Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Sådan finder I den rigtige tømrer til ejerforeningen

I en ejerforening er der oftest masser af små tømreropgaver, som skal løses ad hoc. Derfor kan det være praktisk at have en fast aftale med en tømrer, som kan stå for alt arbejdet. Opgaverne kan være alt lige fra at skifte en baldret rude i trappeopgangen over løbende vedligeholdelse af træværket på fællesarealerne og til at udbedre skaderne i etageadskillelserne efter en vandskade.

Jeres ejerforening har sikkert masser af træværk, der kræver løbende vedligeholdelse og udskiftning, ligesom der tit kan være brug for at få udbedret skader på hegn, døre, vinduer og trapper. Arbejdsopgaverne kan være mange og kan være mere eller mindre akutte. Derfor vil det være både for dyrt og besværligt, hvis I skal ud og finde en tømrer, efterhånden som behovet opstår.

I stedet kan det bedre betale sig at få en fast aftale med en tømrer, der så kan stå for alt tømrerarbejdet på ejerforeningens fællesarealer. Så har I et fast sted, I kan ringe hen, når der er noget træværk, som skal repareres, udskiftes eller opsættes. Det giver oftest en kontant besparelse på timepriserne, ligesom der tit følger en fordelagtig rabatordning med til ejerne, hvis de vælger den samme tømrer til de tømreropgaver, som de skal have løst i deres egne lejligheder.

Hvordan finder I en fast tømrer til ejerforeningen

Har I ikke allerede en fast aftale med en tømrer eller et tømrerfirma i ejerforeningen, er det derfor en god ide, at I får det. Og har I allerede en gammel aftale med en tømrer, kan det også være interessant, jævnligt at få undersøgt markedet, for at se om prisniveauet i den eksisterende aftale stadig holder vand.

En sådan fast aftale bør forhandles på plads af og vedtages i bestyrelsen i ejerforeningen. Derved sikrer I, at der er bred enighed om valget af tømrer. Samtidig undgår I, at det kun er det bestyrelsesmedlem, som har indgået aftalen, der ender med at skal stå på mål for den, hvis der opstår problemer.

Selve proceduren for indgåelsen af aftalen bør starte med, at I beslutter jer for at afsøge markedet for tømrerfirmaer, der er interesserede i at indgå en fast samarbejdsaftale med jeres ejerforening. Dernæst bør I internt i bestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, der skal stå for at det praktiske arbejde med at indhente tilbud og skabe et beslutningsgrundlag for bestyrelsen. I kan også vælge at uddelegere opgaven til en bygningskyndig, ingeniør eller anden rådgiver, hvis I har sådan en tilknyttet.

Sådan finder du den rigtige tømrer til ejerforeningen

Lander opgaven med at finde en tømrer til jeres ejerforening på dine skuldre, bør du går systematisk til værks. Først skal du udvælge de tømrere, der skal give tilbud på en fast aftale med jer og dernæst skal du skabe et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan vælge det rigtige tømrerfirma ud fra.

Her er det vigtigt, at du forholder dig neutral og objektiv gennem hele processen og hele tiden får alle detaljer med – både positive og negative. Virker du for begejstret for et bestemt firma, kan du ende med at skulle forsvare tømreren alligevel overfor de andre i bestyrelsen, den dag han har leveret en dårlig løsning på en opgave eller ikke kom, da der var akut brug for ham.

Når du har indhentet tilbuddene fra de forskellige tømrere, skal du læse dem igennem og finde en passende måde at sammenstille tilbuddene på, så det bliver nemt for bestyrelsen at vælge. Dette beslutningsgrundlag kan du med fordel opbygge i et regneark og bør udover det rent prismæssige, også indeholde fordele og ulemper ved de enkelte firmaer, samt opremse f.eks. tilkaldetider og andre faktuelle detaljer, der kan variere fra firma til firma. Derved skaber du det bedste beslutningsgrundlag for bestyrelsen.

Få altid minimum 3 tilbud fra lige så mange tømrerfirmaer

Som minimum bør du indhente tilbud fra 3 forskellige tømrermestre eller tømrerfirmaer. Det sikrer, at du ikke kun får en pris fra de dyreste tømrere i jeres område. Samtidig bliver de adspurgte tømrere mere interesserede i opgaven, fordi de så ved, at de kun skal konkurrere med to andre tømrerfirmaer om en aftale med jer.

Det kan dog være sin sag at finde 3 tømrermestre eller tømrerfirmaer, som er interesserede I at give tilbud på opgaven. Fordi tømrerfaget er så vidtfavnende, har mange tømrerfirmaer specialiseret sig inden for snævert afgrænsede områder af tømrerfaget. Derfor er det langt fra alle tømrermestre, der er interesseret i at byde ind på en aftale med en ejerforening, ligesom andre måske ikke har plads til flere kunder med den type aftaler.

Så du ender hurtigt med at skulle kontakte langt, langt flere tømrere, end bare de 3 du skal bruge tilbud fra – også selv om du gør dit hjemmearbejde grundigt, og tjekker deres hjemmeside, før du kontakter dem.

tømrer ejerforening

Sådan finder du nemt 3 tømrere til jeres ejerforening

Vil du slippe for alt besværet med at finde interesserede tømrermestre, kan du bruge den tilbudstjeneste, som vi har her på 3byggetilbud.dk. Her behøver du blot opgive kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af opgaven. Så finder vi 3 interesserede tømrerfirmaer, som kontakter dig.

Det vil sige, at du slipper for at skulle ringe forgæves. Tømrerne kontakter dig i stedet. Samtidig bruger vi vores indgående kendskab til de enkelte tømrerfirmaer, samt anmeldelserne fra vores andre brugere til at finde de tømrerfirmaer, der passer bedst til jeres opgave. Det kan vi, fordi vi udelukkende bruger en fast kreds af tømrerfirmaer, der er fordelt over hele landet. Dem kommunikerer vi med løbende og ved derfor, hvad for opgaver de er gode til, og hvem der har tid og kapacitet til at give tilbud på en aftale af det omfang, som I har brug for.

Så det er rigtig gode kandidater, som vi kan stå inde for, du får henvendelse fra. Det øger chancerne for, at I finder lige præcis det tømrerfirma, der passer til jeres behov i ejerforeningen.

Det skal tømrerne vide, før de kan give tilbud

Alt efter jeres ejerforenings størrelse, kan det være et større eller mindre arbejde, at få beregnet et tilbud på en fast aftale med jeres ejerforening. For at du kan få de bedst mulige tilbud på opgaven, bør du dels sørge for at give tømrermestrene en liste over de træarbejder, I har i ejerforeningen, og dels få alle 3 firmaer ud og kigge på de faktiske forhold, inden de afgiver en pris.

Før du begynder tilbudsindhentningen bør du derfor sørge for at få skrevet en komplet liste over alle de steder, hvor I har eller kunne tænkes at få brug for en tømrer. Angiv areal- og andre relevante størrelser, der gør det muligt for tømreren at vurdere omfanget af de eventuelle opgaver, der kan være forbundet hermed. Afstem listen med resten af bestyrelsen, så du er sikker på, at der ikke er glemt noget.

Overvej også hvilke situationer, der kunne være brug for en mulighed for akut tilkald af tømreren og sørg for at få en pris på det, samt tømrerens konditioner for sådan en aftale. Snak behovet igennem med bestyrelsen, så du er sikker på, at I er enige.

Upload eventuelt listen over tømrerarbejder, når du udfylder vores tilbudsformular. Så kan vi dele den med de tømrere, der overvejer at byde ind på opgaven. Det giver dem et bedre grundlag at vurdere opgaven på.

Hav også listen med, når tømrermestrene kommer på besøg for at besigtige ejerforeningen. Vis dem de forskellige steder på listen og tag en snak med dem om, hvilke opgavetyper I og de ser, kan være aktuelle.

Overvej en vedligeholdelsesplan for tømrerarbejdet

Har I ikke allerede en vedligeholdelsesplan for hele ejerforeningen, kan det være en god ide, at høre de enkelte tømrermestre om, hvad det vil koste at få dem til at udarbejde en sådan for træværket i jeres ejendom med tilhørende fællesarealer omkring ejendommen. I kan også finde en professionel bygningssagkyndig til at udarbejde en vedligeholdelsesplan for hele ejerforeningen.

Med en vedligeholdelsesplan kan I bedre planlægge vedligeholdelsen, så den dels sker rettidig og I dels har mulighed for at fordele udgifterne jævnt over de enkelte finansår. På den måde bliver vedligeholdet af træværket ikke en samlet stor, men en lille regelmæssig udgift på jeres vedligeholdelseskonto.

Så er du klar til at gå i gang

Med en samlet liste over potentielle tømrerarbejder i ejerforeningen og tre tømrere, der er klar til at give tilbud, er du godt på vej til at løse din opgave med at få fundet en tømrer til ejerforeningen – uden at du skal bruge en masse tid på selve tilbudsprocessen.

Står jeres ejerforening over for et vedligeholdelsesprojekt?

Det er en rigtig god idé at gå tidligt i dialog med banken, så I kan få den fornødne vejledning i forbindelse med planlægningen af et renoverings- eller fornyelsesprojekt i ejerforeningen. 3byggetilbud.dk har et samarbejde med Danske Bank og tilbyder, at jeres ejerforening får hurtig kontakt til en foreningsekspert fra Danske Bank, hvis I ønsker et lån til et vedligeholdelsesprojekt.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *