Håndværkerfradrag i 2021 - få svar på alle dine spørgsmål om ordningen

Værd at vide om håndværkerfradrag i 2021

Skrevet den 15. december 2020 af - 373 kommentarer

Håndværkerfradrag for 2020 og 2021 er et grønt håndværkerfradrag. Med håndværkerfradraget kan du få fradrag på op til 12.500 kroner pr. person for energirenoveringer og klimatilpasning af din bolig i 2020 og i 2021 stiger beløbet til 25.000 kroner. Se, hvordan du kan bruge håndværkerfradraget i grafikken nedenfor.

Håndværkerfradrag 2021

Hvordan får man håndværkerfradrag?

 • Det er kun muligt at få fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde.
 • For at få håndværkerfradrag skal du betale for arbejdet elektronisk (MobilePay eller bankoverførsel).
 • Når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

Fradrag Hvor meget kan man få i håndværkerfradrag?

I 2021 er der på finansloven afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget. Det betyder, at man som privatperson i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn. I 2021 er det også muligt at få servicefradrag for op til 25.000 kroner. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%. Skatteværdien på håndværkerfradraget bliver fortsat på 27%, men kan variere fra kommune til kommune.

Besparelsen ved at indberette håndværkerfradraget:

Når du skal beregne, hvor meget du reelt sparer, skal du finde 27 % af det indberettede beløb:

Én person

Eksempel: Udskiftning af vinduer: 1 person

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved en person: 25.000

27 % af 25.000 = 6.700 kr.

To personer

Eksempel: Udskiftning af vinduer: 2 personer

Samlet entreprisesum: 76.000
Arbejdslønnen udgør 52.000
Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000

27 % af 50.000 = 13.400 kr.

Dokument Sådan indberetter du dit håndværkerfradrag:

 1. Når du skal indberette dit håndværkerfradrag skal du gå til din personlige side på TastSelv.
 2. Her logger du på med dit Nem ID.
 3. Gå til forskudsopgørelse og vælg det år, hvor du har fået udført håndværkerarbejde.
 4. I feltet ”Håndværkerfradrag” indtaster du det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura.
 5. Udfyld efterfølgende informationer om firmaets CVR-nummer, betalingsdatoen og den samlede arbejdsløn, når formularen beder dig om det.
 6. Beløbet vil efterfølgende blive integreret i din årsopgørelse.

Person Hvem kan få håndværkerfradrag?

 • Personer over 18 år, som er skattepligtige i Danmark
 • Du kan få håndværkerfradrag både til privatbolig, sommerhus, fritidsbolig, ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig – så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto.

Kalenderdato Hvad er fristen for håndværkerfradraget?

2020: 12.500 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2020 på op til 12.500, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021.

2021: 25.000 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2021 på op til 25.000, for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Betales der for arbejdet senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

Ingen fradrag Det er ikke muligt at få håndværkerfradrag til:

 • Nybyggeri
 • Arbejde, som finansieres af boligforeningens fællesudgifter
 • Renovering, hvor du ikke har adresse på bopælen
 • Arbejde, som ikke betales digitalt

OBSKan man kombinere håndværkerfradraget med energitilskuddet?

Nej. Det er desværre ikke muligt. Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Vil du vide mere om energitilskuddet, så kan du læse mere i denne oversigt.

Kalender Håndværkerfradrag 2018, 2019 og 2020

I 2018, 2019 og 2020 kunne du få håndværkerfradrag til de samme ydelser, som du kan i 2021. Her var beløbet dog kun på henholdsvis 12.000, 12.200 og 12.500 kroner. Servicefradraget var på 6.000 kroner.

Det med småt: Andre betingelser for at få håndværkerfradrag

Du skal bebo boligen imens renoveringen står på, når der er tale om en helårsbolig.
Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for en fritidsbolig.

Værktøj Hvad kan man få håndværkerfradrag til?

Energibesparelser

– fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre

Isolering af tag, fx:
 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:
 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde
Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:
 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradraget omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:
 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)
Isolering af ydervægge, fx:
 • Isolering
 • Hulmursisolering

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:
 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:
 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Fradraget omfatter ikke installation af gulvvarme og rørføring til gulvvarme.

Energiforsyning

– fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:
 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:
 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke reparation eller udskiftning af oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:
 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, fx:
 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimasikring

– fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser

– fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)

Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:
 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Fradraget omfatter ikke indvendigt malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, fx:
 • Radonudsugning)

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd
 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Serviceydelser Hvad kan man få servicefradrag til?

Serviceydelser

– fx rengøring og havearbejde

Almindelig rengøring
 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning
 • Indvendig
 • Udvendig
Børnepasning
 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
Almindeligt havearbejde m.m.
 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)

BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere under Håndværkerfradrag for fritidsboliger.

Skriv et svar

Kommentarer

 1. Mariane Jeppesen

  Kan jeg få fradrag på nyt badeværelse ?
  Alt skal gøres : fliser, wc, maler , tømrer arbejder, nye gulvvarme ?
  Mvh Mariane

  Svar
  1. Hej Mariane

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til renovering af badeværelset, da fradraget fortsat er grønt i 2021 og dermed dækker energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner – og god weekend!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 2. Niels Ole Toftgaard

  Kan der fås håndværkerfradrag til dræn i et kældergulv pga. opstigende grundvand.

  Svar
  1. Hej Niels

   Tak for din kommentar. “Fornyelse og etablering af dræn” er fradragsberettiget. Hvis du ønsker en specificering i forhold til din konkrete opgave, så vil jeg anbefale dig at gå i dialog med håndværkeren eller kontakte skat.dk på 72 22 28 28 (de åbner igen på mandag kl. 9). Det er nemlig Skat der har lavet fradragsoversigten.

   De bedste hilsner – og god weekend!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 3. Hej Maria!
  Jeg vil gerne vide om det er muligt at få fradrag i arbejdslønnen ved installation af et afkalkninganlæg i privat bolig ?

  Svar
  1. Hej GormL

   Tak for din kommentar på artiklen. Jeg kan desværre ikke finde noget med fradrag til afkalkningsanlæg på skat.dks liste. Fradraget er fortsat grønt i 2021 og dermed dækker det energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 4. Finn Thage

  Mit hus skal have understryget tegltaget. Er det omfattet af håndværkerfradraget.

  Svar
  1. Hej Finn

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke udskiftning eller understrygning af tag – da det kun er efterisolering af taget, du kan få fradrag på.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 5. Hej

  Kan man få fradrag for totalrenovering af badeværelse?

  Mvh
  Nanna

  Svar
  1. Hej Nanna

   Hej Thorsten

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til renovering af badeværelset, da fradraget fortsat er grønt 2021 og dermed dækker energirenoveringer samt klimasikring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 6. Thorsten Rasmussen

  Jeg har udskiftet mine 40 år gamle tagrende og nedløbsrør på mit hus. kan jeg få håndværkerfradrag for den arbejdsløn der er brugt.
  mvh.

  Svar
  1. Hej Thorsten

   Tak for din kommentar. Der er desværre ikke tilskud til udskiftning af tagrender, da fradraget fortsat er grønt 2021.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 7. Torsten Mariegaard

  Hej. Jeg har et par regninger, som jeg skal indberette. Ud over montørtimer er der et beløb på hver faktura kaldet “opstart og kørsel” (kr. 472,-) Er det også at regne for arbejdsløn?
  Mvh

  Svar
  1. Hej Torsten

   Tak for din relevante kommentar. På skat.dk står: “Du får kun fradrag for arbejdslønnen inklusive moms” – det kommer altså an på om kørslen hos håndværkeren ses som en lønudgift. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter skat på tlf.: 72 22 28 28 for afklaring.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 8. Berit Nørskov Andreasen

  Hej Nynne
  Jeg har fliser i min indkørsel fra gaden til carporten. Regnvandet løber delvis ud på gadens fortov og ind i carporten. Kan jeg lægge ærtesten i indkørslen og derved lade regnvandet sive ned i undergrunden ?
  Det vil klare problemet, da der ikke er mulighed for at etablere bortledning af overfladevandet via rist eller lignende til kloakledning.
  Hilsen Berit

  Svar
  1. Hej Berit

   Jeg vil klart anbefale dig at kontakte en brolægger, som kan guide dig til den bedste løsning, da jeg ikke er fagmand. Du er velkommen til at kontakte en fagmand fra vores netværk af håndværkere: https://www.3byggetilbud.dk/branche/brolaeggere/

   Ønsker du et uforpligtende tilbud på at få arbejdet udført kan du indsende din forespørgsel her: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/

   God eftermiddag.
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 9. Nanna Harbo

  Hej!

  Jeg vil høre om udskiftning af stråtag er inkluderet i 2021 håndværkerfradraget?

  MVH
  Nanna

  Svar
  1. Hej Nanna

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering, men blot fradrag på isoleringsdelen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 10. Per Højslet

  Hej vi har et hus fra 1951, taget er et tegltag, vi har haft, stormskader med nedfalden tegl, taget og isoleringen er ringe, vores spørgsmål lyder om vi kan få et håndværkerfragdrag til nyt tag med undertag og isolering

  Svar
  1. Hej Per

   Tak for din kommentar. Du kan få fradrag på efterisoleringsdelen, men fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 11. jutta aude

  Jeg vil bare gerne modtage informationer

  Svar
  1. Hej Jutta

   Tak for din kommentar. Ønsker du at tilmelde dig informationer om energitilskuddet, så kan du gøre det i nyhedsbrevet her: http://www.energihjem.dk/nyhedsbrev

   Er det andre informationer, du ønsker svar på, så tøv endelig ikke med at skrive igen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 12. Flemming Olsen

  Hej Maria.
  Jeg har et tag med betonsten belagt med alger og mos . Kan jeg bruge håndværkerfradraget til tagrens

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar. Tagrens er desværre ikke med i håndværkerfradraget. Du kan få tilskud til “Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)” ifølge skat.dks oversigt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 13. Hej Maria
  Jog bor i et kollektiv arangeret som en andelsforening. Vi skal have lavet en ydervæg, som skal isoleres.
  Jeg har læst lidt på artiklen ovenfor og er temmelig forvirret over jeres eksempel. Jeg har forstået det som om, at man kan fradrage 27% af arbejdslønnene, men maks 25000 pr. person boende i huset.
  Ud fra jeres eksempel ovenfor er det som om, at man udregner besparelsen ud fra, hvad det maksimale fradrag må være.

  Derudover er jeg i tvivl om, om reglen med 25.000/person også gælder for andelsforeninger, hvis det er andelsforeningen, der betaler det, og det ikke er den enkelte andelshaver, der laver en investering.

  Hilsen Sigrid

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sigrid,
   Tak for din henvendelse.
   – Der er fradrag for op til 25.000 kroner pr person over 18 år i husstanden. Det er dog kun håndværkerens løn, der kan indberettes og ikke udgiften til eksempelvis materialer. Håndværkeren opgør derfor på fakturaen, hvad der er gået til materialer og hvad der er arbejdsløn. Regneeksemplet er lavet for, at man kan få en idé om, hvor meget man egentlig sparer på udgiften til håndværkeren, når man benytter sit håndværkerfradrag. Her kan man trække 27% fra håndværkerens løn og dermed få en idé om størrelsen på besparelsen. Jeg håber det giver mening?

   – Når I bor i andelsboligforening skal I være opmærksomme på, at der ikke er håndværkerfradrag til arbejde, der bliver udført på foreningens vedligeholdelseskonto og fælles ejendom. Der er desværre kun håndværkerfradrag til det arbejde, der bliver udført hos den enkelte andelshaver.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 14. Hej Maria.
  Vi ville gerne have lagt nyt tag og støbt gulv til 2 nye badeværelser.
  Kan vi bruge håndværkerfradraget der?
  Mvh Tina

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tina,
   Tak for din kommentar.
   Håndværkerfradraget er grønt og derfor er det øremærket til energirenovering og klimatilpasning. Her tæller nyt gulv og tag desværre ikke med. Hvis der bliver efterisoleret i forbindelse med det nye tag, så er det fradragsberettiget, men skat er meget specifikke om, at det ikke omfatter genetablering af konstruktionen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 15. Jeppe Smith

  Hej
  Er der håndværkerfradrag for montering af ladestander til hybridbil

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jeppe,
   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til ladestandere, selvom det ville være en virkelig god idé.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 16. Laura Haahr

  Hej Maria
  Ompolstring af møbler. Er det fradragsberettiget?
  Vh Laura Haahr

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Laura,
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til ompolstring af møbler.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 17. Georg Boni Jensen

  Hej Maria
  Tak for mange gode svar her på siden.
  Jeg bor i eget sommerhus hele året (68 år), og vil gerne have fældet/topstudset/beskåret nogle af de høje træer der er i min have.
  Efter ovennævnte vejledning kan man kun få håndværkertilskud/servicefradrag til “beskæring af buske og træer”.
  På en hjemmeside, hvor man kan indhente 3 uforpligtende tilbud (via 3byggetilbud.dk) står det anført, at man kan få håndværkertilskud til fældning af træer …. jeg er lidt forvirret.

  Kan du hjælpe mig? Det vil jo være dejligt at vide om det er tilskudsberettiget.
  På forhånd tak
  Mvh Georg Boni

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Georg,
   Mange tak for din kommentar.
   Det er korrekt, hvad der står her på siden: Der er desværre kun servicefradrag til beskæring af træer – ikke til at de bliver fældet. Det skyldes at der er servicefradrag til de ydelser, som skat betegner som “almindeligt havearbejde”.
   Hvis der er en anden side, som er tilknyttet 3byggetilbud.dk, hvor der bliver oplyst noget andet, så må du meget gerne sende den til mig, så vi kan få rettet fejlen. Du kan sende et link til [email protected].
   God dag.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 18. Jørn Christensen

  Hej Maria
  Vi har en gammel murmestervilla fra 1950 hvor der ikke er etableret varme i kælderen.
  Kan vi få håndværkerfradrag for at få det lavet?
  Vi har et gasfyr fra 2006 og radiatorer i resten af huset.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørn,
   Mange tak for din henvendelse. Jo, det vil jeg mene, at der er håndværkerfradrag til. Det fremgår nemlig af SKATS liste, at der er håndværkerfradrag til “Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg” – og der er ikke nævnt nogle begrænsninger i forbindelse med gasfyr. Etablering af gulvvarme er dog ikke dækket af fradraget.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 19. Hans E. Larsen

  Hej Maria.
  Kan vi få håndværker-/servicefradrag til lønudgift ved. afslibning af gulve?
  Vh. Hans Larsen

  Svar
  1. Hej Hans Larsen

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradrager er grønt og dermed øremærket til energirenoveringer og klimasikring. Du kan desværre ikke få fradrag på gulvafslibning.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 20. Hans L.

  Hej Maria . Kan jeg få håndværkerfradrag til indsætning af isokern i min skorsten ? fra kælder til top ca 12 m .. Hvis. –hvor meget .. er kun mig selv i boligen . Tak for denne gode side . mvh Hans L.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hans,
   Mange tak for din henvendelse.
   Ja, det vil jeg bestemt mene, at du kan. Der er nemlig håndværkerfradrag til reparation og forbedring af skorsten. i 2021 kan du få håndværkerfradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 21. Poul Vestergård

  Hej Maria.
  Jeg overvejer at få opsat nye metallåger / indgangs hegn i en højde på ca 1,5 meter med låse på. Kan det betragtes som en tyverisikring og dermed være fradragsberettiget under håndværkerfradraget 2021?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Poul,
   Tak for din henvendelse. Det er et godt spørgsmål. Som det er formuleret hos Skat ser det ud til, at der kun er håndværkerfradrag til en tyverialarm – og ikke til andre former for tyverisikring. Vil du have et bindende svar, så vil jeg anbefale dig at tage kontakt direkte til skat.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 22. Michael

  Hej Maria jeg har købt 13 vinduer jeg skal have skiftet i min staldbygning da der skal laves gildesal er det muligt at få dem skiftet under håndværkerfradrag

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Michael,
   Mange tak for din kommentar.
   Hvis staldbygningen er en del af din helårsbolig og du betaler for håndværkeren af egen lomme, så vil jeg helt bestemt mene, at du kan få fradrag for, at en håndværker udskifter vinduerne.
   Det lyder dejligt med en gildesal.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 23. Hej. Omfatter ‘maling’ også: kalkning og afstolpning udvendigt af ejers fritidshus på landet – samt udvendig maling af døre og vinduer? I bekræftende fald: hvilken procentsats gælder i 2021?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Margit,
   Mange tak for din kommentar. Jeg ved, at der er håndværkerfradrag til håndværkerens løn, når du får malet døre og vinduer i dit fritidshus. Om udvendig maling også kan fortolkes som afkalkning og afstolpning kan jeg desværre ikke svare på – her vil jeg foreslå dig, at du kontakter skat eller spørger det firma, der skal udføre opgaven.
   I 2020 kan du regne med en procentsats på 27 procent i reel besparelse.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 24. Jørgen

  Hej
  Kan man opnå håndværkerfradrag for udskiftning af utætte skjulte tagrender til nye synlige tagrender?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørgen,
   Mange tak for din kommentar. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af tagrender.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 25. Peter Schlüter

  Hej
  en lille ting, men ville lige høre ad alligevel..
  Hvis vi får en service mand ud for at reparere en hård hvidevare, fordi det er i stykker. Så opkræver de altid et beløb for at komme ud og kigge på det, kan man bruge servicefradraget, eller håndværkerfradraget til den form for arbejde?

  Svar
 26. Peter Kofod

  Hej Maria
  Jeg har en plan om, at få skiftet taget på min carport/skur. I den forbindelse, skal der laves mere hældning/fald på taget, bla. fordi vandet glider tilbage, og ind i carport/skur! Hvilket jo ikke er meningen! Derfor vil jeg have en håndværker til at lave arbejdet.
  Kan jeg få håndværkerfradrag til dette arb.?
  Venligst Peter Kofod.

  Svar
  1. Hej Peter

   Tak for dine to kommentarer, som jeg besvarer her. Der er desværre ikke håndværkerfradrag på etablering af fald eller hældning på taget.

   Angående dit andet spørgsmål om hårde hvidevarer, så gives der desværre heller ikke fradrag til dette. Håndværkerfradraget er grønt og gives derfor kun til energirenoveringer og klimasikring. Servicefradraget gives til børnepasning, vinduespudsning og havearbejde.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 27. Ketil Frisendahl

  Hej.
  Kan jeg få håndværkerfradrag hvis jeg skifter mit oliefyr ud med en luft til vand varmepumpe.
  Ved du hvor meget fradraget bliver hvis vi er 4 i husstanden hvor der er 2 voksne en på 20
  og en på 17.

  Svar
  1. Hej Ketil

   Tak for din kommentar. Ja, der er fradrag på installation af varmepumper. Du kan se regneeksempler i artiklen på 2 personer i husstanden. Man skal være over 18 år for at være berettiget til fradraget og så gælder det, at hjemmeboende børn, der er fyldt 18 år, kan få fradrag, hvis de selv har betalt.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 28. Jens Kjøge

  Vi har købt en andelsbolig og totalrenoveret den med nyt el net, slibning og lakering af gulve, maling af hele lejligheden og nyt køkken. Kan vi fradrage noget af arbejdslønningerne?? Alle regninger er betalt via netbank.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jens,
   Mange tak for din henvendelse.
   Håndværkerfradraget er et ‘grønt’ fradrag, hvilket betyder, at der er fradrag til eksempelvis energirenovering og klimasikring. Det betyder, at der desværre ikke er håndværkerfradrag til de ydelser, som du beskriver her.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetlibud.dk

   Svar
 29. Hej Maria Carlsen!
  Vi skal have renoveret vores kælder hvor gulvet bliver isoleret og der bliver lagt gulvvarme samt etablering af ventilation i kælderen.
  Kan vi søge om håndværkerfradrag for isolering af kældergulv og etablering af ventilation?
  Vi skal også have vores fyr udskiftet fra gasfyr til varmepumpe. Kan vi også søge om tilskud til udskifning af fyr fra gas til varmepumpe?
  Mvh, Lene

  Svar
  1. Hej Lene

   Tak for din kommentar. Man kan ikke kombinere håndværkerfradraget og energitilskuddet – du kan dog godt bruge fradraget til en slags renovering og tilskuddet til en anden, ligesom du beskriver det her. I 1. kvartal af 2021 åbner Energistyrelsen op for ansøgning til energitilskuddet, som man SKAL søge inden man påbegynder arbejdet, indkøber materialer og indgår en aftale med en håndværker. På vores søsterportal har vi samlet viden om tilskuddet og ansøgningsprocessen: http://www.energihjem.dk/tilskud

   Angående håndværkerfradraget så kan du få fradrag på: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

   Du kan også få fradrag på balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 30. Flemming Hede

  Hej.
  Jeg har benyttet mig af 3byggetilbud.dk vedr. tilbud på separering af regnvand og spildevand på min grund som jeg er blevet pålagt af kommunen. Jeg har fået nogle godt tilbud.
  Så vidt jeg ved kan jeg få håndværker fradrag på separering, er det ikke korrekt?
  Hele min indkørsel som er 16 meter lang skal graves op i forbindelse med separering.
  Jeg ved godt at man ikke kan få fradrag på belægning længere, men kan jeg ikke få håndværker fradrag på belægning når det er i forbindelse med separering?
  Det skal jo lægges fliser igen, jeg vil jo gerne have nogle helt nye.
  Mvh.
  Flemming Hede

  Svar
  1. Hej Flemming

   Tak for din kommentar – og dejligt, at du har været glad for vores service 🙂

   Skat har informeret om, at fradraget omfatter kloakarbejde på egen grund – dog med undtagelse af kloakinspektion. De nævner altså ikke kloakseparering som en undtagelse. Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse direkte til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 31. Jeg synes det er lidt uklart om håndværkerfradraget også dækker arbejde i forbindelse med installering af fjernvarme.
  Vh. Gert Wahlgreen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Gert,
   Tak for din henvendelse. Det kan jeg godt forstå – det står heller ikke så klart på SKATs list over ydelser, som andre services.
   Jeg har fundet et svar fra Dansk Fjernvarme, hvor de via SKAT har fået oplyst, at der er håndværkerfradrag til følgende ydelser:
   – Etablering af stikledning (arbejdsløn skal fremgå af faktura)
   – Installation af fjernvarmeanlæg ifm. konvertering uanset tidligere opvarmningsform. Inklusiv evt. arbejdsløn ifm. nedtagning af eksisterende varmeinstallation.
   – Reparation eller udskiftning af fjernvarmeanlæg (units, veksler, varmtvandsbeholder, mv.).
   – Installation eller udskiftning af interne vandbårne anlæg som radiatorer inkl. rør
   (dog ikke gulvvarme inkl. rørføring hertil).

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 32. Vibeke Søndergaard Bellmann

  Hej
  Jeg bor i en andel og skal have lavet nyt køkken. Min datter på 19 år bor også i lejligheden.
  Kan vi få håndværkerfradrag for det som arbejdet koster at få sat køkkenet op ?
  Med venlig hilsen Vibeke

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Vibeke,
   Mange tak for din henvendelse.
   Håndværkerfradraget er et ‘grønt’ fradrag, hvilket betyder, at der er fradrag til eksempelvis energirenovering og klimasikring. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nyt køkken.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 33. Hvis jeg gerne vil gøre brug af det fradrag der vedr. rengøringshjælp hvad bliver så min udgift. Hvis jeg skal betale 200 kr i timen ink. Skat. Hvad er min egentlige udgift når skattefordelen så er fratrukket

  Med venlig hilsen Susan

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susan,
   Mange tak for din kommentar. I 2021 hæves skatteværdien af servicefradraget fra 27 procent til 35 procent. Betaler du 200 kroner for rengøring kan du altså barbere 35 % af de 200 kroner, hvilket udgør 70 kroner. Med andre ord betaler du efter indberetning af servicefradraget kun 130 for rengøringen.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 34. Olaf Kjær

  Hej
  Vi påtænker at udskifte taget, og i den forbindelse vil der skulle efterisoleres. Kan der opnås tilskud på den del af arbejdet der vedrører isolering. I givet fald skal regningen være delt, eller er det nok den er udspecificeret.
  Med Venlig Hilsen Olaf

  Svar
  1. Hej Olaf

   Tak for din kommentar. Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen men du kan godt få på isolering af tag, som jeg læser skildringen fra Skat.dk. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering. Når du indberetter fradraget skal altså udspecificeret vide, hvad lønnen er på efterisoleringsarbejdet.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 35. Hej
  Kan man få tilskud såfremt renoveringen er igangsat pr 1.1.2021 eller skal ansøgningen være godkendt før renoveringen kan påbegyndes?

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din kommentar. Med håndværkerfradraget gives fradraget på håndværkerens løn og når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

   Energitilskuddet derimod (www.energihjem.dk/tilskud) gives ikke på bagkant. De to ordninger kan ikke kombineres.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 36. Benny Jensen

  Hej og godt nytår.

  Vi skal have nye vinduer i en del af huset og den samlede regning lyder på ca 74.000 kr.
  Vil gerne høre om i kan oplyse, hvornår der åbnes op for at man kan få del i tilskuddet til 2021 ?
  Go dag fra
  Benny

  Svar
  1. Hej Benny – og godt nytår retur.

   Energistyrelsens, der står bag energitilskuddet, har meldt ud, at de i starten af 2021 vil melde ud, hvornår i første kvartal der vil blive åbnet for ansøgninger. Puljen vil fortsat fungere efter først-til-mølle princippet. På vores søsterportal Energihjem.dk kan du tilmelde dig vores gratis nyhedsbrev og blive adviseret så snart puljen åbner op, hvis det har interesse: https://energihjem.dk/nyhedsbrev/

   Husk at energitilskuddet ikke kan kombineres med håndværkerfradraget og at du ikke kan søge det på bagkant.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 37. Svend Erik Hyllested

  Hej vi har revet en ældre bagbygning ned, og vil opføre en ny i samme størrelse, efter gældende regler i henhold til bygningsreglement, isolering gulv loft og vægge, nye vinduer, yderdøre m.m.
  Kan vi søge håndværker fradrag til dette arbejde.
  Med venlig hilsen
  Svend Erik Hyllested

  Svar
  1. Hej Svend Erik

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget dækker over renovering af eksisterende helårsboliger og desværre ikke nybyggeri.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 38. lars storm

  Kan man få fradrag for renovering af skæv læmur.

  Svar
  1. Hej Lars

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag på de opgaver, der er nævnt i denne artikel. De fradragsberettiget opgaver er taget fra oversigten på skat.dk, og her er desværre ikke nævnt noget med et fradrag på læmur.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 39. Hej. Vi er ved at få lagt nyt tag med ekstra isolering. Arbejdet er påbegyndt i dec. 2020 og vi har betalt de 2 første rater i dec. 2020 med arbejdsløn. Arbejdet bliver færdiggjort i jan. 2021 hvor vi også skal betale 3. og sidste rate også med arbejdsløn. Kan vi opnå håndværkerfradrag for både 2020 og 2021?

  Svar
  1. Hej Flemmin

   Tak for din kommentar. For at få fradrag i 2020, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 40. Katrin Jensen

  Kan man få fradrag til maler og tømrerarbejde i helårshus.
  Vh. Katrin Jensen

  Svar
  1. Hej Katrin

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag for de opgaver, der er nævnt i denne artikel. Eksempelvis kan du få fradrag til isoleringsopgaver, men ikke almene tømreropgaver så som en ny terrasse. Angående malerarbejdet kan du få fradrag til: Maling af vinduesrammer (udvendigt), Maling af døre (udvendigt), Maling af ydervægge (udvendigt).

   Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder. Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 41. Frank Jensen

  Vi er ved at få etableret kloakseparering ved vores hus.
  Er det omfattet af håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Hej Frank

   Tak for din kommentar. Der står, at fradraget omfatter kloakarbejde på egen grund – dog med undtagelse af kloakinspektion. Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 42. Martin Rud

  Kan jeg opnå håndværkerfradrag for udført arbejde ved udskiftning af tag, samt inddækninger inddækninger ved tag, ventilationshætter og skorsten.

  Svar
  1. Hej Martin

   Tak for din kommentar. Du kan kun få håndværkerfradrag for de opgaver, der er nævnt i denne artikel. Dvs. Isolering af tag, indsættelse af isolerende foring ved skorsten, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenshøjde.

   De bedste nytårshilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 43. Jesper nielsen

  Hej,
  Har i år fået installeret nyt gasfyr, hvor lønudgifterne gerne skulle være dækket af håndværkerfradraget.
  Der blev lånt til dette gennem et finansieringsselskab, hvor jeg valgte at lade dem betale fakturaen, i stedet for at de skulle overføre til mig for så derefter at skulle betale fakturaen.

  Så nu har jeg jo ikke selv betalt fakturaen digitalt, har jeg så dummet mig, og derfor ikke kan få håndværkerfradraget?

  God jul 🙂

  Svar
  1. Hej Jesper

   Mange tak for din kommentar. På skat.dk, hvor man indberetter fradraget, står at det er et krav, at du skal betale elektronisk fx med dankort, MobilePay, netbank. Samtidig er altså dig som privatperson, der skal betale for arbejdet. Du kan altid prøve at kontakte skat.dk for en uddybning.

   Godt nytår.
   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 44. Kirsten Lynge

  Hej. Vi overtager mine forældres sommerhus 1. januar 2021. Vi har her i december fået installeret en varmepumpe og kan derfor søge håndværkerfradrag. Men skal jeg vente med at betale regningen til efter 1. januar, hvor vi på papiret overtager huset? Tak for svar, og glædelig jul!

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kirsten,
   Mange tak for din henvendelse. Det eneste krav, der er til håndværkerfradrag i sommerhuse er, at man betaler ejendomsværdiskat på boligen, som man søger håndværkerfradrag til – så I skal nok være opmærksomme på, at det skal være opfyldt for, at I kan benytte jer af fradraget.
   God jul til dig.
   Bedste hilsner
   Maria

   Svar
 45. Leon Mandal

  Er der – eller bliver der – håndværkerfradrag for etablering/udskiftning af stråtag?

  Svar
  1. Hej Leon

   Tak for din kommentar. Fradraget for 2021 dækker over energirenovering eller er med til at klimasikre boligen. Isolering af tag er derfor med, men det er udskiftning af tag – herunder stråtag – desværre ikke.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 46. Helle Hunskjær

  Forespørgsel på anlæg af ny fliseareal og “trappe” når der er opstået et handicap, der kræver rollator. Som flise og trappe er nu kan rollator ikke benyttes.
  Kan der søges om håndværkerfradrag til dette?

  Svar
  1. Hej Helle

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt og dækker derfor over tiltag der nedsætter energiregningen eller er med til at klimasikre boligen – så desværre er en “trappe” ikke med her.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 47. Susanne Lindgaard

  Hej
  Er udskiftning af gamle loftspots til nye LED-spots fradragsberettiget?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susanne,
   Manget tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af LED-spots.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 48. René lausten

  Hej har et par spørgsmål. fejning af fortorv er det rigtigt det kan trækkes fra. og er det et service fradrag….tænker om det skal tastes ind under håndværker fradrag. og hvor meget er det på i 2017 2018 2019 2020. sidste spørgsmål. i år 2020 har jeg bestilt energi rigtige vinduer igennem xl-byg og betalt til xl.byg. kan det det skrives på skat under håndværker fradraget. skal have en tømrer efter følgende til at sætte dem i. på forhånd tak Venligst René lausten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej René,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har ikke hørt, at der er servicefradrag til fejning af fortov – der er til eksempelvis snerydning og fliserens, så der er muligvis også til fortov. Det er lidt en gråzone, så jeg vil anbefale dig at kontakte SKAT for et bindende svar. Det ville ikke være håndværkerfradraget, du kunne benytte dig af, men servicefradraget, som i 2017 og 2018 var på 6.000, i 2019 på 6.100 og i 2020 på 6.200 kr. Indkøb af vinduer kan ikke skriver på som håndværkerfradrag. Det er kun arbejdslønnen til håndværkeren, som er fradragsberettiget. Den kan du til gengæld benytte dig af, når du får en faktura fra tømreren.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 49. Svend Feddersen

  Kan man få håndværker fradrag til etablering af el til opladning af elbil?
  Mvh. Svend Feddersen

  Svar
  1. Hej Svend

   Mange tak for din kommentar. Desværre er der ikke håndværkerfradrag på etablering af lader til el-biler – selvom det ville være en god idé. Som en del af finanslovsaftalen kommer der dog et større fokus på el-biler, men hvad planen egentligt omhandler aftales først nærmere i primo 2021. Hvis du har interesse, så har vi på vores søsterportal Energihjem.dk skrevet en del om dette emne: https://energihjem.dk/nyheder/ladestander-til-elbilen/

   De bedste hilsner – og god december!
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 50. Verner Gorridsen

  Grundet råd i trægulv på 13 år gammel træveranda måtte hele gulvet fornyes. Boligen er vor privat. Ligger på skråning så indgang findes på veranda i 1.sals højde. Bærende konstruktion uden råd, men hele gulvarealet med trappeparti og gangareal ( ca. 115 kv.-meter) skulle fornyes. Sum ca 70.000 kr. Vi boede i huset under renoveringen, som byens tømrermester ordnede. Kan der ydes tilskud?
  Venligst Verner Gorridsen.

  Svar
 51. Hej

  Er der forskellen på hvad vi får i beløbet , hvis der er en eller to personer som søger håndværkerfradrag.
  F.eks jeg søger selv, så jeg får 26%, og hvis min mand også søger så får vi 13% hver, eller får han også 26%?
  Håber du kan svare på spørgsmålet.

  Mvh LT

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej LT,

   Tak for din henvendelse. I 2020 kan hver person over 18 år i husstanden få fradrag for op til 12.500. Er I to kan I altså samlet set få fradrag for 25.000 kroner.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 52. Brian Kristiansen

  Hejsa,

  Jeg har en 1. sal hvor der skal installeres radiatorer, da der ikke er nogle i dag.
  Som jeg læser det er det fradragsberettiget ?

  Svar
 53. Vi har fået renoverede en del og i den forbindelse har vi fået udført flg. arbejde som kan måske være fradragsberttiget, men jeg er i tvivel..

  1. ny vandrørsinstallation i hele huset som energiforbedring med mindre rør og kortere afstand samt ny unidræn. (dræne flyttet g udskiftet , det gamle havde synlig beton og var ikke godkendt efter ny standarder) cirka 25000 kr i arbejdesløn.
  2. nyt gulv i badværelset med 400mm isolering samt gulvvarme. cirka 15000 arbejdesløn
  3. kloakseperarering på egen grund cirka 20000 arbejdesløn
  4. Ny eltavl samt jord trukket igennem huset.
  5. Ny energivinduer og døre i hele huset, vi har dog selv monterede.
  6. Der køre en forsikringssag på issolering på loft geundet mår skader og alt isollering udskiftes. kan noget af det trækkes fra?

  Svar
  1. Hej Namit

   Tak for din kommentar. Isolering af gulv og lofter er med i fradraget. Udskiftning af kloakrør er også en del af håndværkerfradraget. Her i infografikken eller oversigten på Skat.dk kan du slå de enkelte forbederinger op og se om de er fradragsberettiget: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Er du i tvivl, så kan du altid rette henvendelse til Skat.dk, der formidler fradraget eller forhøre dig hos håndværkeren. Jeg vil gøre opmærksom på, at fradraget dækker håndværksydelser op til 12.500 kr. pr. person i husstanden over 18 år. Du kan ikke få fradrag på det, du selv monterer, da det er håndværkerlønnen, der gives fradrag til.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 54. Hej
  Jeg er ikke sikre om der er håndværkerfradrag ved tilbygning af hus ?
  Vh

  Svar
  1. Hej Isa

   Tak for din kommentar. Håndværkerfradraget er grønt. Det betyder, at der ikke er fradrag på en ny tilbygning. Derimod kan du fradrag på nye energirigtige vinduer og døre, en grønnere varmekilde, isolering eller andre energioptimerende renoveringer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 55. Verner Gorridsen

  Fin og informationsdækkende artikel i forståeligt sprog.
  Dækker håndværkerfradraget for rensning af tagrender? Har ledt på nettet, men ikke fundet klar besked.
  V.h. V. Gorridsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Verner,
   Mange tak for din henvendelse. Vi er glade for, at du finder grafikken brugbar. Det er desværre sådan, at rensning af tagrender ikke er dækket af ordningen. Nogle ville mene, at det går under kategorien “almindeligt havearbejde”, hvilket også ville give god mening, men på SKATs hjemmeside står det specifikt, at tagrenderens ikke er inkluderet.
   Bedste hilsner Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 56. Super god artikel. Jeg er interesseret i at renovere mit skur i mit nye hus. Det skal istandsættes, og evt. med isolering.

  Kan man få håndværker fradrag for denne opgave?

  Mvh Jakob

  Svar
  1. Hej Jakob

   Du kan desværre ikke få håndværkerfradrag for dit skur.

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 57. nikolaj emil damm

  Hej,
  hvordan kan man søge om energi tilskud for allerede indkøbte og udskiftede termovinduer? Har selv udskiftet dem så det er kun energi tilskuddet jeg spørger ind til. Vh Nikolaj

  Svar
  1. Hej Nikolaj,

   Tak fordi, at du læser vores artikler og stiller spørgsmål til dem. Som udgangspunkt skulle du have søgt om energitilskud inden du påbegyndte dit arbejde. Du kan læse meget mere om det her:

   https://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 58. søren larsen

  jeg har en fritstående trægarage der trænger til div.reparationer og udskiftn.af taget incl.nyt tagpaptag,ialt 13kvad.meter.
  har i en liste over relevante tømre der dækker nævnte opgave?

  mvh
  søren larsen

  Svar
  1. Hej Søren

   Du er meget velkommen til at sende din opgave ind via vores gratis service: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/, så finder vi tre håndværkere i dit lokalområde, der gerne vil give uforpligtende tilbud på opgaven.
   Vi har også denne søgemaskine på vores hjemmeside, du kan bruge: https://www.3byggetilbud.dk/branche/toemrerfirmaer/. Indtast blot dit postnummer.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 59. Kan man forskudsregistrere håndværkerfradrag, hvis det er en månedlig ydelse som fx rengøring og vinduespolering man køber, og derfor nogenlunde ved hvad udgiften bliver?

  Svar
  1. Hej Jane

   Tak for din kommentar. Det vil jeg ikke mene, at du kan. Da du skal kunne fremvise, at du har betalt for ydelsen, når du søger håndværkerfradrag og dermed skal du have betalt for ydelsen. Læs mere om betingelserne på Skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1040. Det er også Skat du skal kontakte, hvis du har tekniske spørgsmål til indberetningen.

   God eftermiddag.
   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 60. Bent Pedersen

  Kan arbejdslønnen til afslibning og oliering af indvendig trægulv trækkes fra som håndværkerfradrag ?

  Svar
  1. Hej Bent

   Tak for din kommentar. På Skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759 finder du en opdateret liste over, hvilke ydelser, du kan søge håndværkerfradrag til. Afslibning og oliering af trægulv er ikke på listen. Håndværkerfradraget er hovedsageligt ‘grønt’ og gives til energibesparende renoveringer.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 61. Jeg fik lavet nyt badeværelse i 2017. Jeg har svært ved at gennemskue om jeg kan få fradrag for håndværkernes lønninger. Det var en totalrenovering, med genopbygning af rummet, helt fra bunden.

  Svar
  1. Hej Kasper

   Håndværkerfradraget i 2017 omfattede også energibesparende renoveringer. Du kan se listen over de ydelser, der gav fradrag i 2017 på SKATs hjemmeside her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1026.

   Finder du ud af, at dele af renoveringen eksempelvis isolering eller varmesystemerne er fradragsberettiget, så har vi lavet denne guide til indberetning: https://www.3byggetilbud.dk/tips/indberetning-skat-haandvaerkerfradrag/

   Bedste hilsner
   Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 62. s.jørgensen

  ver. fraflytning lejet bolig. Udlejer har fået tilbud på forbedringer som lejer ikke har været med
  til altså udflytningsrapport. Har opgivet :

  Gulv 2700kr dette er uden behandling

  Afrensning af div. døre og gerigter 1275kr (3 mandetimer a 425 kr

  Maling af hele lejemålet 1 gange 5400kr

  Maling af loft 2 gange 1600kr

  Rep. af huller i væggen 300kr

  priser excl. moms

  indskud var 18.000 – kan vi fratrække noget direkte fra udlejers regning som er urealistisk og henvise til en § på forhånd tak for hjælp
  mvh
  Susanne

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susanne,
   Mange tak for din besked.
   Der er desværre kun håndværkerfradrag til energiforbedrende tiltag som eksempelvis isolering eller udskiftning af varmekilder og ikke til de opgaver, som du har beskrevet. Du kan se i infografikken, hvad der er håndværkerfradrag til.
   Venlig hilsen
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 63. Hej,

  Vi bor i en andelsbolig og skal have lavet altaner. I forbindelse med dette skal vi have nyt køkken, som kræver flere ændringer af diverse installationer.
  Vi skal blandt andet have rykket el, vand og gas. Vil der være fradag til disse udgifter?
  Der skal også lægges nyt gulv. Er der fradag for det?

  På forhånd tak for hjælpen :).

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Simon,

   Tak for din henvendelse. Du kan læse i infografikken her på siden, hvad du kan få håndværkerfradrag til. Der er desværre kun håndværkerfradrag til energiforbedrende tiltag, som isolering eller nye vinduer. Derfor tror jeg desværre ikke, at der er nogle af de forbedringer, som du skal have foretaget, der er håndværkerfradrag på.

   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 64. Jakob Skovgaard Sørensen

  Hej,
  Vi er netop ved at få opsat altan her i vores andelsbolig forening – og kan ikke gennemskue om jeg kan få fradrag for dette? Altanen’s pris betales af hver andelshavere (ca 150k), men er betalt på en samlet regning. Hvor der dog er specificeret materiale etc. Altanen er kun til brug for den enkelte og som en forbedring på den enkelte lejlighed. Hvad er muligt for mig som står som ejer på min andelsbolig? Tak.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jakob.
   Tak for din henvendelse.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til opsætning af altan – der er stort set kun håndværkerfradrag til klimavenlige eller energibesparende tiltag, som eksempelvis isolering eller optimering af varmekilder. Du kan i grafikken her på siden se, hvad du kan få fradrag til.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 65. Jens Rasmussen

  Hej Maria
  Mine forældre har fået havehjælp, komunalt have service der er med på håndværkerfradraget men de har aldrig benyttet dette.. Hvor mange år kan de gå tilbage
  Venligst Jens

  Svar
  1. Hej Jens

   Tak for din henvendelse. Ja, det er muligt for dine forældre at indberette håndværkerfradrag fra tidligere år. Via dette link på skats hjemmeside: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1026&ik_navn=subtree – kan de eksempelvis indberette fradraget fra 2016 og 2017.

   Vi har lavet en guide til, hvordan man konkret indberetter fradrag fra årene 2015-2018, samt den dokumentation det kræver. Eksempelvis er det et krav, at dine forældre selv har betalt med bankoverførsler eller girokort. Samt at de har CVR- eller CPR-nummer på det pågældende firma, der har udført haveservice. Alt dette finder du svar på i guiden, som du kan læse her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/indberetning-skat-haandvaerkerfradrag/.

   Jeg håber, at det var til en hjælp!
   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 66. Mike Lehmberg

  Hej.

  Vi er ved at lave en større renovering af vores hus, jeg har fint styr på de fleste håndværkerfradrag. Men jeg kan ikke finde noget omkring nyanlæggelse af EL-arbejde eks. (kun håndværkerløn), for nye stikontakter, installering af LED lys og at få trukket helt nye kabler i huset.
  Er der fradrag for det, det er jo en energi forbedring ihvertfald med LED lys ?

  Vh Mike

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mike,

   Du har helt ret i, at det er en energiforbedring med LED-lys, men det er desværre ikke noget, der fremgår af Skats liste over ydelser, der kan udløse et håndværkerfradrag.

   Vh. Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 67. kenneth hansen

  Hej maria

  Jeg fik lavet en tilbygning for lidt over 1 år siden, men der synes jeg da ikke at jeg fik fradag på nogle af de ting du nævner. Blandt andet malerarbejde udvendigt?

  Er det fordi man manuelt skal søge om det? I så fald hvor lang tid har jeg til at søge?

  hilsen kenneth

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kenneth,
   Tak for din kommentar.
   Du skal selv indberette dit håndværkerfradrag til skat. Det er desværre ikke muligt at få håndværkerfradrag til nybyggeri (også tilbygninger), da det kun er til renovering af den eksisterende boligmasse.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 68. Susannah Lund

  Hej Maria
  Er det muligt at benytte håndværkerfradrag i fbm. Afhøvling og efterfølgende lud og sæbebehandling af gulv?
  Mvh
  Susannah

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Susannah,
   Mange tak for din henvendelse.
   Nej, det er der desværre ikke mulighed for at benytte håndværkerfradraget til. Fradraget er øremærket energirenoveringer og klimatilpasning.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 69. Hans Aaquist

  Hej
  Jeg skal have malet gavlen udvendigt på mit hus
  Kan det er ind under håndværkerfradrsget
  Jeg havde tænkt mig selv at gøre det
  Men det kræver et stillads Kan jeg fratrække arbejdsløn til opsætning af dette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hans,

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til stilladset. Kun til en håndværkers arbejdsløn på malerarbejdet.
   Beklager.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 70. Jørn Winther Jepsen

  Kære Maria
  Mange tak for hurtigt svar – mange hilsener Jørn

  Svar
 71. Jørn Winther Jepsen

  Ydes der fradrag til rensning af fliser i haven – og senere vedligeholdelse af dette?
  Tak for mange gode og oplysende svar.
  Mange hilsener
  Jørn

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jørn,
   Mange tak for din tilbagemelding.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til rensning af fliser. Der er et servicefradrag til almindeligt havearbejde, som kun indebærer klipning af hæk, græsslåning, lugning, beskæring og snerydning.
   Jeg beklager.
   / Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 72. Mustafa S

  Hej Maria/Nynne

  Overvejer at få fuget vores nykøbte (gamle)hus om, da det gamle fuge ikke har det for godt og er faldet af flere steder, vil vi kunne udnytte håndværkerfradraget? Der er tale afskrabning af det gamle og efterfølgende fugning med mørtel.
  Desuden vil vi også have udskiftet vinduerne og terrassedøren til energiruder, da de nuværende er alm. termo uden energisparende evne. Så er der også de gamle radiatorer, der også overvejes at få udskiftet.
  Har søgt flere steder uden held, derfor håber jeg du/I kan hjælpe med info. Vores datter, der stadig bor hjemme, vil gerne betale for udgiften til vinduer og udskiftning af dem. Vil hun kunne udnytte fradraget?
  Mange tak på forhånd.
  Mustafa

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Mustafa,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til udskiftning af fuger.
   Til gengæld er der håndværkerfradrag, når vinduer udskiftes og dette kan jeres datter godt få fradrag til, når hun bor på adressen og er over 18 år.
   Udskiftning af radiator er der også håndværkerfradrag til. I kan se en liste hos Skat med alle regler osv her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 73. Ole Andersen

  du skriver at nedrivning og opsætning af køkken og bad ikke mere giver fradrag i 2018, men vil det sige at der var fradrag for arbejdsløn hertil i 2017 ? hvad med udskiftning af elinstallationer ?

  Svar
  1. Hej Ole

   Tak for din henvendelse. Håndværkerfradraget dækker over energirenoveringer og klimatilpasning. Derfor er der ikke fradrag på el-installationer i forbindelse med nyt køkken eller bad. Du kan se en liste over, hvilke ydelser der gives tilskud til her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 74. Finn Henriksen

  Hej kan jeg få håndværkerfradrag på udskiftning af galv(træbeklædning på parcelhus ps er 2 i husstanden over 18) vh Finn Henriksen

  Svar
  1. Hej Finn

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af gavlbeklædning. Håndværkerfradraget dækker nemlig over energirenoveringer eller klimatilpasning, som eksempelvis isolering, udskiftning af varmekilde eller udskift til energiruder. Du kan se en oversigt over ydelser på SKATs hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 75. Jonas Hansson

  Hej kan man få fradrag for gulvslibning, maling indendøre, hjælp til og hænge lamper op og lave relje? samt hjælp til små håndværkeropgaver som fx at sætte en løs dørliste fast og sætte toiletbræt lige på der hænger lidt skævt. Gælder vvs arbejde som at lave en utæt vask også?

  Hilsen Jonas

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jonas,
   Mange tak for din kommentar.
   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nogle af de opgaver, som du beskriver. Der er kun håndværkerfradrag til energirenovering eller klimatilpasning, som eksempelvis isolering eller udskiftning af varmekilde.
   Jeg beklager.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 76. Preben Hoeyer

  Hejsa Marie.
  Ang. Håndværkerfradrag 2017
  Jeg er indehaver af 2 Ejerlejligheder hvor jeg har gennemgang til disse lejligheder, men jeg har stadig 2 BBR på dem.
  Ny har jeg så fået udskiftet vinduer med energiruder -havedøre og nye hoveddøre i de 2 lejligheder og beløbet på håndværker lønninger for det arbejde er løbet op i dobbelt de 12,000.00 kr.
  Jeg læser at man ved dette håndværkerfradrag jo kan fratrække 12,000.00 kr. og det er lige meget om man har bolig og evt. sommerhus.
  Gælder det også de 2 lejligheder da jeg har bopligt i disse og at fradraget følger de personer som bor i lejligheden der er over 18 år med disse 12,000.00 kr. pr. person.
  Og at man ikke kan trække det dobbelte fra her……

  M.v.h.
  Preben H.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Preben,
   Mange tak for din henvendelse.
   Der er 12.000 i fradrag pr. person over 18 år. Hvis der er mere end én person, der bor på adressen – eksempelvis en ægtefælle eller et barn, som har været med til at dække udgifterne, så kan de også få håndværkerfradrag. Men der er tale om et personligt fradrag, så du alene kan desværre ikke få 24.000 blot fordi du har flere boliger.

   Bedste hilsner
   Maria

   Svar
 77. Shirley

  Hejsa Maria
  Du skriver, at håndværkerfradraget for 2018 kommer til at ligne det nuværende grønne håndværkerfradrag, men nogle få ydelser bliver fjernet og så bliver det muligt at få fradrag for installation af tyverialarm.

  Jeg er interesseret i at vide lidt mere omkring tyverialarm – er det kun lønnen der er fradragsberettigede eller taler vi også om materialerne – hvad hvis man påtænker et abonnement til tyverialarm?

  mvh Shirley

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hejsa Shirly,
   Mange tak for din kommentar.
   Jeg er ret sikker på, at der kun er tale om et fradrag for selve installationen – håndværkerfradraget har altid været på arbejdsløn – så jeg tror kun det er et engangsbeløb, du kan få fradrag for.
   Hvis du vil have et bindende svar vil jeg anbefale dig at tage kontakt til SKAT.

   Venlig hilsen
   Maria

   Svar
 78. carsten rasmussen

  Hej Maria
  Kan man få fradrag for udskiftning af varmevæksler

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carsten,
   Tak for din henvendelse. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved rent faktisk ikke, om der er håndværkerfradrag til lige præcis en varmeveksler. Af skats hjemmeside fremgår det, at der er håndværkerfradrag til “Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits”, så det kunne meget vel være. Jeg vil anbefale dig at kontakte skat for et helt præcist svar.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 79. Er der nogen der har fundet ud af, hvor man kan indberette sericefradrag i sin forskudsopgørelse, nu de har fjernet #460 Håndværkerfradrag fra den?

  Svar
 80. Hej
  Jeg har en datter der blev alene mor med 2 børn, for at hun har kunne passe sit job har jeg som mormor afleveret og hentet de to børnebørn 3 gange om ugen i 8 mdr. Hun har betalt mig et engangsbeløb for dette, kan hun trække det fra ? Hun har lavet en overførsel er det dokumentation nok ?
  Mvh
  Anette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anette,
   Tak for din kommentar – Din datter burde have mulighed for at få fradrag. Hvis en privatperson udfører arbejde, man skal have servicefradrag for, så skal en blanket udføres hos skat. Det er denne blanket I skal udfylde: http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=1947382
   Hvis du er pensionist, så skal du desuden være opmærksom på, om du også tjener penge på andet arbejde og ikke overskrider det maksimum beløb, man som pensionist må tjene skattefrit.
   En overførsel er godkendt som betalingsform hos skat.
   Mvh Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 81. Hej.
  Hvis vi skal have skiftet alle døre og vinduer i huset.
  Er der så 2 fradrag?
  På løn og på energi vinduer?
  Mvh.
  Kenneth.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kenneth,
   Tak for din kommentar.
   Der er desværre kun et håndværkerfradrag og det er det på lønnen. Hvis der bor flere personer i husstanden, som er over 18 år, så kan I hver i sær benytte håndværkerfradraget.
   Det kan du læse mere om her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/besparelse-beregning-haandvaerkerfradrag/
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 82. Ole Kjølbæk

  vedr. vandbrønd

  Svar
 83. Hej, mit tag er utæt og der skal nogle nye skotrender og tagplader til.

  Kan jeg få håndværkerfradrag for arbejdslønnen til det ?

  Svar
  1. Hej Kaj,

   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag at hente til nye skotrender eller tagplader. Du kan læse mere om det ‘grønne håndværkerfradrag’ på Skats hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 84. hej
  jeg vil udskifte indvendige døre i min lejlighed. Kan jeg få håndværkerfradrag, når arbejdet udføres af en tømrer virksomhed.
  tak. mvh

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Waled,
   Ordningen gælder desværre ikke døre indvendigt – kun yderdøre og terrassedøre.
   Venlig hilsen
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 85. erik brandbyge+hustru

  kan vi få fradrag for rensnnig af avløbet frkøken vasken og for opsætning af ca. 15-20 solseler på
  taget ogå? hilsen erik brandbyge telfon nr.86821361

  Svar
  1. Hej Erik,

   Tak for din henvendelse. Jeg mener desværre ikke, at der er håndværkerfradrag på rensning af afløb. Men der gives fradrag til installation af solceller.
   Du kan se en uddybende liste over ydelser, som du kan få fradrag til på skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759.

   Bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 86. Gurli Olsen

  Er der håndværkerfradrag hvis man udskifter sin gamle brændeovn med en ny pilleovn. Og er der fradrag for udbedring ifm vandskade f.eks udskiftning af udluftningshætter på taget samt udbedring af fuger ifm med at hele stuegulvet skulle udskiftes.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Gurli,
   Tak for din henvendelse. Jeg mener desværre ikke, at der er håndværkerfradrag til de ydelser, som du beskriver – kun til energiforbedrende eller klimaoptimerende løsninger. Du kan se en uddybende liste over ydelser, der er fradrag til på skats hjemmeside her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 87. Niels Medom Andersen

  Hej
  Jeg er formand for en mindre ejerforening, vi er 16 ejerlejligheder.
  Vi står for at skulle udskifte vinduer og døre i vores lejligheder. Ejerforeningen står for opgaven, som financeres via et lån som ejerforeningen optager, og som ejerne herefter via bidrag til ejerforeningens kasse tilbage betaler. Kan vi opnå håndværker fradrag? 9 af de 16 lejligheder er udlejede, altså ikke beboet af ejer.
  MVH
  Niels Medom Andersen
  Ejerforeningen Dalparken, Oustrupvej 2, 9600 Aars.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Niels,
   Mange tak for din henvendelse. For at få håndværkerfradrag er det en betingelse, at du selv betaler for arbejdet af egen lomme. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening. Du kan læse mere om betingelserne på skats hjemmeside her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 88. jens schelde

  hej
  kan man få tilskud til nye gulve lagt oven på eks. gulv ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jens,
   Mange tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til nye gulve. Der er kun håndværkerfradrag til energiforbedrende eller klimavenlige løsninger, som installation af varmepumper eller udskiftning af vinduer.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 89. Stefan Kronow

  Hej Maria,

  Jeg har i okt-dec 2012 fået nedrevet og opsat nyt køkken i min lejebolig. Jeg har faktura på udgifter til materiale og arbejde (vvs, el, murer, m.m.). Det hele kostede ca. 87 000 kr. Pengene er blevet forudbetalt af min boligforening til de forskellige firmaer via en bankoverførsel i perioden nov-dec 2012.
  Jeg har underskrevet en tilbagebetalingsklausul d. 1/2-2013 og har lige siden, over min husleje, betalt 500 kr/md (6000 kr/år). Så indtil videre har jeg betalt ca. 24 000 kr.
  Jeg boede på adressen imens arbejdet blev udført. Jeg har ret/pligt til indvendig vedligeholdelse. Jeg betaler selv for det udførte arbejde via en månedlig huslejestigning på 500 kr. (det er også gjort eksplicit på den overordnede faktura).
  1) Kan jeg få Håndværkerfradrag for det udførte arbejde?
  2) I så fald, hvornår kan jeg anmode SKAT om Håndværkerfradraget (jeg har overvejet at anmode i år pga. 4 års fristen, men er ikke helt sikker på om jeg overhovedet har ret til et fradrag).

  Mvh. Stefan

  Svar
  1. Stefan Sander Grods

   Hej Stefan,

   Tak for det gode spørgsmål. Du har desværre ikke ret til håndværkerfradrag, eftersom du bor i en lejebolig.
   Havde du boet i en andels- eller ejerbolig, havde du derimod været berettiget til håndværkerfradrag.
   Hvis du en anden gang skal indberette et fradrag (håndværkerfradrag, befordringsfradrag eller lignende), men har overskredet fire-års fristen, så kan du henvende dig til en revisor. Revisoren har tilgang til tidligere årsopgørelser og samtidig lov til at indberette diverse fradrag, trods den overskreddede fire-års-frist.

   Rigtig god dag.

   Venlig hilsen,
   /Stefan – 3byggetilbud.dk

   Svar
 90. Søren Engvad Jacobsen

  Hej .
  Jeg har skiftet vinduer og døre i mit hus, samt lagt gulvvarme i et stort køkken/alrum. Jeg har lavet det meste selv, uden håndværkere. Kan jeg få fradrag for det?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Søren,

   Der er desværre kun håndværkerfradrag for den arbejdsløn man har betalt håndværkerne. Arbejdet skal være udført af et firma med cvr, og af regningen skal det fremgå hvilken del af udgiften, der er gået til arbejdsløn. Derfor er der desværre ikke håndværkerfradrag, når du selv udfører arbejdet.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 91. inge qvist-rasmussen

  Jeg har ladet mig fortælle at man kan trække selvrisikoen fra i håndværkerfradraget.
  jeg har haft en rotteskade.
  er det sandt
  hilsen Inge Q

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Inge,
   Mange tak for din henvendelse.
   Det er korrekt, at du kan få fradrag i forbindelse med betaling af selvrisiko. Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du skal kunne dokumentere, at du har betalt en selvrisiko. Find eventuelt et eksempel på denne beregning her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759 i afsnittet “Betingelser for håndværkerfradrag”.
   Jeg ved ikke helt, hvilken form for arbejde denne rotteskade har medført, men du skal huske, at du kun kan få håndværkerfradrag for ydelser, der er fradragsberettigede.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 92. Jens Carlsen

  Hej,

  I 2014 fik jeg etableret bredbånd i mit sommerhus. jeg kan se, at man nu kan få fradrag for bredbånd. Kan jeg få fradrag for etablering af bredbånd i 2014. Jeg har betalt faktura fra TDC.

  mvh
  Jens

  Svar
  1. Stefan Sander Grods

   Hej Jens,

   I 2013 blev det også muligt at få håndværkerfradrag på arbejde, der er lavet i sommerhuset.

   Det er muligt at indberette håndværker fradrag på arbejde, som er lavet i eksempelvis 2014.
   Du finder hjælp til indberetningen her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1026&ik_navn=subtree
   Hvis det var muligt at få håndværkerfradrag for etablering af bredbånd i 2014, kan du naturligvis få et fradrag for det udførte arbejde.
   Men hvis det først var i skatteåret 2016, at bredbånd blev en del af håndværkerfradraget, vil SKAT ikke nødvendigvis godtage det.

   Jeg håber det var til en hjælp.
   Rigtig god dag.

   /Stefan – 3byggetilbud.dk

   Svar
 93. Elisabeth

  Hej Maria

  Jeg har prøvet at kigge, men kan ikke rigtig finde ud af….
  Spørgsmål : Dækker håndværker fradraget ved fraflytning af lejebolig i 2016 ? I så fald, hvor meget ? Der skulle laves forbedringer indvendigt, da jeg fraflyttede 1/9 2016.

  Mvh Elisabeth

  Svar
  1. Hej Elisabeth,

   Tak for din henvendelse. Det kommer helt an på, hvilke forbedringer du har fået lavet i din daværende lejlighed. Det udførte arbejde skal stå på listen med ydelser i 2016 og 2017, der giver håndværkerfradrag. Håndværkerfradraget 2016 og 2017 dækker nemlig over energirenovering og klimatilpasning. Dvs. fradraget gives eksempelvis ikke til maler- og gulvarbejde men til udskift af vinduer (energirigtige) og isoleringsarbejde.

   Du kan få fradrag for 2016, hvis arbejdet blev udført i 2016 og blev betalt senest februar 2017. Du kan yderligere få håndværkerfradrag for arbejde du får udført i 2017.

   Du kan læse mere om reglerne for håndværkerfradrag her:

   Med venlig hilsen
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 94. Anders Fredenslund

  Kunne jeg få oplyst om der er håndværkerfradrag for udskiftning af fliser på terrassen. Jeg og min ægtefælle er husejer.
  Med venlig hilsen
  Anders Fredenslund

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anders,

   Tak for din henvendelse. Der er i 2016 og 2017 håndværkerfradrag til energirenovering og klimatilpasning. Der er derfor fradrag til udskiftning af fliserne, hvis der er tale om “Udskiftning af faste belægninger med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennemtrængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.” Ellers er der ikke håndværkerfradrag til fliserne.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 95. Hej 🙂

  Vi har for nyligt fået dækket en skade af forsikringen som er blevet udført. Vi har kun skulle betale selvrisikoen på omkring de 3000, men skaden har kostet ca. 12.000 at udføre.

  Kan vi trække noget som helst fra i SKAT? – vi har ikke set regningen på arbejdet, vi har kun skulle betale selvrisiko direkte til forsikringsselskabet …

  Mvh.
  Sanne Mai

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sanne,

   Mange tak for din henvendelse. Det kommer naturligvis an på, om det I har fået udført er dækket af håndværkerfradraget. Men ja, der er mulighed for at får fradrag på selvrisikoen. Du kan kun få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen. Du kan læse mere om det på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   God dag.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 96. Kirsten Schmidt

  Hejsa.
  Vi har fået nyt køkken, isoleret loftet sat nyt loft op, gravet det gamle betongulv op, lagt isolering i samt fået lagt rør til gulvvarme og lagt trægulv. Vi har fjernet 2 gamle radiatorer. Kan vi få håndværker fradrag for noget af det?
  Mvh. Kirsten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hejsa Kirsten,
   Det lyder som en større renovering.
   I kan få håndværkerfradrag til energibesparende tiltag, som eksempelvis isolering.
   Mvh. Maria

   Svar
 97. Simon Hansen

  Hej,
  Hvordan tolkes “fælles økonomi”? – Vi har en budgetkonto, hvor vi hver især indbetaler på. Min samleverske er dog studerende og jeg indbetaler markant mere til dækning af alle regningerne. Kan det derfor tolkes som fælles økonomi?

  I 2016 har jeg regninger for lønomkostninger på 20.000,- ex. moms. Jeg kan selv tage de 12.000,- i fradrag. Jeg håber min samleverske indtaste resten af fradraget. Det er mig der har betalt hele regningen, men vi ejer huset i fælleskab 50/50.
  Vh
  Simon

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Simon,

   Mange tak for din henvendelse. Det er et rigtig godt spørgsmål, som jeg desværre ikke kender svaret på. Du kan læse mere om reglerne for håndværkerfradrag her:

   Vh
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 98. Lars Nielsen

  Hej.
  Jeg har valgt årlig tømning af min septiktank for egen regning, altså uden om den kommunale ordning, da entreprenøren er billigere den vej, helt lovligt.
  Er den regning fradragsberettiget v håndværkerfradrag?
  Mvh Lars

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lars,

   Mange tak for din henvendelse. Jeg har desværre ikke hørt, at der er håndværkerfradrag til tømning af septiktank. Du kan se en uddybende liste over fradragsberettigede arbejder på SKATs hjemmeside her:

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 99. leif Poulsen

  Hej Jeg har fået opgravet en olietank.
  Kan jeg fratrække noget i den forbindelse
  Mvh.
  Leif Poulsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Leif,

   Tak for din henvendelse. Jeg har desværre ikke hørt om håndværkerfradrag til olietank.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 100. Martin la Cour Lund

  Hej

  Jeg har selv udskiftet vores radiatorventiler med Danfoss intelligente termostater.
  Kan jeg trække det fra?

  Martin la Cour

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Martin,

   Mange tak for din henvendelse. Det er kun håndværkerens arbejdsløn, der er fradrag til – ikke udgifter til materialer desværre.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 101. Carsten Terkelsen

  Vi skal tilsutte drikkevandsledning i privaten til ny vandforsyning .Er der fradrag for arbejdet.
  V.H. Carsten Terkelsen .Tel . 86336142

  Svar
 102. Flemming Mølholt

  Hej
  Vi har udnyttet loftrummet, hvor isolering før var mellem værelser og loftrum, så der er lavet ny og tidssvarende isolering under taget, så tagrummet er isoleret. Er Håndværkerens arbejdstimer med den nye isolering dækket af håndværkerfradraget?

  Venlig hilsen
  Flemming Mølholt

  Svar
 103. Jesper Rostoft

  Hej.
  I forbindelse med at vi er ved at få udskiftet vores kloakrør over forsikringen, har vi fundet ud af at vi har en septiktank tilsluttet vores toiletter. Septiktanken er tilsluttet kloaksystemet med et overløb. Kan man få håndværkerfradrag for at nedlægge septiktanken og få ført kloakrør direkte på kloaknettet.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jesper,
   Mange tak for din henvendelse. Af skats liste over ydelser, der er dækket af håndværkerfradraget fremgår det, at der både er håndværkerfradrag til “kloakarbejder på egen grund”, “udskiftning af kloakrør” og “Udskiftning og etablering af opsamlingstank”, så det vil jeg bestemt mene, at I kan få håndværkerfradrag for.

   Bedste hilsner
   Maria -3byggetilbud.dk

   Svar
 104. Leif Jeppesen

  For 2016 har jeg 4 fakturaer som i alt dækker lønomkostninger for i alt 22.000 incl. moms. Det er vigtigt, at jeg får det fulde fradrag på kr. 12.000 og resten til min ægtefælle.
  Skal vi så tage en af fakturaerne og dele lønomkostningen på hver sin skatte indberetning så ovenstående bliver opfyldt?
  Eller er det muligt at jeg kan få hele fradraget (max. 24.000,-) på min selvangivelse. (p.g.a. topskat!)

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Leif,
   Mange tak for din henvendelse. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for op til 12.000 kr. i håndværksydelser i 2016 og 2017. Beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel.
   Det er desværre ikke muligt, at du kan få hele fradraget – det skal deles mellem jer.
   Jeg håber du kan bruge svaret.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 105. Toni Jacobsen

  Jeg har udskiftet asbest bølgeplader på mit sommerhus med undertag og tagsten, er der fradrag for dette? derudover er der skiftet plast tagrender ud med sink i samme omgang, udført af prof. håndværkerfirma. Mvh. Toni.

  Svar
 106. Sofie Kock

  Hvor skal vi henvende os? På borgerservice ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sofie,
   Det kommer nok lidt an på, hvad din henvendelse drejer sig om, men jeg vil mene at det er SKAT I skal kontakte, hvis der er spørgsmål om fradraget.
   Hvis I vil have hurtigt svar, så kan jeg anbefale deres sociale medier som deres Facebook eller Twitter
   Ellers kan du kontakte dem via disse kontaktinformationer:

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 107. Hanne Hermann

  Hej Maria
  Er der en sidste frist for, hvornår håndværker-regningen skal være betalt for arbejde udført i 2016?
  På forhånd tak!

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Hanne,
   Ja. Hvis du skal have fradrag for 2016, så skal regningen også være betalt i 2016 – altså senest d. 31.12.2016. Betaler du den i 2017, så er det dit håndværkerfradrag for 2017, som du skal benytte.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 108. Hej

  Kan man modtage håndværkerfradrag for udskiftning af målertavle (EL).

  Mvh

  Claus

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Claus,

   Med det håndværkerfradrag, som er gældende her i 2016 og 2017, er det kun forbedring til energiforbedrende tiltag, der er håndværkerfradrag til. Desværre.
   Bedste hilsner
   Maria/3byggetilbud.dk

   Svar
 109. esben steenholt

  hej. opgravning, tømning, skrotning og aflevering af olietank – er det noget man kan få h-fradrag til med den grønne profil?
  gh esben

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Esben,
   Fradraget omfatter desværre ikke arbejde på en olietank. Får du etableret en ny varmekilde, som fjernvarme eller varmepumpe i stedet for oliefyret, så er der fradrag på det arbejde.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 110. Hej

  Vi har netop købt et hus fra 1966, som vi skal have renoveret.
  Kan vi få fradrag, hvis vores ven som er udlært og arbejder som VVS’er, kommer og udskifter eksempelvis radiatorer som privatperson?

  Mvh. Tanja

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tanja,

   Mange tak for din henvendelse. Det er desværre ikke muligt at få håndværkerfradrag, hvis han udfører arbejdet som privatperson. Arbejdet skal være udført af en momsregistret virksomhed, hvis du ønsker skattefradrag for betalingen.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 111. Ulrik Bøjlesen

  Kan jeg få fradrag for at få malet facadevæggene udvendigt og er det 12.000,- pr. voksen over 18 i husstanden.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ulrik,
   Mange tak for din henvendelse.
   Ja. Du kan godt få håndværkerfradrag for maling af ydervægge. Fradraget er på 12.000 kroner pr. voksen over 18 år for håndværkerarbejde.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 112. ellen.jokumsen

  Er der håndværker fradag, ved rensning af hus tag?
  Vh Ellen Jokumsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ellen,

   Tak for dit spørgsmål. Der er desværre ikke håndværkerfradrag for rensning af tag. Der er kun håndværkerfradrag til isolering af taget – og ellers er der faktisk slet ikke håndværkerfradrag til nogle former for tagopgaver.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 113. Vi har fået udskiftet nogle rem-ender, der var godt igang med at rådne. Kan man få fradrag for håndværkerudgifter til dette?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lene,
   Tak for din henvendelse. Jeg er ikke helt klar over hvad disse “rem-ender” er? Så jeg kan desværre ikke fortælle om arbejdet er fradragsberettiget.
   Du kan på SKATs hjemmeside finde en uddybende liste over hvilke arbejder, der kan udløse et håndværkerfradrag. Den finder du her – måske den kan hjælpe med at svare på dit spørgsmål.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 114. Vi ønsker at udskifte tagrender, da de ikke længere kan tage den øgede regnmængde vi har fået i DK. Vil arbejdsløn til udskiftning være fradragsberettiget i 2016?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Bodil,

   Mange tak for din henvendelse. Udskiftning af tagrender er desværre ikke en del af håndværkerfradraget i 2016 og 2017.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 115. Jens Peter Askholm

  Jeg har fået udskiftet en 20 år gammel vaskemaskine med en ny energivenlig. Er den omfattet af reglerne?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jens,

   Der er desværre ikke håndværkerfradrag til udskiftning af hårde hvidevarer, selvom det er et energibesparende tiltag.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 116. henriette søgaard hansen

  Hej.
  Kan jeg få håndværkerfradrag for indvendig malerarbejde? Kan ikke se det listet på SKAT hjemmeside, men den er listet her.
  Mvh Henriette

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Henriette,
   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til indvendigt malerarbejde mere. I den gamle ordning, der udløb i 2015 var det muligt at få fradrag på håndværkerens løn, når der blev malet, men i år er det desværre kun på det udvendige malerarbejde. Hvis du kan se det her på vores side, så er det nok i listen, der beskriver den gamle ordning. Jeg beklager misforståelsen.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 117. Vi skal have renoveret vores facade.
  Udkradsning af fuger og der skal fyldes ny fugemasse i.
  Er det noget vi vil kunne få håndværkerfradrag for ?

  Svar
  1. Benjamin Kabongo

   Hej Jonas
   Du vil desværre ikke kunne modtage håndværkerfradrag for arbejdet til udfyldning af fuger. Dette skyldes, at arbejdet umiddelbart ikke har en grønnere hensigt.

   /Benjamin – 3byggetilbud.dk

   Svar
 118. Hej
  Skal hjemmeboende børn være hjemmeboende hele året 2015 for at kunne få håndværkerfradrag i 2015? Er det nok at de er hjemmeboende på det tidspunkt, hvor håndværkerarbejder er udført? Vi har nemlig et barn der er fraflyttet sidst på året, men har betalt sin del af håndværkerregningen, da han boede hjemme.

  Svar
  1. Benjamin Kabongo

   Hej Ove.

   Tak for din henvendelse. Du vil godt kunne få håndværkerfradrag for hjemmeboende børn, så længe børnene er over 18 år. De behøver ikke være hjemmeboende hele året, så længe arbejdet er blevet udført i den periode dit barn boede hjemme, vil du godt kunne få håndværkerfradrag for arbejdet. Hvis du vil have et mere bindende svar, anbefaler jeg, at du kontakter SKAT. Du skal også være opmærksom på, at du skal indberette håndværkerfradraget for 2015 senest d. 29. februar.
   Jeg håber, at dette var til en hjælp.

   /Benjamin – 3byggetilbud.dk

   Svar
 119. Ole Madsen

  Hej,
  i 2015 kunne man få håndværkerfradrag for renovering og maling af eternittag. Gælder det også i 2016? Kan jeg få håndværkerfradrag for hvidskuring af udvendige husmure?
  Mvh. Ole

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ole,
   Tak for din henvendelse. I 2016 er der kun håndværkerfradrag til isolering af tag – ellers er der ikke håndværkerfradrag til nogle former for tagarbejde. Der er desværre heller ikke håndværkerfradrag til hvidskuring af udvendige husmure.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 120. Hej Maria,

  Vi har fået hulmursisoleret vores hus, og i den forbindelse fået CO2-tilskud på -2.448,00, hvilket bringer den samlet regning ekskl moms ned på 9.694,40.

  Kan jeg fortsat få Servicefradrag på en forholdsmæssig andel af lønomkostningerne? I jeres illustration står der, at man ikke må få anden “offentlig støtte”.

  På forhånd tak

  /Steffen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Steffen,
   Tak for din henvendelse.
   Jeg kan godt forstå forviringen, og vi skal måske overveje en mere præcis formulering for de støtteordninger, hvor dette gælder. Den gode nyhed er, at du godt kan få håndværkerfradrag samtidig med at du får CO2-tilskud. Du skal blot indberette arbejdslønnen af din samlede udgift på SKATs Tast Selv-system.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 121. Hej 3B,
  Jeg har fået lavet nyt tag, tagrender, underudhæng, efterisolering af tagflade og monteret solcellepaneler på taget i 2015 og tømrerne når lige at blive færdige inden 2016.
  Jeg er bevidst om at der er håndværkerfradrag på overstående (op til 15.000/pers.), men vil der være yderligere/seperat energitilskud for solcellepanel montering ?
  Jeg får så først tilsluttet solcellerne i 2016.
  Vil jeg så kunne udnytte nyt håndværkerfradrag for tilslutningen (12.000/pers.) og endnu noget energitilskud (6000/pers)?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Lars,
   Tak for din henvendelse. Får du tilsluttet solcellerne i 2016 kan du få det grønne håndværkerfradrag til installation af solcellerne. I 2016 er det på 12.000 kroner i fradrag til installation af solcellerne fra det nye grønne håndværkerfradrag. Der er ikke energitilskud til solcellerne, da dette ikke er en del af ordningen for energitilskud.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 122. Ove Kristensen

  Hvis man får installeret jordvarme og isoleret huset i 2016.kan han så kun få fradrag på12000 .kan de sidste 6000 kr ikke bruges når det er energiforbedrene.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ove,
   Ja, der er desværre kun fradrag på 12.000 kroner til håndværksydelser. De resterende 6000 er øremærket til service i hjemmet, som rengøring eller lektiehjælp.
   /Maria – 3byggetibud.dk

   Svar
 123. michal christiansen

  hej er ved at skal have nyt tag med vinduet isolering tagrender og det hele. men vil det sige fradrag for mig ville vær 15000kr inden 1jan? og 12000 efter?
  hvornår er sidste chance for at at bruge 2015fradrag? har hørt man skal på bygget det inden eller indberettet inden februar? det nye fradrag dækker det nyt tag eller kun isolering tagrender og vinduer? som er grønne ting eller regnes selve taget også med?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Michael,
   Ja, det er korrekt, at man i 2015 kan få fradrag på op til 15.000 kroner for håndværksydelser, mens man i 2016 og 2017 kun kan få 12.000 kroner om året til håndværksydelser. Hvis du skal bruge håndværkerfradraget for 2015, så skal arbejdet være udført senest 31. december 2015 og være betalt senest 29. februar 2016. Det nye fradrag gives kun til de grønne forbedringer, som isolering og udskiftning af vinduer. Du kan i infografikken heroppe se en liste over hvilke ydelser, der er fradragsberettigede i 2016 og 2017.
   God fornøjelse med renoveringen.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 124. Morten Ludvigsen

  Til Toke – vedr energiglas

  I tilfælde hvor glarmesteren er håndværkeren der monterer glas, – så er der ikke tale om en underleverandør. Men en og samme håndværke=glarmesteren. Giver det anledning til at vurdere det anderledes.

  Mht energirenovering – energitilskud. Er det enten håndværkerfradrag eller energitilskud ? Kan det kombineres ?

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej Morten
   Inde på SKATs liste over godkendte ydelser står skrevet, at “Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas” er fradragsberettigede ydelser. Der står ikke noget om, at man kan få fradrag for at ‘lave’ ruderne også, hvorfor jeg desværre ikke forventer, at det vil gøre nogen forskel, at montøren også er glarmester.
   Du kan til gengæld godt kombinere håndværkerfradraget med enertilskuddet.
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 125. Hej, min kone og jeg har fået udført fradragsberettigede timearbejder hvor timelønsudgiften samlet andrager lidt over 90.000, hvilket giver os 15.000 i fradrag hver især. Spørsmålet er om vi skal indrette samtlige fakturaer på vores begge selvangivelser eller om vi skal indberette 45.000 på hver. Systemet lægger jo op til at man udspecificerer de enkelte faktuaer, CVR og brtalingsdato, hvorfor det virker underligt hvis man skal justere disse beløb selv for at få det til at passe. Alternativt kan vi indberette det fulde beløb på vores begge selvangivelser – resultater er jo det samme, da vi får det maksimale fradrag. Og så lige et tillægsspørgsmål – kan fradraget godtgøres i indeværende år og kommer det i form af et mindre skattetræk i årets resterende måneder?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jacob,
   Mange tak for din henvendelse. Ægtefæller kan dele fradraget imellem sig, selvom det kun er den ene der har betalt – dog overføres fradraget ikke automatisk, så I bliver nødt til at indberette et beløb på hver jeres forskudsopgørelse. I behøver dog ikke at indberette mere end 15.000 for jer hver især, da dette (som du selv skriver) er det maksimale fradrag.
   Ja. Fradraget vil allerede være gældende i det år det bliver indberettet og kommer i form af et mindre skattetræk.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 126. Morten Ludvigsen

  Tak for en god oversigt. Jeg overvejer at skifte glas i mine vinduer – til energiglas.

  Montering på stedet er arbejdsløn og tydeligt fradragsberettiget.
  Hvad med glarmesters timeløn til fremstilling af glas og ruder, – kan det skilles ud og trækkes fra også ?
  Mvh

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej Morten
   Ifølge denne uddybende liste over arbejder, som er inkluderet i håndværkerfradraget er det kun udskiftningen af vinduerne, der er fradragsberettiget: Jeg vil ikke tro, at den valgte håndværkers underleverandørers timeløn (i dette tilfælde en glarmester) er indbefattet i fradraget – og da scenariet ikke står nævnt på SKATs liste over godkendte ydelser, kan man som udgangspunkt forvente, at det desværre ikke er fradragsberettiget. Dog kan du i stedet overveje at søge om tilskud til energirenovering, fordi det jo er en energibesparende renovering du overvejer. Læs mere om tilskuddet her: http://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 127. Hans Jørgen pedersen

  Vi er en grundejerforening med privat vej kan vi få tilskud til snsrydning

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej Hans Jørgen
   Som det ser ud nu, står snerydning desværre ikke som en af de godkendte ydelser på SKATs liste over services og opgaver, der er fradragsberettiget i 2016 og 2017.
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 128. Benny Jensen

  Hej.
  Kan man i 2016 få fradrag for : Et udhus: hvor tagplader skal skiftes på grund af regnvand.
  En havestue: Hvor visse udvendige trædele skal skiftes på grund af forkert nedløb fra tagrende.
  Det er vel ok med fradrag i 2015?
  Mvh
  Benny Jensen

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej Benny
   Tagopgaven vil du godt kunne få fradrag for, hvis taget samtidig isoleres, men det vil formentlig også være et krav, hvis der skal være fradragsmuligheder i 2016. Hvad angår udskiftningen af trædele tvivler jeg umiddelbart på, at den er fradragsberettiget i 2016. Dog skulle jeg mene, at du kan få fradrag for opgaven, hvis den udføres i 2015, da det vel er at betragte som reparation af husets tagrende og nedløb og derfor er indbefattet af fradraget.
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 129. Hej
  Vi vil gerne have installeret genvex-anlæg i vores hus. Er det noget vi kan få håndværkerfradrag på at få en håndværker til at installere? Og vil det samme være tilfældet i 2016, men blot kun 12000 kr man der ville kunne trække fra i skat? Jeg mener går installation af genvex-anlæg ind under energiforbedrende renoveringer?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Marie,
   Tak for din henvendelse. Ja, der er fradrag til installation af ventilationsanlæg, sålænge det er et balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding. I 2016 er der også håndværkerfradrag til dette.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 130. Hej
  Jeg har købt en ejerlejlighed og renoveret den slev. Har blandt andet lavet toilet/bad, filt + maling og nyt køkken. Da jeg selv har lavet det hele og ikke har et firma, kan jeg på nogen måder få fredag for det arbejde jeg har udført?

  V. H

  Akkus

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Akkus,
   Der er kun håndværkerfradrag på håndværkerens arbejdsløn og ikke materialer og lign. Der er derfor ikke nogen mulighed for, at du kan få håndværkerfradrag, hvis du ikke har betalt en håndværker for at udføre arbejdet. Desværre.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 131. Vera Thuesen

  Hej
  Jeg bliver i tvivl med hensyn til malerarbejde, når man fraflytter en lejlighed. I skats regler står der, at man skal bo i lejligheden, imens den bliver istandsat, hvor I skriver, at man kan bruge fradraget.
  Typisk vil man jo være fraflyttet lejligheden, når den skal males og istandsættes. Det er depositum, der betaler udgiften, så det er altså mig, der har betalt.
  Med venlig hilsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Vera,
   Tak for din henvendelse. Vi skriver ligesom Skat, at man skal bo i boligen mens renoveringen bliver foretaget (det står lige over den blå boks om fraflytning). Du er ikke den første, der synes at det er lidt problematisk at bo i lejligheden under istandsættelsen, men det er desværre sådan reglerne er strikket sammen.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 132. John Westergaard

  Kan man i 2016 få fradrag til nye udvendige fuger mellem murstenene, samt boring af huller I murværk for i sætning af mekanisk ventilation i en kælder?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej John,
   Tak for din henvendelse. De præcise detaljer for håndværkerfradraget i 2016 er endnu ikke på plads. Det eneste man ved er, at håndværkerfradraget i 2016 kun gives til energirenovering eller vedligeholdelse, der har et “grønt” sigte – det vil sige energiforbedringer eller klimatilpasning af boligen.
   Vi opdaterer siden, når vi ved noget mere konkret.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 133. Torben Klausen

  Hej
  Vi har et sommerhus hvor vi skal tilsluttes offentlig kloak. Dvs vi skal ha nedgravet nye kloakrør på grunden. Men det bliver nok først til næste år. Har vi fradrag til det i 2016 på dette. ?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Torben,
   Tak for din henvendelse. Der er endnu ikke en fast aftale om det håndværkerfradrag, som vil gælde i 2016. Da den politiske aftale blev indgået udtalte aftaleparterne dog, at den nye fradragsordning ville gælde energiforbedringer og klimatilpasning af boligen. Sidstnævnte burde også gælde kloakforbedringer på egen jord, men jeg kan desværre ikke sige noget mere konkret før alle politiske forhandlinger er på plads.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 134. hej,

  Vi har fået installeret genvex og solceller, men på fakturaen fra firmaet er der ikke udspecificeret hvad der er materialer og hvad der er arbejdstimer. Hvad gør man lige ved det?

  vh Allan

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Allan,
   Jeg vil anbefale dig at kontakte installatøren spørge dem, om du kan få en ny faktura, hvor arbejdsløn og materialer er adskilt. Det er nok det letteste.
   /Maria – 3bygegtilbud.dk

   Svar
 135. hvor meget skal jeg regne mad at arbejdslønnen er når en tømre siger at han regner med at jeg ca får 6000,- retur i håndværkerfradrag

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Jan,
   Tak for din henvendelse. Med håndværkerfradraget kan du trække op til 15.000 kroner af håndværkerens løn fra i skat. I en gennemsnitskommune er skatten ca. 33,7 procent – og med den trækprocent vil du kunne spare ca. 5.000 kr. i skat for et fradrag på 15.000 kr. Reelt får du altså 5.000 kr. mere i hånden, hvis du har udgifter på 15.000 til håndværkerens løn. Hvis du skal have 6000 i hånden skal du ca betale 18.000 kroner for håndværkerens løn, men så skal I også være to i husstanden, der er beretiget til fradrag, da håndværkerfradraget kun er på 15.000 kroner pr person.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 136. Hej
  Jeg skal have udbygget mit fritidshus med 20 kvm. Vi betaler ejendomskatter, kan vi så godt få fradrag? Det løber op i en 100.000kr.
  Hilsen Neel

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Neel,
   Tak for din henvendelse. Der gives desværre ikke håndværkerfradrag til udbygning eller tilbygning, da håndværkerfradraget kun er til renovering og vedligeholdelse af den eksisterende boligmasse.
   /Maria -3byggetilbud.dk

   Svar
 137. Ulla matthiesen

  Hejsa.
  Kan man få fradrag i 2015 til opsætning af nyt loft i bryggers? Kan man få fradrag til nye udvendige fuger mellem murstenene? Og sidste spørgsmål: er der fradrag til rensning/imprægnering af udvendige fliser?
  Tak for en god side!

  Svar
  1. Peter Nielsen

   Hej Ulla,

   Tak for din henvendelse. I 2015 kan du få håndværkerfradrag til nyt loft, men kun i køkken og badeværelse. Dog kan du godt få håndværkerfradrag til maling af det nye loft i bryggerset. Hvad angår de nye udvendige fuger mellem murstenene, så er dette fradragsberrettiget i 2015. Jeg har desværre ikke hørt om nogle former for fradrag til rensning/imprægnering af udvendige fliser. Jeg er dog ikke 100 procent sikker, så derfor kan du altid kontakte SKAT for en uddybning. Slutteligt vil vi gerne takke for din ros. Jeg håber, at du kommer godt i gang med dine renoveringsprojekter.

   /Peter – 3byggetilbud.dk

   Svar
 138. Kan i ikke opdatere grafikken med hvad man kan få håndværkerfradrag for i 2016 og frem?

  Svar
  1. Peter Nielsen

   Hej Kasper

   Tak for din henvendelse. Håndværkerfradraget fra 2016 bliver et grønt fradrag, hvilket betyder, at der bliver mere fokus på energirenoveringer og klimaforbedrende renoveringer. Forslaget er vedtaget, men detaljerne rent politisk er endnu ikke forhandlet på plads, men det forlyder, at flere grønne forbedringer vil blive tilføjet i løbet af efteråret, når lovforslaget endeligt falder på plads. Vi skal selvfølgelig nok opdatere hjemmesiden, når vi ved nærmere. Derudover kan jeg henvise til følgende artikel: https://www.3byggetilbud.dk/tips/haandvaerkerfradrag-genindfoert-2015/, og ellers råde dig til at følge med løbende på hjemmesiden.

   /Peter – 3byggetilbud.dk

   Svar
 139. Torben Klausen

  Hej.
  Min mor har købt en ny lejlighed i 2015, hvor hun har fået lavet en udvidelse af tag terrasse. Kan hun trække beløbet fra ( kr ca 25.000) for opførelsen og materialer. ?

  + et ekstra spørgsmål.
  Jeg har sat nye lofter op i hele huset i 2014. Kan man trække materialer fra?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Torben,
   Tak for din henvendelse. Der er desværre ikke håndværkerfradrag til arbejde på terrasser.
   Med håndværkerfradraget er det kun håndværkerens løn du kan trække fra – ikke udgifter til materialer. Jeg har ikke læst noget om håndværkerfradrag til nye lofter, men bliver lofterne malet, så kan du godt trække udgifterne til malerens løn fra.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 140. Hej
  Vil bare lige sige det er en super god og overskuelig infografik.
  Det kan andre lære af.

  Svar
 141. Maiken

  hej
  Vi er ved at “rydde op i gamle papirer” og taste gamle håndværkerfradrag.

  Vi fik skiftet vores tag og ovenlysvinduer i nov. 2013 og har betalt regningen i januar 2014.
  Der er et stort beløb arbejdsløn på regningen, og vi kan derfor fratrække hver 15.000 i 2013, men da arbejdslønnen overstiger 60.000 er vi i tvivl om, hvorvidt vi må fratrække 15.000 hver for 2013 og 15.000 hver for 2014 på den samme faktura – med den begrundelse at arbejdet er udført i det ene år og betalt i det andet år.

  Mvh. Maiken

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Maiken,
   Tak for din henvendelse.
   Man kan desværre ikke dele håndværkerfradraget over flere år medmindre man også har to fakturaer og dermed har “opdelt” arbejdet, så det er blevet udført og betalt over to år.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 142. flemming nielsen

  hej jeg vil godt vide om jeg kan få hondværkerfradrag på mit arbejde jeg har selv afmonteret det gamle oliefyr og opsat et pille fyr i 2014 brugt cirka en vedkend på arbejdet jeg har regning på fyr og materialer men ikke på arbejdsløn da jeg jo selv har monteret det jeg er uddannet vvs mand. hilsen Flemming

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Flemming,

   Tak for din henvendelse. Man kan desværre kun få håndværkerfradrag på arbejdsløn, men ikke på materialer.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 143. Morten

  Vi er et par der ikke er gift, vi er lige flyttet i hus 1/1-15, vi har så fået nøgler i nov 2014 og fået gjordt boligen klar med blandt andet nyt naturgasfyr, og et par andre ting.

  Kan vi få håndværkerfradrag, selv om vi først overtog huset 1/1-15 men fik håndværker til at ordne lidt inden den dato.

  ps. vi fik nøgler efter vi underskrev købskontrakt

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Morten,

   Tak, for din henvendelse. Ifølge SKAT, så skal man bo i boligen mens arbejdet bliver udført. Har I derfor boet i jeres gamle bolig (og haft folkeregister-adresse der) mens arbejdet er blevet udført, så er I desværre ikke berettiget til håndværkerfradrag.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 144. Heine Simoni Jørgensen

  Kan man få håndværkerfradrag for om-og tilbygning til fritidshus. Vi bor i huset medens arbejdet udføres.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Heine,
   Håndværkerfradraget er desværre udløbet med udgangen af 2014. Medmindre at håndværkerfradraget bliver genindført, så er det ikke muligt at få fradrag for arbejde, der udføres i 2015 eller senere.
   /Maria -3byggetilbud.dk

   Svar
 145. René Jensen

  Hej

  Kan man ikke få håndværkerfradrag i en bolig man har lejet ud og ikke selv bor i.
  Jeg har fået sat nye vinduer i og efterisoleret hulmuren, det er er jo begge dele energibesparende, med hensyn til CO2 udledning.

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej René
   Tak for din kommentar. Svaret på dit spørgsmål er desværre, at nej det kan man ikke. Inde på SKAT’s hjemmeside skriver de således: “Du kan kun få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde, som bliver udført, mens du har fast bopæl i boligen.”
   Du kan læse mere om de nøjagtige regler inde på SKATs hjemmeside:
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 146. Winnie Nielsen

  Hej.
  Min samlever (gennem 20 år) har modtaget faktura på arb. løn for 47.000 for lægning af gulv i vores stue. Kan jeg trække de 15.000 på min selvangivelse, selv om jeg ikke står på fakturaen, eller skal vi få tømreren til at lave fakturaen om? Skal der laves 2 separate fakturaer?? Vi har en datter der bor hjemme og er over 18 år – kan hun også trække de 15.000??. Altså hvis tømreren laver den på 3 fakturaer??

  VH Winnie m/familie

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Winnie,
   Tak, for din henvendelse. Samlevere med fælles økonomi kan som de eneste dele fradraget, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom det er den ene, der har betalt hele regningen. Derfor burde det ikke være noget problem, at du får fradrag.
   Hvis din datter også skal have fradrag, så skal I sørge for, at hun selv betaler et beløb svarende til den del hun skal have fradrag for. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren.
   Så længe I bor i samme husstand kan I nøjes med en enkelt faktura. Det vigtigste er, at I (og jeres datter)kan dokumentere betalingen med et kontoudtog eller en kvittering.
   Jeg håber, at I bliver glade for jeres nye gulve og at I får jeres fradrag.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 147. Tristan O'Dwyer

  Hej,
  Vi er lige i gang med salg vores hus og køb en ny (gammel!!!) hus som skal renoveres, vi har til 1st Februar 2015 til at gør huset klar, kan vi brug håndværker fradrag her i November/December 2014, vi første flytte til 1st Feb. til det ny hus(adresse skift).
  Tak

  Mvh Fam. O’Dwyer

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tristian,
   I kan desværre ikke få håndværkerfradrag på arbejde, der udføres i en bolig, hvor I ikke bor. Desværre. Hvis I skal have lavet nogle former for energirenoveringer (isolering, udskiftning af vinduer, nye varmekilder mm.), så kan I til gengæld få et tilskud til energirenovering til dette- Du kan læse mere om tilskuddet her: https://www.3byggetilbud.dk/tips/saadan-tjener-du-penge-paa-dine-energirenoveringer/
   /Maria

   Svar
 148. Vil bare sige tak for informativt site – hvor sproget er på godt dansk i øjen højde

  Svar
 149. Kenneth Kjærulff

  Hej Maria

  Jeg skal have udskiftet og malet både sternbrædder og galv. Gavlen er af træ.
  Vil jeg kunne få fradrag til dette ?.
  Mvh.
  Kenneth

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Kenneth,
   Tak, for din henvendelse. Jeg er ret overbevidst om, at det arbejde du skal have udført er fradragsberettiget, men jeg er ikke 100% sikker. Der er helt klart fradrag til at få malet. Alle former for reparation og udskiftning på tag er også dækket, men jeg kan ikke finde noget specifikt om sternbrædder. Jeg vil derfor anbefale dig at tage kontakt til skat, hvis du vil være helt sikker.
   Med venlig hilsen
   Maria

   Svar
 150. Anne-Marie Nielsen

  Hej,
  ønsker meget gerne at vide, om det er muligt, at bruge håndværkerfradraget fra samme person, både i sommerhuset, hvor der er blevet malet (vedkommende er ejer af sommerhuset) og i helårsboligen, hvor der skal sættes nogle nye vinduer i, hvor vedkommende bor (vedkommende er ikke ejer af helårsboligen?

  På forhånd tak for svar.

  Med venlig hilsen

  Familien Nielsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Familien Nielsen,
   Tak, for henvendelsen. Man kan godt få fradrag for arbejde, der er udført på både sommerhus og helårsbolig. Det er dog stadig kun 15.000 kroner per person, som man kan få fradrag for. Man behøver ikke at være ejer af helårsboligen for at få fradrag i den. Ægtefæller, samlevere og hjemmeboende børn (over 18 år) kan også få fradrag.
   /Maria

   Svar
 151. Henrik Nørgaard

  Vi har fået skiftet tag og efterisoleret, og vi vil gerne søge fradrag for løn til håndværkere. Vi har et hjemmeboende barn over 18 år og kan derfor søge fradrag for 3 personer i husstanden. Som jeg har forstået, skal hver person betale for arbejdet og derefter indberette til Skat. Hvordan gør vi det i praksis?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Henrik,
   Tak, for din henvendelse.
   Ægtefæller og samlevere med fællesøkonomi kan fratrække hver deres del af en regning, som den ene har betalt. Hjemmeboende børn kan derimod kun få fradrag for den del af udgiften, som de selv har betalt. I kan sagtens få en fælles faktura, men I skal kunne dokumentere hvilken del de forskellige i husstanden har betalt. Det har ikke nogen betydning hvis navn, der står på fakturaen. Jeg håber at det giver lidt afklaring.
   Venlig hilsen Maria

   Svar
 152. Karsten Vinther Jensen

  Hej.
  Min mor bor i Tønder, og har folkeregisteradresse i den bolig hun ejer.
  Jeg bor på Ærø til leje i et hus min mor ejer.
  Nu skal der drænes rundt om huset. Mor betaler og får fradraget.
  Men spørgsmålet er nu om hun skal bo/have folkeregisteradresse i huset på Ærø, for at kunne få håndværkerfradraget.
  Hilsen
  Karsten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Karsten,
   Tak, for din henvendelse. På Skats hjemmeside fremgår det desværre, at man skal bo i boligen mens arbejdet udføres (hvis det er en helårsbolig). Du kan finde betingelserne her:
   Hilsen Maria

   Svar
 153. Allan Frederiksen

  Hejsa

  Vi har en luft til vand varmepumpe som ikke kan køle som vi fik sat op i 2011 istedet for oliefyr. Spørgsmålet er om vi kan trække arbejdslønnen fra lovpligtig service på den fra som håndværkerfradrag? Hvis vi kan gælder det for både 2012/2013 og 2014?

  Mvh Allan

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Allan,
   Tak, for din henvendelse. Jeg troede egentlig kun at eftersyn af varmepumpe var lovpligtigt såfremt den kunne køle? På SKATs liste over ydelser dækket af fradraget kan jeg desværre kun se ‘installation’ af varmepumper men ikke service, så jeg tror ikke at du kan få håndværkerfradrag. Du kan eventuelt kontakte skat for et uddybende svar.
   /Maria

   Svar
 154. Per Andersen

  Hej.
  Kan man fradrag på opsætning af markise ?
  Vh
  Per Andersen

  Svar
  1. Hej Per

   Jeg har ikke hørt om fradrag på markiser før. Dog står der på SKATs hjemmeside, at man ikke kan få fradrag for arbejde på overdækkede terrasser, hvilket muligvis inkluderer markiser. På listen over hvilke ydelser, der giver fradrag står markiser heller ikke nævnt. Du kan se listen over det arbejde, man kan få fradrag for på SKATs hjemmeside:
   Mvh
   Toke

   Svar
 155. morten nielsen

  Kan vi bruge håndværker fradraget til at få malet vores kolonihavehus i september i år ?

  Vh Morten

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Morten,
   Tak, for din henvendelse.
   I kan desværre kun få håndværkerfradrag til jeres kolonihavehus, hvis I betaler ejendomsværdiskat på kolonihaven (det er der ikke så mange, der gør på kolonihavehuse).
   Venlig hilsen
   Maria

   Svar
 156. Carina Maria

  Hej.
  Vi er ved at købe hus og bor pt i lejebolig hvor vi selv skal stå for alt vedligehold. Vi regner med at få nøglerne til huset så vi kan sætte i stand men overtager (flytter først ind) pr 1/1-15. Kan vi på nogen måde benytte os af muligheden for håndværkerfradraget på isolering af det nye hus, eller skal vi bo i huset for at det kan lade sig gøre?
  med venlig hilsen
  Carina

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carina,
   Hvis det er en helårsbolig, så skal I have bopæl i boligen mens arbejdet bliver udført. Så jeg tror desværre ikke at I kan få håndværkerfradrag til jeres isolering. Til gengæld burde I undersøge om I ikke kan få et tilskud til energirenovering i forbindelse med isoleringen. Du kan finde flere oplysninger om tilskud til energirenovering i denne artikel: http://www.energihjem.dk/tilskud-til-energirenovering/. I skal være opmærksomme på, at I skal søge om tilskuddet inden arbejdet udføres.
   Venlig hilsen
   Maria

   Svar
 157. Tove Christensen

  Vi har lige solgt vores hus og fik inden i flyttede et nyt HFI relæ sat ind, kan vi trække arbejdslønnen fra der ? Og i vores nye lejlighed har vi fået en elektriker til at sætte alle lamperne op, kan man også trække arbejdslønnen fra der
  Venlig Hilsen
  Tove Christensen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Tove,
   Tak, for din henvendelse. Jeg har ikke set HFI relæ på SKAT’s liste over ydelser, der er dækket af fradrag. Nu ved jeg ikke hvilke lamper I har fået sat op, men jeg ved at man kan få fradrag, hvis man opsætter spots. Du kan finde SKAT’s uddybende liste over ydelser dækket af fradrag her:
   /Maria

   Svar
 158. Christian

  Hej. Vi har fået udført fradragsberettiget arbejde i år med en arbejdsløn over 30.000 kr. Min ægtefælle har ingen indkomst i år og kan således ikke anvende fradraget. Kan beløbsgrænsen fra min ægtefælle overføres til mig, så jeg kan trække 30.000 fra eller må jeg kun trække min del på 15.000 fra?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Christian,
   Tak, for din henvendelse. Fradraget er per person, så du kan maksimalt få 15.000 kroner i fradrag. Jeg har desværre ikke hørt om, at man kan overføre sin ægtefælles fradrag.
   /Maria

   Svar
 159. Jeg har netop købt en lejlighed, der mangler indvendige døre (men har dørkarme). Jeg vil få en tømrer/snedker til at finde nogle døre i samme stil og sætte dem op. Kan jeg trække hans arbejdsløn + moms fra i skat?

  Mvh Sidsel

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Sidsel,
   Tak, for din kommentar.
   Der gives desværre ikke fradrag til arbejde på indvendige døre i boligen.
   /Maria

   Svar
 160. kai evan pedersen

  Jeg har en håndværkerregning fra 2012. Kan jeg trække den fra?
  På forhånd tak for svar
  Kai Evan Pedersen

  Svar
  1. Hej Kai,
   Tak, for din henvendelse. Ja, du kan godt få håndværkerfradrag for 2012, sålænge arbejdet er på listen over ydelser du kan få fradrag for og du ikke har betalt med check eller kontanter, men derimod har betalt digitalt. Du indberettet via SKATs TastSelv. Der kan gå op til en uge før du modtager en ny årsopgørelse for 2012.
   /Maria

   Svar
 161. I skriver at etablering af kloak i sommerhus kan indgå under håndværkerfradraget. Vi fik kloak tilsluttet i sommerhuset i 2012; tvang. Der var 2 regninger. 1 fra Odsherred Forsyning på kr 35.070 og så en VVS regning på yderligere 25.000 for tilslutningen til den offentlige del. Antager at det kun er arbejdslønnen på VVS regningen der kan bruges som fradrag? Takker for svar!

  Svar
  1. Hej Andy,
   Sommerhuse blev desværre først en del af håndværkerfradraget i 2013 – deraf dit manglende håndværkerfradrag.
   /Maria

   Svar
 162. Danni P

  Hej Maria
  Er det rigtigt forstået at jeg kan få håndværkerfradrag ved opsætning af en luft/luft varmepumpe, hvis blot jeg får håndværkeren (montøren) til at frakoble kølefunktionen på maskinen?

  Svar
  1. Hej Danni,
   Jeg ved at du kan få fradrag for opsætning af varmepumper, hvis de ikke kan køle, men om det er muligt blot at frakoble kølefunktionen for at du kan få fradrag ved jeg faktisk ikke. Jeg vil derfor anbefale at du kontakter SKAT for et svar.
   Med venlig hilsen
   Maria

   Svar
 163. Carsten

  Glimrende grafik. Forstår jeg det korrekt når jeg tolker at der ikke er et øvre loft for håndværkerfradrag i 2014?
  (Skat’s hjemmeside nævner nemlig fortsat kr. 15.000 pr. ægtefælle – max 30.000)

  Svar
  1. Hej Carsten,
   Tak, for din henvendelse. Fradraget gives per person og ikke per husstand. Hver person i husstanden, som er over 18 år kan få op til 15.000 kroner. Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv. Ægtefælder og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste få lov til at dele som de har lyst.

   Svar
 164. Britt Lindqvist

  Jeg har i oktober 2013 fået lavet nyt køkken. Jeg bor i en andelslejlighed. Jeg har selv valgt at udskifte alle køkkenlågerne til en pris på kr. 18.000. Heraf er arbejdslønnen små kr. 5.000,00. Hvorfor kan jeg ikke indberette det på min selvangivelse. Min revisor siger, at det er fordi jeg bor i en andelsbolig. Men jeg kan alligevel ikke rigtigt forstå det.

  Svar
  1. Hej Britt,
   Tak, for din henvendelse. Hvis det er en håndværker, der har udskiftet køkkenlågerne i dit køkken, så burde du kunne få håndværkerfradrag. Det er rigtigt at der ikke gives håndværkerfradrag til fællesarbejder i andelsboligofreninger, men hvis du selv betaler for arbejdet i din egen bolig, har ret til at vedligeholde din andelsbolig og iøvrigt bor i andelslejligheden, så kan du godt få håndværkerfradrag. Se bare her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759
   /Maria

   Svar
 165. Jan Sørensen

  Jeg har fået udført noget vvs arbejde i mit nye badeværelse d. 1/12-11 til d. 6/2-12 kan jeg stadig nå og benytte mig af håndværkerfradraget?
  Jeg overvejer også at få sandblæst og pudset huset udvendigt er det dækket af håndværkerfradraget.

  Svar
  1. Hej Jan,
   Tak, for dit spørgsmål. Du kan godt få håndværkerfradrag for arbejde udført i 2011 og 2012 med tilbagevirkende kraft. Er arbejdet betalt i 2012 går der op til en uge før du får en ny årsopgørelse, når du har indberettet det glemte fradrag – er arbejdet derimod udført i 2011 kan der gå op til 2 måneder før du får en ny årsopgørelse med fradraget på.
   Og ja, facaderenovering og sandblæsning er også dækket af håndværkerfradraget.

   Svar
 166. Jens Mølbæk

  Kan i fortælle mig om der er håndværkerfradrag ,når jeg udskifter mit tag ,vinduer og døre i min udestue.

  Svar
  1. Hej Jens,
   Ja, du kan godt få fradrag til udskiftning af vinduer og døre i din udestue. Du kan også få fradrag til taget, hvis det er en del af samme tagkonstruktion, som boligens tag. Ønsker du 3 uforpligtende tilbud på dine renoveringsopgaver er du velkommen til at indsende din opgave her: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/

   Svar
 167. Robert

  er der fradrag til selve energimærkningen – el. er det kun de efterfølgende energiforbedringer ?

  Svar
  1. Hej Robert.
   Der gives desværre ikke fradrag til energimærkning, men der gives fradrag til en lang række energiforbedringer. Du kan finde en liste over, hvilke ydelser du kan få fradrag til her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Svar
 168. frede jacobsen

  Kan man hver især få fradrag for at lave kviste i stedet for skråvinduer som skal udskiftes ?.Vi er 3 familier som hver har en Ejerlejlighed i en erhvervsejendom.
  Venligst
  F.J.

  Svar
  1. Hej,
   Tak, for din henvendelse. Jeg kender desværre ikke nogle specifikationer for kviste i forbindelse med håndværkerfradraget. Fradraget gives desværre ikke til tilbygninger, men primært til renovering og vedligeholdelse af den eksisterende bolig, derfor tror jeg ikke at I kan få fradrag, men jeg vil anbefale at du kontakter SKAT for at få det afklaret.

   Svar
 169. Jeg har i 2013 fået lagt nyt tag på garagen. Hvordan kan jeg se (eller hvem vurderer) om taget er en del af “samme tagkonstruktion som boligens tag”? Garagen er ved siden af huset, og tagene er ikke længere af samme materiale (det var det før, vi fik nyt tag på), men noget af garagen deler mur med huset, og tagene på de to bygninger er bygget sammen. Tagene har ikke samme hældning.

  På forhånd tak for svaret!

  Svar
  1. Hej Morten,
   Tak, for din henvendelse. Umiddelbart vil jeg mene at du godt kan få håndværkerfradrag til taget på garagen eftersom at tagene på de to bygninger er ‘bygget sammen’. Jeg vil dog anbefale dig, at du kontakter SKAT for et svar, da det lyder som om at dit håndværksarbejde bevæger sig lige på grænsen til fradrag.

   Svar
 170. Thomas Bundgaard

  Hej,

  Jeg vil gerne forhøre mig om det er korrekt forstået, at hvis vi får nyt tag på huset i 2014 der koster følgende:
  Materialer: isolering, tagsten, rygningsbånd osv 60000 kroner
  Arbejdsløn: 240.000 kroner
  Så kan jeg få et fradrag svarende til 30% af de 240.000 kroner, hvilket vil sige: 72.000 kroner via min skatteopgørelse? Er det korrekt forstået?
  På forhånd tak for jeres svar.
  Mvh.,
  Thomas

  Svar
  1. Hej Thomas,
   Tak, for din henvendelse. Jeg må desværre dig om at der er et maks på hvor meget du kan få i håndværkerfradrag om året. Du kan få håndværkerfradrag på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du bør dog være opmærksom på at flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt.

   Svar
 171. Ulrik B. Pedersen

  Hej Maria
  Vil bare kort og godt høre om man kan få håndværkerfradrag, for udskiftning af gammelt oliefyr/kedel, til nyt Oliefyr/kondenserende kedel. Vi har ingen mulighed i vort område for fjernvarme eller gas.
  Venligst Ulrik

  Svar
  1. Hej Ulrik,
   Tak, for din henvendelse.
   Der gives desværre ikke håndværkerfradrag på arbejde på oliefyr. Der gives desværre kun fradrag, hvis det er udskiftning til en anden varmekilde. Du kan se listen over service, der ikke ydes fradrag til her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Svar
 172. Claus Rasmussen

  Hej – vi har en ejerlejlighed som vores datter bor til leje i. Kan vi få fradrag for renovering af badeværelse?

  Mvh
  Claus

  Svar
  1. Hej Claus,
   I kan få fradrag på håndværkerens løn til ‘reparation eller fornyelse af bad’. Får I udført arbejdet i 2014 kan I indberette fradraget i begyndelsen af 2015.

   Svar
 173. Hanne Kolte

  Fyret gik ud, og vi fik VVS til at ordne det. Kan arbejdslønnen til det fradrages?

  Kan reparation af stendige ved havet, hvor stien er offentligt tilgængelig, men del af vores grund? Ved oversvømmelse trækkes jord ud gennem diget.

  Svar
  1. Hej Hanne,
   Tak, for din henvendelse. Det kommer an på, hvilken form for fyr I har. Man kan få fradrag til pillefyr eller biomassefyr, men ikke til arbejde på oliefyr.
   Jeg kan ikke finde nogle specifikationer hos SKAT om stendiger, men jeg ved, at der ikke gives fradrag til ‘læmure og lign.’ og heller ikke til ‘Lægning af sten’. Du kan eventuelt kontakte SKAT for at få et svar fra dem.

   Svar
  2. Kan man fortsat få fradrag for udgifter udført i 2012? – udskiftning af en brusekabine – jeg har endnu ikke fået det indberettet…

   Svar
   1. Hej Maria,
    Tak, for din henvendelse.
    Ja, du kan stadig nå at få fradrag for arbejde udført i 2012 og håndværkerfradraget dækker håndværksarbejde under kategorien ‘reparation eller fornyelse af bad’. Du indberetter fradraget ved at logge ind på Tast Selv. Du kan læse mere her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

    Svar
 174. Lisa Hansen

  Er det rigtigt forstået, at i 2013+2014 for fritidshuse er der ikke noget maxbeløb på hvor meget man kan få fradrag på? (og i bekræftende fald gælder dette så KUN for fritidshuse? )

  Svar
  1. Hej Lisa,
   Tak, for dit spørgsmål. Der er et maxbeløb på håndværkerfradraget for fritidsboliger. Det årlige samlede fradrag er på 15000. Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Du kan læse mere om specifikationerne for fritidsboliger her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Svar
 175. Hej Maria
  Svar-feltet reagerede ikke lige, så jeg svarer hér i stedet.
  Tak for svar – nu forstod Prins Knud det også :o)
  Jeg var i tvivl om fradraget var en procentsats af arbejdslønnen, og om regningen derfor skulle lyde på xx kroner for at give fuldt fradrag. Jeg forstår nu, at man kan fradrage dét som regningen lyder på (arbejdsløn), dog maks. kr. 15.000 pr. voksne person.
  Fortsat god dag.

  Svar
 176. Steen T.

  Med 3 felter, der kan skrives i, er det jo ikke lige til at vide, hvordan layoutet bliver, men jeg prøver at skrive i dette felt :o)
  Hvor stor skal arbejdsløn-regningen være på, for at man kan udnytte fradraget på 15.000,- hhv. 30.000,- (v. 2 voksne i husstanden) fuldt ud?
  Der er flere sites med gode oplysninger om håndværkerfradraget (inkl. SKATs site), men jeg har ikke lige kunnet finde svar på ovenstående.
  Mvh. Steen T.

  Svar
  1. Hej Steen,
   Tak, for dit sprøgsmål. Hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så efterspørger du det maksimale beløb, som håndværkerens arbejdsløn må være? Du kan få håndværkerfradrag på op til 15.000 kr. (om året) for arbejdsløn. I jeres tilfælde, hvor I er to i husstanden kan I sammenlagt få fradrag på 30.000 kroner af håndværkerens løn. Det vil sige at I hver især kan spare ca 5000 kroner og sammenlagt ca 10.000 kroner (fradraget afhænger af skatteprocenten i jeres kommune, så beløbet varierer lidt), hvis I anvender 30.000 på håndværkerens løn. Jeg håber at du kan bruge informationerne.

   Svar
 177. Ulrik Toft

  Hej, kan jeg få fradrag i 2013 for byggeri som er planlagt og artiketstegnet i 2013 men udført i 2014. Tak.

  Svar
  1. Hej Ulrik,
   Tak, for dit spørgsmål.
   Nej, desværre. Arbejdet skal udføres i 2013, hvis du vil have fradrag for 2013. Du kan naturligvis få fradrag for 2014 på arbejde udført i 2014.

   Svar
 178. Niels Hørlück

  Kan jeg få Håndværkerfradrag på en reparation som skal udføres efter stormen. Derydes samtidig tilskud fra forsikringen

  Svar
  1. Hej Niels,
   Tak, for dit spørgsmål. Hvis du har fået en skade på grund af stormen og dit forsikringsselskab betaler for vedligeholdelsesarbejdet, kan du få fradrag for den del af din selvrisiko, der svarer til arbejdslønnens andel af hele regningen.

   Svar
 179. Thomas Laursen

  Vi overvejer at få renoveret loftet i kælderen. I praksis skal det gamle loft nok pilles helt ned, og så skal der laves noget nyt. Desuden skal døren til kælderen udskiftes, og der skal etableres lys i loftet.
  Er disse job omfattet af håndværkerfradraget?

  Svar
  1. Hej Thomas
   Tak, for dit spørgsmål. De job, som du beskriver, er alle nogle som du kan få håndværkerfradrag til.
   Derudover vil jeg anbefale dig at undersøge om udskiftningen af døren vil medføre en energibesparelse, for så kan du muligvis ansøge om et energitilskud til denne renovering. Læs mere om tilskudsordningerne her: http://blog.3byggetilbud.dk/tilskud/
   Hvis du har brug for et tilbud på dine opgaver kan du indsende dem her: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/
   Held og lykke med projektet.

   Svar
 180. Jon Klose Larsen

  Tak for en informativ side, men jeg kan ikke finde svaret på mit spørgsmål – Nemlig om man kan få fradrag på etablering af kloak?
  Jeg er netop blevet tilkoblet det offentlige kloaknet, hvor jeg før havde en septiktank.

  På forhånd tak.
  Jon

  Svar
  1. Hej Jon, tak for dit spørgsmål. Der er håndværkerfradrag til kloakarbejde, det forudsætter dog at det er på egen grund. -Og så er det jo udelukkende arbejdslønnen som du kan få fradrag til. Derfor er det meget vigtigt, at materialer står for sig og arbejdsløn for sig på fakturaen.

   Svar
 181. Eric Jouper

  Hej
  Har vi forstået det rigtigt at fradraget for fritidshuse ikke er 15000 pr ægtefælle, men at der kun kan fås
  de 15000 i samlet fradrag for fritidshuset ?

  Svar
  1. Hej Eric, tak for dit spørgsmål.

   Selvom begge ægtefæller ikke står anført som ejere af fritidshuset, så kan I begge kunne udnytte jeres håndværkerfradrag til renovering af fritidshuset. (Forudsætter at I er gift på det tidspunkt arbejdet udføres).

   Svar
 182. Hvad med fliser , når jeg er handicappet…?

  Svar
  1. Desværre, men jeg vil ikke udelukke at der er andre tilskudsmuligheder eksempelvis ved kommunen. Så hvis jeg var dig, vil jeg forsøge at kontakte dem.

   Svar
 183. Karsten

  Så er der vel heller ikke noget der hindrer udlandske håndværkerer i at udføre fradrageberettigt arbejde på boliger i Danmark?

  Svar
  1. Nej, formentlig ikke. Vi opdaterer grafikken med et afsnit omkring fradrag i udlandet.

   Svar
 184. Karsten

  Hej Michael
  Hvorfor skriver i så i “grafikken” at firmaet skal have et CVR-nummer og være moms registreret i Danmark?

  Svar
  1. Hej igen Karsten
   Det er korrekt set. Firmaet skal ikke nødvendigvis være momsregistreret i Danmark. Bruger du fradraget i udlandet, skal firmaet bare være momsregistreret i det pågældende land, som det står inde på SKAT’s hjemmeside.

   Svar
   1. Gitte

    En udenlandsk håndværker skal være momsregisteret i Danmark for at udføre arbejde på danske ejendomme. Det står i momsloven. Leveringsstedet for en ydelse vedrørende en ejendom er stedet, hvor ejendommen er beliggende.. Leveringsstedet vil på danske ejendomme således være i DK = momsregistrering i DK.

    Svar
 185. Karsten

  I skriver at det kun er moms registrede firmaer med CVR nummer i Danmark man kan få fradrag fra. Er reglen for udførelse af renovering på sommer- og ferieboliger i udlandet fjernet?
  Se evt: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/06/01/091718.htm
  Danskere kan nu får fradrag for håndværkerregningen i udlandet.

  Svar
  1. Hej Karsten

   Tak for dit spørgsmål.
   Så vidt jeg kan se, kan man stadig få fradrag i udlandet. Der skulle ikke være sket nogle ændringer.

   Svar
 186. Hej
  Jeg er ved og skifte mit gamle oliefyr til et pillefyr, kan der bruges håndværkerfradrag på opsætning/installation.
  resten klarer jeg selv

  Svar
  1. Hej Frank

   Hvis ikke du har fjernvarme, kan du godt bruge håndværkerfradraget til installering af pillefyr.

   Svar
 187. Hej 3Byggetilbud.

  Det er en vildt god infografik! tak for den. Jeg vil lige hører om der er fradrag på arbejdslønnen med installation af varmepumper i fritishuse?

  Mvh
  Tim

  Svar
  1. Hej Tim
   Tak for din kommentar.
   Mht. fradrag til varmepumper, så kan du godt få håndværkerfradrag til en varmepumpe, den må bare ikke kunne køle.

   Svar
 188. Thomas Knudsen

  Der er fra Ældresagen udsendt publikation, der antyder at der ligeledes kan anvendes håndværkerfradrag på anlæggelse af fliser – det fremgår dog ikke at orientering fra Skat.dk
  Er det en ny niece der også ydes tilskud til?

  Svar
  1. Hej Thomas, udendørs fliser ydes der desværre ikke fradrag til. Man kan derimod godt få håndværkerfradrag til fliser i badeværelser og lignende.

   Svar
 189. Finn Andersen

  Vi har et Fritidshus som vi skal ha renoveret Vi har det sammen med min bror og søster som interessant selskab kan man få fradrag og hvordan

  Svar
  1. Hej Finn, det er et rigtig godt spørgsmål.

   Jeg er ret overbevist om at I desværre nok ikke har mulighed for fradrag. Jeg er dog ikke 100% sikker, så jeg vil jeg anbefale jer at kontakte SKAT for at få en sikker afklaring.

   Svar
 190. Skal flytte i en lejlighed i almen boligforening med B ordning, hvilket vil sige, at lejl. ikke er malet ved indflytning, og der er ingen penge på vedligeholdelseskontoen. Jeg skal derfor selv helt og fuldt betale for malerarbejdet, hvis jeg vil have den malet. Kan jeg få håndværkerfradrag?

  Svar
  1. Hej Anette

   Hvis det at male er under din råderet, så kan du godt få håndværkerfradrag. Det bør fremgå af din lejekontrakt – se mere her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759

   Svar
 191. Carl Emil Sørensen

  Hvordan skal en andelsboligforening forholde sig, hvis de eksempelvis får foretaget malerarbejde eller renovation?
  Kan en samlet regning til andelsboligforeningen deles ud på andelene af foreningen, eller skal håndværker skrive separat faktura til den enkelte?

  Svar
  1. Hej Carls Emil
   Andelsboligforeninger kan ikke få del i håndværkerfradraget. Heller ikke ved at dele regningen ud, så længe det er foreningsarbejde. Den enkelte andelshaver kan selvfølgelig godt få håndværkerfradrag, hvis det gælder malerarbejde og individuelle renoveringer i lejligheden, men altså ikke opgaver i foreningen.

   Svar