Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Værd at vide om håndværkerfradrag i 2022

Håndværkerfradrag for 2020, 2021 og 2022 er et grønt håndværkerfradrag. I 2021 kan du få håndværkerfradrag på op til 25.000 kr., når du energirenoverer eller klimasikrer. I 2022 vil det falde til 12.900 kr. Se, hvordan du kan bruge håndværkerfradraget i grafikken nedenfor.

OBS: Med den nye Finanslov 2022 er håndværkerfradraget afskaffet. Fra 1. april 2022 er det altså ikke muligt at få fradrag på håndværkerydelserne længere. Servicefradraget er stadig aktivt.

Hvordan får man håndværkerfradrag?

 • Det er kun muligt at få fradrag for håndværkerens arbejdsløn inklusiv moms. Der er altså ikke mulighed for at få fradrag for materialer eller gør-det-selv arbejde.
 • For at få håndværkerfradrag skal du betale for arbejdet elektronisk (MobilePay eller bankoverførsel).
 • Når du har betalt håndværkerens regning kan du indberette dit håndværkerfradrag til skat.

Hvor meget kan man få i håndværkerfradrag?

I 2021 er der på finansloven afsat 340 mio. kr. til at hæve loftet for både håndværker- og servicefradraget. Det betyder, at man som privatperson i 2021 kan få fradrag for op til 25.000 kroner af håndværkerens løn. I 2021 er det også muligt at få servicefradrag for op til 25.000 kroner. Samtidig hæves skatteværdien for servicefradraget fra 27% til 35%. Skatteværdien på håndværkerfradraget bliver fortsat på 27%, men kan variere fra kommune til kommune.

OBS: Fra 1. april 2022 kan du ikke længere benytte dig af håndværkerfradraget. Du kan få håndværkerfradrag på op til 12.900 kr. pr. person i 2022. Arbejdet skal være udført senest den 31. marts 2022 og er betalt senest den 31. maj 2022.

Servicefradraget fortsætter som hidtil i 2022. Du kan altså stadig få fradrag for udvalgte serviceydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen, herunder almindeligt havearbejde. Satsen for servicefradraget falder dog til 6.400 kr. pr. person i 2022.

Håndværkerfradrag

ServicefradragOBS.: Gælder kun frem til 1. april 2022.

DKK inkl. moms

Så meget kan du spare

Arbejdsløn ekskl. materialer
Udregningen sker med en skatteværdi på %
0 Kr.
Maksimalt fradrag 25.000 Kr.
Forventet besparelse*
0 Kr.
* Beregnes ud fra standardoplysninger fra Skat Få 3 gratis tilbud Se eksempel på beregning

Eksempel på udregning af håndværkerfradrag, 2021:

Når du skal beregne, hvor meget du reelt sparer, skal du finde 26 % af det indberettede beløb:

Udskiftning af vinduer (1 person) – 2021

Samlet entreprisesum: 76.000 kr.

Arbejdslønnen udgør: 52.000 kr.

Maksimalt fradrag ved en person: 25.000 kr.

26 % af 25.000 kr. = 6.500 kr.

Udskiftning af vinduer (2 personer) – 2021

Samlet entreprisesum 76.000 kr.

Arbejdslønnen udgør: 52.000 kr.

Maksimalt fradrag ved to personer: 50.000 kr.

26 % af 50.000 = 13.000 kr.


Sådan indberetter du dit håndværkerfradrag:

 1. Når du skal indberette dit håndværkerfradrag skal du gå til din personlige side på TastSelv.
 2. Her logger du på med dit Nem ID.
 3. Gå til forskudsopgørelse og vælg det år, hvor du har fået udført håndværkerarbejde.
 4. I feltet ”Håndværkerfradrag” indtaster du det beløb, som håndværkerens arbejdsløn udgør af den samlede faktura.
 5. Udfyld efterfølgende informationer om firmaets CVR-nummer, betalingsdatoen og den samlede arbejdsløn, når formularen beder dig om det.
 6. Beløbet vil efterfølgende blive integreret i din årsopgørelse.

Hvem kan få håndværkerfradrag?

 • Personer over 18 år, som er skattepligtige i Danmark
 • Du kan få håndværkerfradrag både til privatbolig, sommerhus, fritidsbolig, ejerbolig, lejebolig eller andelsbolig – så længe, at du selv betaler for arbejdet og det ikke betales via eksempelvis en fælleskonto.

Hvad er fristen for håndværkerfradraget?

2020: 12.500 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2020 på op til 12.500, for arbejde udført i 2020, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2021.

2021: 25.000 kr.

For at få håndværkerfradrag i 2021 på op til 25.000, for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Betales der for arbejdet senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt.


Det er ikke muligt at få håndværkerfradrag til:

 • Nybyggeri
 • Arbejde, som finansieres af boligforeningens fællesudgifter
 • Renovering, hvor du ikke har adresse på bopælen
 • Arbejde, som ikke betales digitalt

InformationKan man kombinere håndværkerfradraget med energitilskuddet?

Nej. Det er desværre ikke muligt. Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejder, som du har modtaget tilskud til efter andre offentlige støtteordninger.

Vil du vide mere om energitilskuddet, så kan du læse mere i denne oversigt.


Håndværkerfradrag 2018, 2019 og 2020

I 2018, 2019 og 2020 kunne du få håndværkerfradrag til de samme ydelser, som du kan i 2021. Her var beløbet dog kun på henholdsvis 12.000, 12.200 og 12.500 kroner. Servicefradraget var på 6.000 kroner.

Det med småt: Andre betingelser for at få håndværkerfradrag

Du skal bebo boligen imens renoveringen står på, når der er tale om en helårsbolig. Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for en fritidsbolig.


Hvad kan man få håndværkerfradrag til?

Energibesparelser

– fx isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre

Isolering af tag, fx:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er en del af samme tagkonstruktion som boligens tag)
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for udskiftning af tag, selv om det sker i forbindelse med efterisolering.

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Fradrag omfatter ikke:

 • Vindueshul, der laves om til dørhul, og omvendt
 • Nye vindues- eller dørhuller
 • Reparation af vinduesrammer mv.

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen, bortset fra lukning af huller til indblæsning af isoleringsmateriale.

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
 • Fradraget omfatter ikke genetablering af konstruktionen. Så du får ikke fradrag for at lægge nyt gulv, selvom det sker i forbindelse med efterisolering.

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Fradraget omfatter ikke:

 • Installation af gulvvarme
 • Rørføring til gulvvarme

Energiforsyning

– fx solceller, varmeanlæg, ventilation m.m

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Fradraget omfatter ikke arbejde på solcelleanlæg og husstandsvindmøller, hvis der også modtages tilskud i form af offentlig driftsstøtte til disse anlæg.

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Etablering af stikledning

Fradraget omfatter ikke:

 • Reparation eller udskiftning af oliefyr
 • Biokedelanlæg
 • Pillefyr
 • Biomassefyr
 • Fastbrændselskedler.

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Klimasikring

– fx dræn, regnvandsfaskiner m.m.

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner
 • Fradraget omfatter ikke kloakinspektion.

Andre grønne ydelser

– fx udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne

Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:

 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)
 • Fradraget omfatter ikke maling af udhæng, vindskeder og sternbrædder.

BEMÆRK: Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:

 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen/pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen/pejseindsatsen var tilsluttet)

Fradraget omfatter ikke:

 • Malerarbejde i tilknytning til afmonteringen.

Du kan kun få fradrag, hvis ildstedet afmeldes af en autoriseret skorstensfejer, og du ikke har fået tilskud efter skrotningsordningen.

Radonsikring, fx:

 • Radonudsugning

Bredbånd og tyverialarm

Tilslutning til bredbånd

 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer
 • BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag, hvis der er givet tilskud fra fx Energistyrelsens bredbåndspulje.

Installation af tyverialarm

 • BEMÆRK: Du kan kun få fradrag for udgifter til installation, og eventuel rabat kan ikke trækkes fra. Der er ikke fradrag for udgifter til selve tyverialarmen.

Hvad kan man få servicefradrag til?

Serviceydelser

– fx rengøring og havearbejde

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • BEMÆRK: Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tagrender giver ikke fradrag)
 • BEMÆRK: Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet. Læs mere under Håndværkerfradrag for fritidsboliger.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1.282 kommentarer

AvatarYves Tabo

Hej
Kan man få håndværkerfradrag for at montere ny køkken? (September 2023)

Michelle L. NielsenMichelle L. Nielsen

Hej Yves

Mange tak for din kommentar. Det kan man desværre ikke. Håndværkerfradraget blev nemlig afskaffet sidste år (og gjaldt ikke for køkkenmonteringer).

De bedste hilsner,
Michelle / 3byggetilbud.dk

AvatarMogens Pilgaard Sørensen

Er der håndværkerfradrag eller noget tilsvarende i 2023?

VH Mogens

AvatarMaria Carlsen

Hej Mogens,
Nej, der er desværre ikke noget håndværkerfradrag i 2023. Fra 1. april 2022 var det ikke længere muligt at benytte sig af håndværkerfradraget. Der er mulighed for at søge om energitilskud. Det kan du læse mere om her: https://energihjem.dk/tilskud/
Bedste hilsner
Maria – 3byggetilbud.dk

hej
vi har skiftet vinduer + have arbejde
fra 2 forskellig cvr nummer hvordan indtestet jeg dem ved skat,

Daniel Christian HinchelyDaniel Christian Hinchely

Hej Jossef
Jeg vil anbefale at spørge Skat, da det er deres system, det skal tastes ind i.

Bedste hilsner
Daniel – 3byggetilbud.dk

AvatarJørn Hansen

Hej
Jeg har i 2021 fået omfuget og vandskuret ydervægge. Er det fradragsberettiget på lige fod med maling af ydervægge m.v. ?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Jørn

Desværre er omfugning og vandskuring ikke en del af positivlisten over fradragsberettigede tiltag.

De bedste hilsner
/Nynne – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 1282 kommentarer

Vis flere kommentarer