Få 3 tilbud

Entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk

3byggetilbud.dks entreprisegaranti er et økonomisk sikkerhedsnet, der hjælper dig, hvis der går noget galt under dit bygge- eller renoveringsprojekt.

placeholder

Skulle der opstå håndværksmæssige fejl eller mangler ved det arbejde, som du får udført, er du sikret for op til 35.000 kroner med vores entreprisegaranti. Boligforeninger, selskaber og erhverv er dækket for op til 100.000 kroner.


Sådan fungerer entreprisegaranti

Når du indsender en opgave via 3byggetilbud.dk, så udsteder vi en gratis garanti på din opgave. Entreprisegarantien dækker fejl og mangler for op til 35.000 kroner for private, og 100.000 kroner på forenings- og erhvervsopgaver.

Det eneste du skal gøre for at ansøge om entreprisegarantien er at uploade tilbuddet fra den håndværker, du har valgt til at udføre opgaven. Det gør du via dit bygherreoverblik på mit.3byggetilbud.dk. Indsend tilbuddet nogle dage inden arbejdet igangsættes. Så gennemser vi sagen og udsteder entreprisegarantien inden for 12 timer.

Hvis der mod forventning er noget, der går galt, så følg vores guide til når noget går galt.

placeholder
placeholder

Det dækker entreprisegarantien

Garantien dækker med op til 35.000 kroner for fejl og mangler på arbejde udført for private, hvor håndværkerens tilbud er baseret på en opgave indsendt til 3byggetilbud.dk. Garantien dækker op til 100.000 kroner, hvis opgaven skal udføres for en boligforening, et selskab eller erhverv.

Entreprisegarantien dækker arbejder, der er eksplicit beskrevet i det konkrete tilbud, som 3byggetilbud.dk har godkendt og udstedt garanti på. Entreprisegarantien dækker også, hvis virksomheden går konkurs og manglerne derfor ikke bliver afhjulpet. Garantien dækker altså ikke mangel på ufærdigt arbejde.

Du bør ansøge om entreprisegaranti nogle dage inden arbejdet udføres. Arbejdet skal iværksættes på det tidspunkt, der er aftalt i det godkendte tilbud. Er der ikke en aftale om, hvornår arbejdet skal iværksættes, så skal arbejdet iværksættes senest 90 dage efter garantiens udstedelse.

Er der tale om en entreprise, der koster mindre end 5.000 kroner, så behøver du ikke at uploade et tilbud. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt, at du oplyser 3byggetilbud.dk om dit opgavenummer og den valgte leverandør. Herefter udstedes garantien.


Spørgsmål og svar om entreprisegaranti

Hvordan ansøger jeg om entreprisegaranti?

Når du skal søge entreprisegaranti skal du uploade det tilbud, du ønsker at søge om garanti til. Husk, at du skal uploade tilbuddet nogle dage inden arbejdet igangsættes. Du uploader tilbuddet via dit bygherreoverblik på mit.3byggetilbud.dk. Når du har ansøgt får du en bekræftelsesmail, hvor det står, at vi har modtaget din ansøgning. Inden for 12 timer udsteder vi entreprisegarantien.

Hvorfor skal der være moms på tilbuddet, når man søger entreprisegaranti?

Når et håndværkerfirma udfører arbejde for en privat person, er det stort set altid skattepligtigt. Derfor skal der også betales moms. Betaler bygherre ikke moms, så er der tale om sort arbejde og det er ulovligt. Står man som bygherre og har fået et håndværkerfirma til at udføre arbejde sort, så har man ikke mange klagemuligheder, hvis håndværkerarbejdet er mangelfulgt eller dårligt udført.

Derfor kan der heller ikke udbetales garanti, hvis sagen er dækket af en garantiordning, når momsen mangler. Når vi hos 3byggetilbud.dk udsteder entreprisegaranti på et tilbud, skal det derfor fremgå tydeligt af tilbuddet, at der er moms med i prisen. Den mest hensigtsmæssige måde at få moms med på et tilbud er ved at adskille moms fra det samlede beløb.

Hvad dækker entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk?

Entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk dækker med op til 35.000 kroner, hvis der skulle opstå håndværksmæssige fejl eller mangler ved det arbejde, du får udført på en opgave indsendt til 3byggetilbud.dk. Skal opgaven udføres for en boligforening, et selskab eller erhverv dækker entreprisegaranti med op til 100.000 kroner.

Når du skal have entreprisegaranti skal du indsende dit tilbud til 3byggetilbud.dk. Du kan indsende til tilbud via dit bygherreoverblik.

Entreprisegarantien dækker på stort set alle de opgaver, vi formidler hos 3byggetilbud.dk. Vi giver entreprisegaranti på opgaver udført af: murer, tømrer, maler, elektriker, vvs, isolatør, entreprenør, gulvmand, anlægsgartner, brolægger og mange andre fag.

Håndværksmæssige fejl, som eksempelvis et badeværelsesgulv, der hælder den forkerte vej eller et tag, der er utæt, er naturligvis dækket.

Entreprisegarantien dækker også, hvis virksomheden går konkurs og manglerne derfor ikke bliver afhjulpet. Garantien dækker altså ikke mangel på færdigudført arbejde.

Ligeledes dækker entreprisegarantien, som den eneste i Danmark, også arbejde, der bliver udført i boligforeninger.

Hvad dækker entreprisegarantien ikke?

Hos 3byggetilbud.dk formidler vi også opgaver og projekter, hvor det desværre ikke er muligt at udstede entreprisegaranti på. Det er typisk opgaver, hvor der udføres en service, som eksempelvis et tjek, en test eller udarbejdes en rapport.

Disse opgaver kan vi ikke hjælpe med entreprisegaranti på:

 • Energimærkning og energirådgivning
 • Tilstandsrapport
 • Valuarvurdering
 • Elrapport/eltjek
 • VVS-tjek
 • Termografering
 • Blowerdoor-test
 • Syn & skøn eller bygherrerådgivning
 • Arkitekttegninger
 • Ingeniørberegninger
 • Tjek for skimmelsvamp eller fugt
 • Administration af boligforening
 • Vedligeholdelsesplan til boligforening
 • Jordbundsundersøgelse
 • Miljøscreening/miljøsanering
 • Forsikringer
 • Ejendomsservice/vicevært til boligforening
 • Revision
 • Vinduespolering
 • Advokat
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Opsætning af stillads

 

Hvis et tilbud afvises kan det også skyldes, at det mangler simple formaliteter. Eller hvis tilbuddet allerede er udført.

Hvordan gør jeg krav på entreprisegaranti?

Er der mod forventning gået noget galt på en opgave, så kan du gøre krav på entreprisegaranti. Vi har lavet en guide til, hvordan du skal gribe en klagesag med entreprisegaranti an. Her finder du gode råd og vejledning til din klagesag, hvis der skulle være fejl og mangler på arbejdet, eller hvis firmaet er gået konkurs.

Erstatter entreprisegaranti andre garantiordninger?

Nej. Entreprisegaranti skal ikke ses som en afløser af andre garantiordninger, da den kun dækker opgaver formidlet via portalerne 3byggetilbud.dk, Andelsportal.dk, Ejerportal.dk og Energihjem.dk.

Entreprisegaranti er ligeledes sekundær i forhold til andre garantiordninger, forsikringsordninger eller sikkerhedsstillelse fra håndværkerens side. Du kan læse om de forskellige garantiordninger i byggebranchen og hvad de dækker i vores artikel: Garantiordninger i byggebranchen.

Kan jeg søge om entreprisegaranti på en opgave, der er sat igang?

Nej, vi kan desværre ikke udstede entreprisegaranti på en opgave, der allerede er afsluttet eller igangsat. Har du et tilbud på en opgave, som endnu ikke er igangsat, så kan du godt søge om entreprisegaranti.

Se alle spørgsmål og svar om entreprisegarantien

Entreprisegaranti til boligforeninger og erhverv

Hvis I som boligforening eller erhvervsdrivende indsender et bygge- eller renoveringsprojekt via 3byggetilbud.dk, tilbyder vi, som et tilvalg, en entreprisegaranti på op til 100.000 kroner. Tryk på knappen og læs vores guide til entreprisegaranti for boligforeninger og erhverv.

Betingelser for entreprisegaranti i kort version

Alle detaljerne for 3byggetilbud.dks entreprisegaranti finder du i vores sektion med betingelser. Vi har forkortet betingelserne her:

Parterne

Entreprisegaranti omfatter kun tilbud, der er baseret på en opgave indsendt via en af hjemmesiderne 3byggetilbud.dk, Andelsportal.dk, Energihjem.dk og Ejerportal.dk.

Hvad dækker entreprisegarantien?

Entreprisegarantien dækker arbejde, der er eksplicit beskrevet i det tilbud, som 3byggetilbud.dk har godkendt og udstedt entreprisegaranti på.

Det er en betingelse, at bygherre ansøger om entreprisegaranti før arbejdet udføres. Arbejdet skal igangsættes på det tidspunkt, som er angivet i tilbuddet. Indeholder det godkendte tilbud ikke en dato, så skal arbejdet igangsættes senest 90 dage efter entreprisegarantiens udstedelse.

Entreprisegarantien dækker arbejder udført i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne.

Entreprisegarantien dækker bygherres direkte udgifter til at udbedre fejl og mangler. Dette gælder både håndværkerens arbejdsløn og eventuelle udgifter til visse materialer.

Hvad dækker entreprisegarantien ikke?

Entreprisegarantien dækker ikke arbejde, som ikke er beskrevet i det tilbud, der er udstedt garanti på. Ligeledes dækker entreprisegaranti ikke manglende færdiggørelse, hvor håndværkeren ikke har udført eller færdiggjort arbejdet.

Mangler ved materialer, som ikke skyldes håndværkerens håndtering af materialerne, dækkes heller ikke.

Entreprisegarantien dækker ikke tillægsaftaler, som er aftalt af håndværkeren og bygherren efter entreprisegaranti er udstedt.

Hvem dækkes af entreprisegaranti?

Entreprisegarantien dækker privatpersoner, foreninger, erhverv eller selskaber, som har betalt for arbejdet og har fået arbejdet udført på en ejendom, som de ejer eller lejer.

Er arbejdet udført for en andelshaver eller en ejerlejlighedsejer er det en betingelse, at arbejdet er udført på en del af ejendommen, som de har råderet over.

Hvor meget dækker garantien?

Entreprisegarantien dækker for private maksimalt 35.000 kroner pr. udstedt garanti. For foreninger, erhverv og selskaber er beløbet på makismalt 100.000 kroner. Entreprisegarantien er sekundær i forhold til andre garantiordninger, forsikringsordninger eller sikkerhedsstillelse fra håndværkerens side.

Fold ud