Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Sådan fungerer en ejerforening

Hvad er en ejerforening? Hvordan fungerer en ejerforening? Og hvordan forholder det sig med ejerforeninger og retssager? Vi guider dig igennem definitionerne af en ejerforening.

Hvad er en ejerforening?

En ejerforening er et administrativt fællesskab, der administrerer ejernes fælles anliggender.

Hvem er med i ejerforeningen?

Alle ejere af lejligheder i ejendommen er med i ejerforeningen, hvorfor de også har de dertilhørende rettigheder og tvungne forpligtelser.

Hvad kan ejerforeningen?

Ejerforeningen kan agere som retssubjekt i forhold til omverdenen og indgå retshandler i eget navn, udstede skøder, gældsbreve og lignende.

Foreningen har desuden en tegningsret, som er en legitimation til at forpligte samtlige ejere solidarisk.

Hvordan forholder ejerforeningen sig ved retssager?

Ejerforeningen kan både blive sagsøgt og sagsøge andre i retssager. Hvis ejerfællesskabet vil optræde som procespart, kan foreningen gøre det på medlemmernes vegne via bestyrelsen.

Foreningen kan sagsøges ved sin bestyrelse med solidarisk hæftelse for alle medlemmer, men en sagsøger kan også stævne foreningen ved dens ansvarlige medlemmer ”in solidum” og nævne de sagsøgte personer direkte ved navn.

Er ejerforeningen selvstændigt pligtsubjekt?

Nej. Lejlighedsejerne hæfter direkte, solidarisk og personligt for fællesomkostninger.

Det betyder, at kreditorer kan gå direkte til den enkelte ejerlejlighedsejer og ikke først behøver at søge dækning for et tilgodehavende hos ejerforeningen.

Samtidigt betyder det, at ejerne hæfter for hele beløbet “solidarisk”, så hver ejer er forpligtet til at betale hele skylden – derefter må vedkommende gøre regres mod den eller de øvrige ejere og medskyldnere.

Den enkelte ejer hæfter med alt, hvad han/hun ejer og senere erhverver på grund af den “personlige hæftelse”; hæftelsen er altså ikke begrænset til andelen i foreningens formue.

Er en ejerforening en “juridisk person”?

En ejerforening er ikke en sædvanlig forening men en juridisk konstruktion, der befinder sig mellem foreningen (selskabet) og det ansvarlige interessentskab (samejet).

Legitimation

Ejerforeningen kan i en række relationer fungere som selvstændigt retssubjekt og har legimitation til at indgå retshandler i eget navn. Desuden kan foreningen have en formue, hvor foreningens kreditorer har fortrinsret.

Ejerforeningen kan ikke erklæres konkurs.

Administration af ejerforening

Administration af en ejerforening bygger først og fremmest på tillid og på en god dialog mellem administrator, bestyrelse og ejere. Når man skal vælge en administrator, skal man typisk sikre sig, at det behov, man har i foreningen, bliver dækket og at administrator kan løse de opgaver, man eventuelt måtte have nu og i fremtiden. Mange foreninger bliver bange for at stille krav til deres administrator. Der er ingen grund til ikke at gøre dette. Administrator er ansat til at varetage foreningens ve og vel, og hvis foreningen ikke er tilfreds med den service, pris eller ydelse, som man får, så kan man med fordel gå i dialog med en anden administrator.
Ved valg af administrator vil det være en god idé at undersøge, hvor de er forsikret og om de kan skabe økonomisk tryghed og driftsmæssig klarhed, så både bestyrelsen og hver enkelt boligejer har det fulde overblik.

En administrator kan typisk udføre nedenstående:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser
 • Udarbejdelse af beboerkartotek med løbende ændringer
 • Lejereguleringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Lejerskifte – fraflytningssyn
 • Beboerkontakt
 • Styring af tilsyn med ejendomme
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til myndighederne og Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder m.m.

Værd at vide om ejerboligforeninger og ejerlejligheder

En ejerboligforening er et administrativt fællesskab, der administrerer ejernes fælles anliggender. Lejlighedsejere ejer individuelt deres lejligheder, mens de øvrige dele af ejendommen og selve grunden ejes i sameje mellem alle lejlighedsejere. Det betyder, at du også får et økonomisk fællesskab med de andre lejlighedsejere. Ud over at have udgifter til din egen lejlighed har du også udgifter til den fælles drift af ejendommen. Søger du information om ejerlejligheder og ejerboligforeninger, så kan du i vores sektion for love og formularer finde mere viden.

Stiftelse af ejerboligforening

Stiftelse af ejerforeninger forekommer ved nyopførte ejerlejlighedsejendomme, ved overtagelse af udlejningsejendom, der allerede er opdelt i ejerlejligheder, hvor lejlighederne sælges til lejerne/køberne, eller hvor en nyere andelsboligejendom kan ændre status til ejerlejlighedsejendom.

Administration af ejerforening

Administration af en ejerforening bygger først og fremmest på tillid og på en god dialog mellem administrator, bestyrelse og ejere. Når man skal vælge en administrator, skal man typisk sikre sig, at det behov, man har i foreningen, bliver dækket og at administrator kan løse de opgaver, man eventuelt måtte have nu og i fremtiden. Mange foreninger bliver bange for at stille krav til deres administrator. Der er ingen grund til ikke at gøre dette. Administrator er ansat til at varetage foreningens ve og vel, og hvis foreningen ikke er tilfreds med den service, pris eller ydelse, som man får, så kan man med fordel gå i dialog med en anden administrator.
Ved valg af administrator vil det være en god idé at undersøge, hvor de er forsikret og om de kan skabe økonomisk tryghed og driftsmæssig klarhed, så både bestyrelsen og hver enkelt boligejer har det fulde overblik.

En administrator kan typisk udføre nedenstående:

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser
 • Udarbejdelse af beboerkartotek med løbende ændringer
 • Lejereguleringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Lejerskifte – fraflytningssyn
 • Beboerkontakt
 • Styring af tilsyn med ejendomme
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til myndighederne og Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder m.m.

Ejerlejligheder

Lidt over halvdelen af landets boliger er ejerboliger og her bor 2/3 af landets befolkning. Når man køber en ejerlejlighed i en ejerforening bliver man en del af et administrativt fællesskab (ejerforeningen), som har til opgave at administrere ejernes fælles anliggender. Alle dem, som ejer en lejlighed i ejendommen er med i ejerforeningen, hvorfor de også har de dertilhørende rettigheder og tvungne forpligtelser. Køber man en ejerlejlighed køber man derfor også et medlemskab i et økonomisk fælleskab, hvor man sammen med andre medlemmer er med til at betale til fælles udgift, som drift og renovering af ejendommen.

Køb af ejerlejlighed

Er du ved at købe en ejerlejlighed?  Ved køb af bolig skal du være opmærksom på din godkendelse i foreningen og foreningens vedtægter. Vi har samlet de ting du skal være opmærksom på ved køb af ejerlejlighed:

Forældrekøb af ejerlejlighed

10 gode råd til køb af ejerlejlighed

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *