Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud på asbestsanering

Er du på udkig efter en professionel, der kan hjælpe med asbestsaneringen i din bolig? Så få 3 tilbud via vores tilbudsportal.

 • Nemt – Indsend din opgave online
 • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
 • Gratis – 100 % uforpligtende
 • Asbestsanitører i hele landet
Se hvor enkelt det er
Asbesttag

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Asbestsanering

Asbestsanering er nedtagning af asbest og asbestholdigt materiale. Asbest kan være sundhedsskadeligt, og derfor må kun professionelle asbestsanitører fjerne indendørs asbestholdigt materiale. Udendørs må man gerne selv fjerne asbest og asbestholdigt materiale, men vi anbefaler kraftigt, at du får en asbestsanitør til at stå herfor. Der eksisterer en masse krav til og foranstaltninger for håndteringen af asbestholdigt materiale, og det kan være en tung sag at sætte sig ind i dem – og imødekomme dem.

En asbestsanitør har en særlig asbestuddannelse og derfor den rette viden om krav til og foranstaltninger for at arbejde med asbest. Og arbejde med asbest er ikke noget, man skal tage let på. Asbest i form af asbeststøv kan nemlig være særligt sundhedsskadeligt.

Vil du slippe for asbest i boligen, og vil du være sikker på, at du ikke eksponerer dig selv for sundhedsskadeligt asbeststøv, bør du få professionel hjælp til asbestsaneringen af en asbestsanitør.

Opdatering d. 30/05 2024: Folketinget har vedtaget en autorisationsordning det træder i kraft d. 1. januar. Det betyder, at det skal være autoriseret virksomheder som nedriver asbestholdigt materiale.

Formålet med autorisationsordningen er, at færre skal udsættes for asbest. Ikke-autoriserede virksomheder og private personer må udføre kortvarige nedrivningsarbejder af mindre omfang, såsom fjernelse af enkelte asbestholdige tagplader eller fliser, der er fastgjort med asbestholdigt fliseklæb.

Virksomheder skal søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen. Virksomheder kan ansøge om autorisation, når to grundlæggende krav opfyldes af virksomhederne:

 1. Virksomheden skal have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem
 2. Virksomheden skal have en godkendt fagligt ansvarlig person, der skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen i virksomhedens normale åbningstid. Det betyder, at den fagligt ansvarlige skal være til stede for at sikre korrekt bemanding, instruktion og tilsyn med autorisationskrævende opgave.

Skal 3byggetilbud hjælpe med dit projekt?

Asbestsanering ved nedrivning og renovering

Typisk er der brug for asbestsanering ved nedrivning og renovering af boliger fra før 1990. Asbest blev nemlig hyppigt brugt i dansk byggeri, særligt fra 1920 og til slut 1980. Asbest blev brugt i alt fra gulv-, væg- og tagplader til isolering af kloakrør og fugemasser. Er din bolig fra før 1990, er der derfor risiko for, at der er asbest i din bolig skjult under eller bag gulv, vægge, loft osv.

Du må gerne lade asbest være i din bolig, men du må ikke pille ved det ved nedrivning og renovering. Det vil sige, skal du ombygge f.eks. dit køkken og er der asbest i fugemassen under dine klinker, må du ikke ignorere, at der er tale om asbestholdigt materiale og i sådan et tilfælde, må du ikke selv stå for nedtagningen og bortskaffelsen heraf. Kun en asbestsanitør må nedtage og bortskaffe indvendigt asbestholdigt materiale.

Tommelfingerregel: Som tommelfingerregel hedder det, som sagt, at der er risiko for asbest i boliger fra 1990 eller før. Det vil sige, at er din bolig derfra, og skal du nedrive eller renovering i boligen, skal du få undersøgt om der er eller kan være asbest skjult.

Er der asbest indvendigt i din bolig, er der behov for asbestsanering. Om der er brug for asbestsanering, vil en asbesttest eller miljøscreening kunne klarlægge.

Må jeg lade asbest være i min bolig?

Ja, det må du godt. Der er asbest i en hel del boliger, og det er helt lovligt at lade det være. Asbest er i sig selv ikke farligt, men i formen asbeststøv kan det være særligt sundhedsskadeligt. Indvendigt er det dog typisk skjult bag eller under de forskellige flader i boligen – for eksempel bag fliser, i rørisolering, under vægbeklædning m.m. I skjult tilstand er asbestholdigt materiale ikke sundhedsskadeligt. Dog, knækker én eller flere klinker ved et uheld, f.eks. ved et hårdt slag, kan der ske eksponering for asbeststøv. Kan der være asbest i din bolig, er det værd at være opmærksom herpå – for så skal du måske ikke selv pille ved den eller de beskadigede fliser.

Må jeg selv asbestsanere?

Nej, det må du ikke. Kun en asbestsanitør, der har en særlig asbestuddannelse, må stå for asbestsaneringen af boliger. Du må som sådan gerne selv nedtage og bortskaffe udvendigt asbestholdigt materiale, såsom vægbeklædning eller tagplader. Vi anbefaler dog, at du lader professionelle stå for arbejdet.

Hertil skal du være opmærksom på, at Arbejdstilsynets regler for håndteringen af asbest gælder privatpersoner såvel som virksomheder. Og Arbejdstilsynets regler er mange. Alt afhængig af arbejdet, skal du for eksempel være iklædt særlig påklædning og skilte med, at du arbejder med asbestholdigt materiale.

Vidste du?

Der er som sagt asbest i en hel del ældre boliger, da asbest var populært at bruge i dansk byggeri. Men vidste du, at op til hver tredje bygning i Danmark kan indeholde asbestholdigt materiale?

Forbud

I 1972 kom det første asbestforbud, efterfulgt at flere forbud frem til 2005. I dag gælder det, at:

 • Man må ikke fremstille, importere eller bruge, det vil sige bearbejde, installere og opsætte, asbest eller asbestholdigt materiale.
 • Man må ikke genbruge asbest eller asbestholdigt materiale
 • Man må ikke højtryksspule asbestholdigt materiale
 • Unge under 18 må ikke arbejde i et asbestholdigt miljø

Tilladt brug og arbejde med asbest

Det er som sagt forbudt at bruge og genbruge asbest i dag, men det er tilladt at lade asbestholdigt materiale være i boligen. På grund af de flere forbud, er kun tilladt:

Nedrivning: Nedtagning og bortskaffelse af asbestholdigt materiale.

Reparation: Indkapsling og forsegling af asbestholdigt materiale, der er i intakt stand.

Vedligeholdelse: Udspartling eller forsegling af små huller, forsegling af enkelt, intakt asbestholdigt materiale, og inddækning af asbesttagplader

Hertil er malerarbejde og rengøring af asbesttag i et vist omfang tilladt. Tagrens er også tilladt.

 • Malerarbejde: Tilladt, såfremt der ikke dannes asbeststøv. Er der risiko for, at der opstår asbeststøv, er det ikke tilladt.
 • Rengøring: Rengøring må ikke ske ved højtryksspuling.
 • Tagrens: Tagrens er tilladt, men der kan danne sig asbestslam ved rensningen. Sørg derfor for at få professionel hjælp.

Krav om oplæring og særlig uddannelse

Man skal gennemgå en særlig uddannelse, før man må arbejde med asbestsanering. Der er tale om en lovpligtig uddannelse, som virksomheder skal sørge for, at ansatte, der asbestsanerer, har i hus.

Ved andet asbestarbejde, der inkluderer risiko for eksponering for asbeststøv, skal man igennem oplæring og instruktion i håndteringen af asbest og asbestholdigt materiale. Det er virksomheden, der skal sørge for, at ansatte får tilstrækkelig oplæring og instruktion.

Skal jeg melde asbestarbejde til Arbejdstilsynet?

Om du skal melde asbestarbejde til Arbejdstilsynet, kommer an på typen af asbestarbejde.

Ved indvendig sanering, det vil sige nedrivning og bortskaffelse af indvendigt, asbestholdigt materiale, skal man melde det til Arbejdstilsynet.

Ved arbejde med asbest, der kan eksponere en eller flere for asbeststøv, skal man melde det til Arbejdstilsynet.

Ved arbejde med asbest med kun risiko for kortvarig, lav eksponering for asbeststøv, skal man ikke melde det til Arbejdstilsynet.

HUSK: Asbestarbejde skal meldes til kommunen senest 14 dage før man går i gang hermed.

Asbeststøv er sundhedsskadeligt

Asbest er i sig selv ikke sundhedsskadeligt, men det er asbeststøv. Asbeststøv er fine, tynde nåle, der er luftbårne. De kan spalte sig til en tykkelse på 3 mikrometer. 1 mikrometer er lig 1/1000 millimeter, og derfor kan det blotte øje ikke se dem. De kan komme i luftvejene, og fra luftvejene trænge videre rundt i kroppen.

Det er videnskabeligt bevist, at asbeststøv kan føre til en række sygdomme, herunder asbestose og kræft i lunger, herunder kræft i lungehinden, og i æggestokke. Ryger man og er man udsat for asbeststøv, stiger ens risiko for kræft betydeligt – dette er videnskabeligt bevist. Derfor skal virksomheder faktisk også understrege vigtigheden i, at ansatte, der håndterer asbestholdigt materiale, ikke ryger.

Asbestaffald og bortskaffelse

Asbestaffald, der danner asbeststøv, er ifølge Miljøstyrelsen farligt affald, og derfor skal der særlig håndtering heraf til. Det skal befugtes og bortskaffes i plastikposer. De skal lukkes tæt, og der skal på dem, at der er tale om asbestholdigt materiale.

Asbestholdigt affald, der kan danne asbeststøv skal befugtes og dækkes til. Hertil skal bortskaffelsen ske efter anvisning fra kommunen. Asbestholdigt affald, der ikke danner støv, skal bortskaffes efter anvisning fra kommunen. Får du professionel hjælp fra en asbestsanitør, sørger denne for at bortskaffelsen sker korrekt, så du ikke ved et uheld eksponerer dig selv for asbeststøv. 

Rengøring

Det er vigtigt at rengøringen efter asbestsaneringen er gjort grundigt. Derfor tilbyder mange virksomheder, der arbejder med asbestsanering, at stå herfor, så du ikke skal bekymre dig om rester af asbest i og/eller omkring din bolig.

Arbejdstilsynet har en hel praksis for rengøring efter asbestsanering, der bl.a. omfatter støvsugning og vådrengøring. Ved visse flader, skal der særlig rengøring til – en asbestsanitør vil vide om det er nødvendigt eller ej.

Hvad koster asbestsanering?

Prisen på asbestsanering afhænger af flere faktorer, her især arbejdets karakter og omfang. Hertil skal man tillægge prisen på asbesttesten eller miljøscreeningen, der skal klarlægge om der er asbest til stede. Prisen vil også variere fra firma til firma, og derfor anbefaler vi altid, at man indhenter tilbud fra minimum tre asbestsanitørvirksomheder.

Bruger du 3byggetilbud.dks kontaktformular, får du tilbud fra tre asbestsanitørvirksomheder, der alle står klar til at besigtige dit asbestarbejde.

Få større tryghed i tilbudsprocessen

Via 3byggetilbud.dks tilbudsportal kan du få tre tilbud fra asbestsanitørvirksomheder, der bor i nærheden af dig. Du skal blot udfylde kontaktformularen via knappen nedenfor. Når vi vælger de tre virksomheder til at kontakte dig, tager vi hensyn til flere faktorer, herunder anmeldelser fra tidligere kunder, der har benyttet dem via vores tilbudstjeneste. Det skaber en tryggere proces for dig, når du skal vælge asbestsanitørvirksomhed.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere

Eksempler på asbestopgaver, vi giver tilbud på:

 • Nedtagning og bortskaffelse af asbestholdige tagplader
 • Nedtagning af asbestholdig vægbeklædning ifm. udskift af gammel til ny beklædning
 • Oprydning af asbestholdigt materiale efter brand og storm
 • Arbejde med asbestholdig isolering ved udskiftning af rørinstallationer
 • Indgreb i malede eller pudsede flader, der indeholder asbest
 • Udskift af gamle gulvbelægninger, der er asbest i
 • Forsegling af hul i loft med asbest
 • Vedligeholdelse af asbestholdigt tag i form af tagrens