Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud på miljøscreening

Spar tid ved at sende din miljøscreeningsopgave ind til 3byggetilbud.dk – så modtager du gratis tre helt uforpligtende tilbud på dit projekt fra dygtige håndværkerfirmaer i dit lokalområde.

  • Nemt – Indsend din opgave online
  • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
  • Gratis – 100 % uforpligtende
  • Leverandører i hele landet
Se hvor enkelt det er
Etageejendom miljøscreening

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Hvad er en miljøscrening?

En miljøscreening foregår ved, at der udtages prøver fra bygninger og eventuelt jordlag på grunden for at undersøge, hvorvidt der er anvendt sundheds- eller miljøfarlige stoffer i de bygningsmaterialer, der er anvendt til byggeriet, eller om der er deponeret miljøfarlige materialer i undergrunden.

Miljøscreening har fået stor betydning ved renovering og nedrivning af bygninger fra 1950 til 1977 siden en skærpelse af Affaldsbekendtgørelsen fra 2013. Herefter har det været lovpligtigt at foretage anmeldelser af renoverings- og nedrivningsarbejde. I den forbindelse kan kommunen kræve, at alle kritiske steder i en bygning skal undersøges for skadelige stoffer, inden renoverings- eller nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Det kan eksempelvis være, hvorvidt taget er af asbest, om der er anvendt PCB- eller blyholdig maling, om der er anvendt PCB i linoleum eller lignende gulvbelægninger, samt om der er forekomster af kviksølv, eller der forefindes fliser, rørisolering eller andre tekniske installationer, hvor der er anvendt asbest.

Fordele ved at miljøscreene boligen

Ved at foretage en miljøscreen af boligen får du:

  • overblik over eventuelt sundheds- og miljøskadelige materialer i din bolig.
  • overblik over hvilke forbehold, der bør tages, hvis boligen skal renoveres eller rives ned.
  • sikkerhed for, at din familie ikke færdes i et sundhedsskadelig miljø eller kan få gjort noget ved det, hvis de gør.
  • sikret, at du ikke kommer på kant med loven, hvis du nedriver eller renoverer boligen.

Hvordan foregår en miljøscreening?

Miljøscreeningen foregår ved, at et nedbrydningsfirma, en bygningssagkyndig, eller et særligt prøvetagningsfirma kommer ud og tager prøver af de materialer og steder i bygningen, som erfaringsmæssigt er kendt for at kunne indeholde miljø- og sundhedsskadelige materialer.

Prøverne indsendes derefter til et godkendt laboratorium, som undersøger materialerne for skadelige stoffer. Undersøgelsen resulterer i en rapport, der indeholder fotodokumentation af de steder, hvor der er udtaget prøver, samt resultaterne af disse prøver.

Baseret på miljøscreeningen kan ejeren af ejendommen derefter disponere det videre forløb i arbejdet, alt efter om ejendommen skal renoveres eller nedrives. Derved kan der tages højde for eventuelt skadelige byggematerialer, som skal bortskaffes, ligesom håndværkerne kan iklæde sig relevant sikkerhedsbeklædning, som f.eks. briller, åndedrætsværn og sikkerhedsdragt.

Ikke kun relevant for erhvervsejendomme

Hvor det tidligere primært var erhvervsejendomme, der blev udført miljøscreeninger på, foretages de nu på alle former for ejendomme i forbindelse med renoverings- eller nedrivningsarbejder. For anvendelsen af miljø- og sundhedsfarlige byggematerialer er lige så udbredt i parcelhuse som i erhvervsbygninger.

Anvendelsen af skadelige materialer blev dog udfaset fra omkring slutningen af 1970’erne og frem til starten af 1990’erne, efter det for alvor kom frem, hvor kræftfremkaldende f.eks. asbest er. Derfor er det især bygninger fra før 1977, der er særlig bevågenhed omkring.

Skal jeg renovere eller rive ned?

Bor du i et ældre hus med en vis arkitektonisk charme, som du gerne vil have opdateret til moderne forhold og energikrav, kan det være svært at vælge, hvorvidt du skal renovere det gamle hus eller rive det ned og bygge nyt. Her kan en miljøscreening oftest være med til at afgøre, hvilken løsning du skal vælge.

Miljøscreeningen kan afgøre, om huset er fyldt med asbest, bly, kviksølv, PCB eller andre sundheds- og miljøskadelige stoffer, som skal fjernes, hvis det skal være sikkert for jer at bo i huset. Det kan dog nemt koste mange penge at bortskaffe disse bygningsmaterialer forsvarligt ved en renovering. Derfor kan en nedrivning mange gange betale sig. Så får I fjernet de skadelige stoffer effektivt en gang for alle og kan starte forfra med at bygge et nyt, sundt og energirigtigt hus fra grunden af.

Skal 3byggetilbud.dk hjælpe med dit projekt?

Hvad koster en miljøscreening?

Prisen på en miljøscreening kan variere fra firma til firma. Derfor er det en god idé at indhente mindst tre tilbud, før du beslutter dig for, hvem der skal foretage den.

Der findes mange firmaer, som foretager miljøscreeninger. Således er det ikke ualmindeligt at nedrivningsfirmaer, byggesagkyndige og rådgivende ingeniørfirmaer tilbyder at udføre miljøscreeninger som en del af deres tjenesteydelser. En del af firmaerne køber dog denne ydelse fra en tredjepart, hvilket er en af årsagerne til, at der kan være forskel på priserne. Andre forhold kan være den timeløn, firmaet arbejder med, samt firmaets valg af testlaboratorium til at udføre undersøgelserne af prøverne.

Den trygge måde at finde miljøscreening til en god pris

Men selv om du med en hurtig søgning på nettet kan finde masser af firmaer, som udbyder miljøscreening, skal du stadig have fat i dem for at få et tilbud. Men alene ud fra tilbuddet kan det være svært at gennemskue, hvilket af de firmaer du har talt med, der er den bedste til opgaven. Er det billigste firma nu lige så grundige som det dyreste? Det kan være skæbnesvangert for både jeres eget og eventuelle håndværkeres helbred, hvis miljøscreeningen overser noget.

Her giver vores tilbudstjeneste en større tryghed for dig. Vi samarbejder med firmaer over hele landet, som foretager miljøscreeninger. I forbindelse med formidlingen af tilbud, indsamler vi altid vurderinger af firmaerne fra vores brugere. Disse vurderinger tager vi med i overvejelserne, når vi skal udvælge de firmaer, som giver dig et tilbud på en miljøscreening.

Så ved at bruge os, sparer du ikke alene tid på at finde frem til tre firmaer, der kan give tilbud. Du er også sikret, at du får udført miljøscreeningen af firmaer, som andre brugere af 3byggetilbud.dk har været tilfredse med. Det er en ekstra sikkerhed, som du ikke ville have haft, hvis du selv havde indhentet tre tilbud på miljøscreening.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere