Få 3 tilbud
placeholder

Sådan gør du krav på entreprisegaranti

Hos 3byggetilbud.dk er det vigtigt for os, at vores bygherrer har en god oplevelse med de håndværkere, som de vælger til at udføre arbejdet. Er der mod forventning gået noget galt på en opgave, så beklager vi meget, at du har haft en dårlig oplevelse. Læs her, hvordan du skal gribe en klagesag med entreprisegaranti an.


Sådan reklamerer du:

1-talDialog med håndværkeren

Prøv først at tage kontakt til den pågældende håndværker og se om I kan lave en aftale om, at håndværkeren en sidste gang skal besigtige de fejl og mangler, der er ved arbejdet. Udfordringer med bygge- og renoveringsprojekter skyldes ofte simple misforståelser eller kommunikationsbrister mellem dig og det pågældende firma. Disse kan ofte løses hurtigt med lidt velvilje og en ekstra dialog omkring problemstillingen.

2-talSkriftlig reklamation

Kan I ikke finde en løsning, så skal du reklamere skriftligt til håndværkeren. Det kan du gøre via en mail eller et anbefalet brev. Det er vigtigt, at du reklamerer så snart, du opdager manglen. Det er også vigtigt, at du gør det skriftligt – da en mundtlig klage desværre ikke er nok. Reklamationen skal indeholde en kort beskrivelse af de mangler og fejl, du har fundet og så er det vigtigt, at reklamationen indeholder et krav om vederlagsfri afhjælpning. Desuden skal du have betalt den del af regningen, som der ikke er uenighed om. Du skal sende en kopi af reklamationen til 3byggetilbud.dk på mail: garanti@3byggetilbud.dk og oplyse dit garantinummer.

3-talTilbagehold restbeløb

Det er vigtigt, at du tilbageholder (rest)entreprisesummen i de tilfælde, hvor manglerne var eller burde være opdaget før arbejdet blev betalt.

4-talMulighed for udbedring af fejl

Håndværkeren har ret til at udbedre fejlen. Derfor skal du give den udførende håndværker mulighed for vederlagsfrit at afhjælpe problematikken såfremt det sker inden for rimelig tid.

Husk: Du bor i bevismaterialet

Hvis du står i den uheldige situation, at skaden er sket og din sag skal indbringes for et ankenævn, så husk at du ikke må udbedre fejlen før der er en afgørelse i ankenævnet. Udbedrer du fejl og mangler kan der opstå tvivl om, hvem der har lavet det mangelfulde arbejde og din sag kan blive afvist hos ankenævnet. Der skal være mulighed for at en syns- og skønsmand kan bese arbejdet i den tilstand, som håndværkeren har efterladt det.

5-talKontakt klagenævn

Hvis du og håndværkeren ikke kan løse problemstillingen selv kan du indbringe din klage til en domstol eller til et klagenævn. Klager du som privat person overfor skal du indgive din klage til Byggeriets Ankenævn eller Håndværkets Ankenævn. Det gør du via et klageskema på deres hjemmeside. Når der falder en afgørelse skal du sende den til 3byggetilbud.dk på mail: garanti@3byggetilbud.dk og oplyse dit garantinummer.

6-talByretten

Ønsker det pågældende håndværkerfirma ikke at dække de krav, som ankenævnet har stillet skal du tage sagen til byretten. Når der er faldet dom i byretten skal du eftersende denne til 3byggetilbud.dk på mail: garanti@3byggetilbud.dk og oplyse dit garantinummer.

7-talKontakt 3byggetilbud.dk

Af dommen fra byretten vil det fremgå hvor lang tid det pågældende firma har til at efterleve kravet ved at udbedre sagen eller betale kompensation. Efterlever håndværkeren ikke dommen, så skal du sende dommen til 3byggetilbud.dk, der med entreprisegaranti enten udbetaler kompensationen eller betaler for, at en anden håndværker udbedrer sagen. Når du anmoder om dette skal du sørge for, at du har sendt følgende til 3byggetilbud.dk:

 • Det godkendte tilbud med tilhørende garantinummer.
 • Den for arbejdet udstedte faktura.
 • Bankoverførsel, der dokumenterer, at fakturaen er betalt.
 • Reklamationsskrivelsen.
 • Dokumentation for at eventuel entreprenørgaranti er kaldt og/eller, at bygherre har gjort brug af andre garantiordninger, som håndværkerens arbejde måtte være omfattet af.
 • Kopi af dom eller voldgiftskendelse.
 • Kopi af domsrykker.

Du kan sende alle informationer til 3byggetilbud.dk på mail: garanti@3byggetilbud.dk. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at henvende dig på 77 33 40 09.


Sådan reklamerer du, når firmaet er gået konkurs:

 1. Gør krav mod konkursboet
  Klager du som privat person overfor et firma, der er gået konkurs skal du til at starte med gøre krav mod konkursboet. Når du gør krav mod konkursboet skal du have en anden håndværker til at besigtige arbejdet for at give dig en pris på, hvad en udbedring af fejl og mangler koster. Entreprisegarantien dækker fagmæssige fejl og mangler ved det leverede – også hvis håndværkeren går konkurs.
 2. Skrivelse fra konkursboet
  Herefter vil konkursboet enten anerkende kravet og udbetale pengene til dig, eller også vil du modtage en skrivelse fra konkursboet, hvor det fremgår, at der ikke er penge til at efterleve dit krav.
 3. Kontakt 3byggetilbud.dk
  Hvis du modtager en skrivelse, hvor det fremgår at konkursboet ikke kan efterleve kravet, så kontakter du 3byggetilbud.dk på mail: garanti@3byggetilbud.dk med følgende:

  3.1 Skrivelsen fra kurrator.
  3.2 Det godkendte tilbud med tilhørende garantinummer.
  3.3 Den for arbejdet udstedte faktura.
  3.4 Bankoverførsel, der dokumenterer, at fakturaen er betalt.
  3.5 Reklamationsskrivelsen.
  3.6 Sagsforløb.
  3.7 Dokumentation for fejl og mangler.

  Herefter vil 3byggetilbud.dk sørge for, at du enten får udbetalt din entreprisegaranti eller betale for, at en anden håndværker udbedrer sagen.

Vær opmærksom på

Ovenstående guide gælder kun for privatpersoner, der klager over for en virksomhed (en håndværker) med en opgave, hvor entreprisesummen er på mindre end en million kroner. Er entreprisesummen større end en million kroner, så skal der en stadeopgørelse til.

Er opgaven udført i en virksomhed, så skal sagen behandles som en voldgiftssag.

Er opgaven udført for en boligforening, skal sagen behandles i byretten og ikke forbi et ankenævn. Se punkt 6 i ovenstående.


3byggetilbud.dks entreprisegaranti er et økonomisk sikkerhedsnet, du kan tilvælge, der hjælper dig, hvis der går noget galt under dit bygge- eller renoveringsprojekt. Læs alt om entreprisegarantien vi tilbyder hos 3byggetilbud.dk.