Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Omkostninger ved handlen

Salær, tinglysningsafgift og overtagelsesgebyrer. Læs hvilke omkostninger du skal regne med ved en bolighandel.

Bruger I en mægler til handlen, skal salgsopstillingen altid ledsages af et hovedtalsskema, hvor din andel af omkostningerne som køber er specificeret i konkrete beløb.

PengeposeHvad lyder tinglysningsafgiften på?

Ved tinglysningen af skødet skal der betales en tinglysningsafgift på 1.660 kroner plus 0,6 procent af købesummen, dog mindst af den seneste ejendomsværdi, hvis denne er højere. Denne regel gælder alle typer fast ejendom.

Hvis der skal optages et nyt realkreditlån, skal der betales en tinglysningsafgift på 1.660 kroner plus 1,5 procent af hovedstolen til kreditforeningen. Hvis sælgeren som et led i handelen skal indfri nogle gamle kreditforeningslån, kan restgælden på de gamle lån overføres til det nye lån, så der kun skal betales 1,5 procent i tinglysningsafgift af differencebeløbet.

Skal der oprettes et ejerpantebrev, som skal ligge til sikkerhed for et lån i din bank eller sparekasse til udbetalingen eller til indfrielse af sælgerpantebrevet, skal der betales en afgift på 1.660 kroner plus 1,5 procent af hovedstolen ved tinglysningen.

KontanterHvor stort er advokatsalæret?

Vejledende salærtakster for advokaters bistand til oprettelse af skøder blev ophævet 1. november 1994 og gælder ikke handler indgået efterfølgende.

Salærets størrelse afhænger først og fremmest af arbejdets omfang og ejendommens pris. Få fra start en klar aftale med advokaten om honorarets størrelse, som nemt kan svinge mellem 4.000 kroner og 10.000 kroner inklusiv moms.

Gældsovertagelsesgebyr til hver kreditforening er normalt på 3.000 kroner uanset antallet af lån. På private pantebreve, som skal overtages af køber, skal der typisk betales et gebyr.

Hvem betaler for mægler, ejerskiftelån og tilstandsrapport?

Sælger skal altid stå for mægleromkostningerne, herunder salær og annonceomkostninger. Når ejendommen sælges prioriteret, betaler sælger alle omkostninger ved ejerskiftelånets hjemtagelse. Sælgere betaler desuden udgifterne til udarbejdelse af tilstandsrapport og energimærke samt el-installationsrapport.

Hvem betaler for tinglysning og skøde?

Køber betaler altid omkostninger til oprettelse og tinglysning af sælgerpantebrevet og eventuelt ejerpantebrev. Desuden betaler køber gebyrer ved gældsovertagelse og advokatomkostninger ved oprettelse af skødet.

Er der geografisk forskel på, om omkostninger splittes?

Ja. Ligger ejendommen vest for Storebælt deles tinglysningsafgiften på skødet ofte mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det fast praksis, at køber betaler alle omkostningerne ved skødets tinglysning.

Ovenstående er lavet med hjælp fra Geisler og Rønne, Ejendomsmægler og valuar, MDE

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *