Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

10 gode råd til køb af ejerlejlighed

Råd er ofte kærkomne, når man skal lave en investering i fx ejerbolig. Når du skal købe, er der nemlig RIGTIG mange detaljer at holde styr på. Få ro i maven med denne tjekliste.

et-talTjek salgsopstillingen

 • Sæt dig ind i salgsopstillingens information og undersøg, om sælgerens foreslåede finansiering er den bedste for dig
 • Bed ejendomsmægleren lave alternative salgsopstillinger, der viser konsekvenserne af fx andre lån, løbetider, kreditforeninger
 • Snak med en uvildig rådgiver, der kan fortælle dig om dine muligheder – mægler er primært sælgers rådgiver

to-talTjek boligen grundigt – hyr eventuelt en byggesagkyndig

 • Kig huset efter INDEN køb
 • Gør dig klart, at køber har en selvstændig undersøgelsespligt – derfor kan du ikke påberåbe dig fejl og mangler ved ejerlejligheden som kunne konstateres ved en almindelige besigtigelse; heller ikke selvom du ikke bemærkede manglerne ved besigtigelsen
 • Brug en byggesagkyndig, som du selv har valgt – også selvom der er en tilstandsrapport

tre-talTjek tilstandsrapporten

 • Sæt dig ind i den eventuelt eksisterende tilstandsrapport.
 • Anmod om en bygningskonsulents overslag over, hvad eventuelle fejl vil koste at lave
 • Vid, at fejl nævnt i tilstandsrapporten ikke bagefter kan påberåbes som mangler

fire-talTjek tingbogsattest og dokumenter såsom energimærkning

 • Sæt dig ind i samtlige dokumenter vedrørende ejendommen eller ejerlejligheden, inden du køber
 • Kræv at få udleveret en egentlig tingbogsattest, udskrift af tinglyste deklarationer, kopi af den nyeste ejendomsvurdering, den nyeste ejendomsskattebillet, et kommunalt oplysningsskema, BBR-ejermeddelelse, bygningsattester og tilladelser til brug samt de nyeste regnskaber for ejendommens forbrug af el, vand og varme
 • Læs oplysningerne om energimærkning og energiplan, som sælger skal udlevere inden køb (både ved parcelhuse og ejerlejligheder)
 • OBS: Mægler rekvirerer ofte først energimærke i forbindelse med underskrift af købsaftalen og indsætter en klausul om, at køber ikke kan stille krav mod sælger i anledning af rapportens indhold. Accepter ikke sådan en klausul!
 • Kend til informationer om isoleringstilstand og energiforbrug FØR dit køb! De er centrale for prisen

fem-talTjek forsikringsforhold og ejerforening

 • Undersøg ejendommens forsikringsforhold
 • Sikr dig, at du kan forsikre ejendommen mod angreb af svamp og insekter til normal præmie uden forbehold
 • Bed mægleren fremskaffe et skriftligt tilbud på en sådan forsikring
 • Sæt dig ind i ejerforeningens regnskaber, budgetter og seneste generalforsamlingsprotokollater, hvis du køber ejerlejlighed
 • Bed om en kopi af et ejerlejlighedsskema, hvor ejerforeningens formand eller administrator har besvaret vigtige spørgsmål om forholdene i ejendommen

 seks-talTjek klausulerne

 • Gør dig klart, at du nok bærer kursrisikoen på et eventuelt ejerskiftelån
 • Sikr dig, at der i købsaftalen er klausuler, der sikrer, at du som køber kan kræve, at ejerskiftelånet kurssikres snarest efter at et lånetilbud foreligger
 • Få indføjet en klausul om, at du også kan kræve, at sælger snarest hjemtager lånet mod en garanti om, at du refunderer udgifterne hertil. Dette er ofte billigere end en fastkursaftale.
 • Vid, at sælger kan trække garantiprovisionen, som typisk udgør 0,375% pr. kvartal, fra i skat – Formulér derfor klausulen sådan, at du kun skal refundere sælgers nettoudgift efter skat.
 • Nogle ejendomsmæglerkæder bruger ofte en klausul om, at du som køber skal refundere købers bruttoudgifter før skat. Det betyder, at sælger tjener et beløb svarende til ca. 40% af garantiprovisionen, hvis lånet skal hjemtages med bankgaranti. Acceptér ikke sådan en klausul!

 seks-talTjek forholdende omkring vinduer

Få indsat en klausul i købsaftalen om, at sælger udskifter termoruder, der per overtagelsesdagen viser sig at være punkterede, hvis køber skriftligt reklamerer inden 14 dage efter overtagelsesdagen

 otte-talTjek at løfter er sikret skriftligt

 • Sørg for, at alle specielle løfter og oplysninger fra ejendomsmægler og sælger er skrevet ned.
 • Køber har bevisbyrden, og ofte bliver mundtlige aftaler ikke overholdt

ni-talTjek op på eventuelle pantebreve

Få indsat klausul i købsaftalen om, at du kan overtage eventuelt pantebrev mod selv at afholde omkostningerne forbundet dermed.

 ti-talTjek op på godkendelse fra bank og advokat

Underskriv kun en aftale, hvor handlen med en skriftlig klausul er betinget af godkendelse fra dit pengeinstitut og din advokat.

Regneeksempel

 • Husleje betalt til forældre 3.000 kr.
 • Forbrug (lys, vand og varme) 1.000 kr.
 • Faste lejeudgifter, i alt 4.000 kr.
 • Indtægt ved fremleje 1.750 kr.
 • Indtægt vedr. forbrug 500 kr.
 • Indtægter inkl. forbrug 2.250 kr.
 • 2/3 af lejeudgift ekskl. forbrug 2.000 kr.
 • Til beskatning i personlig indkomst 250 kr.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *