Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Derfor er en vedligeholdelsesplan en god ide

Før eller siden, får alle boligforeninger brug for en vedligeholdelsesplan og hvis I endnu ikke har en, bør i få én. Udover at den enkelte andelshaver eller ejer kan føle sig mere tryg, opnår ejendommen en bedre vurdering og gør jeres boliger nemmere at sælge.

Altaner, døre, vinduer og udvendige facader kræver vedligeholdelse og udskiftninger. For at imødekomme renoveringer og byggeprojekter, er det en god ide at være på forkant og planlægge den løbende vedligeholdelse. Sidder I med et hav af spørgsmål om, hvornår boligforeningen skal vedligeholde, hvem der står for det og hvordan vedligeholdelsesopgaverne prioriteres? Alt dette kan du finde svar på her.

Hvad er en vedligeholdelsesplan og hvad indeholder den?

Med en vedligeholdelsesplan får I et overblik over ejendommens nuværende stand og en plan for, hvilket vedligeholdelsesarbejde, som bør udføres på bygningen inden for de kommende 10-15 år.

En vedligeholdelsesplan udarbejdes af en professionel rådgiver, såsom en rådgivende ingeniør, bygningskonstruktør og en arkitekt. Vedkommende vil gennemgå ejendommen og samle anbefalinger til vedligeholdelsesprojekter i en rapport. I rapporten modtager I en detaljeret beskrivelse af ejendommens tilstand og en oversigt over udgiftsniveauet på de enkelte renoveringsprojekter. I beskrivelsen af ejendommen, får I også anbefalinger med til, hvordan og hvornår opgaverne skal udføres. 

Vedligeholdelsesansvaret varierer efter type af boligforening

Vedligeholdelsen af boligforeningerne varierer, afhængigt af om du er bosat i en andelsboligforening eller ejerforening. Derudover er det også forskelligt, hvad du som andelshaver og boligejer har ansvaret for, kontra hvad foreningen står for. Nedenfor kan du læse mere om, hvem vedligeholdelsesansvaret ligger hos.

Hvad har andelshaver og andelsboligforening ansvar for?

Det kan være svært at finde hoved og hale i, hvad du som andelshaver har ansvar for, og hvad andelsboligforeningen har ansvar for. Andelshaveren står for vedligeholdelse af alt inden for boligens fire vægge, mens andelsboligforeningen står for vedligeholdelsen af alt uden for boligens fire vægge. Da andelsboligforeninger kan have forskellige regler, skal du sørge for at læse vedtægterne for den forening, du bor i.

Andelshavers ansvar:

  • Indvendig vedligeholdelse
  • Indvendige sider af altanen
  • Indersiden af vinduer og døre
  • Vandrette forsynings- og afløbsinstallationer
  • Toilet, badeværelse og andre forbedringer

Andelsboligforenings ansvar:

  • Udvendig vedligeholdelse
  • Udvendige sider af altanen
  • Etageadskillelser
  • Ydersiden af døre og vinduer
  • Lodrette forsynings- og afløbsinstallationer

Vedligeholdelse hos ejerforeninger

Har du ejerlejlighed, har du pligt til at vedligeholde egen bolig indvendig. Ejerforeningen står for den udvendige del. Og mange ejerforeningen står også for udskiftningen af defekte vinduer. Men foreningens vedtægter kan godt bestemme, at du som ejer selv skal vedligeholde og udskifte vinduer, f.eks. hvis du har ituslåede eller punkterede ruder. Hvis din ejerforening ikke har en vedligeholdelsesplan, vil det være en god ide at få en. Der er ikke forskel på en vedligeholdelsesplan til andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Hvad er fordelene ved en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan har en række fordele. Først og fremmest giver den et overblik over, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal udføres i en ejendom, og hvornår de skal udføres. Den hjælper med at få planlagt budgetter for vedligeholdelse, så ærgerlige og uventede overraskelser undgås.

Den økonomiske fordel er, at den kan bruges som dokumentation til banker og forsikringsselskaber, når der skal søges om lån og forsikring. Hvis man overvejer at sælge sin bolig, øger den også dens værdi, da kommende køber kan se, at der er planlagt vedligeholdelse.

Boligejere og andelshavere får også indsigt i, hvad der skal udføres og hvornår. Dette skaber trygge rammer for beboere og styrker tillidsrelationen mellem beboere og forening.

Hvad koster en vedligeholdelsesplan?

Det kan være dyrt at vedligeholde, men det kan koste endnu mere at lade være. Manglende vedligeholdelse og slitage kan udvikle sig til skader, som kan blive en dyr fornøjelse. En vedligeholdelsesplan koster typisk fra omkring 8000 kroner. Det kommer an på, hvor mange opgange og boliger det drejer sig om. Den nævnte pris er for 2 opgange med 24 lejligheder. Priser kan også variere alt efter firma, omfang og ejendommens generelle stand.

Hvem udfører vedligeholdelsen?

Hvis din boligforening skal have udarbejdet en vedligeholdelsesplan, skal I have fat i en byggesagkyndig, et rådgivende ingeniørfirma eller et firma med speciale i vedligeholdelsesplaner til f.eks. boligforeninger.

Hos 3byggetilbud.dk samarbejder vi med en række byggesagkyndige, rådgivende ingeniører og andre firmaer med speciale i udarbejdelse af vedligeholdelsesrapporter. Du kan slippe for besværet ved selv at skulle finde firmaer, der kan give dig tilbud på vedligeholdelsesplaner, ved at anvende vores tilbudstjeneste her på 3byggetilbud.dk.

Hvad med vedligeholdelsen af fællesarealer?

Ansvaret for vedligeholdelsen af fællesarealerne afhænger af, om der er tale om ejerforening eller andelsboligforening.

Det er andelsboligforeningen, der har vedligeholdelsespligten for selve ejendommen og fællesområder. Vedtægterne eller husordenen kan dog indeholde regler om, at du som andelshaver har en arbejdsforpligtelse over for fællesområderne. Sådanne regler bliver ofte vedtaget for at holde udgifterne nede.

Du og de andre andelshavere kan for eksempel have ansvaret for snerydning eller trappevask, hvis I bor i en lejlighedsopgang. I kan også være forpligtet til at deltage i arbejdsweekender, hvor I i fællesskab står for noget af ejendommes vedligeholdelse. Hvis du er interesseret i at læse mere om vedligeholdelsesplaner til fællesarealer for andelsboligforeninger, kan du finde mere information på Andelsportal.dk.

Når det kommer til ejerforeninger, er det ejerforeningen, der har vedligeholdelsespligten for selve ejendommen og fællesområder. Det betaler du som ejer for via fællesudgifterne. Foreningens vedtægter kan dog fastlægge, at du som ejer har en arbejdsforpligtelse i forhold til fællesområderne. Sådanne regler bliver ofte vedtaget for at holde fællesudgifterne nede. Læs mere her om vedligeholdelse af fællesarealer for ejerforeninger.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *