Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Husorden – et eksempel

Hvor må børnene lege, er det i orden at hænge parabol op og hvad gør du, når du holder fest? Læs et eksempel på en husorden lige her.

Som boligejere i er vi alle ansvarlige for at passe på vores ejendom og udendørsarealer, ligesom vi skal sikre en god stemning i foreningen. Bestyrelsen har derfor vedtaget nedenstående ordensreglement:

1. Affald

Pak al affald ind i affaldsposer og smid glas, flasker, pap, aviser og andre større ting i de dertilhørende beholdere. På den måde undgår vi rod og sundhedsmæssige udfordringer og sikrer miljøet bedst muligt.

2. Altan

Hold din altan ren for at undgå at stoppe afløbet, som potentielt kan give vandskader hos andre beboere. Altankasser til planter er tilladt – de skal dog have rustfrit beslag.

3. Antenner/parabol

Opsæt aldrig antenne eller parabol på altan, tag eller andre steder på foreningens ejendom.

4. Bad og toilet

Pas på hvad du skyller ud i vask og toilet – bleer, vatpinde m.m. hører ikke til i afløbene, der nemt kan stoppe til.
Tag hensyn til dine naboers nattesøvn og undgå at tage bad imellem klokken 24.00 og 06.00.

5. Barnevogne, legeredskaber, cykler m.m.

Stil ovennævnte genstande og lignende i de rum, der er indrettet til det. Det er ikke tilladt at opbevare i kældre eller trappeopgange, hvor det kan genere andre.

6. Cykling og knallertkørsel

Kør ikke på cykel eller knallert på gangstier og fortove.
Parkér din cykel eller knallert i stativer og cykelrum.

7. Grønne anlæg

Pas på træer, buske og blomster, så vi kan bo flot og holde udgifter til vedligeholdelse nede.

8. Leg og boldspil

Leg og spil på de områder, der er indrettet til aktiviteter – og altså ikke på trapper, lofter, i kældre og ved gadedøre, hvor det kan være farligt eller genere andre beboere. Det er naturligvis heller ikke tilladt at beskadige ejendommen ved fx at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk.

9. Maskiner

Brug kun elektriske boremaskiner i tidsrummet 07.00-19.00, så det ikke generer andre beboere. Tænk også over brugen af vaskemaskine og tørretumbler, der kan genere nabo og underbo.

10. Musik

Tag hensyn til andre beboere, når du hører eller spiller musik – især ved aften- og nattetid. I særlige tilfælde kan du sikre dig, at naboerne er indforståede med støj efter midnat.

11. Parkering og motorkørsel

Parkér kun i de markedede båse og sikr trafiksikkerheden ved at køre forsigtigt i boligområdet. Lastbiler og campingvogne m.v. må ikke parkeres i foreningens område.

12. Pulterrum og kælderrum

Lås dine rum og luk vinduerne – også selvom de ikke er i brug. Opbevar i øvrigt aldrig benzin i rummene.

13. Trapper og trappevask

Stil ikke sko, legetøj m.v. på trapper eller i opgange. På dage med trappevask skal du fjerne din dørmåtte.

14. Udluftning

Luft ud gennem vinduer og gøre – optimalt 5-10minutter flere gange dagligt. Det mindsker fugt og sikrer et bedre indeklima.

15. Husdyr

Det er ikke tilladt at holde dyr – på nær førerhund.

Husorden

De fleste ejerboligforeninger har en husorden, som kan bidrage til god skik og orden i boligforeningen. Du får her Ejerportal.dk’s bud på, hvordan en husorden i en ejerboligforening kan se ud.

Husorden – et eksempel til ejerforeninger

Som boligejer i  er du medansvarlig for at vi passer godt på vores ejendom og udendørsarealer. Det er derfor naturligt at opstille visse almindelige regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt foreningens beboere samt for at beskytte bebyggelsen. Foreningens generalforsamling har derfor vedtaget nedenstående ordensreglement.

Husorden for ”[ Ejerforeningens navn]” vedtaget [dd.mm.åååå] i henhold til vedtægtens § [x].

1. Affald

Af sundhedsmæssige grunde skal alt være pakket ind i affaldsposer. Flasker og glasskår samt aviser, papkasser og andre større ting må ikke henkastes i affaldssække eller -skakte, men skal afleveres på de anviste steder.

2. Altaner

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsager vandskade hos andre beboere. Det er tilladt at anbringe altankasser ophængt i rustfrit beslag til beplantning. Der må ikke opmagasineres flyttekasser, affald, hårde hvidevarer eller lignende på altanen. Afskærmning og afdækning af altanen er forbudt.

3. Antenner/parabol

Der må ikke opsættes nogen form for antenne/parabol på altan, tag eller andre steder.

4. Bad og toilet

Af hensyn til natteroen bør der ikke bades mellem kl. 24.00 og kl. 6.00. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lign. bør aldrig kastes i toiletkummen.

5. Barnevogne, legeredskaber, cykler m.m.

Disse ting må ikke henstilles på trappegange, i kældre eller andre steder, hvor de kan være til gene for andre, men skal henstilles på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil.

6. Cykling og knallertkørsel

Knallertkørsel er ikke tilladt på bebyggelsens gangstier og fortove. Henstilling af disse transportmidler henvises til stativer og cykelrum.

7. Grønne anlæg

Alle vil gerne bo i et pænt kvarter. Boligforeningen har gjort sit til at skabe en god bebyggelse, og det må henstilles til beboerne, at man passer på træer, buske og anden beplantning, så udgifterne vedr. vedligeholdelse af de grønne arealer kan blive så lave som muligt.

8. Leg og boldspil

Leg og boldspil må ikke foregå på trapper, lofter, i kældre og gadedøre, hvor det kan være farligt eller til gene for andre beboere. De forskellige legeaktiviteter henvises til de dertil indrettede områder.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg.

9. Maskiner

Elektriske boremaskiner må kun benyttes i lejligheder til ophængning af billeder, gardiner og lignende i tidsrummet kl. 7.00 – 19.00. Det samme gælder vaskemaskiner og tørretumblere, hvis deres støjniveau chikanerer naboen/underboen.

10. Musik

Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter m.m. skal ske med hensyntagen til naboerne. I de sene aftentimer skal der vise særligt hensyn og støjen skal dæmpes ned, så andres nattero ikke forstyrres. I særlige tilfælde bør I sikre jer, at naboerne er indforstået med støj efter kl. 24.00.

11. Parkering og motorkørsel

Parkering af personbiler og motorcykler må ikke finde sted på boligområdet udenfor de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles i boligområdet eller på foreningens parkeringspladser. Af hensyn til trafiksikkerheden henstiller vi til at beboerne kører forsigtigt.

12. Pulterrum og kælderrum

Rummene skal, selvom de ikke benyttes, være aflåste og eventuelle vinduer skal holdes lukkede. Benzin må ikke opbevares i rummene.

13. Trapper og trappevask

På trapper og trappegange må flasker, fodtøj, legeredskaber med mere ikke henstilles. Dørmåtter skal fjernes fra trappegangene på de dage, hvor trappevask foretages.

14. Udluftning

For at undgå fugtdannelse og dermed følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling bør beboerne foretage en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Helst flere gange dagligt, blot 5 – 10 minutter ad gangen.

15. Husdyrhold

Husdyrhold, herunder pasning af husdyr, er ikke tilladt, med undtagelse af førerhund.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarLars Rasmussen

B Jonsson Har udført træfældning på Bekkesinvej 6 Henne Strand

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Lars

Tak for din kommentar. Du må endelig skrive, hvis vi kan være behjælpelige med noget.

De bedste hilsner
/Nynne – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 2 kommentarer