Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Flere vælger at bevare ældre huse

Flere vælger nu at bevare og renovere gamle huse i stedet for at bygge nyt. Udover at bevare det ældre håndværk, viser undersøgelser, at dette er bedre for miljøet. Renovering sparer betydeligt CO2, hvilket har fået FN's klimapanel til at fremhæve det som en vigtig klimavenlig handling. Vi dykker ned i en undersøgelse om, hvad der driver denne trend, og hvorfor folk skubbes mod det mere bæredygtige valg.

Flere har fået øjnene op for at nybyggeri belaster klimaet og flere foretrækker at bevare ældre huse, frem for at rive dem ned og bygge nyt. Læs med her og bliv klogere på de tendenser der udforskes i forbindelse med, at flere motiveres til at renovere fremfor at rive huse ned.

På vej mod en mindre klimabelastende boligkultur

I Danmark rives der gennemsnitligt 1.100 enfamiliehuse ned hvert år, som erstattes med et nyt. Det vil sige, at tre huse om dagen jævnes med jorden, og det påvirker klimaet. Derfor har blandt andet FN udarbejdet en klimaplan, der peger på at renovering af boliger, er et vigtigt værktøj til at nedbringe byggeriets klimaaftryk.

IGENBO undersøger i en survey de overvejelser og udfordringer, som husejerne møder, når de skal vælge, om de vil at bygge nyt eller gennemføre renoveringer. Undersøgelsen har haft til hensigt at indsamle viden om de faktorer, der spillede ind i beslutningen om enten at renovere eller ej, samt hvilken type vejledning de modtog undervejs. Den inkluderer også anbefalinger til, hvordan man kan skabe bedre betingelser for husejerne, så de nemmere kan træffe energirigtige valg i forbindelse med beslutninger om at renovere eller nedrive deres hus.

Konklusionen på undersøgelse består af fire anbefalinger:

  1. Politik: Kommunerne bør fokusere mere på bevarelsen af enfamiliehuse i deres lokalplaner og i kommunikationen med borgerne. Desuden kan lovgivning, der pålægger afgifter på nybyggeri og byggeaffald eller indfører principper som “forklar eller bevar”, være effektiv til at fremme renoveringer frem for nedrivning og nybyggeri.
  2. Kultur: Det anbefales at lancere offentlige kampagner i de større medier for at gøre blandt andet boligkøbere mere opmærksomme på fordelene ved renovering frem for at bygge nyt.
  3. Kompetencer: Boligkøbere bør have adgang til information om fordele og ulemper ved renovering, nedrivning og nybyggeri. Der bør også være initiativer, der gør boligejere mere fortrolige med selv at udføre reparationer på deres eget hus.
  4. Marked: Håndværkere bør i større omfang markedsføre renovering af enfamiliehuse – inklusive komplette pakkeløsninger til boligkøbere. Ejendomsmæglere bør vise, hvordan et hus kan se ud efter renovering og klargøre betydningen ved renovering i forhold til CO2-udledning, ressourceanvendelse og økonomi. Banker bør fremme renovering gennem deres lånevilkår og rådgivning om de miljømæssige og økonomiske fordele ved renovering.

Flest foretrækker at købe et ældre hus og renovere det

Siden 2010 er der ca. revet 12.000 huse ned, så der er plads til splinternye på grunden. YouGov og Home har gennemført en spørgeundersøgelse for Jyllands-Posten, som viser, at 7% ud af 2000 voksne danskere har en boligdrøm om at købe et ældre hus, rive det ned og bygge et nyt. De fleste, hvilket er 37% vil helst købe et ældre hus og renovere – og eventuelt bygge til, viser undersøgelsen. Hver fjerede ud af de 2000 adspurgte, vil helst anskaffe sig en tom byggegrund og bygge et nyt hus.

At størstedelen foretrækker at renovere et ældre hus, er godt for klimaet. Der kan spares betragteligt CO2 ved at renovere et enfamiliehus frem for at rive det ned og bygge nyt.

Henrik Hauthorn Jensen fra Home forklarer:

Mange tænker og er motiveret af, at et nyopført hus er mere energibesparende i dagligt brug end et ældre, men det er ikke alle, der er opmærksomme på de store mængder CO2, der udledes i forbindelse med nedrivningen af det gamle hus, fremstillingen af nye byggematerialer og opførelsen af det nye hus

CO2-besparelsen er størst hvis man energirenoverer

En rapport fra Energistyrelsen viser, at der vil kunne spares mange ton CO2, hvis rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. Når en dansk bolig tildeles et energimærke af Energistyrelsen, medfølger der anbefalinger til hvordan man kan spare på energien – som ofte vil være i form af en varmepumpe. Rapporten viser, at Danmark samlet vil kunne spare mere end 47.500 tons CO2, hvis der gennemføres forslag om konvertering til enten varmepumpe eller fjernvarme for boliger, der i dag er opvarmet med olie, gas eller eller.

Ældre huse har fed stil

Mange danskere ønsker ikke at rive deres bolig ned og bygge nyt, fordi de synes de ældre huse har en ’fed stil’ – både i udseende og materialer. Derudover synes mange, at det er for dyrt at rive et hus ned for at bygge et nyt og ideen om at genbruge og bevare ældre huse kommer derfor i højere kurs blandt danskerne.

Hvad er asbest?

Der er i mange ældre boliger asbestholdige materialer – og det skal man som boligejer være opmærksom på, både hvis man har planer om at renovere og rive ned. Asbest i form af asbeststøv er nemlig yderst sundhedsskadeligt, og derfor skal asbestholdige materialer behandles med forsigtighed.

Asbest er et ikke-brandbart materiale og derfor er det godt til isolering og brandsikring. Det nedbrydes heller ikke ved fugtpåvirkning og er derfor godt at anvende i armering i fx beton. Asbest har derfor været anvendt i byggematerialer i mange år.

Asbest findes hovedsageligt i:

  • Tagbelægninger (eternittage) (fra 1930 til 1986 – men ses frem til 1988)
  • Beklædningspladser til både udendørs og indendørs brug (eternitplader) (fra 1930 til 1985)
  • Loft- og vægplader (fra 1954 til 1980)
  • Vinyl (fra 1930 til 1980)

Nyt lovforslag om asbest

Ifølge det nyeste lovforslag, som forventes at træde i kraft 1. januar 2025, må nedrivning af asbestholdigt materiale kun udføres af virksomheder, der er autoriseret til det af Sikkerhedsstyrelsen. Som reglerne er nu, skal en virksomhed, der udfører asbestarbejde, ikke have autorisation. Dog kræver visse former for arbejde med asbestholdige materialer en særlig uddannelse. Andre former for arbejde med asbestholdige materialer gør ikke. Men det skal altså ikke være tilladt fremover, hvor det samtidig skal det koste en virksomhed mellem 20.000 og 30.000 kr. i bøde, hvis den for eksempel reklamerer med, at den kan udføre nedrivning af asbest – uden at have den nødvendige autorisation.

3byggetilbud.dk mærker at bygherre ønsker at bevare

Hos 3byggetilbud.dk ses det i data, at flere ønsker at bevare de ældre boliger og foretage renoveringer. Det er bl.a. flere totalrenoveringer, tagrenoveringer, badeværelser, energirenoveringer mm.

Inden for tagrenoveringer ses der en vækst i opgaver det seneste år på 42,71%. Inden for totalentrepriseprojekter har stigningen det sidste år været på 54,45%.

Døre og vinduer er også elementer bygherre ønsker at udskifte og her ses en stigning på 16,43%

Badeværelsesrenoveringer har det senest år oplevet en vækst på 18,2%.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *