Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Sådan finder I en fast murer til jeres ejerforening

En murer er en mere hyppig gæst hos de fleste ejerforeninger, end I måske lige tænker over. Tit er der tale om udbedringer af småskader og forskelligt forefaldende arbejde, men også ved f.eks. facaderenoveringer og i de enkelte ejerlejligheder, kan der være masser af opgaver for en murer. Derfor kan det betale sig, at indgå en fast aftale på murerarbejde med et murerfirma. Det giver jer billigere priser på arbejdet i ejerforeningen og oftest også mulighed for, at ejerne kan få rabat på det murerarbejde, de skal have udført.

I de fleste ejerforeninger foregår der løbende renoveringer og reparationer af fællesarealerne. Meget af det er tømrerarbejde, men også mureren kommer tit på besøg. Så her kan der være gode besparelser at hente, på at indgå en aftale med en fast murer om at forestå alt forefaldende murerarbejde i ejerforeningen. Derved slipper I for at skulle ud og indhente tilbud på hvert eneste stykke murerarbejde og har en helt fast procedure for, hvordan alt lige fra reparationer af småskader til større renoveringsopgaver på murværket håndteres.

Samtidig giver mange murerfirmaer også gode rabatter til beboerne i ejerforeningen, hvis de vælger dem til de murerarbejder, de skal have foretaget i deres ejerlejligheder. Så ved at indgå en fast aftale med en murer, får både ejerforeningen og de enkelte ejere en kontant besparelse på jeres murerarbejde.

Faste aftaler med en murer starter i ejerforeningens bestyrelse

En fast aftale med en murer er noget, I skal være enige om i bestyrelsen. Måske har I allerede en murer, I bruger meget, og er det tilfældet, er det en ekstra god ide at få sat en proces i gang med at få en fast aftale i stand.

Det betyder dog ikke, at I bare skal tage den murer, som I allerede bruger. I skal undersøge markedet, for at finde det mest fordelagtige tilbud. Det gælder også, selv om I allerede har en fast aftale med en murer. For sådan en aftale bør I også huske at få fulgt op på og genforhandlet med jævne mellemrum. Prisudviklingen hos håndværkerne ændrer sig nemlig hele tiden i takt med, hvor stor efterspørgslen på murere er i samfundet.

Så fik I lavet en fast aftale med en murer inden finanskrisen for 10 år siden, hvor efterspørgslen var stor og timepriserne høje, kan det være en ekstra god ide, at få undersøgt hvordan prisniveauet er i dag hos andre murerfirmaer. Det betyder ikke, at I nødvendigvis behøver at skifte. Men det er godt, at kende prisniveauet i markedet, inden I går ind i en genforhandling med jeres eksisterende faste murer.

Sådan finder I en fast murer til ejerforeningen

Selve processen med at finde en fast murer, starter altså med, at være noget I beslutter i bestyrelsen. Anvender I ikke en ekstern rådgiver til den slags, er det en opgave, der med fordel kan uddelegeres til en af bestyrelsesmedlemmerne. Herefter bør proceduren være følgende:

  • Det udpegede bestyrelsesmedlem udarbejder i samarbejde med bestyrelsen en liste over forefaldende mureropgaver og eventuelt større kommende murerarbejder inde for de kommende år.
  • Bestyrelsesmedlemmet finder minimum 3 murere, som er interesserede i at give et tilbud på en fast aftale.
  • De inviterede murerfirmaer besigtiger fællesarealerne i ejerforeningen.
  • Baseret på deres besigtigelse afgiver hver af murerfirmaerne et tilbud på den faste aftale.
  • Bestyrelsesmedlemmet gennemlæser og opstiller priser og øvrige fakta fra de 3 tilbud, så de danner et godt beslutningsgrundlag for bestyrelsen.
  • Bestyrelsen vælger.

Sådan finder du den rigtige murer til jeres ejerforening

Ender det med at blive dig, der skal finde den murer, som I vil indgå en fast aftale med, skal du fra starten sørge for at gå så neutralt og nøgternt til arbejdet som muligt. Samtidig skal du sørge for at inddrage bestyrelsen i alle beslutningerne i processen.

Derved holder du din egen ryg fri og kan ikke senere blive skudt i skoene, at du har favoriseret en bestemt murer frem for en anden. Så undlad at tale varmt for et firma frem for et andet, den dag du skal præsentere beslutningsgrundlaget for bestyrelsen. Og undlad også at tage fat i et firma, fordi du allerede kender det eller har venner eller familie ansat i murerfirmaet. Det kan nemt give dig problemer med både bestyrelsen og dine bekendte, hvis der en dag kommer en kurre på tråden mellem ejerforeningen og den murer, som får opgaven.

Så vær objektiv og gå systematisk frem og sørg for at skabe et så neutralt beslutningsgrundlag som muligt. Begræns beslutningsgrundlaget til fakta og eventuelt en liste over positive og negative faktorer ved hver tilbudsgiver. Det gør det samtidig nemmest for hele bestyrelsen at vælge det rigtige murerfirma.

Få overblik over hvilke murerarbejder I har

Det første du skal have overblik over, før du kan begynde at indhente tilbud fra interesserede murerfirmaer, er, hvilke mureropgaver I reelt set har i ejerforeningen. Det kan opdeles i to forskellige typer opgaver: Faste, tilbagevendende opgaver af mere vedligeholdelsesagtig karakter og større, kommende opgaver inden for de kommende 3-5 år, hvor der er brug for en murer.

Her er det en god ide at lave listen sammen med den øvrige bestyrelse. Derved kan flere komme med input til listen. Samtidig slipper du for, at nogle vil skyde dig i skoene, at du har glemt noget. Så lav listen i fællesskab og få den samlede bestyrelsens accept på, at listen er så fyldestgørende, som I kan gøre det.

Ved at give murerfirmaerne denne liste, får de et meget bedre grundlag at give tilbud ud fra. Så sørg for at listen er så fyldestgørende som muligt og angiv gerne det forventede omfang for hver af de punkter, der kommer på listen. Har I f.eks. et punkt, der hedder ”Udbedringer af skader i trappeopgangen”, bør I samtidig angive hvor mange gange om året, det kan komme på tale, ud fra den historik der er. Husk også at overveje, om I har behov for hjælp til renovering af badeværelser i foreningen, eller om der er murværk eller en kælder, der har behov for, at en murer kommer forbi og hjælper til.

nytbadevaerelse

Få altid minimum 3 tilbud på faste mureraftaler

Som allerede nævnt bør du som minimum få tilbud fra 3 forskellige murerfirmaer. Derved bringer du jer ikke i en situation, hvor I skal stå og vælge mellem de to dyreste murerfirmaer – måske endda uden at være klar over det. Med 3 murerfirmaer på banen, får I altså et mere retvisende billede af prisniveauet på den slags aftaler.

Samtidig bliver det mere interessant for murerfirmaerne at give tilbud. For det er ikke et nemt tilbud at regne ud. Det tager tid og kræver, at de enkelte murermestre tager sig tid til at vurderer jeres behov for murerarbejde nærmere. Det forarbejde er murerne mere interesserede i at foretage, hvis de på forhånd ved, at der kun er to andre murerfirmaer, som er indbudt til at give tilbud.

Problemet kan bare være at finde 3 murerfirmaer, som har lyst og tid til at give tilbud. For hos mange murerfirmaer har de enten specialiseret sig i en afgrænset del af murerfaget, så de ikke tager den slags opgaver. Eller også har de allerede så mange kunder, at de ikke har plads til at tage jer ind.

Det betyder, at du oftest skal kontakte langt flere murere end bare tre. Tit skal der mange forgæves opkald eller mails til, før du har samlet nok interesserede.

En lettere og mere kvalificeret måde at få 3 tilbud på murere på

Det er her, du med fordel kan bruge vores tilbudstjeneste til at finde interesserede murere til en fast aftale med jeres ejerforening. Vi samarbejder med murerfirmaer over hele landet og kan derfor nemt finde de murerfirmaer, der er bedst egnede til at give tilbud på netop sådan en aftale.

Ved udvælgelsen tager vi også højde for de brugeranmeldelser, som murerfirmaerne har fået for lignende aftaler. Så ved at bruge os, undgår du ikke blot at skulle ringe forgæves til en masse murerfirmaer. Du får også henvendelser fra de bedst kvalificerede murere til opgaven.

Alt hvad du skal gøre, er at udfylde formularen med dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af opgaven. Vedhæft også meget gerne listen over mureropgaver, som du har udarbejdet sammen med bestyrelsen. Det giver os endnu bedre mulighed for at finde de mest kvalificerede kandidater til jeres opgave.

murer ejerforening

Invitér murerfirmaerne på besigtigelse

Ved at bruge os, er det altså interesserede murerfirmaer, som kontakter dig. De vil oftest bede om at komme forbi og besigtige jeres ejerforening, for at danne sig et bedre indtryk af opgaven. Det er en rigtig god ide, fordi de så får mulighed for at stille spørgsmål og bedre kan danne sig et overblik over opgaverne, og hvad de faktisk omfatter.

Så aftal et møde med hver af murerne, efterhånden som de kontakter dig og sørg for at der udover dig selv, er et andet bestyrelsesmedlem til stede, samt også meget gerne ham eller hende der har det daglige tilsyn med ejendommen, hvis I har en sådan ansat. Så er der størst mulig chance for, at I kan besvare alle murernes spørgsmål og at der er flere, der har hørt, hvad der er blevet sagt.

Gennemgå tilbuddene og opstil beslutningsgrundlaget

Når alle tre murerfirmaer har været på besøg, går der ikke længe, før du sidder med et tilbud fra hvert af dem. Gennemlæs hver af de 3 tilbud nøje og notér alle de relevante fakta og iagttagelser ned, som du støder på efterhånden.

Opret så en tabel – f.eks. i et regneark eller et tekstbehandlingsprogram – hvor du opstiller fakta for hver af de tre tilbudsgivende murere i en kolonne for sig. Medtag både priser og vigtige fakta som f.eks. hvor hurtig respons I kan forvente på jeres henvendelser, om der er en minimumsgrænse for opgavestørrelser (f.eks. vurderet på timetal), og om det er muligt for ejerne at få rabat, hvis de anvender den samme murer.

List også gerne de fakta, som du mener er positive, og dem som du mener er negative ud for hver murer. Send derefter det færdige overblik til de øvrige medlemmer i bestyrelsen i så tilpas tid før bestyrelsesmødet, at de kan nå at få sat sig ind i materialet, før I skal mødes.

Tag beslutningen i bestyrelsen

Nu mangler du blot at præsentere overblikket for de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Giv en kort præsentation af hvert firma og tag tilbuddene med, så de andre bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at skimme dem, hvis de er interesserede.

Sørg i det hele taget for at være så åben, objektiv og saglig i fremlæggelsen som muligt. Derved giver du bestyrelsen de bedste forudsætninger for at vælge den rigtige murer til en fast aftale med jeres ejerforening.

Står jeres ejerforening over for et vedligeholdelsesprojekt?

Det er en rigtig god idé at gå tidligt i dialog med banken, så I kan få den fornødne vejledning i forbindelse med planlægningen af et renoverings- eller fornyelsesprojekt i ejerforeningen. 3byggetilbud.dk har et samarbejde med Danske Bank og tilbyder, at jeres ejerforening får hurtig kontakt til en foreningsekspert fra Danske Bank, hvis I ønsker et lån til et vedligeholdelsesprojekt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *