Få 3 tilbud

Gratis tilbud på udbedring af vandskader

Har du vand i kælderen eller frygter du for skimmelsvamp efter en vandskade? Få hjælp til at udbedre vandskader så hurtigt som muligt.

 • Nemt – Indsend din opgave online
 • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
 • Gratis – 100 % uforpligtende
 • Specialister i klimasikring i hele landet
Se hvor enkelt det er

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Kom ovenpå efter en vandskade

Selv om forsikringen oftest dækker en stor del af skaderne efter en vandskade, kan det være en traumatisk oplevelse. For dels kan en vandskade give store skader på både bolig og inventar, og dels er det frustrerende at skulle kæmpe mod vandmasserne, mens vandskaden står på – uanset årsagen.

Netop årsager er der væsentlig flere til end nogensinde før. Tidligere var sprængte vandrør den hyppigste årsag til vandskader. Men det mere og mere ekstreme vejr der er ved at være mere normalen end undtagelsen herhjemme, fører oftere til vandskade end nogensinde før. Skybrud, stormfloder og vandskader i forbindelse med f.eks. at en storm har blæst hele eller dele af taget af på din bolig, optræder hyppigere og hyppigere i forsikringsselskabernes indberetninger.

Skal 3byggetilbud.dk hjælpe med dit projekt?

Minimér skader og omkostninger ved vandskade

Opstår der pludselig vandskade som følge af skybrud, storm, stormflod eller et sprængt vandrør, handler det om at få minimeret skadernes omfang så meget som muligt. Det gøres ved at få fjernet de genstande, der er eller er i fare for at få vandskade og så vidt muligt hindre, at vandskaden beder sig eller omfanget forøges. Det kan være svært – især hvis du står helt uforberedt.

Sørg også for at gemme beskadigede genstande og at få taget billeder med mobilen af skadernes omfang, mens vandskaden står på. Det er en god dokumentation at have, når du skal melde en vandskade til forsikringen.

Forebyg vandskader

Du kan forebygge vandskader på en lang række måder. Når det gælder de vandskader, der kan opstå som følge af et sprængt vandrør, er det f.eks. vigtigt at sikre sig, at vandrørene er isoleret på udsatte steder som i f.eks. skunken. Går strømmen eller går fyret i stykker og kulden er hård, går der ikke længe, før rørene fryser til is og sprænger. Tjek også regelmæssigt standen af de vandrør, som stadig er af jern. Er de meget tærede, er det en god ide at få dem skiftet.

Er der optræk til stormflod i dit lokalområde eller meldes der om fare for skybrud, bør du også sikre lavtliggende afløb i f.eks. kælderen. Det kan gøres ved at lægge en metal- eller en tyk træplade over afløbet og stille noget tungt oven på det. Så får vandet sværere ved at trænge op gennem afløbet.

Tjek og rens også regelmæssigt tagrender, nedløbsrør og regnvandskloak, så du er sikker på, at den ikke er stoppet til eller risikerer at blive det. Gerne to gange om året, så du er sikker på, at regnvandet fra et skybrud altid har de bedste forudsætninger for at løbe fra.

Dækker forsikringen ved vandskade?

For at forsikringen skal dække skaderne efter et sprængt vandrør, skal du oftest have en særlig forsikring, der også dækker skjulte rør for at være fuldt dækket ind ved en vandskade.

Sker vandskaden som følge af et skybrud, stormflod eller storm, stiller forsikringerne også en række krav til, hvor kraftigt det pågældende naturfænomen har været. Om disse krav er opfyldt i dit lokalområde, kan du se på forsikringsvejret.dk. Her kan du også læse om, hvor meget det skal have regnet eller stormet, før forsikringen sækker

Følgeskader efter en vandskade

Når først vandet er væk, er det vigtigt at få affugtet boligen så hurtigt som muligt, så bygningsdele og inventar kan tørre. Det mindsker risikoen for, at der opstår skimmelsvamp og andre former for svampeangreb på både synlige og ikke ikke-synlige steder i boligen. Skimmelsvamp kan have store helbredsmæssige konsekvenser for jer, som bor i boligen. Det kan du læse mere om på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Få professionel hjælp til at udbedre vandskaden

Efter en vandskade handler det derfor hurtigst muligt om, at få udbedret skaderne og forebygget, at der opstår følgeskader.

Det kan kræve professionel hjælp til at udbedre vandskader ved f.eks.:

 • Affugtning af boligen
 • Oprydning og rengøring efter vandskade
 • Reparation af rør og afløb
 • Reparation af murværk og grundstykke
 • Reparation af ødelagt tag
 • Reparation af etageadskillelser
 • Oprydning, tørring og erstatning af vandskadet isolering

Det kræver oftest mange forskellige håndværkere, ligesom det kræver en tæt kontakt med forsikringsselskabet, så du er sikker på, at de vil dække de forskellige udgifter i forbindelse med udbedring af vandskaden.

Få en hjælpende hånd til at indhente tilbud på udbedring af vandskade

Der er stor forskel på, hvor meget forsikringsselskaberne er involveret i at finde de håndværkere, som der er brug for i forbindelse med udbedring af vandskader. Nogle forsikringsselskaber har aftaler med bestemte håndværkere, som de sender frem, mens andre kræver, at du finder den billigste håndværker i lokalområdet til opgaven.

Skal du sikre dig, at du finder det billigste tilbud, kræver det i princippet, at du indhenter 3 tilbud fra hver enkelt involveret håndværkergruppe. Det kan være svært at have overskud til, når du står i en kaotisk situation efter en vandskade.

Brug derfor tilbudstjenesten her på 3byggetilbud.dk til at give dig en hjælpende hånd med at indhente de nødvendige håndværkertilbud. Vi arbejder tæt sammen med professionelle og kompetente håndværkere over hele landet og kan derfor altid finde håndværkere i nærheden af dig, som kan hjælpe med din vandskade.

Vi indsamler kundevurderinger på alle de håndværkeropgaver, vi formidler. Dem tager vi også med i overvejelserne, når vi skal finde de håndværkere, som vi henviser til at give tilbud på din opgave. Så ved at bruge vores tilbudstjeneste, slipper du for en masse ekstra arbejde i forbindelse med din vandskade. Samtidig er du sikker på, at de håndværkere vi henviser, rent faktisk også har erfaring med at udbedre skader efter en vandskade, og har gjort det for andre af vores brugere til deres tilfredshed.

Det giver dig større tryghed og sikkerhed for, at du nok skal komme ovenpå igen efter din vandskade.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere