Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Malerarbejde i ejerforeninger

Skal I have udført malerarbejde i jeres ejerforening, er der store penge at spare ved at indhente flere tilbud på malerarbejdet. Især timepriserne varierer meget fra malerfirma til malerfirma. Selv en lille forskel i timeprisen kan hurtig løbe op, når vi taler om så store maleropgaver, som der tit er tale om i ejerforeninger. Så læs med her, og find ud af, hvordan I finder den billigste maler til jeres malerarbejde i ejerforeningen.

Når der skal foretages større malerarbejder i jeres ejer- eller boligforening, er det altid en god ide at indhente flere tilbud på opgaven. Også selv om I måske allerede har en fast leverandør af malerarbejde i dag, som I altid vælger. Markedspriserne kan nemlig have ændret sig meget siden sidst, I indhentede nye tilbud.

For selv om I måske ved, hvad I får for pengene, når I vælger den maler, I altid har brugt, så kan vanens magt omvendt også koste jer mange penge. For beregningsgrundlaget for de priser I får fra jeres nuværende maler, har næppe ændret sig siden det første tilbud, han eller hun sendte – og da slet ikke, hvis det generelle prisniveau i markedet er faldet i mellemtiden.

Derfor er det altid en god ide at indhente flere tilbud på malerarbejde, før I igangsætter nye projekter på fællesarealerne i jeres ejerforening.

Hvad koster malerarbejde?

Når malermesteren beregner prisen på jeres maleropgave, beregner han den oftest efter, hvor mange kvadratmeter overflade der skal males. Det gælder specielt, hvis der er tale om større maleropgaver, som f.eks. facader, trappeopgange og lignende. Er det i stedet værelser, der skal males, beregnes prisen oftest efter hvor mange kvadratmeter værelset er på.

Kvadratmeterprisen på malerarbejde består af to grundkomponenter – prisen på materialerne og selve arbejdslønnen. Materialepriserne er stort set ens for de forskellige malerfirmaer, fordi de oftest anvender de samme grossister som leverandører og kører med nogenlunde samme procent i fortjeneste på materialerne.

Men timelønnen kan variere en hel del fra den ene maler til den anden. For hver enkelt malermester bestemmer selv sine timepriser. Der er ikke nogen lovgivning eller fælles pristarif på området. Malermesteren bestemmer helt og holdent selv.

Når han beregner sin timepris, består den dels af den løn, han skal betale til den medarbejder, der udfører arbejdet, og dels et overhead til administration og hjælpematerialer, som stiger, klude m.v., samt eventuelle driftsomkostninger til køretøjer etc. Hvor stort et overhead malermesteren medregner, og hvilke komponenter der helt nøjagtig medtages i beregningen, varierer en del fra malermester til malermester.

Derfor ender priserne på malerarbejde tit med at blive meget forskellige fra maler til maler. Det er derfor, det er en god ide altid at indhente flere tilbud på malerarbejdet.

Skal ejerforeninger overholde tilbudsloven?

Når I skal indhente tilbud på malerarbejde i en privat bolig- eller ejerforening, er I ikke omfattet af tilbudslovens regler, netop fordi I anses for at være private. Det er til gengæld ikke muligt i en almennyttig boligforening, fordi der altid indgår en offentlig institution – oftest kommunen – i ejerkredsen. Her skal tilbudsloven overholdes.

Men som privat ejerforening er i fuldstændigt frit stillede til at indhente alle de tilbud, I har lyst til. Der er ingen regler og ingen krav om, at I skal vælge en af de tilbudsgivende malermestre til at udføre malerarbejdet i ejerforeningen. I har derfor også lov til at forkaste alle de indkomne tilbud og bede om nogle nye, hvis I ikke er tilfredse med priserne.

Få hjælp til at indhente de 3 tilbud på malerarbejde

Som udgangspunkt bør I som minimum altid vælge at indhente 3 tilbud på malerarbejde i ejerforeningen. Vælger I kun at spørge to malere, risikerer I måske at komme til at spørge de to dyreste malere. Ved at få mindst tre tilbud, får I et mere retvisende billede af prisniveauet – og jo flere malere I beder om priser, jo mere nuanceret og præcist bliver jeres billede af prisniveauet.

Men efter et par opringninger til forskellige malermestre finder I hurtigt ud af, at det er mere tidskrævende end som så at få indhentet tilbuddene. For tit skal der ringes til væsentligt flere malermestre, end I har brug for tilbud fra. For nogle malermestre påtager sig slet ikke den slags opgaver, og andre har ikke tid før længe efter, I gerne vil have, at arbejdet skal være færdigt.

Det er her 3byggetilbud.dk kan lette arbejdsprocessen og indhente de 3 tilbud på jeres malerarbejde for jer. Det foregår ganske enkelt ved, at I udfylder formularen på vores tilbudsside. Så bliver I kontaktet af tre interesserede malermestre, som bor i nærheden af jeres ejerforening. De kommer så forbi og giver et tilbud på opgaven. Det tager alt besværet ud af at finde interesserede malermestre.

Har I en malermester, I plejer at bruge, så bed også om et tilbud derfra. Så lover vi to andre tilbud, så I har noget at sammenligne med. Derefter kan I hurtigt – og med god samvittighed – afgøre, om I skal gå med den malermester, I altid har brugt eller vælge en af de nye.

Husk beboerne, når I skal have malet i ejerforeningen

Når I skal indhente tilbud og planlægge malerarbejdet i jeres bolig- eller ejerforening, er det vigtigt, at I også husker at tage hensyn til beboerne i processen. For oftest vil malerarbejde på fællesarealerne i ejerforeningen have en eller anden form for indflydelse på beboernes hverdag.

Her er det vigtigt, at I holder øje med de enkelte malermestres indstilling til beboerne, når de besøger jer for at måle op til tilbuddet. For sidder du i bestyrelsen i ejerforeningen, eller står du med hele ansvaret for malerarbejdet, kan du hurtigt blive upopulær hos beboerne, hvis du er med til at vælge en malermester, der ikke har den fornødne forståelse for, at beboerne skal bo i ejendommen, mens arbejdet foregår.

Lad os se nærmere på, hvordan du sørger for hensynet til beboerne og træffer nogle gode beslutninger, for nogle af de mest almindelige malerarbejder i bolig- og ejerforeninger.

Renovering og maling af trappeopgange i ejerforeninger

En af de mest almindelige malerarbejde i ejerforeninger er renovering og maling af trappeopgange. Det er en opgave, der ofte fremgår af ejerforeningens vedligeholdelsesplan. Her vil selve malerdelen af opgaven oftest være det, der er mest synligt for beboerne. For selvom der kan være forskellige reparationer af træ- og murværk involveret, er det den afsluttende maling af vægge, trappe, gelændere, balustre og trin, der kommer til at kunne ses bagefter.

Derfor er det vigtigt, at I finder en malermester, der har god erfaring med den slags maleropgaver, og som kender alle udfordringerne ved at få malet en trappeopgang. Her kan det især være en god ide at finde en malermester, der kan påtage sig hele renoveringsopgaven.

Så undgår I, at der opstår ventetid mellem de forskellige håndværkere, så beboerne – og måske du selv – kommer til at skulle gå og se på det reparerede træ- og murværk et stykke tid, før maleren har tid til at komme og male reparationerne over.

Maling af vinduer i ejerforeninger

Når I skal have malet vinduer i ejerforeningen, skal I også huske på, at det medfører en række gener for beboerne. For her skal malerne have mulighed for at kunne komme til i de enkelte boliger, så de kan åbne vinduerne i forbindelse med malerarbejdet. Det betyder samtidig, at malerarbejdet helst skal foregå i sommerhalvåret for ikke at skabe kuldegener eller belaste varmeregningen for beboerne.

Er der tale om en beboelsesejendom i flere etager, skal I også huske på, at der skal sættes stillads op rundt om ejendommen. Det betyder, at arealerne foran facaden skal friholdes, så der bliver plads til stilladserne, og at beboerne vil blive forstyrret af stilladsarbejdet, fordi stilladset vil stå uden for deres vinduer og tage både lysindfald og udsigt.

Maling af facaden i jeres ejerforening

Det samme gælder, hvis det er facaden, som skal males på jeres beboelsesejendom. Her vil stilladsarbejdet også være et forstyrrende element i beboernes hverdag.

På samme måde som med malingen af trappeopgangen kan det også være en fordel, at eventuelt renoveringsarbejde på facaden forestås af malermesteren. Det forenkler kommunikationen og øger chancerne for, at arbejdet koordineres på den bedste måde.

Maling af kælderen i en ejerforening

Skal I have malet kælderen i jeres etageejendom, vil det oftest også have indvirkning på beboernes hverdag. Især hvis beboernes kælderrum også skal males indvendigt i forbindelse med malingen af kælderen.

Her vælger de fleste ejerforeninger dog oftest at få malet de enkelte kælderrum ved fraflytning. Det giver mindre besvær, fordi kælderrummet så er tomt. Så oftest vil maling af kælderarealerne begrænse sig til gangarealer og fællesrum i kælderen samt eventuelt renoveringsarbejder på træ- og murværk i kælderen.

Igen er det en fordel at vælge en malermester, der påtager sig hele entreprisen med reparationer og maling i ét tilbud. Det gør hele processen nemmere for bestyrelsen og viceværten i ejerforeningen, fordi der kun er én aktør, I skal tale med, hvis der er noget, I vil klage over, eller hvis I har ønsker til, hvordan arbejdet skal udføres i praksis.

Den nemme genvej til malerarbejde i ejerforeningen

Holder I hensynet til beboernes hverdag for øje, når I vælger leverandør, øges chancen for, at jeres valg af malermester til malerarbejdet bliver populært hos alle ejerforeningens medlemmer.

Men først skal I have fundet den bedste og billigste malermester til arbejdet. Den proces starter her. For ved at indhente 3 tilbud på malerarbejdet gennem vores tjeneste slipper I for det opslidende arbejde med at finde interesserede malermestre til at byde ind på jeres opgave. Vi finder malermestrene, så de kommer til jer i stedet.

Det tager alt det svære ud af tilbudsarbejdet og sikrer, at I måske allerede kan træffe en beslutning på jeres næste møde i ejerforeningens bestyrelse.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *