Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Et succesfuldt solcelleprojekt – en andelsboligforening deler erfaringer

En andelsboligforening af 38 rækkehuse i den lille by Måløv besluttede sig i sensommeren 2022 for at gå hele den grønne vej og få solceller. I slut april 2023 var alle solceller opsat og tilsluttet, og sidenhen har alle i foreningen nydt rigtig godt af dem. Løsningen blev solceller på carport-tagene – en pæn løsning, der blev til uden større bump på vejen.

Har I grønne tanker og drømme om at være en mere klimavenlig boligforening, er det værd at kigge på at få solceller. Solceller omdanner solenergi til strøm, og det er derfor CO2-neutral strøm, de producerer. Vælger I at få solceller i jeres forening, bidrager I til den grønne omstilling i Danmark – og så må man ej forglemme, at der er en økonomisk fordel i at få solceller i form af en lav energiregning.

Kratlodden, en andelsboligforening i den lille by Måløv på Sjælland, så i sensommeren 2022 flere fordele i at få solceller, og fra ide til handling gik der ikke lang tid. I dag er der solceller på carport-tagene, der hører til de 38 rækkehuse, der tilsammen udgør Kratlodden.

Men det er et større projekt at få solceller, når man er en boligforening, og der følger mange spørgsmål. Er der opbakning til at få solceller? Må man dele den strøm, solcelleanlægget producerer, blandt medlemmer af foreningen? Får man nok sol til, at det betaler sig? Bestyrelsesformanden for Kratlodden, Lars Velbæk, og andelshaver, Karsten Bjævertoft, deler her de erfaringer, foreningen har gjort sig.

Kort om Kratlodden Andelsboligforening

  • Foreningen blev dannet i 1984 og fejrer derfor 40-års jubilæum i 2024.
  • Foreningen består af 38 rækkehuse og et fælleshus, der danner rammer for socialt samvær.
  • Kratlodden er den første andelsboligforening, der blev stiftet i Ballerup kommune.
  • Kratlodden ligger i Måløv på Sjælland, der har knap 9000 indbyggere.

Kratlodden ville gå hele vejen

Ideen om solceller kom til bestyrelsen i sensommeren 2022. Her blev drøftet potentielle tiltag, der kunne gøre foreningen mere energivenlig, og en dag faldt snakken på solceller. Foreningen var i forvejen energivenlig og fik for få år siden en energimærkning B i hus, og det er der faktisk ikke mange, der har. Men der skulle ske mere – og dét mere var solceller.

Bestyrelsen præsenterede ideen om solceller til foreningen på et såkaldt summemøde, et uformelt møde, foreningen har fra tid til anden. Der var stor støtte til projektet, og det blev startskuddet på solcelle-projektet. I dag nyder Kratlodden godt af den grønne energi.

Processen fra A til Å

Et solcelle-projekt er dog et større projekt, og især i en forening, der består af 38 boliger. Beslutningen om at få solceller var nemlig en fælles en blandt alle medlemmer af foreningen. Og når man bor i en forening, skal afstemningen ske på formel vis. Der blev derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling og her stemte alle medlemmer ja til solcelleprojektet.

Lars Velbæk og bestyrelsen indhentede tre tilbud fra solcellevirksomheder, og fik tilbage tre ret forskellige forslag på løsninger.

“Vi kontaktede og fik tilbud fra tre forskellige virksomheder. De gav meget forskellige tilbagemeldinger. Den ene virksomhed kom herud og holdt et møde, og her præsenterede de det her om solceller for andelshaverne i foreningen og fortalte lidt om deres løsningsforslag. Den anden virksomhed var Viasol, og jeg kan ikke huske den tredje,” fortæller Lars Velbæk, der kun har ros til Viasol for håndteringen af processen.

“Viasol var virkelig gode hele vejen igennem og supportede os. Så snart der var et eller andet, hjalp de og håndterede det”

Lars Velbæk om Viasol

Men der skulle selvfølgelig beregninger til. Først beregninger, der skulle afklare om carport-tagene kunne bære vægten af de halvtunge solceller, og dernæst beregninger, der skulle afklare, om alle rækkehuse ville få nok sol. Det vil de, fortæller Lars Velbæk.

Håndværkervirksomheden, som skulle stå for tilslutningen af solcelleanlæggene, gik i gang i marts måned 2023 og knap halvanden måned efter, i slut april, var alle solceller opsat.

Lars Velbæk fortæller, at processen forløb som smurt – næsten da.

“Vores projekt forløb ret smertefrit uden større bump på vejen. Det eneste bump på vejen, og jeg ved ikke engang om man kan kalde det dét, er at det tog sin tid. Man vil jo gerne i gang så hurtigt som muligt, jo. Men det tager jo tid sådan nogle projekter her”, fortæller Lars Velbæk.

Løsningen: Solceller til eget forbrug

Ideen om, at man kunne opsætte solcelleanlæggene på carport-tagene frem for rækkehus-tagene, kom fra en af de tre virksomheder, foreningen fik tilbud fra, og den faldt i rigtig god jord. Viasol kunne matche denne løsning, og hertil tilbød virksomheden den nyeste teknologi, fortæller Lars Velbæk.

Beboerne i foreningen kunne vælge en standardløsning og, såfremt de ville det, tilkøbe f.eks. flere solceller og/eller et batteri for egen regning. Standardløsningen var 12 solceller, men flere valgte at tilkøbe en eller flere dele. Det gjorde både Lars Velbæk og Karsten Bjævertoft.

Det er foreningen, der har betalt for standardløsningen til de 38 rækkehuse, og faktisk har foreningen betalt kontant. Kratlodden har nemlig en rigtig god økonomi.

“… har man en million kroner på en bankkonto, kan det ikke betale sig, at man lader dem være. Så det gav mening for os. Vi udvidede vores kassekredit en lille smule og så har vi sagt at, vi ikke igangsætter projekter af nogen art i år og en del af næste år. Og så får vi på den måde pengene hjem igen for solcelleprojektet. Så det gør jo egentlig, at det som sådan ikke har kostet os noget…”

Solcelleprojektet kostede 2,5 millioner kroner – “en rigtig god pris,” siger formand Lars Velbæk. Siden de blev opsat og tilsluttet, har alle beboere nydt godt af sine solceller. Lars Velbæk, der har tilkøbt extra solceller og et batteri, har i maj og juni stort set ikke brugt strøm fra elnettet af, og det betyder en lav energiregning. Det er naturligvis ikke kun formanden, der mærker til en lav energiregning, men alle i foreningen.  

“Alle har samme husleje som før, men får så den fortjeneste der nu er i det her projekt – en nedsat energiregning”.

At der er en økonomisk fordel i at få solceller, er ikke til at komme udenom. Fra den dag, man får tilsluttet sit solcelleanlæg og tager det i brug, vil der være en økonomisk fortjeneste. Alt afhængig af forening, strømforbrug og løsning, vil I være enten helt eller delvist selvforsynende – og det betyder en nedsat energiregning. Hertil må man selvfølgelig ikke forglemme, at solceller producerer CO2-neutral strøm, og derfor er et klimavenligt VE-anlæg.

Det er ikke lovligt at dele solcellestrøm blandt bygninger

Drømmer I om solceller i jeres forening, men består den af flere bygninger, må I kigge langt efter solceller. Det er nemlig ikke lovligt for foreninger at dele solcellestrøm blandt flere bygninger.

Et delelement i en lov, stemt igennem den 20. april 2023, sætter en stopper for, at boligforeninger, der består af flere bygninger, kan dele strømmen fra solcelleanlægget mellem sig. Det vil sige, at det kun er lovligt at dele strømmen fra et solcelleanlæg i én og samme bygning, som solcelleanlægget sidder på.

Kratlodden, der består af flere rækker af rækkehuse, kunne derfor ikke vælge en løsning, der hed ét stort solcelleanlæg på én matrikel, for kun den matrikel, solcelleanlægget ville sidde på, måtte dele strømmen mellem sig. Den løsning, som Kratlodden har valgt, får selvfølgelig ikke foreningen i problemer, for der har det individuelle rækkehus sit eget lille solcelleanlæg, der producerer strøm til kun husstanden.

3 råd til boligforeninger, der har tanker om at få solceller

1.Beregninger: Sørg for at regne på, om det betaler sig for jer at få solceller.

Har I råd til investeringen? Skal I låne? Undersøg om jeres økonomi kan klare at få solceller.

Ligger foreningen på en placering, der får masser af sol? Det er særligt tage, der er syd-, øst-, eller vestvendt, der egner sig til at få solceller. Det gør nordvendte ikke og ej heller bygninger, der er skygget til.

Er der en økonomisk fortjeneste i den løsning, der er mulig for jer? Bor i en etageejendom, er det muligt, at tagfladen af ejendommen er for lille til, at et solcelleanlæg vil kunne dække alles strømforbrug. Undersøg om det kan betale sig at få solceller i jeres forening.

Kan jeres bygning klare vægten af solceller? Solceller vejer, og derfor er det vigtigt at regne på, om foreningens bygning kan klare vægten af solceller.

2.Indhent tre tilbud

Gør som Kratlodden og indhent tre tilbud fra solcellevirksomheder. Ved at få flere tilbud, får I flere forslag til løsninger på solceller til jeres forening, såvel som pris. At få solceller er ikke et lille projekt, særligt når man er en forening, og det er derfor vigtigt, at I får hjælp fra en virksomhed, der har helt styr på sine sager. Indhent tre tilbud fra 3byggetilbud.dk og få tilbud fra virksomheder, vi kender og ved har den faglige viden og erfaring til at varetage jeres solcelleprojekt.

3.Find ud af fordelingen på forhånd

Bor I i en etageejendom, skal I afklare om solcellestrømmen kun skal dække jeres fælles strømforbrug eller alle husstandes samlede strømforbrug.

Husk: Siger man ja til at få solceller i sin forening, mister man retten til frit at vælge el-leverandør. Foreningen får nemlig én afregningsmåler og vil betragtes af el-leverandøren som en samlet enhed, der køber og sælger strøm.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *