Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra udvalgte håndværkerfirmaer

Spar tid ved at sende din omfangsdrænsopgave ind til 3byggetilbud.dk – så modtager du gratis tre og helt uforpligtende tilbud på dit projekt fra dygtige håndværkerfirmaer i dit lokalområde.

  • Nemt – Indsend din opgave online
  • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
  • Gratis – 100 % uforpligtende
  • Leverandører i hele landet
Se hvor enkelt det er
Omfangsdræn

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Et omfangsdræn holder grund og kælder fri for fugt

Kan du se og mærke, at soklen, fundamentet og måske væggene i kælderen er fugtige eller har suget fugt til sig, er det en rigtig god idé at få lagt et omfangsdræn rundt om grunden på huset. Det kan også være med til at afværge vand i kælderen. Selv ved skybrud.

Fugt i fundamentet skaber risiko for, at der opstår råd og svamp inde i huset – både i gulvkonstruktionen og i de enkelte værelser. Det medfører et dårligere indeklima i boligen, der igen øger risikoen for at udvikle astma og andre luftvejssygdomme. Samtidig bliver kælderrummene nærmest ubrugelige, fordi fugten går i alt, hvad I sætter ned i kælderen, ligesom der nemt dannes jordslåede skjolder på tingene.

Hvad er et omfangsdræn?

Et omfangsdræn fungerer lidt ligesom en tagrende, du har gravet ned langs fundamentet på dit hus. Ligesom tagrenden leder omfangsdrænet regn- og andet vand væk fra grunden, så vandet ikke har mulighed for at trænge ind i fundamentet eller soklen på huset. I stedet føres vandet til en regnvandsbrønd og derfra videre i kloakken eller til en faskine nedgravet et andet sted på grunden, hvor vandet kan sive ned i jorden.

Et omfangsdræn mindsker risikoen for:

  • Vandskader i kælder
  • Sætningsskader på huset
  • Skimmelsvamp, mug og andre følger af fugt i kælder
  • Dårligt indeklima

Skal 3byggetilbud.dk hjælpe med dit projekt?

Omfangsdrænets opbygning

Omfangsdrænet graves ned langs fundamentet af huset og etableres en meter ad gangen, så du ikke risikerer, at huset eller fundamentet får sætningsskader. Selve omfangsdrænet består af lag af sten, Leca-nødder og stabilgrus, som der er lagt et drænrør ned i. Langs fundamentet kan der eventuelt sættes et tykt fugtspær eller en fugtsikker plade, som kan holde vandet væk fra grunden.

Drænrøret samler vand op, som føres videre væk fra huset i et kloakrør. I hjørnerne af huset, hvor omfangsdrænet fra to sider af huset mødes, placeres rensebrønde, så det er muligt at rense omfangsdrænet.

Få isoleret ydervæggen på kælderen, når du er i gang

Er der kælder under huset, kan det være en god idé at få efterisoleret ydervæggen, nu grundstykket alligevel er gravet fri i forbindelse med etableringen af omfangsdrænet. Til det formål anvendes der polystyrenplader.

Fordi gravearbejdet allerede er udført, er der tale om en meget lille ekstraudgift, der primært går til isoleringsmaterialerne og den tid, det tager at montere polystyrenpladerne. Derved mindsker du risikoen for, at kældervæggene stadig virker kolde og en smule klamme. Så alt i alt er det altid en fordel at få efterisoleret ydervæggen på kælderen i forbindelse med etablerering af omfangsdræn.

Hvad er reglerne for omfangsdræn?

Kommunen skal altid godkende omfangsdrænet, og en eventuelt tilkobling til kloaksystemet skal foretages af en autoriseret kloakmester.

Kloakmesteren er også den fagmand, som er i stand til at etablere omfangsdrænet. For selv om du selv kan udføre noget af arbejdet – såsom udgravningen – kræver det en særlig ekspertise i opbygningen af drænlaget omkring huset. Det afhænger nemlig af terrænforløbet omkring huset og jordbundens beskaffenhed lige op til grundstykket. Og så skal man være autoriseret kloakmester for at tilkoble drænet til kloaksystemet.

Hvad koster et omfangsdræn?

Prismæssigt kan der dog være stor variation i, hvad den kloakmestre skal have for at etablere omfangsdræn. Derfor anbefales det, at du altid indhenter minimum tre tilbud på etablering af omfangsdræn. Så er du sikker på, at de priser, du får, er konkurrencedygtige.

Vælger du selv at indhente tilbud fra forskellige kloakmestre, vil du hurtigt opdage, at du skal have fat i væsentligt flere end tre. Mange har enten ikke tid, hvor andre slet ikke foretager den slags arbejde.

Den trygge måde at finde et omfangsdræn til den rigtige pris

Samtidig kan det være rigtigt svært at vurdere, hvorvidt det er den ene eller den anden kloakmester, du skal give opgaven. Selvfølgelig kan du vælge bare at gå efter den billigste pris. Men bliver det også lige så så godt, som var arbejdet foretaget af de andre tilbudsgivende håndværkerfirmaer. Eller bliver der skåret nogle genveje og sjusket med udførelsen for at kunne holde den lave pris?

Det er svært for dig at gennemskue, og det er ærgerligt at stå tilbage med, hvis omfangsdrænet først er lagt og ikke virker efter hensigten. For det er et stort arbejde at udbedre fejl eller mangler. Det kræver oftest, at meget af omfangsdrænet skal graves op igen.

Det er her, du kan få ekstra glæde af vores tilbudstjeneste. For ikke alene sparer den dig tid på at indhente tilbud. Den giver også tryghed omkring valget af firma til opgaven. Vi samarbejder med en fast række kloakmestre over hele landet, som vi kender indgående og derfor ved kan udføre opgaven ordentligt.

Samtidig benytter vi andre brugeres vurderinger, når vi skal udvælge de kloakmestre, som vi henviser til dig. Det betyder, at du er sikker på, at de kloakmestre som kommer og ser på din opgave, har etableret omfangsdræn til andres tilfredshed. Det giver ro i maven, når du skal vælge, hvilket firma der skal etablere omfangsdræn omkring dit hus – en ro du ikke havde haft, hvis du selv havde indhentet tilbuddene.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere