med udskiftning af tag på min privatbolig,fik vi skiftet, opsat ekstra brede tagrender for at klimatilpasse. hvordan med fradrag her

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Peter,
   Tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender her i 2021 – også selvom det er for at klimatilpasse.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 225. Leo Samming

  Hvad med udskiftning af fuger i badeværelse? Er det omfattet af fradragsordningen.
  Var det fuger omkring vinduer udvendigt er det som jeg læser det.

  I 2020 bestilte vi ny loftlem med fra 56 mm isolering plus top låg. den gamle var med 30 mm og meget utæt. Da vi bestilte arbejdet fik vi at vide at der var håndværkerfradrag. men da først at der blev lavet noget dårligt håndværk, loftrammen brækkede anden gang den blev åbnet. Da jeg så påtalte og bad dem komme og fjerne det de havde lavet, fik jeg den besked at de ville lave det om, ellers kom jeg til at betale for det dårligt lavede arbejde, i følge købeloven. Det gjorde de så og lavede igen en halv løsning og ikke det der var aftalt fra start med låg og lugekarm. Kunne ved selv arbejde have lavet komplet loft lem med lugekarm og toplåg og matrialer 3000 kr. Den endelige pris 8250.00 kr ØVØV ja man skal ikke altid stole på sælgere.

  Svar
  1. Hej Leo

   Tak for din kommentar – og sikke en ærgerlig situation som ikke burde være sket!

   Angående dit spørgsmål, så er der desværre ikke fradrag til udskiftning af fuger på badeværelset.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 226. Bjarne mikkelsen

  Omfugning af fuger i huset mur. ?

  Svar
  1. Hej Bjarne

   Tak for dine to kommentarer.

   Angående “Rep af taget”, så gives der ikke fradrag på udskiftning af tag – kun isoleringsdelen. Der er desværre heller ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 227. Frede Pedersen

  Kan man fratrække arbejdsløn til VVSmand for rep. af vandrør, opsætning af vandhane, rep. af afløb. iBolig.
  Sommerhus : opsætning af vandvarmer.
  I bolig: Nye termoruder isat.
  Tak for svar:

  Svar
  1. Hej Frede

   Tak for din kommentar. Du finder listen med fradragsberettigede renoveringer lige her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-infografik/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 228. Kim Nissen

  Kan man få fradrag hvis man skal have nyt tag på huset , egen bolig mvh Kim

  Svar
  1. Hej Kim

   Tak for din kommentar. Man kan ikke få fradrag på nyt tag, da det kun er isoleringsdelen, der er fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 229. Hej. Vi skal have fjernet hele vores 1. sal og bygget en ny. Ny tagkonstruktion, nye vinduer, ny isolering i taget, opsætning af skillevægge, gulv og gulvvarme…..altså ALT hvad det indebærer at bygge en helt ny første sal. Når taget er taget af har vi desuden valgt at hulmursisolere alle eksisterende vægge i stueplan. Hvor meget af dette kan vi søge om fradrag til, og er det et krav at regningen er delt op så det fremgår tydeligt hvad hver enkelt “opgave” koster?

  Svar
  1. Hej Rikke

   Tak for din kommentar. Som det står i betingelserne fra skat.dk gælder at: “Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri.” Du kan med fordel kontakte skat for at høre, hvor jeres projekt hører ind under her.

   Hulmursisolering af eksisterende byggeri kan I dog godt få fradrag til.

   I feltet ”Håndværkerfradrag” i din forskudsopgørelse indtaster du det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura. Du bør derfor få et tilbud, hvor det fremgår hvilke ydelser der er fradragsberettigede og hvilke der ikke er.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 230. Vivi Albertsen

  Ifm det nye toilet i det indlæg jeg skrev lige før, får jeg også lavet gulv og væg i bruserummet. (Microcement på gulv og væg) Er det også fradragsberettiget ?
  Vh. Vivi

  Svar
  1. Hej igen Vivi,

   Microcement er desværre heller ikke fradragsberettiget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 231. Vivi Albertsen

  Jeg skal have udskiftet mit meget gamle toilet til et med 2/4 skyld.
  Kan det trækkes fra ?
  Vh. Vivi

  Svar
  1. Hej Vivi

   Tak for dit spørgsmål. Et udskift af toilet er ikke med i fradraget, desværre.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 232. Karen Marie Pagh Nielsen

  Hej
  Kan man få støtte til udskiftning til mere energirigtig pumpe til gulvvarme?
  VH Karen Marie

  Svar
  1. Hej Karen

   Tak for din kommentar. Gulvvarme og installationer hertil er desværre ikke dækket af håndværkerfradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 233. Hej. Jeg har fået isoleret mm og vinduer , mit spørgsmål er skal begge personer indberette det fulde beløb for at få fradrag begge to , eller det nok en gør det når man er gift

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jens,
   Tak for din henvendelse. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst til – også selv om den ene har betalt hele regningen. Beløbet bliver ikke overført automatisk til den anden person, så I skal indberette hver jeres andel af udgiften til Skat.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 234. Hej. Jeg har fået isoleret mm og vinduer , mit spørgsmål er skal begge personer indberette det fulde beløb for at få fradrag begge to , eller det nok en gør det. Skal man evt opdele indberetning pr person. Dvs dele arbejdslønnen i 2 ved indberetning

  Svar
 235. Michael

  I forbindelse med en vandskade (gennmtæring på skjult rør) har vi besluttet for egen regning at udskifte alle originale (skjulte) rør i væg mellem køkken og badeværelse for at undgå fremtidige tæringer samt udskifte 2 aluminiømsrør i badeværelse med kobber (så alle er kobber) og få opsat vandvagt. Der er ved samme lejlighed sat isolering om alle skjulte og synlige varmvandtsrør for at minimere varmetab. Er noget af dette arbejde evt. dækket af håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Michael,
   Tak for din besked. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til de arbejdsopgaver, som du beskriver her.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 236. Hej er der håndværkerfagdrag på nedtagning af skorsten når man sløjfer en brændeovn

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jan,
   Tak for din henvendelse. Der er håndværkerfradrag til både afmontering af eksisterende brændeovne og til tilmuring af hullet i skorstenen. Du kan dog kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 237. Kirsten Hoppe

  Jeg vil gerne vide, om man kan få håndværkerfradrag dette her!
  Der er kommet tre huller i vores hus nede ved soklen – en rotte har været inde i huset, men de skader den har forvoldt herinde har vi selv udbedret, men hullerne i soklen skal en håndværker se på. Huset er forsikret, men med en selvrisiko på 2.000 kr. for skader udenfor, kan vi anvende håndværkerfradraget til de 2.000, som vi selv skal betale?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kirsten,

   Mange tak for din kommentar. Det lyder godt nok som en ærgerlig skade. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til det beskrevne arbejde.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 238. Michael Stehr

  Hej
  Vi bor i et rækkehus fra 1973, hvor vi overvejer at få renset og malet vores tag.
  Kan vi få håndværkerfradrag på arbejdslønnen til rens og maling, eller måske kun til malingen af tager? Kan se at malinger af noget udendørs ting er godkendt.
  Pft.,
  Michael

  Svar
  1. Hej Michael

   Tak for din spørgsmål. Tagrens og tagmaling er desværre ikke med i håndværkerfradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 239. Stella Christensen

  Kan man få Håndværkerfradrag til at få sat køkken skabe op og bygget et skab ?.

  Svar
  1. Hej Stella

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag på nyt køkken, da fradraget går til energirenovering samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – Energihjem.dk

   Svar
 240. Dan Jakobsen

  Kan man få håndværkerfradrag på udskiftning af udestuetag (termotag)

  Svar
  1. Hej Dan

   Tak for din kommentar. Du får desværre ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 241. Tonny Pedersen

  Hej , vil gerne have skiftet vinduer og isoleret mit sommerhus isolering på loftet , jeg tænker håndværker fradrag, , vi er 2 personer hvordan kan jeg regne ud hvor meget tilskuddet er da det er et stort arbejde at skifte isolering på loftet.

  Svar
  1. Hej Tonny

   Tak for din kommentar. Når du skal beregne, hvor meget du reelt sparer, skal du finde 27 % af det indberettede beløb. Se regneeksempler i artiklen. Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 242. Keld bundgaard jensen

  Hejsa vi er ved og få renoveret vores fjernvarme anlæg og div kobber rør i gulvet og vil bare høre om der er håndværker fradrag til det

  Svar
  1. Hej Keld

   Tak for din kommentar. Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits er fradragsberettigede renoveringer. Dertil har vi fået følgende uddybning fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 243. Hej
  Kan det virkelig passe at fradrag for alt hvad der hedder malerarbejde gulvarbejde og renovering af badeværelse er faldet væk..?

  Svar
  1. Hej Else

   Tak for dit spørgsmål. Svaret er dog desværre nej. Der er ikke fradrag til nyt badeværelse, gulv- eller indendørs malerarbejde. Det fremgår heller ikke af denne liste.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 244. Kan jeg få håndværkerfradrag for at udskifte min gamle køkken med nyt? (uden jeg ændrer på vinduer eller anden energi?) Og kan man få tilskud til at skrotte sin brændeovn? vh Heidi

  Svar
  1. Hej Heidi

   Tak for dit spørgsmål. Desværre er der ikke fradrag på nyt køkken. Du kan dog godt få fradrag på følgende:

   “Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 245. Dorthe Damm

  Udskifter mit oliefyr til fjernvarme, hvilket er en dyr udgift. Kan det være rigtigt at jeg ikke kan få håndværkerfradrag til det ?
  Mvh Dorthe

  Svar
  1. Hej Dorthe

   Tak for din kommentar. Det kan jeg godt forstå – det står heller ikke så klart på SKATs list over ydelser, som andre services.
   Jeg har fundet et svar fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 246. Marianne Blaszkevizc

  Hej
  Jeg bor i en andelslejlighed og overvejer at få installeret en opvaskemaskine. Dette kræver dog, at jeg først får trukket jordstik af en autoriseret elektriker. Kan jeg få håndværkerudgifter dækket både til trækning/installation af jordstik og opsætningen/monteringen af opvaskemaskinen eller er det alene for trækning af jordstikket (altså arbejdstimerne som elektrikeren bruger) jeg kan få dækket?

  Venlig hilsen
  Marianne Blaszkevizc

  Svar
  1. Hej Marianne

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der er fradrag til de beskrevne installationer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 247. Martin Nielsen

  Jeg vil gerne ha hulmurs isoleret skal jeg søge om energimærkning først for at få tilskud? Så få hulmursisoleret også søge energimærkning igen bagefter? Mvh Martin

  Svar
  1. Hej Martin

   Tak for dit spørgsmål. Du kan ikke få energitilskud til hulmursisolering, men du kan godt få håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget, som du kan læse om i denne artikel, kræver ikke et gyldigt energimærke.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 248. Jens Kjems Toudal

  Vi bor i en stuelejlighed (ejer-) over en uopvarmet kælder. Kan vi få tilskud til at isolere loftet i kælderen? Vi har tidligere fået det gjort i et enkelt rum, og det virkede fint?
  Med venlig hilsen
  Jens Kjems Toudal

  Svar
  1. Hej Jens

   Tak for din kommentar. I kan få fradrag til isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering. Det er et krav, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto i foreningen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 249. Hanna Leifsdóttir Færregaard Andersen

  Kan jeg få fradrag til løndelen, hvis vores sommerhus (nabo til huset vi bor i) skal isoleres med papiruld under taget?

  Svar
  1. Hej Hanna

   Tak for din kommentar. Du kan godt få fradrag på isolering af tag i sommerhuset. Fradraget omfatter dog ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Du kan altid forhøre dig hos firmaet, der skal udføre opgaven eller skat.dk, hvis du har uddybende spørgsmål.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 250. Palle Hansen

  Hej, kan man få tilskud til facade renovering, omfugning, mvh. Palle

  Svar
  1. Hej Palle

   Tak for dit spørgsmål. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger. Du kan dog godt få fradrag til maling af ydervægge (udvendigt).

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 251. Mikkel Johannesen

  Kan man få fradrag ved at få efterisoleret sine ventilationsrør på loftet?

  Svar
  1. Hej Mikkel

   Tak for dit relevante spørgsmål. Det fremgår ikke af oversigten, men jeg vil klart anbefale, at du kontakter skat.dk direkte for en nærmere afklaring, da det jo netop er et energibesparende tiltag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 252. Anette wendt

  Hej
  Jeg har lige fået udskiftet mit undertag og lagt lertegl på, vil høre om der ikke er noget fradrag, da jeg mener det må være med til at isolere mit hus????
  Mvh Anette

  Svar
  1. Hej Anette

   Tak for dit spørgsmål. Selvom du har ret i, at renoveringen har været med til at gøre huset tættere, så kan du kun få fradrag på selve isoleringsdelen. Du kan altså desværre ikke få fradrag på etablering af nyt tag eller undertag.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 253. Søren Andreassen

  Hej.
  da jeg har fugt i kælderen skal jeg have gravet op langs kælderen og sat drænplader på ydersiden af kældervæggen. Kan jeg bruge håndværkerfradraget til lønnen?
  MVH Søren

  Svar
  1. Hej Søren

   Tak for din kommentar. Du kan fradrag på “Fornyelse og etablering af dræn”, men ikke selve fugtudbedringen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 254. Jannick Vinding

  Nogen som ved om man kan for fradrag til gulvslibning?

  Svar
  1. Hej Jannick

   Tak for din kommentar. Det fremgår desværre ikke af oversigten, at du kan få fradrag til gulvafslibning. Fradraget er grønt og dækker derfor over klimasikring samt energirenoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 255. Kirsten

  Hej,
  Jeg overvejer at ansætte et par unge piger på 16-17 år til at hjælpe med lettere rengøring (støvsugning, gulvvask/støve af) 2-3 timer om ugen i privat hjem (min bopæl). Er der regler for alderen på den som gør rent som forudsætning for at udnytte servicefradraget? Vi udarbejder ansættelsesbrev, laver lønsedler, indberetter løn til skat mv. så der er styr på den dokumentationsmæssige side af sagen. Tak for hjælpen. Venligst Kirsten

  Svar
  1. Hej Kirsten

   Tak for din kommentar. På skat.dk står at: “Serviceydelser som rengøring og børnepasning kan udføres af privatpersoner, som skal udfylde en serviceerklæring eller tilsvarende. Personen skal ved indkomstårets udløb være fyldt 18 år og være fuldt skattepligtig i landet.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 256. Leif fischer nielsen

  Jeg har fået fjernet en og opsat et raftehegn.
  Kan man featrække arbejselønnen på det arbejde ?

  Svar
  1. Hej Leif

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til opsætning af hegn i opgørelsen fra skat.dk, som vi videregiver her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 257. Pam Rasmussen

  Hej.
  Vi har nogle problemer med vores 1-stringssystem til radiatorer. Vi overvejer at udskifte det til 2-stringssystem. Hører der under energioptimering, da vi forbedre varmetilførslen i huset, og sikre den rette afkøling tilbage tilbage til fjernvarmeværket?
  Hilsen Pam

  Svar
  1. Hej Pam

   Tak for din kommentar. Du kan godt få fradrag til udskiftning af varmestyringsanlæg ifølge oversigten, som skat.dk har udarbejdet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 258. Pia Hartig Meegdes

  Er det muligt at få håndværkerfradrag, når indvendige døre bliver malet af eksternt firma? Altså , når arbejdet ikke bliver udført i boligen.

  Svar
  1. Hej Pia

   Tak for din kommentar. Der er kun fradrag til maling af døre (udvendigt) – du kan altså ikke få fradrag til indvendigt malerarbejde, desværre. Det samme gælder, hvis du får lavet det eksternt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 259. Poul Bøgelund Johansen

  Vi forventer at skulle skifte taget på vores udhus, det er i dag et tag med aspest, og taget er ved at gå i stykker mm. Altså er det forurenende… Kan vi få håndværkerfradrag til hjælp til fx nedtagningen?

  Svar
  1. Hej Poul

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag på udskiftning af taget, da det kun er isoleringsdelen, der er fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 260. Niels Chr. Beck

  Hej.
  Jeg ved ikke så meget om håndværkerfradrag i skriver at hver person over 18 år da vi er 2 i hustanden må trække 12,500 fra i 2020, spørgsmålet er om det skal fratrækkes på en eller to selvangivelse
  Med venlig hilsen
  Niels Chr. beck

  Svar
  1. Hej Niels

   Tak for din kommentar. Det konkrete svar finder du i betingelserne for håndværkerfradraget på skat.dk. Det afhænger nemlig om man er gift eller ej. Betingelserne finder du her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1040

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 261. Thomas Christiansen

  Hejsa

  Jeg har 6 spots som er indbygget i loftet. Da de ikke følger de nuværende krav omkring indbygningsspots, kunne jeg godt tænke mig at få en elektriker til at skifte dem. Er det noget som håndværkerfradraget dækker?

  Hilsen
  Thomas

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Thomas,
   Mange tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt – og derfor er det øremærket energirenovering og klimatilpasning. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til indbygningsspots.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 262. Annette Rued

  Hej
  Jeg har fået renoveret badeværelse
  Flytte rør og faldstamme
  kan man få håndværkerfradrag på dette VVS arbejde ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anette,
   Mange tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt – og derfor er det øremærket energirenovering og klimatilpasning. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til det VVS-arbejde, som du beskriver.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 263. Kan man få fradrag til udskiftning af varmvandsbeholder og terrasse i et sommerhus.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Claus,
   Mange tak for dit spørgsmål.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til terrassen i sommerhuset, men hvis du får installeret ny kedel eller et solvarmeanlæg, der skal varme vandet op, så er der også fradrag til installation af varmtvandsbeholderen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 264. Hej – Jeg har købt et hus hvor vi er ved at få installeret luft til vandvarmepumpe fra elvarme og vi har lavet klar til gulvvarme i flere rum – så efterisoleret gulve og vægge og lavet nyt badeværelse- det kan jeg vel trække fra??? Er det kun mig som ejer af huset der kan få fradrag eller kan min mand også der er bosiddende på adressen? (han betaler jo også for renoveringen)

  Svar
  1. Hej Sanne

   Tak for din kommentar. Du kan godt få tilskud til installation af varmepumpen. Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få fradrag på maksimalt 25.000 kroner.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 265. FREDE BJERRUM WOLLESEN

  Hej Maria
  Har her i januar 2021 fået udskiftet min varmvandsbeholder, der opvarmes via fjernvarmeinstallationen i huset, som jeg ejer og bor i. Kan jeg få håndværkerfradrag for nedtagning af den gamle og opsætning af den nye?
  De bedste hilsner
  Frede

  Svar
  1. Hej Frede

   Tak for din kommentar. Kan se, at Maria – min kollega – har skrevet dette tidligere.

   Jeg har fundet et svar fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 266. preben hansen

  Kan der gives håndværkerfradrag for en serviceaftale vedr. et naturgasfyr ? Serviceaftalen omfatter alene et 2-årigt eftersyn og inkluderer ikke materialerå eller noget som helst andet – altså alene det tidsforbrug, som teknikeren har.
  Gør det nogen forskel såfremt teknikeren ved eftersynet må udskifte et eller andet og der så efterfølgende sendes en separat faktura med påført arbejdsløn ?
  mvh

  Svar
  1. Hej Preben

   Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at der er fradrag på service af naturgasfyr. Der gives kun tilskud til: “Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler”.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 267. Jacob Pedersen

  Hej Maria,

  Vi er ved at bygge sommerhus og ved godt at der ikke er fradrag på nybyggeri. Når huset står færdigt i februar så skal vi til gengæld igang med haven, herunder omfangsdræn og faskiner. Vil disse ting kunne udløse fradrag?

  Som jeg læser det hænger fradragsretten sammen med at man betaler ejendomsskat. Med et nybygget hus der er færdig i februar 2021 så betaler vi jo principielt først ejendomsskat fra 2022. Kan det i sig selv betyde at vi er udelukket fra at opnå nogen form for fradrag i 2021 så vi er bedre stillet ved at udskyde nogle af projekterne?

  Venlig hilsen
  Jacob

  Svar
  1. Hej Jacob

   Tak for din kommentar og gode spørgsmål. Som du selv skriver det, så er det en del af betingelserne fra Skat, at du skal betale ejendomsskat, hvis du skal benytte dig af håndværkerfradraget. Det er altså et krav. Jeg vil dog anbefale, at du kontakter skat.dk, hvis du vil høre om der er andre måder at omgå dette på. Som det er nu, så ved vi ikke, hvad 2022 bringer i forhold til håndværkerfradraget.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 268. Maj-Britt Mikkelsen

  Hej
  Vi har fået fugtsikret vores kælder indvendig, og fået gravet udenfor og sikret der også, mod fugt.
  Er der hårndværkerfradrag for dette?

  Svar
  1. Hej Maj-Britt

   Tak for din kommentar. Desværre kan jeg ikke se, at der er fradrag til fugtsikring. Hvis arbejdet omfatter fornyelse og etablering af dræn, kan du dog godt få fradrag på denne del.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 269. Tanja Oue

  Hej.
  Har en kunde der spørger om der er fradrag på trappemontering ? Der har jo tidligere været på bygningsdele som f.eks. køkkener som i min verden jo heller ikke er specielt energibesparende (ud over hvidevarerne, men dem er der jo heller ikke tilskud til). Er trapper dækket ind på samme måde ? 🙂

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tanja,
   Tak for din kommentar. Ja, det er helt korrekt, at der tidligere har været håndværkerfradrag på en helt masse arbejde, der ikke var energibesparende. I 2016 blev håndværkerfadrag grønt og siden da, har det været øremærket til primært energibesparende tiltag og klimasikring. Derfor er der desværre ikke håndværkerfradrag til trappemontering.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 270. knud birch kristensen

  kan jeg få fradrag for montering af stolelift (sidder i kørestol og ønsker mulighed for, at komme på første sal)
  venlig hilsen
  kbk.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Knud,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til montering af stolelift. Jeg vil foreslå dig at kontakte din kommune for at høre om dine muligheder for at søge om tilskud til hjælpemidler.
   Bedste hilsner
   Maria

   Svar
 271. Hej !
  Kan jeg få tilskud til opsætning af gelænder/håndliste ned til kælderen ?
  Dette er indvendig i huset.
  Mvh.
  Lotte

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lotte,
   Mange tak for din henvendelse.
   Håndværkerfradraget er “grønt”, hvilket betyder, at der primært er håndværkerfradrag til energirenovering og klimasikring. Derfor kan du desværre ikke få håndværkerfradrag til opsætning af gelænder/håndliste.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 272. Anette Hald

  Hej,
  Vi skal have fugtsikret ydrevægene i vores kælder.
  Vil der kunne søges håndværker fradrag til sådan en opgave?
  Mvh Anette

  Svar
  1. Hej Anette

   Tak for din kommentar. Desværre kan jeg ikke se, at der er fradrag til fugtsikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 273. Kim Jensen

  Jeg har bestilt en rensning af vores ventilationssystem (rørerne). Er der håndværkerfradrag for denne serviceydelse, ligesom det er tilfældet ved rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
  Med andre ord – går rensning af ventilationssystem ind under det der kaldes “m.m.”

  Mvh. Kim Jensen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kim,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har desværre ikke hørt at rensning af ventilationssystem går ind under kategorien “m.m.”, men du kan jo kontakte Skat for afklaring herom.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 274. Andreas Jørgensen

  Hej 3byg
  Vi fik renoveret vores invendige vægge først havde vi en murer ude, som renoverede det øgelagte puds gammelt stråpuds). Efterfølgende havde vi en maler på, som fuldspartlede hele lejligheden. Gælder det som Energibesparelser (forbedret isolering) og kan det så trækkes fra? 🙂

  vh
  Andreas

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Andreas,
   Mange tak for din henvendelse.
   De ydelser, som du beskriver her, fremgår desværre ikke af Skats liste over godkendte ydelser og derfor er der desværre ikke håndværkerfradrag her til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 275. Lena Renee Andersen

  Hej 🙂
  Jeg fik i 2020 renoveret min læmur da den havde trukket så meget vand ind at den var begyndt at smuldre og det trak også ned i soklen på huset. Kan man trække det fra

  I år skal jeg havde taget nogle fuger ud da de gør at der går fugt i huset og jeg må bruge affugter i et rum, det er også dyrere at varme op da det er fugtigt. Jeg skal også have lavet mine tagrender + nedløb da de ikke er tætte og trækker fugt ind i muren på huset. Kan man trække det fra
  Mange hilsner fra Lena Renee Andersen

  Svar
  1. Hej Lena

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag på de opgaver, der er nævnt i denne artikel. De fradragsberettiget opgaver er taget fra oversigten på skat.dk, og her er desværre ikke nævnt noget med et fradrag på læmur eller nye tagrender. Du kan dog godt få fradrag på udvendigt malerarbejde, hvis du har fået lavet dette.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 276. Henny S. Olesen

  Kan man få håndværker fradrag til nedlægning af nye fliser udendørs indkørsel og terrasse.

  Svar
  1. Hej Henny

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag på nedlægning af nye fliser udendørs indkørsel og terrasse.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 277. Barbara Nielsen

  Er jeg berettig
  r fradrag for skifte stråtage på hele huse ?!

  Svar
  1. Hej Barbara

   Tak for din kommentar. Desværre er der ikke fradrag til stråtag eller tagudskiftning generelt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 278. Cecilia Domino

  Hej
  Vi har købt et hus. Vi vil gerne have monteret en Kvist med vinduer i. Er der mulighed for at få håndværkerfradrag for det?

  Vi har pt ikke adresse på bopælen og vil ikke have det inden kvisten bliver sat på. Har det noget at sige?

  Svar
  1. Hej Cecilia

   Tak for din kommentar. Skat.dk definerer det sådan: Du kan få tilskud til: Nye ruder og vinduer, nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas, forsatsvinduer og udskiftning af vinduer og døre i udestuer
   Fradraget omfatter ikke: Nye vindues- eller dørhuller mv.

   Det lyder til, at din kategori desværre falder ind under den sidste med etablering af nye vinduer. Du kan dog altid forhøre dig direkte hos skat.dk eller håndværkeren.

   OBS: Når der er tale om en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet blev udført.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 279. Brith Jakobsen

  Hej
  Vi har fået udskiftet 2 gamle toiletter til nye vandsparende toiletter, kan vi trække arbejdsløn fra
  Mvh Brith

  Svar
  1. Hej Brith

   Tak for din kommentar. Selvom det er et energibesparende tiltag er der desværre ikke fradrag på udskiftning af toiletter.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 280. Søren Engelhard

  Hejsa.
  Vi skal have malet vores hus udvendigt. Det er et pudset hus og trænger til en ny gang maling. Der er ingen træ kun “beton” er det så fuldt fradragsberettiget…?
  Jeg overvejer en varmepumpe med luft til luft i min garage og er den så også fradragsberettiget eller er det også “kun” arbejdsløn eller gælder det slet ikke når det er en garage…?

  PFT for svar.

  Svar
  1. Hej Søren

   Tak for dit gode spørgsmål. Der står, at du kan få fradrag på eksempelvis nye vinduer og tagisolering i udestuen, men skat.dk har ikke uddybet om varmepumpen også gælder her. Jeg vil derfor lige anbefale, at du kontakter dem for afklaring først på 72 22 28 28.

   Med alle de fradragsberettigede renoveringer er det kun arbejdslønnen du får tilskud til. Altså ikke materialer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 281. Hans Chr Jacobsen

  hej.Vi har fået sat ny garageport i . Portpladen er med 40mm .tyk isoleret med skum. Kan vi få håndværkerfradrag

  Svar
  1. Hej Hans

   Tak for din kommentar. Som det fremgår af listen med de fradragsberettiget tiltag, så er der desværre ikke fradrag på en ny port.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 282. john riishede

  Hej, jeg har netop fået sat energi venlige spots op over hele huset, og fjernet alle andre lyskilder. er der noget fradrag at hente der?
  Med venlig hilsen John

  Svar
  1. Hej John

   Tak for din kommentar. Som det fremgår af listen med de fradragsberettiget tiltag, så er der desværre ikke finde fradrag til el-installationer selvom de er energibesparende.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 283. Anette Jensen

  Hej
  Vi har fået lagt nyt trægulv i hele huset, og min tømrer mener at vi kan søge om fradrag, er det korrekt?

  Venlig hilsen
  Anette

  Svar
  1. Hej Anette

   Tak for din kommentar – men det kan du desværre ikke. Du kan få fradrag til: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 284. Jeg skal lave en ombygning som blandt andet inbefatter efterisolering af gulv inden etablering af gulvvarme. Vil det være fradragsbetettiget?
  Jeg bor i hus med mine børn, hvoraf den ene er min 19 årige søn. Vil han kunne få fradrag på lige fod med mig?

  Svar
  1. Hej Signe

   Tak for din kommentar på artiklen. Du kan få fradrag til: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering. Du kan heller ikke få fradrag til installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

   Angående din søn, så gælder det, at “Hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kun kan få fradrag, hvis de selv har betalt. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 285. Anne-Lise Jensen

  Kan jeg få håndværkerfradrag i 2021 for renovering af fuger i facaden og udskiftning af tagrender

  Svar
  1. Hej Anne-Lise

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af fuger eller tagender.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 286. Børge Nielsen

  Vi bor to personer i huset som ejes af min hustru og vi er gift og boet i huset i 40 år.
  Vi skal renovere emner der er omfattet af h.fradraget.
  Får vi det dobbelte af fradraget kr. 50.000 ????
  Hvordan håndteres det af skattevæsenet ???

  Svar
  1. Hej Børge

   Tak for din kommentar. På skat.dk står følgende: Fradraget er pr. person i husstanden. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan dog højst få op til 25.000 kr.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 287. Berit Jensen

  Hej
  Er der håndværker fradrag når man står for en større renovations af vores fjernvarme anlæg.
  Hilsen Berit Jensen

  Svar
  1. Hej Berit

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag på udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 288. Susanne Thomsen

  Hej
  Vi skal renovere badeværelse i vores nykøbte sommerhus fra 1960. Kan vi få håndværker fradrag på følgende.
  Montering af vådrumsvinyl?
  . Montering af nye rør vvs arbejde?
  Opsætning af glasvæv?

  Mvh Susanne

  Svar
  1. Hej Susanne

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er øremærket energirenoveringer samt klimasikring. Du kan derfor desværre ikke få fradrag på badeværelsesrenoveringen.

   De beste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 289. Carsten Riber

  Hej
  Jeg står og skal have lavet min have helt om med
  – Plantning af hæk
  – Opsætning af hegn
  – Ny belægning
  – Træterrasse
  – Div plantearbejder
  Er det muligt at få håndværkerfradrag på nogle af disse arbejder
  Hilsen Carsten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carsten,
   Mange tak for din kommentar. Der er servicefradrag til almindeligt havearbejde som eksempelvis klipning af hæk og græsslåning. Der er desværre ikke fradrag til de større projekter, som du nævner der – dog ved jeg ikke om der er noget af det arbejde, som du beskriver som “Div plantearbejder”, der kan falde ind under det almindelige havearbejde.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 290. Carsten Buchwald

  Hej.
  1. Er der fradrag for installation af Pergola (udendørs solafskærmning) og el-varmelamper.
  2. Er der fradrag for installation af lysdæmpere indendørs.
  Med venlig hilsen
  Carsten Buchwald

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carsten,
   Mange tak for dit spørgsmål.
   Da håndværkerfradraget er øremærket “grønne renoveringer” som klimatilpasning og energirenovering, er der desværre ikke fradrag til de projekter, du nævner.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 291. Mette Fischer Bach

  Kan man få håndværkerfradrag for renovering af køkken i andelslejlighed?

  Jeg har haft tømrer til at sætte det op samt vvs’er og elektriker til nye installationer

  Mvh. Mette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mette,
   Mange tak for din kommentar, da håndværkerfradraget er øremærket “grønne renoveringer” som klimatilpasning og energirenovering, er der desværre ikke fradrag til etablering af nyt køkken.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 292. Ole fossum

  Hej vi bor i en andelsforening med en dårlig og gammel hoveddør til lejligheden hvis denne bestilles udskiftes til en energi rigtig dør er dette så dækket af fradraget tak ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ole,
   Mange tak for din henvendelse. I forhold til døren i andelsboligforeningen skal du være opmærksom på om døren er jeres eller foreningens ejendom – og hvem, der har vedligeholdelsespligten. I mange andelsboligforeninger hører døren nemlig under foreningen – og så er der desværre ikke mulighed for håndværkerfradrag. Hvis det ikke er en opgave, der kører over foreningens regning, men betales af dig personligt, så kan du godt få håndværkerfradrag til udskiftningen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 293. Louise Falk Kruchov

  Hej kan man få håndværkerfradrag ved omfugning af sit hus?
  Mvh Louise

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Louise,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til omfugning af hus.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 294. Mogens Johansen

  Hej 190121
  Skal det være et firma med CVR nummer eller kan man gøre det selv og her også opnå fradraget på de godkendte aktiviteter.
  MVH
  Mogens Johansen

  Svar
  1. Hej Mogens

   Tak for din kommentar. Det er kun muligt at få fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde. Du skal derfor have fat i et dansk firma med CVR-nummer. Du er velkommen til at benytte vores uforpligtende service til denne del: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 295. Sigurd Walther Junggreen Have

  Kan man få håndværkerfradrag på restaurering af møbler?
  Vh Sigurd

  Svar
  1. Hej Sigurd

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til restaurering af møbler, da fradraget er målerettet energioptimering samt klimasikring af hjemmet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 296. Jeppe Bundgaard

  Hej. Jeg er ved at opføre et nybygget hus efter at have revet et gammelt stuehus ned.
  Er jeg berettiget til at få håndværkerfradrag, når jeg skal til at etablere regnvandsfaskine som skal håndtere vand fra de gamle staldbygninger samt nybyg? Og lave kloakarbejde henover gårdspladsen fra nybyg til staldbygninger?
  På forhånd tak. Mvh Jeppe

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jeppe,
   Mange tak for din kommentar. Jeg kan godt forstå, at du er i tvivl. Der er nemlig ikke håndværkerfradrag til nybyg, men der er håndværkerfradrag til kloakarbejde og etablering af regnvandsfaskine, så det er en gråzone, som jeg desværre ikke kan svare på. Jeg vil anbefale dig at kontakte Skat for et bindende svar.

   Bedste hlisner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 297. René Dahl Nielsen

  Hej. Kan man få servicefradrag for rengøring af et ventilationsanlæg i en privat bolig
  Vh. René

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej René,
   Tak for din kommentar. Jeg har ikke hørt om servicefradrag for rengøring af ventilationsanlæg. Servicefradraget er tiltænkt ydelser, som går under betegnelsen “almindelig rengøring”. Jeg vil dog anbefale dig at kontakte skat eller det firma, som skal udføre opgaven. Der er nemlig håndværkerfradrag til “forbedring af ventilation”, så måske du kan få et præcist svar hos dem.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 298. Bente Lauritsen

  Vi har fået lavet tømrearbejde og vvs arbejde i forbindelse med et nyt badeværelse. Kan vi bruge håndværkerfradrag til det.
  Vh Bente Lauritsen

  Svar
 299. Hej er det med eller uden moms beløbet når man skal have håndværkere fradrag

  Svar
  1. Hej Gitte

   Tak for din kommentar. Du får kun fradrag for arbejdslønnen inklusive moms. Vil du oplyse håndværkerfradrag for 2021, skal du vælge Forskudsopgørelsen 2021 og trykke på lommeregneren ud for ”Håndværkerfradrag”. Herefter guides du igennem indberetningen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 300. Georg Davidsen

  Jeg kan se at man ikke kan søge håndværkerfradrag ved nybyg. Gælder det også hvis man river ned et gammelt, faldefærdig og ubrugeligt kolonihavehus hvor man så skal i gang med at sætte op et nyt?
  Mvh
  Georg

  Svar
  1. Hej Georg

   Tak for din kommentar på artiklen. Du har ret i, at man ikke kan søge tilskud til nybyg – og det gælder generelt. Du kan få fradrag på at energioptimere nuværende fritidsbolig og desværre ikke på at opbygge ny.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 301. Lisette Andersen

  Hej 🙂
  Jeg skal have skiftet vinduer i hele huset her i uge 4. Når jeg har betalt, så skal jeg taste det ind på min forskudsopgørelse fra 2021, hvornår gælder fradraget så fra ?

  Venlig hilsen Lisette

  Svar
  1. Hej Lisette

   Tak for din kommentar. Vil du oplyse håndværkerfradrag for 2021, skal du vælge Forskudsopgørelsen 2021 og trykke på lommeregneren ud for ”Håndværkerfradrag”. Beløbet vil efterfølgende blive integreret i din årsopgørelse.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 302. Dorthe Jensen

  Ken Jeg få håndværkerfradrag til isolering af gulv i kolonihavehus?

  Svar
  1. Hej Dorthe

   Du kan få håndværkerfradrag både til privatbolig, sommerhuset og fritidsboligen. Du kan få fradrag på isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

   Tak for dit spørgsmål.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 303. Christian Munk

  Er der fradrag på understrygning af beton tag?

  Svar
  1. Hej Christian

   Tak for din kommentar på artiklen. Fradraget omfatter desværre ikke udskiftning eller understrygning af tag – da det kun er efterisolering af taget, du kan få fradrag på.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 304. Jeg bor på 3 sal i en andelsboligforening og fik i 2020 isoleret etageadskillelsen med papiruld på egen regning. Er jeg berettiget handværkerfradrag for den del af regningen der hedder arbejdsløn?

  Svar
  1. Hej Lulli

   Tak for din kommentar. Det gælder, at du kan få håndværkerfradrag til andelsboligen – så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto, hvilket er tilfældet her. Der står ikke direkte, at man kan få isolering af etageadskillelse i skat.dks oversigt, som vi har videreformidlet her. Jeg vil dog anbefale dig, at kontakte Skat på telefon: 72 22 28 28 – og høre om det er fradragsberettiget og kan hører ind under loft- eller terrænisolering. Tiltaget er jo netop energibesparende.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 305. Preben Henrik Hansen

  Får man det nye håndværkerfradrag når man skifter sit gamle asbesttag ud med et nyt tag og får nye større tagrender der kan klare de store regnmængder der kommer mere og mere?
  Mvh Preben

  Svar
  1. Hej Preben

   Tak for din kommentar. Du kan desværre ikke få fradrag på udskiftning af taget, da det kun er isoleringsdelen, der er fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 306. Yvonne Colbjørnsen Walther

  Hej Maria
  Kan jeg få håndværkerfradrag på…..
  tilslutning af af vaskemaskine…..installation af tyverialarm, hvad med mdr abonnement….til sidst er der fradrag på solafskærmning….montørtimer…
  med venlig hilsen Yvonne

  Svar
  1. Hej Yvonne

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af hårde hvidevarer – også selvom det kan være et energibesparende tiltag. Du kan få tilskud til “Installation, reparation eller udskiftning af solfangere og solceller”, men der står desværre ikke noget med afskærmning.

   Du kan godt få fradrag til tyverialarm, men det gælder, at: “Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.”

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 307. Rita Heissel Rohmann

  Angående håndværkerfradrag.
  Algebehandling af tag een gang årligt på villa/helårshus.
  Lan det fratrækkes på ens selvangivelse?
  Mvh
  Rita

  Svar
  1. Hej Rita

   Tak for din kommentar. Tagrens er desværre ikke med i håndværkerfradraget. Du kan få tilskud til “Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)” ifølge skat.dks oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 308. Birthe Kristensen

  Hej
  Kan jeg få håndværkertilskud til udskiftning af radiator i forgang til en mere energivenlig og udskiftning af uisoleret loftlem .

  Svar
  1. Hej Birthe

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag på udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer) – og jeg kan desværre ikke læse noget om loftlem i Skat.dks tilskudsliste, som vi har videreformidlet her på siden.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 309. Lene Knudsen

  Hej
  Vi skal have renoveret køkken og dermed gulv, så det bliver mere isoleret (beton) hvordan er det med håndværkerfradrag der?
  Mvh
  Lene

  Svar
  1. Hej Lene

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag til isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 310. Preben Hviid-Hansen

  Hej…

  Kan jeg få håndværkerfradrag for en ny køkkenbordplade?

  MVH
  PREBEN HVIID-HANSEN

  Svar
  1. Hej Preben

   Tak for din kommentar på artiklen. Der er desværre ikke fradrag til en ny køkkenbordplade. Fradraget er fortsat grønt i 2021 og dermed dækker det energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 311. Bent R. Nielsen

  Kære Maria
  I forbindelse med solceller på taget, varmepumpe til opvarmning af boligen og varmt vand samt installationer i carport til ny elbil: kan man få til arbejdslønnen i forbindelse med nye elinstallationer og energimålingsudstyret på husets elmåler?
  I forbindelse med nye installationer på egen grund) fra vejen med ny hovedstophane: Kan man få tilskud til VVS-installatørens regning?
  Venlig hilsen
  Bent R. Nielsen

  Svar
  1. Hej Bent

   Tak for din kommentar. Som det fremgår af listen med de fradragsberettiget tiltag, så kan jeg desværre ikke finde fradrag til el- og VVS-installationerne, du nævner her. Du kan godt få fradrag på solceller, hvis det er relevant. Listen over fradragsberettiget tiltag er videreformidlet fra skat.dk.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 312. Mariane Jeppesen

  Kan jeg få fradrag på nyt badeværelse ?
  Alt skal gøres : fliser, wc, maler , tømrer arbejder, nye gulvvarme ?
  Mvh Mariane

  Svar
  1. Hej Mariane

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til renovering af badeværelset, da fradraget fortsat er grønt i 2021 og dermed dækker energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner – og god weekend!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 313. Niels Ole Toftgaard

  Kan der fås håndværkerfradrag til dræn i et kældergulv pga. opstigende grundvand.

  Svar
  1. Hej Niels

   Tak for din kommentar. “Fornyelse og etablering af dræn” er fradragsberettiget. Hvis du ønsker en specificering i forhold til din konkrete opgave, så vil jeg anbefale dig at gå i dialog med håndværkeren eller kontakte skat.dk på 72 22 28 28 (de åbner igen på mandag kl. 9). Det er nemlig Skat der har lavet fradragsoversigten.

   De bedste hilsner – og god weekend!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 314. Hej Maria!
  Jeg vil gerne vide om det er muligt at få fradrag i arbejdslønnen ved installation af et afkalkninganlæg i privat bolig ?

  Svar
  1. Hej GormL

   Tak for din kommentar på artiklen. Jeg kan desværre ikke finde noget med fradrag til afkalkningsanlæg på skat.dks liste. Fradraget er fortsat grønt i 2021 og dermed dækker det energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 315. Finn Thage

  Mit hus skal have understryget tegltaget. Er det omfattet af håndværkerfradraget.

  Svar
  1. Hej Finn

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke udskiftning eller understrygning af tag – da det kun er efterisolering af taget, du kan få fradrag på.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 316. Hej

  Kan man få fradrag for totalrenovering af badeværelse?

  Mvh
  Nanna

  Svar
  1. Hej Nanna

   Hej Thorsten

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til renovering af badeværelset, da fradraget fortsat er grønt 2021 og dermed dækker energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 317. Thorsten Rasmussen

  Jeg har udskiftet mine 40 år gamle tagrende og nedløbsrør på mit hus. kan jeg få håndværkerfradrag for den arbejdsløn der er brugt.
  mvh.

  Svar
  1. Hej Thorsten

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til udskiftning af tagrender, da fradraget fortsat er grønt 2021.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 318. Torsten Mariegaard

  Hej. Jeg har et par regninger, som jeg skal indberette. Ud over montørtimer er der et beløb på hver faktura kaldet “opstart og kørsel” (kr. 472,-) Er det også at regne for arbejdsløn?
  Mvh

  Svar
  1. Hej Torsten

   Tak for din relevante kommentar. På skat.dk står: “Du får kun fradrag for arbejdslønnen inklusive moms” – det kommer altså an på om kørslen hos håndværkeren ses som en lønudgift. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter skat på tlf.: 72 22 28 28 for afklaring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 319. Berit Nørskov Andreasen

  Hej Nynne
  Jeg har fliser i min indkørsel fra gaden til carporten. Regnvandet løber delvis ud på gadens fortov og ind i carporten. Kan jeg lægge ærtesten i indkørslen og derved lade regnvandet sive ned i undergrunden ?
  Det vil klare problemet, da der ikke er mulighed for at etablere bortledning af overfladevandet via rist eller lignende til kloakledning.
  Hilsen Berit

  Svar
  1. Hej Berit

   Jeg vil klart anbefale dig at kontakte en brolægger, som kan guide dig til den bedste løsning, da jeg ikke er fagmand. Du er velkommen til at kontakte en fagmand fra vores netværk af håndværkere: https://www.3byggetilbud.dk/branche/brolaeggere/

   Ønsker du et uforpligtende tilbud på at få arbejdet udført kan du indsende din forespørgsel her: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/

   God eftermiddag.
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 320. Nanna Harbo

  Hej!

  Jeg vil høre om udskiftning af stråtag er inkluderet i 2021 håndværkerfradraget?

  MVH
  Nanna

  Svar
  1. Hej Nanna

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering, men blot fradrag på isoleringsdelen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 321. Per Højslet

  Hej vi har et hus fra 1951, taget er et tegltag, vi har haft, stormskader med nedfalden tegl, taget og isoleringen er ringe, vores spørgsmål lyder om vi kan få et håndværkerfragdrag til nyt tag med undertag og isolering

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag på efterisoleringsdelen, men fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 322. jutta aude

  Jeg vil bare gerne modtage informationer

  Svar
  1. Hej Jutta

   Tak for din kommentar. Ønsker du at tilmelde dig informationer om energitilskuddet, så kan du gøre det i nyhedsbrevet her: http://www.energihjem.dk/nyhedsbrev

   Er det andre informationer, du ønsker svar på, så tøv endelig ikke med at skrive igen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 323. Flemming Olsen

  Hej Maria.
  Jeg har et tag med betonsten belagt med alger og mos . Kan jeg bruge håndværkerfradraget til tagrens

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. Tagrens er desværre ikke med i håndværkerfradraget. Du kan få tilskud til “Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)” ifølge skat.dks oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 324. Hej Maria
  Jog bor i et kollektiv arangeret som en andelsforening. Vi skal have lavet en ydervæg, som skal isoleres.
  Jeg har læst lidt på artiklen ovenfor og er temmelig forvirret over jeres eksempel. Jeg har forstået det som om, at man kan fradrage 27% af arbejdslønnene, men maks 25000 pr. person boende i huset.
  Ud fra jeres eksempel ovenfor er det som om, at man udregner besparelsen ud fra, hvad det maksimale fradrag må være.

  Derudover er jeg i tvivl om, om reglen med 25.000/person også gælder for andelsforeninger, hvis det er andelsforeningen, der betaler det, og det ikke er den enkelte andelshaver, der laver en investering.

  Hilsen Sigrid

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sigrid,
   Tak for din henvendelse.
   – Der er fradrag for op til 25.000 kroner pr person over 18 år i husstanden. Det er dog kun håndværkerens løn, der kan indberettes og ikke udgiften til eksempelvis materialer. Håndværkeren opgør derfor på fakturaen, hvad der er gået til materialer og hvad der er arbejdsløn. Regneeksemplet er lavet for, at man kan få en idé om, hvor meget man egentlig sparer på udgiften til håndværkeren, når man benytter sit håndværkerfradrag. Her kan man trække 27% fra håndværkerens løn og dermed få en idé om størrelsen på besparelsen. Jeg håber det giver mening?

   – Når I bor i andelsboligforening skal I være opmærksomme på, at der ikke er håndværkerfradrag til arbejde, der bliver udført på foreningens vedligeholdelseskonto og fælles ejendom. Der er desværre kun håndværkerfradrag til det arbejde, der bliver udført hos den enkelte andelshaver.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 325. Hej Maria.
  Vi ville gerne have lagt nyt tag og støbt gulv til 2 nye badeværelser.
  Kan vi bruge håndværkerfradraget der?
  Mvh Tina

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tina,
   Tak for din kommentar.
   Håndværkerfradraget er grønt og derfor er det øremærket til energirenovering og klimatilpasning. Her tæller nyt gulv og tag desværre ikke med. Hvis der bliver efterisoleret i forbindelse med det nye tag, så er det fradragsberettiget, men skat er meget specifikke om, at det ikke omfatter genetablering af konstruktionen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 326. Jeppe Smith

  Hej
  Er der håndværkerfradrag for montering af ladestander til hybridbil

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jeppe,
   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til ladestandere, selvom det ville være en virkelig god idé.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 327. Laura Haahr

  Hej Maria
  Ompolstring af møbler. Er det fradragsberettiget?
  Vh Laura Haahr

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Laura,
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til ompolstring af møbler.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 328. Georg Boni Jensen

  Hej Maria
  Tak for mange gode svar her på siden.
  Jeg bor i eget sommerhus hele året (68 år), og vil gerne have fældet/topstudset/beskåret nogle af de høje træer der er i min have.
  Efter ovennævnte vejledning kan man kun få håndværkertilskud/servicefradrag til “beskæring af buske og træer”.
  På en hjemmeside, hvor man kan indhente 3 uforpligtende tilbud (via 3byggetilbud.dk) står det anført, at man kan få håndværkertilskud til fældning af træer …. jeg er lidt forvirret.

  Kan du hjælpe mig? Det vil jo være dejligt at vide om det er tilskudsberettiget.
  På forhånd tak
  Mvh Georg Boni

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Georg,
   Mange tak for din kommentar.
   Det er korrekt, hvad der står her på siden: Der er desværre kun servicefradrag til beskæring af træer – ikke til at de bliver fældet. Det skyldes at der er servicefradrag til de ydelser, som skat betegner som “almindeligt havearbejde”.
   Hvis der er en anden side, som er tilknyttet 3byggetilbud.dk, hvor der bliver oplyst noget andet, så må du meget gerne sende den til mig, så vi kan få rettet fejlen. Du kan sende et link til [email protected].
   God dag.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 329. Jørn Christensen

  Hej Maria
  Vi har en gammel murmestervilla fra 1950 hvor der ikke er etableret varme i kælderen.
  Kan vi få håndværkerfradrag for at få det lavet?
  Vi har et gasfyr fra 2006 og radiatorer i resten af huset.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørn,
   Mange tak for din henvendelse. Jo, det vil jeg mene, at der er håndværkerfradrag til. Det fremgår nemlig af SKATS liste, at der er håndværkerfradrag til “Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg” – og der er ikke nævnt nogle begrænsninger i forbindelse med gasfyr. Etablering af gulvvarme er dog ikke dækket af fradraget.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 330. Hans E. Larsen

  Hej Maria.
  Kan vi få håndværker-/servicefradrag til lønudgift ved. afslibning af gulve?
  Vh. Hans Larsen

  Svar
  1. Hej Hans Larsen

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradrager er grønt og dermed øremærket til energirenoveringer og klimasikring. Du kan desværre ikke få fradrag på gulvafslibning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 331. Hans L.

  Hej Maria . Kan jeg få håndværkerfradrag til indsætning af isokern i min skorsten ? fra kælder til top ca 12 m .. Hvis. –hvor meget .. er kun mig selv i boligen . Tak for denne gode side . mvh Hans L.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hans,
   Mange tak for din henvendelse.
   Ja, det vil jeg bestemt mene, at du kan. Der er nemlig håndværkerfradrag til reparation og forbedring af skorsten. i 2021 kan du få håndværkerfradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 332. Poul Vestergård

  Hej Maria.
  Jeg overvejer at få opsat nye metallåger / indgangs hegn i en højde på ca 1,5 meter med låse på. Kan det betragtes som en tyverisikring og dermed være fradragsberettiget under håndværkerfradraget 2021?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Poul,
   Tak for din henvendelse. Det er et godt spørgsmål. Som det er formuleret hos Skat ser det ud til, at der kun er håndværkerfradrag til en tyverialarm – og ikke til andre former for tyverisikring. Vil du have et bindende svar, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt direkte til skat.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 333. Michael

  Hej Maria jeg har købt 13 vinduer jeg skal have skiftet i min staldbygning da der skal laves gildesal er det muligt at få dem skiftet under håndværkerfradrag

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Michael,
   Mange tak for din kommentar.
   Hvis staldbygningen er en del af din helårsbolig og du betaler for håndværkeren af egen lomme, så vil jeg helt bestemt mene, at du kan få fradrag for, at en håndværker udskifter vinduerne.
   Det lyder dejligt med en gildesal.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 334. Hej. Omfatter ‘maling’ også: kalkning og afstolpning udvendigt af ejers fritidshus på landet – samt udvendig maling af døre og vinduer? I bekræftende fald: hvilken procentsats gælder i 2021?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Margit,
   Mange tak for din kommentar. Jeg ved, at der er håndværkerfradrag til håndværkerens løn, når du får malet døre og vinduer i dit fritidshus. Om udvendig maling også kan fortolkes som afkalkning og afstolpning kan jeg desværre ikke svare på – her vil jeg foreslå dig, at du kontakter skat eller spørger det firma, der skal udføre opgaven.
   I 2020 kan du regne med en procentsats på 27 procent i reel besparelse.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 335. Jørgen

  Hej
  Kan man opnå håndværkerfradrag for udskiftning af utætte skjulte tagrender til nye synlige tagrender?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørgen,
   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 336. Peter Schlüter

  Hej
  en lille ting, men ville lige høre ad alligevel..
  Hvis vi får en service mand ud for at reparere en hård hvidevare, fordi det er i stykker. Så opkræver de altid et beløb for at komme ud og kigge på det, kan man bruge servicefradraget, eller håndværkerfradraget til den form for arbejde?

  Svar
 337. Peter Kofod

  Hej Maria
  Jeg har en plan om, at få skiftet taget på min carport/skur. I den forbindelse, skal der laves mere hældning/fald på taget, bla. fordi vandet glider tilbage, og ind i carport/skur! Hvilket jo ikke er meningen! Derfor vil jeg have en håndværker til at lave arbejdet.
  Kan jeg få håndværkerfradrag til dette arb.?
  Venligst Peter Kofod.

  Svar
  1. Hej Peter

   Tak for dine to kommentarer, som jeg besvarer her. Der er desværre ikke håndværkerfradrag på etablering af fald eller hældning på taget.

   Angående dit andet spørgsmål om hårde hvidevarer, så gives der desværre heller ikke fradrag til dette. Håndværkerfradraget er grønt og gives derfor kun til energirenoveringer og klimasikring. Servicefradraget gives til børnepasning, vinduespudsning og havearbejde.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 338. Ketil Frisendahl

  Hej.
  Kan jeg få håndværkerfradrag hvis jeg skifter mit oliefyr ud med en luft til vand varmepumpe.
  Ved du hvor meget fradraget bliver hvis vi er 4 i husstanden hvor der er 2 voksne en på 20
  og en på 17.

  Svar
  1. Hej Ketil

   Tak for din kommentar. Ja, der er fradrag på installation af varmepumper. Du kan se regneeksempler i artiklen på 2 personer i husstanden. Man skal være over 18 år for at være berettiget til fradraget og så gælder det, at hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 339. Jens Kjøge

  Vi har købt en andelsbolig og totalrenoveret den med nyt el net, slibning og lakering af gulve, maling af hele lejligheden og nyt køkken. Kan vi fradrage noget af arbejdslønningerne?? Alle regninger er betalt via netbank.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jens,
   Mange tak for din henvendelse.
   Håndværkerfradraget er et ‘grønt’ fradrag, hvilket betyder, at der er fradrag til eksempelvis energirenovering og klimasikring. Det betyder, at der desværre ikke er håndværkerfradrag til de ydelser, som du beskriver her.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetlibud.dk

   Svar
 340. Hej Maria Carlsen!
  Vi skal have renoveret vores kælder hvor gulvet bliver isoleret og der bliver lagt gulvvarme samt etablering af ventilation i kælderen.
  Kan vi søge om håndværkerfradrag for isolering af kældergulv og etablering af ventilation?
  Vi skal også have vores fyr udskiftet fra gasfyr til varmepumpe. Kan vi også søge om tilskud til udskifning af fyr fra gas til varmepumpe?
  Mvh, Lene

  Svar
  1. Hej Lene

   Tak for din kommentar. Man kan ikke kombinere håndværkerfradraget og energitilskuddet – du kan dog godt bruge fradraget til en slags renovering og tilskuddet til en anden, ligesom du beskriver det her. I 1. kvartal af 2021 åbner Energistyrelsen op for ansøgning til energitilskuddet, som man SKAL søge inden man påbegynder arbejdet, indkøber materialer og indgår en aftale med en håndværker. På vores søsterportal har vi samlet viden om tilskuddet og ansøgningsprocessen: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Angående håndværkerfradraget så kan du få fradrag på: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

   Du kan også få fradrag på balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 341. Flemming Hede

  Hej.
  Jeg har benyttet mig af 3byggetilbud.dk vedr. tilbud på separering af regnvand og spildevand på min grund som jeg er blevet pålagt af kommunen. Jeg har fået nogle godt tilbud.
  Så vidt jeg ved kan jeg få håndværker fradrag på separering, er det ikke korrekt?
  Hele min indkørsel som er 16 meter lang skal graves op i forbindelse med separering.
  Jeg ved godt at man ikke kan få fradrag på belægning længere, men kan jeg ikke få håndværker fradrag på belægning når det er i forbindelse med separering?
  Det skal jo lægges fliser igen, jeg vil jo gerne have nogle helt nye.
  Mvh.
  Flemming Hede

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar – og dejligt, at du har været glad for vores service 🙂

   Skat har informeret om, at fradraget omfatter kloakarbejde på egen grund – dog med undtagelse af kloakinspektion. De nævner altså ikke kloakseparering som en undtagelse. Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse direkte til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 342. Jeg synes det er lidt uklart om håndværkerfradraget også dækker arbejde i forbindelse med installering af fjernvarme.
  Vh. Gert Wahlgreen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Gert,
   Tak for din henvendelse. Det kan jeg godt forstå – det står heller ikke så klart på SKATs list over ydelser, som andre services.
   Jeg har fundet et svar fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 343. Vibeke Søndergaard Bellmann

  Hej
  Jeg bor i en andel og skal have lavet nyt køkken. Min datter på 19 år bor også i lejligheden.
  Kan vi få håndværkerfradrag for det som arbejdet koster at få sat køkkenet op ?
  Med venlig hilsen Vibeke

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Vibeke,
   Mange tak for din henvendelse.
   Håndværkerfradraget er et ‘grønt’ fradrag, hvilket betyder, at der er fradrag til eksempelvis energirenovering og klimasikring. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nyt køkken.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 344. Hvis jeg gerne vil gøre brug af det fradrag der vedr. rengøringshjælp hvad bliver så min udgift. Hvis jeg skal betale 200 kr i timen ink. Skat. Hvad er min egentlige udgift når skattefordelen så er fratrukket

  Med venlig hilsen Susan

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susan,
   Mange tak for din kommentar. I 2021 hæves skatteværdien af servicefradraget fra 27 procent til 35 procent. Betaler du 200 kroner for rengøring kan du altså barbere 35 % af de 200 kroner, hvilket udgør 70 kroner. Med andre ord betaler du efter indberetning af servicefradraget kun 130 for rengøringen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 345. Olaf Kjær

  Hej
  Vi påtænker at udskifte taget, og i den forbindelse vil der skulle efterisoleres. Kan der opnås tilskud på den del af arbejdet der vedrører isolering. I givet fald skal regningen være delt, eller er det nok den er udspecificeret.
  Med Venlig Hilsen Olaf

  Svar
  1. Hej Olaf

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen men du kan godt få på isolering af tag, som jeg læser skildringen fra Skat.dk. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Når du indberetter fradraget skal altså udspecificeret vide, hvad lønnen er på efterisoleringsarbejdet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 346. Hej
  Kan man få tilskud såfremt renoveringen er igangsat pr 1.1.2021 eller skal ansøgningen være godkendt før renoveringen kan påbegyndes?

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din kommentar. Med håndværkerfradraget gives fradraget på håndværkerens løn og når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

   Energitilskuddet derimod (www.energihjem.dk/tilskud) gives ikke på bagkant. De to ordninger kan ikke kombineres.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 347. Benny Jensen

  Hej og godt nytår.

  Vi skal have nye vinduer i en del af huset og den samlede regning lyder på ca 74.000 kr.
  Vil gerne høre om i kan oplyse, hvornår der åbnes op for at man kan få del i tilskuddet til 2021 ?
  Go dag fra
  Benny

  Svar
  1. Hej Benny – og godt nytår retur.

   Energistyrelsens, der står bag energitilskuddet, har meldt ud, at de i starten af 2021 vil melde ud, hvornår i første kvartal der vil blive åbnet for ansøgninger. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet. På vores søsterportal Energihjem.dk kan du tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og blive adviseret så snart puljen åbner op, hvis det har interesse: https://energihjem.dk/nyhedsbrev/

   Husk at energitilskuddet ikke kan kombineres med håndværkerfradraget og at du ikke kan søge det på bagkant.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 348. Svend Erik Hyllested

  Hej vi har revet en ældre bagbygning ned, og vil opføre en ny i samme størrelse, efter gældende regler i henhold til bygningsreglement, isolering gulv loft og vægge, nye vinduer, yderdøre m.m.
  Kan vi søge håndværker fradrag til dette arbejde.
  Med venlig hilsen
  Svend Erik Hyllested

  Svar
  1. Hej Svend Erik

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget dækker over renovering af eksisterende helårsboliger og desværre ikke nybyggeri.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 349. lars storm

  Kan man få fradrag for renovering af skæv læmur.

  Svar
  1. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag på de opgaver, der er nævnt i denne artikel. De fradragsberettiget opgaver er taget fra oversigten på skat.dk, og her er desværre ikke nævnt noget med et fradrag på læmur.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 350. Hej. Vi er ved at få lagt nyt tag med ekstra isolering. Arbejdet er påbegyndt i dec. 2020 og vi har betalt de 2 første rater i dec. 2020 med arbejdsløn. Arbejdet bliver færdiggjort i jan. 2021 hvor vi også skal betale 3. og sidste rate også med arbejdsløn. Kan vi opnå håndværkerfradrag for både 2020 og 2021?

  Svar
  1. Hej Flemmin

   Tak for din kommentar. For at få fradrag i 2020, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 351. Katrin Jensen

  Kan man få fradrag til maler og tømrerarbejde i helårshus.
  Vh. Katrin Jensen

  Svar
  1. Hej Katrin

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag for de opgaver, der er nævnt i denne artikel. Eksempelvis kan du få fradrag til isoleringsopgaver, men ikke almene tømreropgaver så som en ny terrasse. Angående malerarbejdet kan du få fradrag til: Maling af vinduesrammer (udvendigt), Maling af døre (udvendigt), Maling af ydervægge (udvendigt).

   Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder. Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 352. Frank Jensen

  Vi er ved at få etableret kloakseparering ved vores hus.
  Er det omfattet af håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Hej Frank

   Tak for din kommentar. Der står, at fradraget omfatter kloakarbejde på egen grund – dog med undtagelse af kloakinspektion. Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 353. Martin Rud

  Kan jeg opnå håndværkerfradrag for udført arbejde ved udskiftning af tag, samt inddækninger inddækninger ved tag, ventilationshætter og skorsten.

  Svar
  1. Hej Martin

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag for de opgaver, der er nævnt i denne artikel. Dvs. Isolering af tag, indsættelse af isolerende foring ved skorsten, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenshøjde.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 354. Jesper nielsen

  Hej,
  Har i år fået installeret nyt gasfyr, hvor lønudgifterne gerne skulle være dækket af håndværkerfradraget.
  Der blev lånt til dette gennem et finansieringsselskab, hvor jeg valgte at lade dem betale fakturaen, i stedet for at de skulle overføre til mig for så derefter at skulle betale fakturaen.

  Så nu har jeg jo ikke selv betalt fakturaen digitalt, har jeg så dummet mig, og derfor ikke kan få håndværkerfradraget?

  God jul 🙂

  Svar
  1. Hej Jesper

   Mange tak for din kommentar. På skat.dk, hvor man indberetter fradraget, står at det er et krav, at du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank. Samtidig er altså dig som privatperson, der skal betale for arbejdet. Du kan altid prøve at kontakte skat.dk for en uddybning.

   Godt nytår.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 355. Kirsten Lynge

  Hej. Vi overtager mine forældres sommerhus 1. januar 2021. Vi har her i december fået installeret en varmepumpe og kan derfor søge håndværkerfradrag. Men skal jeg vente med at betale regningen til efter 1. januar, hvor vi på papiret overtager huset? Tak for svar, og glædelig jul!

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kirsten,
   Mange tak for din henvendelse. Det eneste krav, der er til håndværkerfradrag i sommerhuse er, at man betaler ejendomsværdiskat på boligen, som man søger håndværkerfradrag til – så I skal nok være opmærksomme på, at det skal være opfyldt for, at I kan benytte jer af fradraget.
   God jul til dig.
   Bedste hilsner
   Maria

   Svar
 356. Leon Mandal

  Er der – eller bliver der – håndværkerfradrag for etablering/udskiftning af stråtag?

  Svar
  1. Hej Leon

   Tak for din kommentar. Fradraget for 2021 dækker over energirenovering eller er med til at klimasikre boligen. Isolering af tag er derfor med, men det er udskiftning af tag – herunder stråtag – desværre ikke.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 357. Helle Hunskjær

  Forespørgsel på anlæg af ny fliseareal og “trappe” når der er opstået et handicap, der kræver rollator. Som flise og trappe er nu kan rollator ikke benyttes.
  Kan der søges om håndværkerfradrag til dette?

  Svar
  1. Hej Helle

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt og dækker derfor over tiltag der nedsætter energiregningen eller er med til at klimasikre boligen – så desværre er en “trappe” ikke med her.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 358. Susanne Lindgaard

  Hej
  Er udskiftning af gamle loftspots til nye LED-spots fradragsberettiget?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susanne,
   Manget tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af LED-spots.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 359. René lausten

  Hej har et par spørgsmål. fejning af fortorv er det rigtigt det kan trækkes fra. og er det et service fradrag….tænker om det skal tastes ind under håndværker fradrag. og hvor meget er det på i 2017 2018 2019 2020. sidste spørgsmål. i år 2020 har jeg bestilt energi rigtige vinduer igennem xl-byg og betalt til xl.byg. kan det det skrives på skat under håndværker fradraget. skal have en tømrer efter følgende til at sætte dem i. på forhånd tak Venligst René lausten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej René,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har ikke hørt, at der er servicefradrag til fejning af fortov – der er til eksempelvis snerydning og fliserens, så der er muligvis også til fortov. Det er lidt en gråzone, så jeg vil anbefale dig at kontakte SKAT for et bindende svar. Det ville ikke være håndværkerfradraget, du kunne benytte dig af, men servicefradraget, som i 2017 og 2018 var på 6.000, i 2019 på 6.100 og i 2020 på 6.200 kr. Indkøb af vinduer kan ikke skriver på som håndværkerfradrag. Det er kun arbejdslønnen til håndværkeren, som er fradragsberettiget. Den kan du til gengæld benytte dig af, når du får en faktura fra tømreren.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 360. Svend Feddersen

  Kan man få håndværker fradrag til etablering af el til opladning af elbil?
  Mvh. Svend Feddersen

  Svar
  1. Hej Svend

   Mange tak for din kommentar. Desværre er der ikke håndværkerfradrag på etablering af lader til el-biler – selvom det ville være en god idé. Som en del af finanslovsaftalen kommer der dog et større fokus på el-biler, men hvad planen egentligt omhandler aftales først nærmere i primo 2021. Hvis du har interesse, så har vi på vores søsterportal Energihjem.dk skrevet en del om dette emne: https://energihjem.dk/nyheder/ladestander-til-elbilen/

   De bedste hilsner – og god december!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 361. Verner Gorridsen

  Grundet råd i trægulv på 13 år gammel træveranda måtte hele gulvet fornyes. Boligen er vor privat. Ligger på skråning så indgang findes på veranda i 1.sals højde. Bærende konstruktion uden råd, men hele gulvarealet med trappeparti og gangareal ( ca. 115 kv.-meter) skulle fornyes. Sum ca 70.000 kr. Vi boede i huset under renoveringen, som byens tømrermester ordnede. Kan der ydes tilskud?
  Venligst Verner Gorridsen.

  Svar
 362. Hej

  Er der forskellen på hvad vi får i beløbet , hvis der er en eller to personer som søger håndværkerfradrag.
  F.eks jeg søger selv, så jeg får 26%, og hvis min mand også søger så får vi 13% hver, eller får han også 26%?
  Håber du kan svare på spørgsmålet.

  Mvh LT

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej LT,

   Tak for din henvendelse. I 2020 kan hver person over 18 år i husstanden få fradrag for op til 12.500. Er I to kan I altså samlet set få fradrag for 25.000 kroner.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 363. Brian Kristiansen

  Hejsa,

  Jeg har en 1. sal hvor der skal installeres radiatorer, da der ikke er nogle i dag.
  Som jeg læser det er det fradragsberettiget ?

  Svar
 364. Vi har fået renoverede en del og i den forbindelse har vi fået udført flg. arbejde som kan måske være fradragsberttiget, men jeg er i tvivel..

  1. ny vandrørsinstallation i hele huset som energiforbedring med mindre rør og kortere afstand samt ny unidræn. (dræne flyttet g udskiftet , det gamle havde synlig beton og var ikke godkendt efter ny standarder) cirka 25000 kr i arbejdesløn.
  2. nyt gulv i badværelset med 400mm isolering samt gulvvarme. cirka 15000 arbejdesløn
  3. kloakseperarering på egen grund cirka 20000 arbejdesløn
  4. Ny eltavl samt jord trukket igennem huset.
  5. Ny energivinduer og døre i hele huset, vi har dog selv monterede.
  6. Der køre en forsikringssag på issolering på loft geundet mår skader og alt isollering udskiftes. kan noget af det trækkes fra?

  Svar
  1. Hej Namit

   Tak for din kommentar. Isolering af gulv og lofter er med i fradraget. Udskiftning af kloakrør er også en del af håndværkerfradraget. Her i infografikken eller oversigten på Skat.dk kan du slå de enkelte forbederinger op og se om de er fradragsberettiget: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren. Jeg vil gøre opmærksom på, at fradraget dækker håndværksydelser op til 12.500 kr. pr. person i husstanden over 18 år. Du kan ikke få fradrag på det, du selv monterer, da det er håndværkerlønnen, der gives fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 365. Hej
  Jeg er ikke sikre om der er håndværkerfradrag ved tilbygning af hus ?
  Vh

  Svar
  1. Hej Isa

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt. Det betyder, at der ikke er fradrag på en ny tilbygning. Derimod kan du fradrag på nye energirigtige vinduer og døre, en grønnere varmekilde, isolering eller andre energioptimerende renoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 366. Verner Gorridsen

  Fin og informationsdækkende artikel i forståeligt sprog.
  Dækker håndværkerfradraget for rensning af tagrender? Har ledt på nettet, men ikke fundet klar besked.
  V.h. V. Gorridsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Verner,
   Mange tak for din henvendelse. Vi er glade for, at du finder grafikken brugbar. Det er desværre sådan, at rensning af tagrender ikke er dækket af ordningen. Nogle ville mene, at det går under kategorien “almindeligt havearbejde”, hvilket også ville give god mening, men på SKATs hjemmeside står det specifikt, at tagrenderens ikke er inkluderet.
   Bedste hilsner Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 367. Super god artikel. Jeg er interesseret i at renovere mit skur i mit nye hus. Det skal istandsættes, og evt. med isolering.

  Kan man få håndværker fradrag for denne opgave?

  Mvh Jakob

  Svar
  1. Hej Jakob

   Du kan desværre ikke få håndværkerfradrag for dit skur.

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 368. nikolaj emil damm

  Hej,
  hvordan kan man søge om energi tilskud for allerede indkøbte og udskiftede termovinduer? Har selv udskiftet dem så det er kun energi tilskuddet jeg spørger ind til. Vh Nikolaj

  Svar
  1. Hej Nikolaj,

   Tak fordi, at du læser vores artikler og stiller spørgsmål til dem. Som udgangspunkt skulle du have søgt om energitilskud inden du påbegyndte dit arbejde. Du kan læse meget mere om det her:

   https://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 369. søren larsen

  jeg har en fritstående trægarage der trænger til div.reparationer og udskiftn.af taget incl.nyt tagpaptag,ialt 13kvad.meter.
  har i en liste over relevante tømre der dækker nævnte opgave?

  mvh
  søren larsen

  Svar
  1. Hej Søren

   Du er meget velkommen til at sende din opgave ind via vores gratis service: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/, så finder vi tre håndværkere i dit lokalområde, der gerne vil give uforpligtende tilbud på opgaven.
   Vi har også denne søgemaskine på vores hjemmeside, du kan bruge: https://www.3byggetilbud.dk/branche/toemrerfirmaer/. Indtast blot dit postnummer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 370. Kan man forskudsregistrere håndværkerfradrag, hvis det er en månedlig ydelse som fx rengøring og vinduespolering man køber, og derfor nogenlunde ved hvad udgiften bliver?

  Svar
  1. Hej Jane

   Tak for din kommentar. Det vil jeg ikke mene, at du kan. Da du skal kunne fremvise, at du har betalt for ydelsen, når du søger håndværkerfradrag og dermed skal du have betalt for ydelsen. Læs mere om betingelserne på Skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1040. Det er også Skat du skal kontakte, hvis du har tekniske spørgsmål til indberetningen.

   God eftermiddag.
   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 371. Bent Pedersen

  Kan arbejdslønnen til afslibning og oliering af indvendig trægulv trækkes fra som håndværkerfradrag ?

  Svar
  1. Hej Bent

   Tak for din kommentar. På Skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 finder du en opdateret liste over, hvilke ydelser, du kan søge håndværkerfradrag til. Afslibning og oliering af trægulv er ikke på listen. Håndværkerfradraget er hovedsageligt ‘grønt’ og gives til energibesparende renoveringer.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 372. Jeg fik lavet nyt badeværelse i 2017. Jeg har svært ved at gennemskue om jeg kan få fradrag for håndværkernes lønninger. Det var en totalrenovering, med genopbygning af rummet, helt fra bunden.

  Svar
  1. Hej Kasper

   Håndværkerfradraget i 2017 omfattede også energibesparende renoveringer. Du kan se listen over de ydelser, der gav fradrag i 2017 på SKATs hjemmeside her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1026.

   Finder du ud af, at dele af renoveringen eksempelvis isolering eller varmesystemerne er fradragsberettiget, så har vi lavet denne guide til indberetning: https://www.3byggetilbud.dk/tips/indberetning-skat-haandvaerkerfradrag/

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 373. s.jørgensen

  ver. fraflytning lejet bolig. Udlejer har fået tilbud på forbedringer som lejer ikke har været med
  til altså udflytningsrapport. Har opgivet :

  Gulv 2700kr dette er uden behandling

  Afrensning af div. døre og gerigter 1275kr (3 mandetimer a 425 kr

  Maling af hele lejemålet 1 gange 5400kr

  Maling af loft 2 gange 1600kr

  Rep. af huller i væggen 300kr

  priser excl. moms

  indskud var 18.000 – kan vi fratrække noget direkte fra udlejers regning som er urealistisk og henvise til en § på forhånd tak for hjælp
  mvh
  Susanne

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susanne,
   Mange tak for din besked.
   Der er desværre kun håndværkerfradrag til energiforbedrende tiltag som eksempelvis isolering eller udskiftning af varmekilder og ikke til de opgaver, som du har beskrevet. Du kan se i infografikken, hvad der er håndværkerfradrag til.
   Venlig hilsen
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 374. Hej,

  Vi bor i en andelsbolig og skal have lavet altaner. I forbindelse med dette skal vi have nyt køkken, som kræver flere ændringer af diverse installationer.
  Vi skal blandt andet have rykket el, vand og gas. Vil der være fradag til disse udgifter?
  Der skal også lægges nyt gulv. Er der fradag for det?

  På forhånd tak for hjælpen :).

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Simon,

   Tak for din henvendelse. Du kan læse i infografikken her på siden, hvad du kan få håndværkerfradrag til. Der er desværre kun håndværkerfradrag til energiforbedrende tiltag, som isolering eller nye vinduer. Derfor tror jeg desværre ikke, at der er nogle af de forbedringer, som du skal have foretaget, der er håndværkerfradrag på.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 375. Jakob Skovgaard Sørensen

  Hej,
  Vi er netop ved at få opsat altan her i vores andelsbolig forening – og kan ikke gennemskue om jeg kan få fradrag for dette? Altanen’s pris betales af hver andelshavere (ca 150k), men er betalt på en samlet regning. Hvor der dog er specificeret materiale etc. Altanen er kun til brug for den enkelte og som en forbedring på den enkelte lejlighed. Hvad er muligt for mig som står som ejer på min andelsbolig? Tak.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jakob.
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til opsætning af altan – der er stort set kun håndværkerfradrag til klimavenlige eller energibesparende tiltag, som eksempelvis isolering eller optimering af varmekilder. Du kan i grafikken her på siden se, hvad du kan få fradrag til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 376. Jens Rasmussen

  Hej Maria
  Mine forældre har fået havehjælp, komunalt have service der er med på håndværkerfradraget men de har aldrig benyttet dette.. Hvor mange år kan de gå tilbage
  Venligst Jens

  Svar
  1. Hej Jens

   Tak for din henvendelse. Ja, det er muligt for dine forældre at indberette håndværkerfradrag fra tidligere år. Via dette link på skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1026&ik_navn=subtree – kan de eksempelvis indberette fradraget fra 2016 og 2017.

   Vi har lavet en guide til, hvordan man konkret indberetter fradrag fra årene 2015-2018, samt den dokumentation det kræver. Eksempelvis er det et krav, at dine forældre selv har betalt med bankoverførsler eller girokort. Samt at de har CVR- eller CPR-nummer på det pågældende firma, der har udført haveservice. Alt dette finder du svar på i guiden, som du kan læse her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/indberetning-skat-haandvaerkerfradrag/.

   Jeg håber, at det var til en hjælp!
   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 377. Mike Lehmberg

  Hej.

  Vi er ved at lave en større renovering af vores hus, jeg har fint styr på de fleste håndværkerfradrag. Men jeg kan ikke finde noget omkring nyanlæggelse af EL-arbejde eks. (kun håndværkerløn), for nye stikontakter, installering af LED lys og at få trukket helt nye kabler i huset.
  Er der fradrag for det, det er jo en energi forbedring ihvertfald med LED lys ?

  Vh Mike

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mike,

   Du har helt ret i, at det er en energiforbedring med LED-lys, men det er desværre ikke noget, der fremgår af Skats liste over ydelser, der kan udløse et håndværkerfradrag.

   Vh. Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 378. kenneth hansen

  Hej maria

  Jeg fik lavet en tilbygning for lidt over 1 år siden, men der synes jeg da ikke at jeg fik fradag på nogle af de ting du nævner. Blandt andet malerarbejde udvendigt?

  Er det fordi man manuelt skal søge om det? I så fald hvor lang tid har jeg til at søge?

  hilsen kenneth

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kenneth,
   Tak for din kommentar.
   Du skal selv indberette dit håndværkerfradrag til skat. Det er desværre ikke muligt at få håndværkerfradrag til nybyggeri (også tilbygninger), da det kun er til renovering af den eksisterende boligmasse.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 379. Susannah Lund

  Hej Maria
  Er det muligt at benytte håndværkerfradrag i fbm. Afhøvling og efterfølgende lud og sæbebehandling af gulv?
  Mvh
  Susannah

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susannah,
   Mange tak for din henvendelse.
   Nej, det er der desværre ikke mulighed for at benytte håndværkerfradraget til. Fradraget er øremærket energirenoveringer og klimatilpasning.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 380. Hans Aaquist

  Hej
  Jeg skal have malet gavlen udvendigt på mit hus
  Kan det er ind under håndværkerfradrsget
  Jeg havde tænkt mig selv at gøre det
  Men det kræver et stillads Kan jeg fratrække arbejdsløn til opsætning af dette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hans,

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til stilladset. Kun til en håndværkers arbejdsløn på malerarbejdet.
   Beklager.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 381. Jørn Winther Jepsen

  Kære Maria
  Mange tak for hurtigt svar – mange hilsener Jørn

  Svar
 382. Jørn Winther Jepsen

  Ydes der fradrag til rensning af fliser i haven – og senere vedligeholdelse af dette?
  Tak for mange gode og oplysende svar.
  Mange hilsener
  Jørn

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørn,
   Mange tak for din tilbagemelding.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til rensning af fliser. Der er et servicefradrag til almindeligt havearbejde, som kun indebærer klipning af hæk, græsslåning, lugning, beskæring og snerydning.
   Jeg beklager.
   / Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 383. Mustafa S

  Hej Maria/Nynne

  Overvejer at få fuget vores nykøbte (gamle)hus om, da det gamle fuge ikke har det for godt og er faldet af flere steder, vil vi kunne udnytte håndværkerfradraget? Der er tale afskrabning af det gamle og efterfølgende fugning med mørtel.
  Desuden vil vi også have udskiftet vinduerne og terrassedøren til energiruder, da de nuværende er alm. termo uden energisparende evne. Så er der også de gamle radiatorer, der også overvejes at få udskiftet.
  Har søgt flere steder uden held, derfor håber jeg du/I kan hjælpe med info. Vores datter, der stadig bor hjemme, vil gerne betale for udgiften til vinduer og udskiftning af dem. Vil hun kunne udnytte fradraget?
  Mange tak på forhånd.
  Mustafa

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mustafa,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.
   Til gengæld er der håndværkerfradrag, når vinduer udskiftes og dette kan jeres datter godt få fradrag til, når hun bor på adressen og er over 18 år.
   Udskiftning af radiator er der også håndværkerfradrag til. I kan se en liste hos Skat med alle regler osv her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 384. Ole Andersen

  du skriver at nedrivning og opsætning af køkken og bad ikke mere giver fradrag i 2018, men vil det sige at der var fradrag for arbejdsløn hertil i 2017 ? hvad med udskiftning af elinstallationer ?

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din henvendelse. Håndværkerfradraget dækker over energirenoveringer og klimatilpasning. Derfor er der ikke fradrag på el-installationer i forbindelse med nyt køkken eller bad. Du kan se en liste over, hvilke ydelser der gives tilskud til her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 385. Finn Henriksen

  Hej kan jeg få håndværkerfradrag på udskiftning af galv(træbeklædning på parcelhus ps er 2 i husstanden over 18) vh Finn Henriksen

  Svar
  1. Hej Finn

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af gavlbeklædning. Håndværkerfradraget dækker nemlig over energirenoveringer eller klimatilpasning, som eksempelvis isolering, udskiftning af varmekilde eller udskift til energiruder. Du kan se en oversigt over ydelser på SKATs hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 386. Jonas Hansson

  Hej kan man få fradrag for gulvslibning, maling indendøre, hjælp til og hænge lamper op og lave relje? samt hjælp til små håndværkeropgaver som fx at sætte en løs dørliste fast og sætte toiletbræt lige på der hænger lidt skævt. Gælder vvs arbejde som at lave en utæt vask også?

  Hilsen Jonas

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jonas,
   Mange tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nogle af de opgaver, som du beskriver. Der er kun håndværkerfradrag til energirenovering eller klimatilpasning, som eksempelvis isolering eller udskiftning af varmekilde.
   Jeg beklager.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 387. Preben Hoeyer

  Hejsa Marie.
  Ang. Håndværkerfradrag 2017
  Jeg er indehaver af 2 Ejerlejligheder hvor jeg har gennemgang til disse lejligheder, men jeg har stadig 2 BBR på dem.
  Ny har jeg så fået udskiftet vinduer med energiruder -havedøre og nye hoveddøre i de 2 lejligheder og beløbet på håndværker lønninger for det arbejde er løbet op i dobbelt de 12,000.00 kr.
  Jeg læser at man ved dette håndværkerfradrag jo kan fratrække 12,000.00 kr. og det er lige meget om man har bolig og evt. sommerhus.
  Gælder det også de 2 lejligheder da jeg har bopligt i disse og at fradraget følger de personer som bor i lejligheden der er over 18 år med disse 12,000.00 kr. pr. person.
  Og at man ikke kan trække det dobbelte fra her……

  M.v.h.
  Preben H.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Preben,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er 12.000 i fradrag pr. person over 18 år. Hvis der er mere end én person, der bor på adressen – eksempelvis en ægtefælle eller et barn, som har været med til at dække udgifterne, så kan de også få håndværkerfradrag. Men der er tale om et personligt fradrag, så du alene kan desværre ikke få 24.000 blot fordi du har flere boliger.

   Bedste hilsner
   Maria

   Svar
 388. Shirley

  Hejsa Maria
  Du skriver, at håndværkerfradraget for 2018 kommer til at ligne det nuværende grønne håndværkerfradrag, men nogle få ydelser bliver fjernet og så bliver det muligt at få fradrag for installation af tyverialarm.

  Jeg er interesseret i at vide lidt mere omkring tyverialarm – er det kun lønnen der er fradragsberettigede eller taler vi også om materialerne – hvad hvis man påtænker et abonnement til tyverialarm?

  mvh Shirley

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hejsa Shirly,
   Mange tak for din kommentar.
   Jeg er ret sikker på, at der kun er tale om et fradrag for selve installationen – håndværkerfradraget har altid været på arbejdsløn – så jeg tror kun det er et engangsbeløb, du kan få fradrag for.
   Hvis du vil have et bindende svar vil jeg anbefale dig at tage kontakt til SKAT.

   Venlig hilsen
   Maria

   Svar
 389. carsten rasmussen

  Hej Maria
  Kan man få fradrag for udskiftning af varmevæksler

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carsten,
   Tak for din henvendelse. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved rent faktisk ikke, om der er håndværkerfradrag til lige præcis en varmeveksler. Af skats hjemmeside fremgår det, at der er håndværkerfradrag til “Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits”, så det kunne meget vel være. Jeg vil anbefale dig at kontakte skat for et helt præcist svar.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 390. Er der nogen der har fundet ud af, hvor man kan indberette sericefradrag i sin forskudsopgørelse, nu de har fjernet #460 Håndværkerfradrag fra den?

  Svar
 391. Hej
  Jeg har en dat