Få 3 tilbud
Sektion Erhverv

Stort potentiale for energirenovering af erhvervsejendomme

Potentialet for energirenovering af erhvervsejendomme er stort. Og ikke nok med, at energirenoveringer gavner klimaet, så kan det også gavne pengepungen og virksomhedens nøgletal. Her har vi samlet de mest oplagte energirenoveringer for erhvervsejendomme.

LED-belysning, en grønnere varmekilde eller behovsstyret ventilation. Mulighederne for energirenoveringer af erhvervsejendomme er mange. Potentialet er nemlig stort, da gamle lysstofrør eller gas- og oliefyr stadig er fast inventar i mange af de bygninger, der huser de danske erhvervsdrivende.

Der er dog råd for optimering af de forskellige klimasyndere i virksomhederne, og faktisk behøver det ikke koste en formue. Det kan sågar være en god investering for flere virksomheder at optimere alt fra belysning til vinduer.

Nedenfor har vi samlet Sparenergi.dk’s forslag til energioptimering af erhvervsejendomme fordelt på branche.


Engros

Der er et stort potentiale for energirenoveringer i engrosbranchen. Potentialet for at spare på eksempelvis el i engrosbranchen er udregnet til 6-11 %, og mange af renoveringerne kan tilbagebetales på omkring 1-2 år. Andre beregninger viser også, at varmeregningen i engrosbranchens lagre kan nedbringes med 30-45 %, hvilket også ofte resulterer i, at netop de investeringer kan betale sig.

El

Skift til LED-belysning, fordi:

 • LED-belysning sparer store mængder strøm.
 • LED har omkring tre til fire gange bedre holdbarhed end f.eks. T8-lysstofrør.
 • Bedre belysning udleder mindre varme.
 • Tilbagebetalingstiden på LED-belysning er 1-7 år alt efter løsningen.
 • Bevægelsessensorer på LED-belysningen vil ligeledes give en besparelse på 60 % på varmeregningen.

Trucks – fra diesel og gas til el

 • Dieseltrucks eller gastrucks bør udskiftes med energieffektive el-trucks.
 • Energieffektive el-trucks giver ofte 25-50 % i energibesparelse.

Cirkulationspumper

 • Udskift de gamle cirkulationspumper til nye pumper, der tilpasser strømforbruget til behovet. Når strømforbruget tilpasses, giver det væsentlige besparelser på el-forbruget.

Køle- og fryseanlæg

 • Få et optimeret køle- og fryseanlæg, der bedre udnytter overskudsvarmen. Køle- og fryseanlæg er nemlig en energisluger, der nemt kan optimeres og gøres mere energivenlig.

Vidste du, at virksomheder kan søge om tilskud, når de eksempelvis udskifter belysningen på kontoret med LED eller etablerer varmegenvinding? Næste og sidste ansøgningsrunde i 2021 til Energistyrelsens Erhvervspulje er åben fra 17. august 2021 til og med 14. september 2021 kl. 12.00.

Varme og ventilation

Etablér sluseporte/lameller og docking, der stopper varmetabet, fordi:

 • Ved at etablere sluser eller forrum mellem lager og modtagerområder kan man hindre væsentlige varmetab. Det er en løsning, hvor man kan holde på varmen og stadigvæk arbejde uden problemer, når der skal sendes og modtages varer. Sluserne kan nemlig nemt og hurtigt lukkes og åbnes.
 • Lameller er også en mulighed, der forhindrer gennemtræk.
 • Tætte slusehuse giver den optimale pladsudnyttelse.
 • Med porttætninger kan virksomheden ligeledes hindre varmetab.

Strålevarme

 • De færreste lagre bruger strålevarme, selvom strålevarme har et væsentligt mindre el- og varmeforbrug.
 • Strålevarme giver en lavere rumtemperatur.
 • Man kan kombinere strålevarme med anden opvarmning, hvilket gør det muligt at skræddersy sin egen energirigtige løsning til virksomheden.

Opvarmningsform

 • Skift oliefyr, gasfyr eller elvarme ud med en energirigtig varmekilde. F.eks. en varmepumpe.

Ventilation

 • Opgradér ventilationsanlægget og få tilmed behovsstyring på anlægget. På den måde sikrer man, at anlægget ikke kører konstant, men derimod efter behovet i lokalet.

Vinduer

 • Udskift vinduerne til energivinduer- eller ruder. Nye energivinduer reducerer varmeudgifter, træk og kondensvand.

Tag, vægge og gulv

 • Efterisolér tag, ydervægge og gulve. Taget skal gerne efterisoleres med minimum 300-400 mm, da det vil bringe taget op til lavenerginiveau.
 • Ved hjælp af isolering minimeres varmeregningen og ligeledes risikoen for luft, der trænger ind i konstruktionen og kan medføre råd og svamp.

Hotel og restauration

Der er meget belysning på hoteller og restauranter, og netop derfor er potentialet for en billigere elregning stort i den branche. Det samme gælder for varme og ventilation, hvor en opgradering af dette både gavner indeklimaet, pengepungen og ikke mindst kunderne.

El

 • Udskift belysningen til LED-belysning.
 • Virksomheden kan spare et sted mellem 30-90 % på elregningen. Af samme årsag tjenes investeringen også hurtigt ind igen.

Varme og ventilation

 • Øg komforten og minimér elregningen med et nyt automatisk og behovsstyret ventilationsanlæg.
 • Rum kan godt blive overventileret, derfor er det en god ide med et ventilationseftersyn, sådan den rigtige mængde luft bliver tilført til rummet.
 • Få tilmed etableret væskekoblet varmegenvinding og spar 50-60 % af varmetilførselen til ventilationsanlægget.

Storkøkken

 • Mange hoteller bruger 35 % af deres strøm i køkkenet – og for restauranter er det ofte omkring 70 %. Dette strømforbrug kan reduceres væsentligt med mere energirigtigt udstyr, det kan være alt fra energivenlige frysere og køleskabe til kogeplader og kaffebryggere.

Kontor

Der er et stort potentiale for energibesparelser på diverse kontorer. Det gælder både i forhold til belysning og varme, så der både kan spares mange penge på el- og varmeregningen.

El

 • Udskift gamle lysstofrør med LED-belysning, som kan spare jer op til 30-40 % på elregningen.
 • LED-belysning har ofte en levetid på op til 15 år, men investeringen tjenes ofte hjem på få år. Det er derfor sjælendt en dårlig investering.

Varme og ventilation

 • Optimér indeklimaet og nedsæt energiforbruget med et automatisk ventilationsanlæg, der tilpasser sig efter behov

Byggeri

Byggeri bruger meget energi, og der er mange bygggeprocesser, der kan udføres mere energivenligt. Faktisk svarer energiforbruget ved opførelse af bygninger til omkring 2-4 års varmeforbrug, og energiforbruget udgør som regel 0,5-1,5 % af den samlede byggesum. Men med et grønt penselstrøg kan udgifterne til energi dog ofte komme helt under 0,5 % af byggesummen.

Bygherre

 • Som bygherre har man et stort ansvar for, at byggeriets rammer ikke medfører til et unødigt højt energiforbrug. En optimering af dette kan både ske gennem organisationsformen, tidsrammen og generelt de energimæssige mål. Bygherren kan altid spørge en rådgiver til råds om energioptimering.

Rådgiver

 • Som rådgiver på et byggeri bør man sikre, bygherren er bevidst om de energimæssige muligheder og konsekvenser i forbindelse med byggeriet. Det kan blandt andet være ved at hjælpe bygherren med at sætte energivenlige mål og følge op på, hvorvidt målene eventuelt nås eller ikke nås.

Entreprenør

 • Entreprenøren på et byggeprojekt bærer et væsentligt ansvar for, at bygherrens energimæssige mål opnås. Entreprenøren er altså en vigtig part, når de energivenlige processer skal føres ud i livet.

Håndværker

 • Som håndværker har man et ansvar for, at arbejdet helt praktisk udføres energivenligt. Det kan eksempelvis være lavpraktisk ved at huske at slukke lyset og varmen, når det ikke bruges.

På 3byggetilbud.dk har vi samlet de bedste råd til, hvordan din håndværkervirksomhed kan tænke grønnere og mere bæredygtigt.

Energiansvarlig

 • Den energiansvarlige er – som det også ligger i ordet – ansvarlig for at sikre, at der bliver fulgt op på spørgsmål, beslutninger og aftaler, der berører energiforbruget i forbindelse med byggeriet. Afslutningsvist vil det også være den energiansvarlige, der fremlægger de synlige resultater fra energiarbejdet i form af eksempelvis et grønt regnskab eller lignende.

Industri og produktion

Der er et væld af processer inden for industri og produktion, og derfor er der også et stort potentiale og et væld af muligheder for energirenovering og energioptimering inden netop den branche.

Energiledelse og nøgletal

 • Ved hjælp af energiledelse kan man opnå væsentlige energibesparelser. Det sikrer nemlig en gennemgang af virksomhedens muligheder for energibesparelser inden for blandt andet logistik, drift og produktion.
 • I forbindelse med energiledelse kan det både være en god ide at trække på ekstern rådgivning, men det er naturligvis også ideelt at trække på medarbejderne, herunder produktionsfolk eller andre tekniske medarbejdere.
 • Foruden energiledelse er nøgletal også en meget central del, når der skal energirenoveres i erhvervsejendomme. Ved hjælp af nøgletal kan man nemlig identificere energispild, vurdere udviklingen i energiforbruget, lægge realistiske budgetter, måle effektiviteten og meget mere.

Inddampning, tørring og destillation

 • Hvis virksomheden gør brug af inddampnings-, tørrings- og destillationsanlæg har de ofte et stort forbrug af såkaldt termisk energi.
 • Det termiske energiforbrug kan godt nedbringes ved at gå systematisk til værks. Her kan man tage udgangspunkt i kun at gøre brug af anlæggene, når det rent faktisk er nødvendigt. Derudover kan anlægget effektiviseres ved at etablere varmegenvinding og investere i ny og bedre teknologi. Afslutningsvist kan driften optimeres ved at se på opstarts- og nedlukningstid.

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg

 • Der ligger et stort energiforbrug i køle-, tryk og vakuumanlæg, og derfor er der naturligvis også store besparelser at hente her.
 • Først og fremmest er det relevant at revurdere designkriterierne i forhold til bl.a. tryk og temperaturer. Det kan nemlig godt være, at behovet kan reduceres, uden det har betydning for andet end et mindre energiforbrug. Anlæggene kan også optimeres ved eksempelvis at reducere tryktabet, optimere kompressorer eller systermer, eller benytte overskudsvarmen fra anlæggene. Driften kan altså tilpasses til virksomhedens individuelle behov.

LEAN

 • LEAN-princippet er tæt forbundet med energioptimering og effektivisering. Virksomheder, der bruger LEAN-metoder vil ofte også have gode energinøgletal. Hav derfor LEAN-princippet for øje, såfremt virksomheden ønsker at energioptimere.

Overskudsvarme

 • Ved at genbruge varmen kan virksomheden spare op til 10 % af varmeforbruget. For at finde ud af mulighederne for varmegenvinding kan man gennemføre en systematisk analyse af varmeanlægget.

Ovne og smelteprocesser

 • Ovne og smelteprocesser er ofte store energislugere, da de kræver meget høje temperaturer. For mange virksomheder gør det sig også gældende, at disse holdes kørende hele tiden – også selvom der ikke produceres noget andre steder på farbrikken. Det kan reducere energiforbruget at se på netop den problematik.
 • For at reducere energiforbruget kan man ofte isolere ovnene, sådan de holder bedre på varmen og derved også behøver mindre opvarmning. Samtidig vil man også i nogle tilfælde kunne ændre på råvaresammensætningen, således produktet ikke behøver hærdning efter støbning. Afslutningsvist vil man også kunne optimere driften og fjerne flaskehalse i produktionen. Netop optimering af driften kan ofte give gode energibesparelser.

Ventilation

 • Ved at reducere behovet og gøre ventilationsanlægget mere effektivt er der mange penge at hente på forbrugskontoen. Herunder er der store besparelser i varmegenvinding på ventilationsanlægget.

Handel og service

Energiforbruget inden for handels- og serviceerhvervet har generelt været stigende. Derfor er det særligt relevant at se på mulige energiforbedringer i netop den branche. Det gælder blandt andet i forhold til belysning, som i gennemsnit udgør 50 % af elforbruget i detailbranchen. Og der er ligeledes mange penge at spare ved optimering af butikskøleanlæg, da der her ofte er et stort spild.

Belysning

 • Et skift til LED-belysning giver både el-besparelser, et bedre indeklima, færre pæreskift og ingen udled af kviksølv. LED-pærer bruger i øvrigt 4-5 gange mindre strøm end halogener. Mange detailvirksomheder, der har skiftet til LED-belysning, oplever besparelser på over 50 % eller mere på elregningen.

Kølemøbler, kølerum og fryserum

 • Forbrugsregningen hos virksomheder eller butikker med meget fryse- eller køleudstyr er ofte høje. Køle- og fryseanlæg har nemlig et stort energiforbrug. Derfor er der også mange penge at spare, når det kommer til virksomheder med disse anlæg.
 • Først og fremmest bør virksomheden sikre, om kølemøblet har en passende størrelse til behovet.
 • En tommelfingerregel er, at supermarkedskølere bør være energimærket med D eller bedre, og C eller bedre, når det gælder flaskekølere eller isfrysere.

Landbrug

Energiforbruget i landbruget er stort. Dog har mange landbrug allerede optimeret på eksempelvis belysningen i svine- og kvægstalde, fordi besparelserne er enorme. Ifølge en undersøgelse fra Energistyrelsen svarer 64 svine- og kvægbedrifter, der har skiftet til LED-belysning, at 91 % af kvægbedrifterne er henholdsvis ’meget tilfredse’ og ’tilfredse’ med skiftet. Det samme gælder for svinebedrifter, hvor 89 % har svaret de er ’meget tilfredse’ og ’tilfredse’ med deres nye LED-belysning.

Belysning

 • Ved at udskifte lysstofrør med LED-belysning sparer man typisk mellem 40-50 %. Samtidig har LED omkring fem gange længere levetid, og de skal ikke skiftes lige så ofte.

Ventilation

 • I eksempelvis svinestalde udgør ventilationen omkring 50 % af det samlede elforbrug. Udskifter man et ventilationsanlæg, der er omkring 10 år gammelt, reduceres elforbruget med op til 70 %.

Kilde: Sparenergi.dk

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *