Få 3 tilbud
Sektion Energirenovering

Du kan nå det endnu: Der er stadig penge i varmepumpe- og energirenoveringspuljen

Har du snust til ideen om at søge tilskud til enten en varmepumpe eller en eller flere energiforbedringer af boligen, men fik det ikke gjort? Så bare rolig, for du kan nå det endnu. Der er nemlig penge tilbage i begge puljer – meget modsat de tidligere runder, som blev tømt inden for kort tid.

Den længe ventede på sig varmepumpepulje åbnede den 12. september 2023, mens energirenoveringspuljen åbnede ikke længe efter, nemlig den 11. oktober 2023. Fælles for de to tilskudspuljer er, at man kan søge om tilskud til energiforbedrende tiltag i boligen – og at det stadig er muligt at søge tilskud fra dem. Der er nemlig stadig penge i begge puljer.

Puljerne, som tidligere var én samlet pulje, nemlig bygningspuljen, er del af Energiaftalen 2018. Der er som del af aftalen afsat midler fra 2020 til og med 2026. Formålet er at reducere energiforbruget og omstille varmeforsyningen for helårsboliger i Danmark.

Står du og skal energiforbedre boligen, og har du ikke søgt tilskud, kan der være flere fordele ved at gøre det – både fra et klimamæssigt og et økonomisk perspektiv. Læs med her og bliv klogere på de fordele, du kan opnå ved at søge tilskud fra henholdsvis varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen.

Boligejerne energirenoverer for at spare penge

Mange boligejere er stigende grad begyndt at energirenovere. Men er det med et formål om grønne hensigter, eller er det blot for at spare penge? En Epinion-undersøgelse på vegne af Finans Danmark fra april 2023, viser at det næppe er de grønne hensigter, der er motivationen for boligejerne.

Ud af de i undersøgelsen adspurgte boligejere, der har energiforbedret, forklarer hele 58%, at det er for at spare penge. Og set i lyset af de seneste års høje energipriser er det ifølge undersøgelsen ikke overraskende, at det ikke er af hensyn til klimaet, at boligejere energiforbedrer, men af hensyn til pengepungen.

Energiforbedringer af boligen omfatter alt fra isolering af ydervægge og tag til udskiftning af vinduer, samt udskiftning af olie- eller naturgasfyret med varmepumpe eller andre varmekilder, som har været i stigende kurs. Ja, der er alt i alt mange måder, man kan energiforbedre boligen på.

Der er stadig midler i tilskudspuljerne

Siden 2020 har 40.000 danskere fået glæde af tilskudsmidlerne, hvor Energistyrelsen for første gang åbnede op for tilskudspuljen til energirenoveringerne. Tilskuddet blev fordelt efter først til mølle-princippet og d. 14 september 2022, hvor endnu runde åbnede, var der ved middagstid omkring 27.000 i kø. Puljen blev der lukket efter godt 7.000 ansøgninger. Dengang var det bygningspuljen, som danske boligejere kunne søge fra, men nu er bygningspuljen delt i to – henholdsvis en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Energirenoveringspuljen varetager nu de dele af energirenoveringerne i bygningspuljen, som ikke indebærer udskiftning af varmekilden til varmepumpen. Energirenoveringspuljen viderefører kriteriet fra bygningspuljen om et gyldigt energimærke E, F eller G, som giver adgang til at søge tilskud. Kriterierne kan du læse mere om her.

Hvis du ikke var en af dem der kom gennem nøgleøjet tidligere, hvor puljerne blev tømt på dagene de åbnede, har du nu stadig mulighed. Varmepumpepuljen har været åbent i knap 6 uger og energirenoveringspuljen i knap 2 uger, og der er stadig midler at hente fra begge puljer. Så hvis ikke du har søgt endnu eller ikke fik tilsagn i sidste omgang, kan du prøve lykken nu.

Luft-til-vand varmepumpe

Varmepumpepuljen

Vil du varme dit hus op på en billigere og mere klimavenlig måde? Så er en luft til vand varmepumpe måske løsningen for dig. Varmepumpen er nemlig en populær løsning, der effektivt opvarmer boligen. Det er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger nemlig mellem en tredje- og en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig.

Med varmepumpepuljen er det muligt at få tilskud til en jordvarmeanlæg eller en luft-vand varmepumpe. Og du kan som tommelfingerregel spare omkring 12.000 kr. om året på din varmeregning, når du udskifter dit olie- eller naturgasfyr med en varmepumpe. Du kan læse mere om varmepumpetyperne på vores søsterportal, Energihjem.dk her.

Der er afsat 236,1 millioner kroner i år 2023 til varmepumpepuljen og det er som sagt stadig muligt at søge om tilskud. Kravene for at søge tilskud kan du læse mere om her og tjekke om du opfylder disse.

Hvis din bolig opfylder de givne krav, kan du søge om tilskud. Man søger efter først til mølle-princippet. På ansøgningsportalen, som du tilgår via Sparenergi.dk, skal du logge ind med dit MitID eller NemID. Energistyrelsen har en trin for trin-guide du kan følge.

Husk, at du skal vide inden du søger, om du vil søge tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, du søger tilskud til.

Energirenoveringspuljen

Er det nærmere en renovering, der står for døren, er der også midler at søge. Og det er populært at energirenovere, for energirenoveringer mindsker din varmeregning, skaber et bedre indeklima og øger din boligs salgsværdi, hvis din boligs energimærke forbedres i takt med energirenoveringen.

Hvis du skal energiforbedre din bolig, kan du, alt afhængigt af forbedringen, søge tilskud fra energirenoveringspuljen, der giver tilskud til netop en lang række energiforbedringer. Dette indebærer blandt andet tilskud til udskift af vinduer, isolering, og optimering af boligens drift. Puljen muliggør det at søge om tilskud til energirenoveringer for boliger med energimærke E, F eller G.

Energistyrelsen har i 2023 afsat 101,2 millioner kr. til energirenoveringspuljen og det er stadig muligt at søge tilskud. Tilskuddets størrelse afhænger af dit projekts omfang. Du kan læse mere om tilskuddet og kravene for det her.

Hvis din bolig opfylder kravene til at søge tilskud, skal du finde ud af, hvad du vil søge tilskud til. Det er muligt at søge tilskud på flere projekter på én gang, så vil du både efterisolere og skifte vinduer, kan du altså søge om tilskud til begge dele på én gang. Du søger ligeledes tilskud til energirenoveringspuljen via en ansøgerportal på Sparenergi.dk. Også her skal du bruge dit MitID eller NemID. Det er vigtigt at huske, at du skal søge om energitilskud før projektet igangsættes. Energistyrelsen har udarbejdet en trin for trin-guide, der kan hjælpe dig på vej til søge tilskuddet.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *