Entreprisegaranti | Gratis garantiordning fra 3byggetilbud.dk

Entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk

3byggetilbud.dks entreprisegaranti er et økonomisk sikkerhedsnet, du kan tilvælge, der hjælper dig, hvis der går noget galt under dit bygge- eller renoveringsprojekt.

Skulle der opstå håndværksmæssige fejl eller mangler ved det arbejde, som du får udført, er du sikret for op til 35.000 kroner med vores entreprisegaranti. Boligforeninger, selskaber og erhverv er dækket for op til 100.000 kroner.

Sådan fungerer entreprisegaranti

Når du indsender en opgave via 3byggetilbud.dk, så udsteder vi en gratis garanti på din opgave. Entreprisegarantien dækker fejl og mangler for op til 35.000 kroner for private, og 100.000 kroner på forenings- og erhvervsopgaver.

Det eneste du skal gøre for at få entreprisegarantien er at uploade tilbuddet fra den håndværker, du har valgt til at udføre opgaven. Indsend tilbuddet nogle dage inden arbejdet igangsættes. Så gennemser vi sagen og udsteder entreprisegarantien inden for 12 timer.

Hvis der mod forventning er noget, der går galt, så følg vores guide til når noget går galt.

Det dækker entreprisegarantien

Garantien dækker med op til 35.000 kroner for fejl og mangler på arbejde udført for private, hvor håndværkerens tilbud er baseret på en opgave indsendt til 3byggetilbud.dk. Garantien dækker op til 100.000 kroner, hvis opgaven skal udføres for en boligforening, et selskab eller erhverv.
Entreprisegarantien dækker arbejder, der er eksplicit beskrevet i det konkrete tilbud, som 3byggetilbud.dk har godkendt og udstedt garanti på. Entreprisegarantien dækker også, hvis virksomheden går konkurs og arbejder derfor ikke bliver udført.
Du bør ansøge om entreprisegaranti nogle dage inden arbejdet udføres. Arbejdet skal iværksættes på det tidspunkt, der er aftalt i det godkendte tilbud. Er der ikke en aftale om, hvornår arbejdet skal iværksættes, så skal arbejdet iværksættes senest 90 dage efter garantiens udstedelse.
Er der tale om en entreprise, der koster mindre end 5.000 kroner, så behøves du ikke at uploade et tilbud. I dette tilfælde er det tilstrækkeligt, at du oplyser 3byggetilbud.dk om dit opgavenummer og den valgte leverandør. Herefter udstedes garantien.
Har du endnu ikke indsendt en opgave? Få 3 uforpligtende tilbud nu

Spørgsmål og svar om entreprisegaranti

Hvordan ansøger jeg om entreprisegaranti?
Når du skal søge entreprisegaranti skal du uploade det tilbud, du ønsker at søge om garanti til. Husk, at du skal uploade tilbuddet nogle dage inden arbejdet igangsættes. Du uploader tilbuddet via dit bygherreoverblik på mit.3byggetilbud.dk. Når du har ansøgt får du en bekræftelsesmail, hvor det står, at vi har modtaget din ansøgning. Inden for 12 timer udsteder vi entreprisegarantien. Se processen i denne video.
Hvilke tilbud afviser 3byggetilbud.dk at udstede entreprisegaranti på?
Indeholder tilbuddet klare mangler, som eksempelvis moms, cvr-nummer på det udførende firma, dit navn, eller en beskrivelse af opgaven, så afviser vi tilbuddet. Når de sidste detaljer er kommet på plads sender du tilbuddet til os igen, og vi kan udstede entreprisegarantien.
Dækker entreprisegaranti kun opgaver indsendt via 3byggetilbud.dk?
Entreprisegaranti gælder for aftaler indgået i henhold til tilbud via en af AB Gruppens portaler: www.3byggetilbud.dk, www.andelsportal.dk, www.energihjem.dk og www.ejerportal.dk.
Hvad dækker entreprisegarantien ikke?
Nogle projekter er det desværre ikke muligt at udstede entreprisegaranti på. Eksempelvis valuarvurderinger, energimærkning, el-tjek eller tilstandsrapport. Vi udsteder heller ikke entreprisegaranti på ekstraarbejde, som ikke er en del af det oprindelige tilbud. Der kan heller ikke udstedes entreprisegaranti på tilbud, hvor arbejdet allerede er udført.
Læs hvilket arbejde, der ikke kan udstedes garanti på her
Jeg vil gerne gøre krav på min entreprisegaranti. Hvad gør jeg?
Er der mod forventning gået noget galt på en opgave, så beklager vi meget, at du har haft en dårlig oplevelse. Vi har lavet en guide til, hvordan du skal gribe en klagesag med entreprisegaranti an, hvor du kan finde gode råd og vejledning.
Hvilke opgaver kan få entreprisegaranti på 100.000 kroner?
Entreprisegaranti dækker for op til 100.000 kroner, hvis bygge- eller renoveringsopgaven skal udføres for en boligforening, lejerforening, en institution, et selskab eller en virksomhed.
Hvor henvender jeg mig med spørgsmål om entreprisegarantien?
Vi har svaret på de ofte stillede spørgsmål om entreprisegarantien i vores faq-sektion på 3byggetilbud.dk.
Du er også velkommen til at sende en mail til [email protected] eller du kan ringe til 3byggetilbud.dk på 7733 4000.

Betingelser for entreprisegaranti i kort version

Alle detaljerne for 3byggetilbud.dks entreprisegaranti finder du i vores sektion med betingelser. Vi har forkortet betingelserne her:

 1. Parterne
 2. Entreprisegaranti omfatter kun tilbud, der er baseret på en opgave indsendt via en af hjemmesiderne 3byggetilbud.dk, Andelsportal.dk, Energihjem.dk og Ejerportal.dk.

 3. Hvad dækker entreprisegarantien?
 4. Entreprisegarantien dækker arbejde, der er eksplicit beskrevet i det tilbud, som 3byggetilbud.dk har godkendt og udstedt entreprisegaranti på.

  Det er en betingelse, at bygherre ansøger om entreprisegaranti før arbejdet udføres. Arbejdet skal igangsættes på det tidspunkt, som er angivet i tilbuddet. Indeholder det godkendte tilbud ikke en dato, så skal arbejdet igangsættes senest 90 dage efter entreprisegarantiens udstedelse.

  Entreprisegarantien dækker arbejder udført i Danmark eksklusiv Grønland og Færøerne.

  Entreprisegarantien dækker bygherres direkte udgifter til at udbedre fejl og mangler. Dette gælder både håndværkerens arbejdsløn og eventuelle udgifter til visse materialer.

 5. Hvad dækker entreprisegarantien ikke?
 6. Entreprisegarantien dækker ikke arbejde, som ikke er beskrevet i det tilbud, der er udstedt garanti på.

  Ligeledes dækker entreprisegaranti ikke manglende færdiggørelse, hvor håndværkeren ikke har udført eller færdiggjort arbejdet.

  Mangler ved materialer, som ikke skyldes håndværkerens håndtering af materialerne, dækkes heller ikke.

  Entreprisegarantien dækker ikke tillægsaftaler, som er aftalt af håndværkeren og bygherren efter entreprisegaranti er udstedt.

 7. Hvem dækkes af entreprisegaranti?
 8. Entreprisegarantien dækker privatpersoner, foreninger, erhverv eller selskaber, som har betalt for arbejdet og har fået arbejdet udført på en ejendom, som de ejer eller lejer.

  Er arbejdet udført for en andelshaver eller en ejerlejlighedsejer er det en betingelse, at arbejdet er udført på en del af ejendommen, som de har råderet over.

 9. Hvor meget dækker garantien?
 10. Entreprisegarantien dækker for private maksimalt 35.000 kroner pr. udstedt garanti. For foreninger, erhverv og selskaber er beløbet på makismalt 100.000 kroner. Entreprisegarantien er sekundær i forhold til andre garantiordninger, forsikringsordninger eller sikkerhedsstillelse fra håndværkerens side.