Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Fortrydelsesret på dit boligkøb

Hvad gør du, hvis du fortryder dit køb, hvor lang frist har du, og kan du gardere dig? Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du trækker i land.

Hvordan bruger jeg fortrydelsesretten?

Har sælger accepteret købstilbuddet, er handlen bindende – og så kan du ikke bare trække dit bud tilbage. Det kan du ellers.

Hvor lang er fristen for at fortryde boligkøbet?

Du har seks hverdage til at fortryde dit boligkøb. De seks dage løber fra tidspunktet, hvor du og sælger har underskrevet købsaftalen. Det betyder, at du altid også har en weekend til at overveje købet og søge hjælp hos en kvalificeret rådgiver.

Hvornår skal sælger have besked om fortrydelse?

 • Inden for fristen på seks dage.
 • Den skriftlige meddelelse og betaling skal du sende, så den er hos sælger eller formidler inden for seks dage efter, at sælger accepterede købstilbuddet.
 • Er aftalen indgået ved, at du har accepteret sælgers salgstilbud, regnes seks-dages fristen fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til salgstilbuddet.
 • Køber har bevisbyrden for, at brevet er kommet frem – send derfor brevet anbefalet eller med afleveringsattest.

Tæller weekender og helligdage med i fristen på seks dage?

Nej.

Kan man stadigvæk aftale rådgiverforbehold?

Ja. Fortrydelsesretten forhindrer ikke, at du og sælger aftaler, at din rådgiver, fx advokaten, skal godkende handlen. Det kræver, at rådgiveren inden køb ser aftalen igennem, eller at du – skriftligt – tager forbehold for, at det kan ske.

Hvad betyder et rådgiverforbehold?

Forbeholdet betyder, at handlen annulleres, hvis rådgiveren har væsentlige indvendinger mod købsaftalen, som ikke kan løses med sælger. Det er altså en måde at ”komme ud af handlen” uden at betale godtgørelse. Fx er det en god idé, hvis du hurtigt skal skrive under, da du efterfølgende kan aflyse aftalen efter rådgivers råd.

Koster det noget at fortryde?

Ja muligvis. Vil du bruge fortrydelsesretten, skal du betale sælger godtgørelse på én procent af købesummen – men kun hvis sælger har underskrevet og dermed accepteret aftalen, da den så er bindende.

Hvornår koster det IKKE noget at fortryde?
 • Hvis aftalen er indgået med en sælger, der har opført ejendommen med salg for øje og hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom.
 • Når sælgeren har handlet som led i dette erhverv.
 • Hvis aftalen går ud på køb af en grund og ny- eller færdigopførelse af en hel bygning på grunden – her kan entreprenøren kun kræve vederlag for arbejde, som efter aftalen allerede skulle være udført, og som er udført.
Hvad så hvis ejendommen er taget i brug?
 • Er du flyttet ind og har fået udført håndværkerarbejde, skal du stille ejendommen til sælgers disposition – stadigvæk inden for de seks dage
 • Forandringer og udført håndværkerarbejde skal ”annulleres”, så ejendommens stand bliver som før forandringerne – stadigvæk inden for seks dage.
 • Hvis du eller andre med adgang til ejendommen i din interesse har forringet ejendommen, skal du udbedre skaderne inden for seks dage. Medmindre forringelsen er hændelig.
 • Køber har bevisbyrden for, at der ikke er udvist uagtsomhed.
Hvad så når købsaftalen er tinglyst og udbetalingen betalt?
 • Er aftalen tinglyst, skal du inden for seks dage sørge for at aflyse aftalen.
 • Har du selv anmeldt skødet til tinglysning, skal du sende en begæring til tinglysningskontoret om at få aftalen aflyst.
 • Har sælger sørget for tinglysning af skødet, skal du foretage det fornødne til at aflyse aftalen
 • Har du betalt en del af købesummen, skal sælgeren straks ved din annullering betale dig pengene tilbage – på nær godtgørelsen på én procent af købesummen.
Har sælger fortrydelsesret?

Nej. Når sælger har underskrevet købsaftalen, er han bundet, hvis ikke andet er aftalt.

Hvordan sikrer jeg mig rådgiverforbehold i aftalen?

 • Inden underskrift beder du mægler vise dig, hvor i købsaftalen forbeholdet står.
 • Har mægleren ikke indsat advokatforbeholdet i købsaftalen, kan du selv skrive teksten i købsaftalen – gerne på “afslutningssiden”, hvor du skal skrive under. Brug kuglepen.

Hvordan skriver man forbeholdet?

Det kan fx lyde: ”Købers underskrift på nærværende købsaftale er betinget af, at købers rådgiver kan godkende købsaftalen i dens helhed. Eventuelle indsigelser skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest den 08.08.2022 kl. 12.00. I modsat fald er købers underskrift bindende.”

Undgå formuleringer som ”handlen er betinget af bankens økonomiske godkendelse” eller ”handlen er betinget af advokatens juridiske godkendelse”. Det er uklare formuleringer.

Hvor lang bør fristen for rådgiverforbehold være?

Tidsfristen bør som minimum være to fulde arbejdsdage, men vi anbefaler tre dage, som regnes fra det tidspunkt, hvor rådgiver modtager sagen på sit kontor. På den måde kan rådgiver nå at diskutere indvendinger med dig.

Acceptér ikke en aftale med en meget kort frist for forbehold, uanset hvor meget mægler presser på.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *