Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Energitilskud til boligforeninger

Bor du i en ejer- eller andelsboligforening? Og går foreningen med tanker om at give ejendommen et grønt energivenligt løft? Så læs endelig videre – der er nemlig mange penge at hente til grønne renoveringer i energitilskuddet til boligforeninger.

Opdatering: Foreninger skal fremover have energimærke E, F eller G, hvis de skal søge til andet end varmepumpen. Til gengæld bliver det bl.a. muligt for boligforeninger at søge tilskud til store varmepumper.

OBS: Den næste tilskudspulje åbner i 2023 med en ny opsætning. Puljen deles nemlig op i en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje.

Mange private boligejere har fået glæde af Energistyrelsens energitilskud – også kaldet Bygningspuljen, men faktisk er der også mange penge at hente for landets andelsbolig- og ejerforeninger. Energitilskuddet dækker alt fra isoleringsopgaver til vinduesudskiftning og meget mere, og her har vi samlet alt, hvad du behøver at vide om energitilskud til boligforeninger.

Energitilskuddet er populært

Ligesom energitilskuddet til den private boligejer, er energitilskuddet til boligforeningerne også i høj kurs. Tilskuddet åbnede for første gang i 2020 og løber frem t.o.m 2026 med løbende puljer. Og eftersom det tildeles af Energistyrelsen efter først-til-mølle-princippet er det bedste råd at være ude i god tid. I samme forbindelse er det vigtigt at have alle de nødvendige dokumenter og krav i orden, inden foreningen søger om tilskuddet.

Først og fremmest skal foreningen søge om tilskuddet INDEN renoveringsarbejdet er gået i gang. Dernæst er det et krav, at forening har et gyldigt energimærke, der er indhentet efter den 1. oktober 2012. Dette krav gælder dog ikke, hvis foreningen søger om tilskud til en varmepumpe. Afslutningsvist er det ligeledes et krav, at boligerne er helårsboliger.

Psst… I modsætning til den oprindelige udmelding kommer der kun endnu én pulje i 2021 i september. Det er altså med at rubbe neglene, hvis man vil have fingrene i det eftertragtede tilskud.

Som noget nyt er det kun ejendomme med energimærke E, F eller G, der kan søge om energitilskud til isolering og udskiftning af vinduer. Derudover reduceres satserne og dørhøje vinduer fjernes fra positivlisten.

Hvem kan søge?

Som udgangspunkt er det selve boligforeningen, der kan søge tilskuddet. Når en boligforening søger, vil der være én repræsentant, der søger for foreningen. Denne person vil ofte være formanden, næstformanden eller en fagperson som en administrator, hvilket skal dokumenteres i ansøgningen i form af et referat eller andet.

Den enkelte andelshaver eller lejlighedsejer kan dog godt søge tilskuddet selv, hvis vedkommende har en underskrevet fuldmagt fra bestyrelsen og vedlægger det i foreningens vedtægter.

I et sådant tilfælde skal du som privatperson naturligvis selv betale for arbejdet, hvorimod det trækkes over en fælleskonto, når foreningen søger om tilskuddet samlet. Alt hvad der laves over fælleskontoen i foreningerne, skal den ”tegningsberettigede” altså ansøge om med fuldmagt fra de andre beboere.

Om foreningerne søger samlet eller som enkeltpersoner afgøres ofte af renoveringen. Der er flere energirenoveringer, der mest ideelle at søge om som i etagebyggerier – herunder eksempelvis udskiftning af varmekilde, ventilation og klimaskærmen.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

Som boligforening kan man søge energitilskud til følgende opgaver:

Alle typer isoleringsopgaver, herunder:

Kun hvis foreningen har energimærke E, F eller G

 • Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.

Udskiftning af gamle vinduer og døre, herunder:

Kun hvis foreningen har energimærke E, F eller G

 • Udskiftning af facadevinduer.
 • Udskiftning af ovenlysvinduer.
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

Udskiftning af varmekilder til mere energirigtige alternativer, herunder:

 • Konvertering til varmepumpe fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme (Ejendommen skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde).
 • Varmepumpen skal have A++ eller A+++, og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.
 • Boligforeninger uden for fjernvarmeområde kan også få tilskud til en stor varmepumpe. 

OBS: Med den ændrede bekendtgørelse i 2021 bliver der også vedtaget et tilskud til vandbåret varmefordelingsanlæg ved konvertering til fjernvarme og tilskud til varmepumper i kombination med ventilation.


Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:

 • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 • Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.
 • Vandbårent rumvarmeanlæg – nu også hvis du skifter til fjernvarme
 • Store varmepumper – f.eks. i boligforeninger
 • Varmepumpe i kombination med ventilationsanlæg

Du må gerne søge rådgivning hos en håndværker, der kan give et uforpligtende overslag på opgaven, men du må ikke indgå en aftale med vedkommende, før du har en forhåndsgodkendelse fra Energistyrelsen. Som boligforening får du dog meget ud af rådgivningen inden, så du konkret ved, hvad du skal søge tilskud til.

Hvordan søger jeg?

Nu har vi fået afklaret de essentielle krav til ansøgningen, hvem der kan søge og ikke mindst, hvad man kan søge tilskud til. Det efterlader os nu med spørgsmålet om, hvordan man søger tilskuddet.

Først og fremmest vil vi generelt anbefale, at man inddrager en rådgiver (eksempelvis en byggesagkyndig eller en energirådgiver) eller en administrator, der kan være behjælpelig med ansøgningen. Man skal nemlig holde tungen lige i munden, når der skal ansøges om det populære energitilskud.

Såfremt foreningen ønsker at søge om tilskud til en renovering af hele ejendommen, er det vigtigt, at vedkommende, som repræsenterer foreningen i ansøgningen, indhenter en fuldmagt fra de øvrige beboere. Desuden skal den tegningsberettigede udfylde en tro- og loveerklæring.

Når alle formaliteterne er på plads såsom energimærkning og fuldmagter, kan ansøgningsprocessen gå i gang. Denne foregår på Energistyrelsens hjemmeside, hvor man bør starte med at beregne foreningens tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner. Herefter vil man trin for trin blive guidet igennem ansøgningsprocessen – og voila så er der ansøgt.

Links til vigtige dokumenter


Hvad så nu?

Når ansøgningen er sendt afsted, er der kun tilbage at vente på svaret. Der er ikke nogen fast behandlingstid. Husk at renoveringsarbejdet ikke må starte, før Energistyrelsen har besvaret ansøgningen med en forhåndsgodkendelse.

Såfremt foreningen er så heldig at få tilskud, skal renoveringen igangsættes inden for 2 år. Og så skal der naturligvis en håndværker til at løfte projektet, og her er foreningen velkommen til at benytte 3byggetilbud.dks opgaveservice til at finde den rette håndværker til opgaven.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *