Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Nye vinduer i ejerforeningen

Det kan være en kompliceret og langvarig affære at få sat nye vinduer op i ejerforeningen. Først og fremmest skal I som bestyrelse sørge for, at alle er enige om de nye vinduer. Derefter skal I finde det helt rigtige firma til at hjælpe jer med opgaven.

Der kan hurtigt opstå uenigheder i ejerforeningen, når I skal have sat nye vinduer i. Det er en stor udgift, der i den sidste ende skal finansieres af ejerne på den ene eller den anden måde og har nogle ejere udskiftet vinduerne for egen regning, kan der nemt opstår gnidninger i ejerforeningen, hvis de nu efterfølgende skal være med til at finansiere vinduerne hos de andre ejere.

For hvis ikke vedtægterne i ejerforeningen siger andet, er det ejerforeningen, som skal betale for det. For vinduerne er nemlig en del af facaden og dermed en del af fællesarealerne. Det betyder, at det er ejerforeningens og denne bestyrelses opgave at forestå udskiftningen og skaffe de finansielle midler til det – enten gennem optagelse af lån eller gennem ekstra indbetalinger fra ejerne i foreningen.

Så når vinduerne skal udskiftes står I som bestyrelse ikke bare over for et stort arbejde i forhold til at finde frem til den bedste og billigste håndværker til opgaven. I mange ejerforeninger kan der også ligge et stort arbejde i at sikre, at alle beboere er enige om beslutningen og i øvrigt glade og tilfredse med de nye vinduer. Både før, mens og efter, at de bliver sat i.

Hvem skal betale?

Til at begynde med skal I selvfølgelig blive enige i bestyrelsen om, at det er nu, I vil investere i nye vinduer til ejerforeningen. Når først den beslutning er truffet, starter arbejdet med at finde finansieringen af vinduerne.

Har I en vedligeholdelsesplan for ejerforeningen, har I sandsynligvis allerede sørget for, at der er penge til udskiftningen af vinduerne gennem ejernes indbetalinger til fællesudgifterne.

Men er det ikke tilfældet og er der ikke er penge nok i kassen til udskiftningen af vinduerne, vil der oftest kun være to andre muligheder for at finansiere de nye vinduer.

Finansiering af nye vinduer

Er I ude i god tid med beslutningen, kan I vælge at hæve det fællesbeløb, som beboerne betaler til ejerforeningen, indtil I har penge nok til udskiftningen af vinduerne. Men er vinduerne allerede så medtagede, at I ikke kan vente til I har samlet penge nok til udskiftningen, er I nødt til at vælge andre finansieringsmuligheder.

Her kunne en ekstraordinær engangsbetaling fra den enkelte ejer være en mulighed. Det er dog sjældent nogen populær løsning, da der oftest vil være tale om et forholdsvist stort beløb per ejerbolig i ejerforeningen.

En anden mulighed er, at I tager et fælleslån i ejerforeningen. Det vil være et lån, som alle beboerne afdrager på kollektivt. Det er derfor meget vigtigt, at alle er enige om det.

Dog skal det være muligt for den enkelte beboer at betale for de nye vinduer kontant, hvis de hellere vil det. Det vil samtidig være en fordel for de andre i ejerforeningen, da de så skal tage et mindre lån og derved også slipper for en masse renteudgifter.

Står jeres ejerforening over for et vedligeholdelsesprojekt? Så er der flere måder at finansiere projektet på.

Vigtigt, at der er enighed om nye vinduer

Før I begynder at tænke på at låne penge eller at spare op til nye vinduer, er det vigtigt, at I sikrer, at der er enighed om, at det er nu, I skal have nye vinduer. Der er nemlig tilfælde, hvor beboerne har sagsøgt ejerforeningen, fordi de ikke har været enige i beslutningen om at sætte nye vinduer op.

Det er nemlig ikke muligt for jer som ejerforening at tvinge en beboer til at få sat nye vinduer op og betale til det. Derfor er det afgørende, at I som bestyrelse sørger for, at alle er enige. Det gør I blandt andet ved at holde et møde om alle de fordele, der er for beboerne ved at få de nye vinduer.

Det kræver med andre ord en generalforsamling – og hvis det ikke kan vente en ekstraordinær generalforsamling – at tage beslutningen om de nye vinduer. Dels for at blive enige om beslutningen og dels for at vælge finansieringsformen. For en omkostning og eventuelt gældsætning i den størrelsesorden kræver en beslutning på generalforsamlingsniveau.

Gode argumenter for nye vinduer

Nogle gange kræver nye vinduer lidt overtalelse. Her kan det være en god ide at have lidt gode argumenter klar før generalforsamlingen, som I kan begrunde udskiftningen med.
Først og fremmest er der selvfølgelig et æstetisk element i forhold til at få sat nye vinduer i ejerforeningen. Hvis de gamle vinduer er slidte og ikke længere værd at reparere, vil det give ejendommen et kæmpe løft rent udseendemæssigt, at I får nye vinduer sat op.

Derudover vil der også være mange penge at spare på varmeregningen. Et vindue af ældre dato kan aldrig blive lige så tæt, som et nyt vindue kan. Når I får installeret nye vinduer, vil det derfor give et langt bedre indeklima i lejlighederne, og hver enkelt ejer vil opleve en kontant besparelse på varmeregningen.

Udover at give et bedre indeklima kan nye vinduer også være med til at give en bedre energimærkning. Eftersom boligerne i jeres ejerforening er ejerboliger, kan det have stor betydning for, hvilken pris I kan få for dem ved et salg. Der er i dag stor fokus blandt købere af boliger på, hvilken energimærkning en bolig har, da de ved, at der er mange penge at spare på varmeregningen ved at vælge en bolig med en god energimærkning.

Vinduerne kommer jer altså ikke kun til gode, når I bor i boligerne, men også når I skal af med dem igen.

Hvor meget bedre er energivinduer?

Selv om I er enige om nye vinduer, kan finansieringen spænde ben

Kan der opnås enighed mellem ejerne om, at det er på tide, at skifte vinduerne, kan næste hurdle så være at blive enige om finansieringen. Her er det vigtigt, at I allerede har afsøgt alle muligheder for finansieringen på forhånd, så I kan fremsætte nogle forskellige forslag, som ejerne så kan tage stilling til.

De skal helst være gennemregnede på forhånd, så det bliver muligt for hver enkelt ejer at se, hvad det i praksis vil betyde for deres privatøkonomi i fremtiden – eventuelt fratrukket den forventede besparelse på varmeudgifterne. Derved bliver det nemt at forholde sig til og meget nemmere at foretage en beslutning for hver enkelt ejer.

Sørg også for, at der er flere alternativer at vælge mellem. Kommer I blot med et enkelt forslag, fordi I allerede har undersøgt sagen, virker det som et dekret på de øvrige ejere. Den slags vil altid blive anfægtet af de ejere, som mener, at der må findes en billigere løsning.

Ved at give flere alternativer, føler de øvrige ejere, at de får medbestemmelse og det gør beslutningen noget nemmere at få igennem. For alle vil altid være interesserede i den løsning, der får mindst indflydelse på deres økonomiske situation i hverdagen.

Pas på kryptiske formuleringer i vedtægterne

I nogle foreninger kan reglerne omkring vinduer og døre dog være så kryptisk formuleret, at det faktisk kan være svært at afgøre, om det er det ene, eller det andet der gælder. I kan derfor godt komme til at stå i en situation som bestyrelse, hvor I i foreningen har haft en fast praksis i mange år i forhold til nye vinduer.

Men nu er der pludselig nogle ejere, der bestrider, at det skulle være sådan, fordi reglerne er for uklart formuleret. I sådanne tilfælde har I intet andet valg end at gå rettens vej, hvis I ikke kan blive enige. Det er både ærgerligt, dyrt, kan give en masse polemik og er bestemt ikke noget, der er godt for naboskabet i ejerforeningen.

Mulighed for at beboerne selv kan sætte vinduer op

Et andet scenarie, der kan give problemer, er hvis nogle af beboerne selv har finansieret en udskiftning af vinduerne i deres ejerbolig for nyligt. Det tilladt for beboerne selv at skifte vinduerne ud, hvis de gerne vil det, såfremt der ikke udtrykkeligt står andet i ejerforeningens vedtægter. Oftest er det også sådan formuleret i vedtægterne, at ejerne ikke senere kan forlange kompensation fra ejerforeningen, med mindre vinduernes stand udgør en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko.

Dog kan det ende med at give problemer, hvis I så efterfølgende i ejerforeningsregi vælger at udskifte vinduerne i resten af ejerforeningen. Her vil den ejer, der selv har finansieret sine nye vinduer, som udgangspunkt også blive påvirket af en stigning af fællesudgifterne. Det kan være svært at acceptere for den enkelte ejer og kan give en masse diskussion – især hvis der ikke er formuleret noget i vedtægterne om det.

Samtidig bør I som bestyrelse holde øje med, om det er den rigtige type af vinduer, der bliver sat i. I nogle ejerforeninger er der således udformet særlige regler for, hvordan de nye vinduer skal se ud, så bygningen fortsat syner så ensartet som muligt.

Nye vinduer i ejerforening

Indhent 3 tilbud på nye vinduer

De fleste firmaer som sætter vinduer i, bruger de samme leverandører af selve vinduerne. Prisen på selve vinduet vil derfor sjældent variere særlig meget. Det kan timelønnen til gengæld for dem, der skal sætte vinduerne i. Så her kan der være mange penge at spare, ved at spørge flere leverandører om et tilbud.

Her skal I som minimum indhente 3 tilbud på isætning af de nye vinduer. Derved er I sikre på, at I ikke kun få spurgt de to dyreste firmaer, men får et reelt billede af prisniveauet på opgaven.

Vil I have et bedre indtryk af prisniveauet, kan være fristende at indhente tilbud fra mange flere firmaer, så I kan finde den helt rigtige pris. Men hvis I skal være fair over for de firmaer, der giver tilbud, skal de også have en rimelig chance for at få jobbet, for at de er interesserede i at bruge tid på at give tilbud. Det har de ikke, hvis I indhenter tilbud fra for eksempel ti håndværkere. Også derfor er 3 tilbud er et godt antal at gå efter.

Dog bør I sikre jer, at I vælger en leverandør, der har de nødvendige fagfolk ansat, eller på anden måde sikrer, at hele arbejdsopgaven med udskiftningen af vinduer, kan klares på en gang. Vælger I en leverandør, der bruger underleverandører, risikerer I, at de forskellige underleverandører kommer på forskellige tidspunkter og derfor forstyrrer beboerne flere gange.

Få hjælp til at indhente 3 tilbud

Det tager tid at indhente tilbud fra tre forskellige håndværkere. For tit skal I have fat i langt flere firmaer, end I har brug for tilbud fra, fordi de enten ikke tager den slags opgaver eller ikke har tid på det ønskede tidspunkt. For de fleste vil typisk vælge at få skiftet vinduerne i sommerhalvåret, så beboerne ikke bliver generet af kulde.

Hvis I gerne vil spare tid, kan I få hjælp til at indhente tilbud fra tre seriøse håndværkere. Her på siden kan I udfylde formularen med alle de relevante oplysninger om jeres opgave. Så finder vi frem til tre firmaer i nærheden af jer, der er interesserede i at give tilbud på opgaven.

De tre firmaer kontakter jer direkte, for at aftalte et tidspunkt, hvor de kan komme ud til jer og høre nærmere om projektet, samt få de fornødne oplysninger om antal vinduer, tage mål og så videre. Derefter fremsender de hver et tilbud, som I så efterfølgende kan tage stilling til i bestyrelsen.

På den måde slipper I for at skulle indhente tilbud selv. Det gør processen med at vælge det rigtige firma noget nemmere, når først I har opnået enighed i ejerforeningen om, at det er på tide at udskifte vinduerne.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarHaseeb Guman

Kan I uddybe afsnittet vedr. En beboer som kan sagsøge ejerforeningen ved udskiftning af vinduer og hvorfor foreningen ikke kan tvinge en ejer, hvis det betragtes som almindelige vedligeholdelse at udskifte vinduerne?
Det kræver simpelt flertal i vores forening

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Haseeb

Jeg har også sendt dig en mail med svaret. Artiklen er skrevet ud fra ekspertudtalelser, så søger du juridisk rådgivning vil jeg anbefale dig at gå i dialog med en administrator eller boligadvokat.

Afsnittets pointe er, at man som bestyrelse ikke kan tage en beslutning om vinduer uden at have vendt den på en generalforsamling ført. Visse beslutninger kræver nemlig flertal på generalforsamlingen. Almindeligvis er simpelt flertal nok ved sædvanlige eller nødvendige tiltag, der ligger i forlængelse af vedligeholdelse af ejendommen. Uanset hvor stor udgiften er. Reglerne kan fraviges i en særvedtægt eller efter Aftaleloven; dette sker ved særligt urimelige beslutninger. Det varierer dog alt efter, hvordan vedtægterne er formuleret.

Bestyrelsen kan altså sagsøges, hvis de bruger penge på en forbedring – som ikke er akut – uden om generalforsamlingen.

De bedste hilsner
/Nynne – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 2 kommentarer