Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

VVS-arbejde i ejerforeningen

VVS-arbejde er oftest ejerforeningens ansvar på alle lodrette faldstammer og stigstrenge til vand og varme. De vandrette rør har ejerne selv ansvar for. Men hvordan organiserer I nemmest arbejdet og hvordan skal I håndtere det i bestyrelsen. Det kan du læse mere om i denne artikel.

I en ejendom med ejerlejligheder er det oftest ejerforeningens ansvar at vedligeholde alle lodrette rør, mens alle vandrette rør og installationer som vandhaner, toiletter og radiatorer er den enkelte ejers eget ansvar. Det vil sige, at alle lodrette rør som f.eks. faldstammer, vand- og varmerør regnes med til fællesarealet.

I enkelte ejerforeninger er det dog anderledes. Her er det alle rør frem til den første afspærringsventil på hver streng, der regnes med til fællesarealet. Her vil det som udgangspunkt være ejerforeningens ansvar at vedligehold alle rør inkl. radiatorer, mens blandingsbatterier, toiletter og almindelige vandhaner er ejerens ansvar.

Alt efter hvordan rørene i jeres ejerforening er fordelt mellem ejerne og ejerforeningen, har I som sidder i bestyrelsen altså ansvaret for, at rør og faldstammer bliver vedligeholdt og om nødvendigt udskiftet eller renoveret efter behov.

Få en fast aftale med både et VVS-firma og en slamsuger

Selv om der sjældent er så meget regelmæssigt arbejde på rørsystemet, bør I sørge for at have en aftale på plads med både et VVS-firma og et firma, der kan rykke ud og rense rørsystemet, hvis der opstår problemer med afløbene.

Går der først hul på et vandrør eller stopper en af faldstammerne til, gælder det om at få udbedret skaderne hurtigt. Ellers kan der nemt opstå vandskader. I et etagebyggeri kan sådanne skader nemt brede sig til de underliggende lejligheder. Så det kan hurtigt blive dyrt.

I den slags tilfælde er det vigtigt, at alle i ejendommen ved, hvilket nummer de skal ringe til. Med en fast aftale er I sikre på, at der dels er nogen som tager telefonen med det samme og at der er nogen som rykker ud, så eventuelle vandskaders omfang kan begrænses til et minimum.

Sørg for fast vedligeholdelse af rørsystemerne

Ved at få en fast aftale med et VVS-firma, får I udover muligheden for hurtig udrykning til akutte skader, oftest også billigere priser på det løbende VVS-arbejde. Har I ikke allerede en vedligeholdelsesplan for jeres ejerforening, tilbyder mange VVS-firmaer at udarbejde en for jeres vand-, varme- og sanitetsinstallationer, hvis I indgår en fast aftale med dem.

Dermed sikrer I den mest effektive og mest økonomiske vedligeholdelse af alle ejendommens rør – uanset hvordan ansvarsforholdet er fordelt imellem ejere og ejerforening. Det kan spare jer for mange akutte udrykninger og omfattede udbedringsarbejder, hvis I har en fast plan for vedligeholdelse af rørsystemerne.

Hvordan finder I et godt og billigt VVS-firma til jeres ejerforening

Har I ikke allerede en fast aftale med et VVS-firma – og et slamsugerfirma – er det derfor på tide, at få fundet et. Har I allerede en aftale og har den måske løbet i mange år, kan det også være på tide, at få tjekket op på, om aftalen er tidssvarende både pris- og aftalemæssigt.

Det betyder jo ikke nødvendigvis, at I skal skifte til et andet VVS-firma, hvis I er godt tilfreds med dem, I allerede bruger. Men det kan være nødvendigt at genforhandle aftalen med det firma, I anvender i dag, hvis det viser sig, at der er væsentlige besparelser at hente ved at vælge et andet alternativ. Oftest vil jeres eksisterende samarbejdspartner være villig til at give jer en bedre pris på aftalen for at beholde jer som kunde.

Uanset årsagen bør I som minimum altid indhente 3 tilbud fra lige så mange VVS-firmaer. Her bør I gå efter de lidt større firmaer, som måske skilter på deres hjemmeside med, at de indgår faste aftaler med andels- og ejerforeninger.

Sådan strukturerer I arbejdet med at finde det bedste VVS-firma til opgaven

Opgaven med at finde det bedste VVS-firma at indgå en fast aftale med, kan med fordel uddelegeres til et af bestyrelsesmedlemmerne. I nogle ejerforeninger anvender man en ekstern rådgiver, der tager sig af den salgs opgaver.

Står i selv for indhentning af håndværkertilbud i jeres ejerforening og ender opgaven med at lande på dit bord, kan du godt forestå selve indhentningen af tilbuddet og måske også kommunikationen med de forskellige VVS-firmaer, som vil give tilbud. Men selve beslutningen om, hvilket firma I skal vælge, bør du sørge for, at I træffer i fællesskab i bestyrelsen. Derved bliver det ikke dig alene men hele bestyrelsen, der skal stå på mål for det VVS-firma, I vælger.

Det vil sige, at din opgave bliver at finde og indhente tilbud fra interesserede VVS-firmaer, samt lave en opstilling og sammenligning af de 3 tilbud. Med en god opstilling bliver det efterfølgende nemt for jer i bestyrelsen at træffe en afgørelsen om, hvilket VVS-firma I skal vælge.

vvs ejerforening

Sådan finder du nemt 3 tilbud på VVS-firmaer til ejerforeningen

Ved at vælge 3 tilbud sikrer I jer mod, at I kun får spurgt de dyreste firmaer i området om en pris. Med et tredje firma på banen får I et mere retvisende billede af prisniveauet og mulighederne ved en sådan fast aftale med et VVS-firma.

Samtidig gør I det mere attraktivt for firmaerne at byde ind, når de kun er i konkurrence med to andre firmaer på området. For hvert enkelt VVS-firma skal lægge en del arbejde i at skrive tilbuddet, hvis de vil sikre sig bedst muligt og virke mest seriøse på jer.

Problemet er bare dels at finde firmaerne, og dels, at mange af de VVS-firmaer som har faste aftaler, måske ikke tager flere kunder ind i øjeblikket. Så tit ender du med at skulle have fat i væsentlig flere firmaer end bare de tre, som I har brug for at få tilbud fra.

Men i stedet for at stå for arbejdet selv, kan du i stedet bruge vores tilbudstjeneste. Vi har et fast samarbejde med mange forskellige VVS-firmaer over hele landet. Vi kender deres kompetencer og formåen ganske glimrende, både gennem vores daglige kontakt og via de mange brugeranmeldelser vi indsamler fra de af vores kunder, der har brugt firmaerne til lignende opgaver.

ved at udfylde vores tilbudsformular med dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af opgaven, kan vi hurtigt finde 3 rigtig gode VVS-firmaer, som vi kan stå inde for. De kontakter så efterfølgende dig, så du slipper for at ringe forgæves til en masse VVS-firmaer selv.

Sådan viser du ejendommen frem til VVS-firmaerne

Før VVS-firmaerne kan give jer et tilbud på en fast aftale, skal de ud og besigtige ejendommens rørsystemer og undersøge, hvilken stand rørene har i dag.

Her er det vigtigt, at du kan give dem en oversigt over alle de rør i ejendommen, som ejerforeningen har ansvaret for vedligeholdelsen af, samt at de har mulighed for at besigtige dem. Brug din egen eller aftal eventuelt også med et par af ejerne, at VVS-folkene må komme indenfor og se på installationerne i deres lejligheder. Så kan firmaet bedre danne sig et overblik over, hvor nemt det er at gå til rørene i de enkelte lejligheder.

Har I egen varmekilde i ejendommen og indgår denne også i aftalegrundlaget, er det også vigtigt, at VVS-firmaerne får set på fyret, samt får alle nødvendige oplysninger om det. Sørg i det hele taget for, at hvert enkelt firma får så gode og detaljerede oplysninger som muligt. Det vil gavne både jer og det firma, der vinder tilbudsrunden.

Gennemgå tilbuddene i bestyrelsen

Når du har fået indhentet de 3 tilbud og læst dem igennem, stiller du dem op i f.eks. et regneark, så det er nemt for alle at få overblik over priserne på de forskellige ydelser. Sørg også for at lave opstillinger, der viser f.eks. hvor lang responstid de forskellige firmaer har. For er der først sket en vandskade, skal der hurtig udrykning til.

Med opstillingen og en kort præsentation af hvert tilbud, burde det blive en forholdsvis nem sag at vælge det bedste tilbud på en fast VVS-partner i ejerforeningen.

Få ejernes hjælp til vedligeholdelsen af rørene i ejerforeningen

Vil I sikre jer bedst muligt mod gennemtæring af f.eks. faldstammer og vandrør, er det en god ide at bede om hjælp fra ejerne. De er jo heller ikke interesserede i vandskader og vil derfor gerne hjælpe med at forebygge det.

Gør det derfor til en fast årlig eller halvårlig begivenhed, at få ejerne til at tjekke alle de rør i deres ejerlejlighed, som ejerforeningen har ansvaret for. Bed dem om at holde øje med pludselige rustudtrængninger på faldstammerne og vand- eller varmerør, samt vanddråber på rørene eller ved rørsamlinger. Bed dem også tjekke afløbene og hvor hurtigt vandet løber væk, samt om der er mindre dryp under f.eks. køkkenvasken eller lignende. Det kan være den første indikation på, at der skal foretages noget vedligeholdelsesarbejde.

Giv ejerne en nem måde at kommunikere eventuelle problemer tilbage til jer. Nogle VVS-firmaer tilbyder et særligt webbaseret værktøj til dette. i mindre ejerforeninger vil det oftest være fint nok, at eventuelle mistænkeligheder indrapporteres til en af bestyrelsesmedlemmerne.

Er I ude i god tid, kan I oftest undgå større uheld med deraf følgende vandskader. F.eks. kan en dyr udskiftning af faldstammerne udsættes eller afværges, fordi de i stedet for at blive skiftet ud kan strømpefores. Derved skabes der et nyt rør inden i den eksisterende faldstamme, så faldstammen kan bruges mange år endnu, uden at blive skiftet ud.

Så ved at alle i ejendommen udviser rettidig omhu, kan I spare både ejerforeningen og ejerne for mange udgifter og ubehageligheder i forbindelse med ejendommens rørinstallationer.

Står jeres ejerforening over for et vedligeholdelsesprojekt?

Det er en rigtig god idé at gå tidligt i dialog med banken, så I kan få den fornødne vejledning i forbindelse med planlægningen af et renoverings- eller fornyelsesprojekt i ejerforeningen. 3byggetilbud.dk har et samarbejde med Danske Bank og tilbyder, at jeres ejerforening får hurtig kontakt til en foreningsekspert fra Danske Bank, hvis I ønsker et lån til et vedligeholdelsesprojekt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarCharlotte Jeremiassen

Hej Personale jeg leder efter Grondfos JP5 med PM2 , MODE IN: F
(3466) GRUNDFOS X
TYPE: JP5 AH-A-CVBV,
MODEL: A222114 P1221
U: 1X22 V
I: 3 . 6
P: 775
hvad koster hos firmaer JP5 med PM2?

Jeg hedder Charlotte Jeremiassen

Nynne GrothNynne Groth

Hej Charlotte,

Tak for din henvendelse. Du skal blot udfylde denne kontaktformular: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/, så tager vores serviceafdeling kontakt til dig og sørger for, at du får uforpligtende tilbud på pumpen. Vores serviceafdeling er her også mellem jul og nytår.

Bedste hilsner
/Nynne – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 2 kommentarer