Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Sådan finder I en anlægsgartner til jeres ejerforening

En anlægsgartner er løsningen, hvis I skal have foretaget en gårdhaverenovering, lagt ny belægning, etableret nye grønne områder eller bare har brug for løbende vedligeholdelse af de udendørs fællesarealer i ejerforeningen. Her kan du læse, hvordan I finder en anlægsgartner bedst og nemmest.

De fleste ejerforeninger har nogle grønne udenomsarealer eller en gård, der hører til ejendommen. Alt efter arealet eller arealernes størrelse, giver de mulighed for, at I kan skabe både rekreative og legeområder for ejendommens beboere. Men er der ikke allerede nogen, skal de skabes og har I allerede nogle gode fællesarealer udendørs, skal de vedligeholdes. Begge dele kan en anlægsgartner hjælpe med.

Hvorfor få en fast aftale med en anlægsgartner i ejerforeningen?

Måske var der også en anlægsgartner med inde over, dengang I fik skabt de udendørsarealer, I har nu og måske ringer I tit til den samme anlægsgartner, hver gang I har noget arbejde til ham eller hende. Det kan også være, at det sker så sjældent, at I indhenter tilbud på opgaverne hver gang.

Alt efter omfanget af jeres udvendige fællesarealer, og hvor meget vedligeholdelse de kræver, kan det i mange tilfælde betale sig, at få lavet en samarbejdsaftale med en fast anlægsgartner. Især hvis I har meget store arealer eller I står foran at skulle foretage nogle større etablerings- eller renoveringsarbejder udendørs i løbet af de kommende år.

Det kan f.eks. være:

Eller lignende udendørsarbejder der involverer beplantning og belægning. Disse opgaver vil oftest skulle betales efterhånden, som I får dem udført. Men det der skal gøre aftalen fordelagtig, og som skal gøre det interessant for anlægsgartneren at give jer lidt bedre priser på de større opgaver, er de opgaver, som I skal have udført løbende.

Det kan f.eks. være:

  • Regelmæssig græsklipning
  • Løbende trimning af græskanter
  • Vedligeholdelse af blomsterbede og beplantning
  • Lugning af ukrudt
  • Årlig eller halvårlig beskæring af træer og buske
  • Snerydning og saltning om vinteren

Her har I måske hidtil haft en aftale med et af de større børn i ejendommen om f.eks. at klippe græsset. Men det kræver indkøb og vedligeholdelse af en plæneklipper i en passende størrelse. Her vil anlægsgartneren oftest komme med en større og mere professionel maskine, der kan klare opgaven meget hurtigere.

Så tit vil I kunne få klippet græsset regelmæssigt i løbet af sommersæsonen til samme pris af en professionel anlægsgartner, som det koster jer at indkøbe og vedligeholde en plæneklipper, samt betale løn til ham eller hende, der skal køre med den. Samtidig giver anlægsgartnerens maskine oftest et pænere resultat. Samtidig har anlægsgartneren også specialudstyr, der kan komme til at klippe og trimme græsset på de steder, hvor jeres plæneklipper kommer til kort.

Arbejdet starter i bestyrelsen

Har du en formodning om, at I har så meget arbejde til en anlægsgartner i ejerforeningen, at det kan betale sig at få lavet en fast aftale med vedkommende, er det bestemt noget, du bør tage op i bestyrelsen, næste gang I har møde. Snak de forskellige opgaver igennem og lav en liste over både de løbende opgaver, det kunne være rart at få outsourcet. Medtag også de kommende anlægsarbejder, I har planer om at få udført eller som står for tur i jeres vedligeholdelsesplan inden for de næste 2-5 år.

Vokser listen til en passende størrelse, kan det være en god ide, at få fundet en anlægsgartner, der er interesseret I at indgå en fast aftale med jer. Gem listen, for den skal I bruge, når I skal ud og finde anlægsgartnere til opgaven.

Hvordan finder I en anlægsgartner til ejerforeningen

Synes den samlede bestyrelse, at det er en god ide at få lavet en sådan aftale, kan I vælge enten at bruge den rådgiver, som I normalt bruger til bygningsspørgsmål, eller I kan vælge selv at finde en anlægsgartner. Vælger I det sidste, er det en opgave, der kan uddelegeres til en af bestyrelsesmedlemmerne. Han eller hun får så til opgave at indhente tilbud og opstille et beslutningsgrundlag, som bestyrelsen kan vælge anlægsgartner ud fra.

Her er det vigtigt, at I ikke bare tager fat i den anlægsgartner, I måske allerede anvender, selv om I er godt tilfreds med ham eller hende. Det giver jer nemlig ikke noget retvisende billede at prisniveauet på den slags aftaler. I kan heller ikke nøjes med, kun at spørge to anlægsgartnere om en pris. For så ender I måske med at få spurgt de to dyreste anlægsgartnere i hele området.

Skal I have et retvisende billede af prisniveauet, skal I minimum indhente 3 tilbud fra anlægsgartnere på en fast aftale. Det gør det samtidig også mere interessant for anlægsgartnerne, at byde ind på en sådan aftale, da de så på forhånd ved, at de kun er oppe imod to andre firmaer. For har I rigtig mange løbende opgaver og kommende projekter, skal anlægsgartneren bruge en god del tid på at beregne og udarbejde tilbuddet på aftalen.

Jamen, vi har allerede en aftale med en anlægsgartner

Har I allerede en fast aftale med en anlægsgartner, kan der oftest være en pæn besparelse at hente, ved at genforhandle aftalen. Især hvis aftalen efterhånden har nogle år på bagen. For prisniveauet på den slags aftaler ændrer sig oftest alt efter niveauet på timelønnen for en anlægsgartner i øjeblikket. Så er aftalen lavet lige før finanskrisen, vil I oftest kunne få en mere fordelagtig aftale i dag.

Det betyder ikke, at I skal skifte anlægsgartner, hvis I er godt tilfreds med vedkommende. Det er bare en god ide at få undersøgt prisniveauet, ved at høre andre anlægsgartnere om en pris. Det giver jer en indikation af prisniveauet i dag og så er det op til bestyrelsen at afgøre, om I skal genforhandle aftalen eller vælge en ny leverandør.

Sådan finder du nemmest 3 tilbud fra anlægsgartnere

Ender det med at være dig, der bliver udpeget til at forestå opgaven med at indhente tilbud fra anlægsgartnere til bestyrelsen? Så skal du nu i gang med at ringe eller maile rundt til de forskellige anlægsgartnere i området.

Der skal dog næppe mere end et par opkald eller mails til, før det går op for dig, at du ender med at skulle kontakte mange flere anlægsgartnere, end de tre du har brug. Rigtige mange anlægsgartnere har nemlig specialiseret sig inden for bestemte områder. Det kan være, de primært servicerer firmaer eller offentlige institutioner eller de kun er interesserede i anlægsopgaver.

Samtidig er der også nogle anlægsgartnere, der ikke tager nye kunder ind til vedligeholdelsesaftaler, før opgaven har en vist størrelse. Så du kan nemt ende med at komme til at kontakte mange af anlægsgartnerne forgæves.

Det slipper du for, hvis du bruger den tilbudstjeneste, vi har her på 3byggetilbud.dk. Her behøver du blot skrive dine kontaktoplysninger og en kort beskrivelse af opgaven. Upload også den liste med arbejdsopgaver og projekter, som I opstillede i bestyrelsen, inden I tog beslutningen om at finde en fast anlægsgartner.

Listen kan vi dele med de af vores fasttilknyttede anlægsgartnerne, som vi kontakter omkring jeres opgave. Derved kan de bedre vurdere, om de er interesserede i jeres opgave. Vi har fast samarbejde med anlægsgartnere over hele landet og kan derfor nemt finde nogen fra jeres lokalområde. Når vi udvælger anlægsgartnerne, gør vi det dels på baggrund af vores kendskab til den enkelte anlægsgartner og dels baseret på de anmeldelser, som andre brugere af vores tjeneste har givet anlægsgartnerne for lignende opgaver.

Det betyder, at det kun er de bedst kvalificerede anlægsgartnere, som du får henvendelse fra. Samtidig ved de allerede noget om opgaven, så de bedre kan spørge ind til den, når de kommer ud for at se på den.

Brolægger

Sådan præsenterer du opgaven for anlægsgartnerne

For selv om du bruger en digital tjeneste i skyen til at finde tre anlægsgartnere til at give tilbud på en fast aftale med jeres ejerforening, så kommer de enkelte anlægsgartnere stadig ud til jer, for at besigtige jeres udenomsarealer. Det giver dem de bedste forudsætninger at afgive tilbuddet på.

Før anlægsgartnerne henvender sig, er det en god ide, at du har aftalt med en eller flere af de andre bestyrelsesmedlemmer, hvornår de har tid til at være med til en fremvisning af udendørsarealerne. Så kan du nemmere få lavet nogle aftaler med anlægsgartnerne, der passer alle de involverede.

Ved at I er flere bestyrelsesmedlemmer med, sikrer du dig, at få det hele med, at I kan svare på så mange af spørgsmålene som muligt, og at der er flere fra bestyrelsen, der har hørt, hvad I har talt om under rundvisningen. Det er både din garanti for, at de andre bestyrelsesmedlemmer ikke skyder dig noget i skoene omkring din håndtering af opgaven og at anlægsgartnerne ikke løber fra deres ord i det tilbud, de sender til jer.

Tag udgangspunkt i den liste, I har lavet i bestyrelsen, når I skal vise anlægsgartnerne rundt og forklar lidt om, hvordan I gør i dag, hvad I forventer, at der bliver gjort og måske noget om jeres planer for de anlægs- eller renoveringsarbejder, som anlægsgartnerne også kommer til at stå for. Det giver anlægsgartnerne nogle gode input til, hvor omfangsrige opgaverne er.

Sådan opstiller du beslutningsgrundlaget

Når alle tre anlægsgartnere har været forbi, skal du til at opstille beslutningsgrundlaget for bestyrelsen. Her er det vigtigt, at du gør det så nøgternt, neutralt og objektivt som muligt. Ellers kan de andre bestyrelsesmedlemmer tro, at du prøver at favorisere en anlægsgartner frem for en anden.

Står jeres ejerforening over for et vedligeholdelsesprojekt? Så er der flere måder at finansiere projektet på.

Start med at læse alle tre tilbud igennem og notér de fakta og interessante detaljer ned, som du støder på undervejs. For vurderingen af de enkelte tilbud handler ikke bare om prisen. Det handler om, hvad du får med og hvilken tilgang anlægsgartneren har til aftalegrundlaget.

Brug derefter et regneark eller opstil en tabel i et tekstbehandlingsprogram, hvor du lister priser og interessante fakta op i en kolonne for hver anlægsgartner. Så bliver det nemmere for de andre bestyrelsesmedlemmer at vurdere de deltagende anlægsgartnere i udbudsrunden. Afslut hver kolonne med at liste de positive og negative ting, du har fundet på den enkelte anlægsgartner, da du læste tilbuddene igennem.

Fremsend overbliksarket i god tid inden det bestyrelsesmøde, hvor I skal træffe afgørelse om, hvilken anlægsgartner I skal indgå en aftale med. Så kan hvert enkelt bestyrelsesmedlem sætte sig ind i materialet og gøre sig sine egne tanker. Det gør det noget nemmere at gå til, når I skal til at tage beslutningen i bestyrelsen om, hvilken anlægsgartner I skal indgå en fast aftale med i ejerforeningen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *