Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Værd at vide om energirenovering af etageejendom

Hvilken energirenovering er den mest simple og mest fordelagtige på den lange bane? Læs her, hvor store besparelser der kan være på eksempelvis tagudskiftning, efterisoleringer, facaderenovering eller vinduesudskiftning og hvor der er mulighed for energitilskud.

Ejendommens klimaskærm er alt det, som skiller ude fra inde. Alt fra ydervægge, vinduer og tag. Der er mange penge at spare på varmeregningen, hvis man bor i en ejendom med en god klimaskærm og det kan derfor hurtigt betale sig at få efterisoleret sin etageejendom.

Tagudskiftning eller efterisolering af eksisterende tagkonstruktion

Mange ældre etageejendomme har dårligt isolerede tag- og loftkonstruktioner. Det er dog ikke ensbetydende med, at en udskiftning af hele tagkonstruktionen er nødvendig. Hvis man derimod blot efterisolerer tag og loft, er der store besparelser at hente. Med en god efterisolering kan bygningsejeren se frem til store besparelser på varmeregningen. Ligeledes kan beboerne i ejendommen også se frem til et bedre indeklima og en øget ejendomsværdi.

Alt afhængig af hvilket årstal etageejendommen er opført i, kan materialet af tagkonstruktionen variere. Vi gennemgår her besparende energirenoveringer af tagkonstruktioner.

Energirenovering af flade tage

Har din etageejendom fladt tag med tagpap, er den typisk bygget mellem 1960 og 2000. Disse tagkonstruktioner er primært udført som kolde tage, hvor varmeisoleringen er anbragt i tagkonstruktionen. I denne periode var der relativt beskedne krav til varmeisoleringen og det anbefales, ifølge Videncenter for Energibesparelser i Byggerier, at efterisolere hvis tykkelsen på den nuværende isolering kun er på 150mm. Som minimum anbefales det, at isoleringen er på 300mm.
Ønsker man som boligforening et lavenerginiveau, anbefales det, at man efterisolerer med en 400mm tykkelse.

Fordele ved efterisolering af flade tage

 • Mindre varmetab gennem taget
 • Varmere loft i øverste etage og bedre indeklima
 • Forbedring af fugtforhold og nedsat risiko for skimmel
 • Lavere varmeregning
 • Lavere CO2-udledning
 • Øget ejendomsværdi

Energirenovering af mansardtage

Er dit etagebyggeri opført mellem 1860 og 1930, kan tagkonstruktionen meget vel være et mansardtag. Det fordelagtige ved mansardtaget er, at det kan efterisoleres indefra. Det betyder, at hele tagkonstruktionen ikke nødvendigvis behøver at blive udskiftet. Efterisoleringen bør, ligesom på de flade tage, overholde minimum isoleringskravene som er på henholdsvis 300-400mm, skriver Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Fordele ved efterisolering af mansardtag

 • Mindre varmetab
 • Bedre økonomi grundet lavere varmeregning
 • Bedre indeklima
 • Lavere CO2-udledning
 • Efterisolering af mansardtaget øger ejendommens værdi

Facaderenovering

Ligesom de ældre tagkonstruktioner, er mange af facaderne på de ældre bygninger opført før der fandtes et bygningsreglement. Det betyder, at man dengang ikke skænkede varmetab gennem ydervægge en tanke. Med en udvendig isolering af bygningsfacaden er der derfor store besparelser at hente på varmeregningen, mens man samtidigt kan præge facadens udtryk. Hvis en udvendig isolering ikke er mulig, eksempelvis grundet arkitekturen eller af mangel på hulmur, er en indvendig efterisolering også mulig, men dog mere udfordrende.

Efterisolering af massivmurede vægge med hulmur

Hulmure findes hovedsagligt i bygninger der er opført mellem 1930 og 1970. Hulmure er typisk 30-45 centimeter tykke og efterisoleres via indblæsning af isoleringsmateriale. Hulmursisolering er et nemt og enkelt indgreb i ejendommen og påvirker især indeklimaet i bygningen positivt. Når hulmuren isoleres, bliver den indvendige side på ydervæggen varmere, som derved reducerer risikoen for fugt- og skimmelskader. Ligeledes reduceres oplevelsen af træk også.Vælger man at efterisolere udvendigt, skal man være bevidst om, at facadens overflade skal renoveres og det er naturligvis en yderligere udgift.

Dog kan en overordnet efterisolering af bygningens facade reducere varmeregningen med op til 35%, hvoraf de 25% skyldes efterisolering af hulmuren.

Udskiftning af vinduer øger ejendommens værdi

Er vinduerne i ejendommen ét-lags glas, kan det være favorabelt at skifte dem ud med to-lags energiruder. Energiruder holder bedre på varmen og vil give ejendommen et lavere energiniveau. Stræber man efter en stor energibesparelse, er vinduer med en lav U-værdi at foretrække. U-værdien afgør hvor god en isoleringsevne ruden har og er yderst rentabelt for en etageejendom på lang sigt. Derudover giver en udskiftning af vinduerne et sundere indeklima i ejendommen, da den indvendige overflade bliver varmere, hvilket reducerer risikoen for kondens og vil samtidig give mindre træk og kuldenedfald i ejendommen. Til trods for, at udskiftning af en hel etageejendoms ruder kan virke som en bekostelig affære, vil det, ifølge Videncenter for Energi og Byggeri, øge ejendommens værdi markant.

Tilskud til energirenoveringen

I 2017 fremgår det af udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside, at der er afsat 50 mio kroner til ejere af private udlejningsejendomme kan søge om tilskud til energirenoveringer og klimatilpasninger. Er du, som så mange andre, i tvivl om du kan få energitilskud til din renovering, så kan du i nedenstående se hvilke energirenoveringer, som udlændinge- og integrationsministeriet støtter:

 • Energibesparende foranstaltninger, der er forslået i et energimærke
 • Isolering og efterisolering af ydervægge
 • Udskiftning af vinduer og døre med højere isoleringsværdi
 • Isolering af tekniske installationer, herunder rør til varme og varmt vand
 • Energibesparende forbedringer af varme- og klimaanlæg
 • Forbedring af mekanisk ventilationssystem til energibesparelse og varmegenvinding

Er du interesseret i at vide mere om energitilskuddet eller står du overfor en energirenovering af private udlejningsejendomme, så har vi lavet en infografik om tilskudsordningen her. I 2021 kommer der en ny tilskudsordning, som også dækker private andelsboligforeninger eller moderejendomme for bebyggelser, der er opdelt i ejerlejligheder, der anvendes som helårsboliger. Energitilskuddet 2021 kan du læse mere om her.

OBS: Det er vigtigt, at du søger om energitilskud før renoveringen er igangsat. Er dette ikke tilfældet, vil det ikke være muligt at få energitilskud til sin renovering

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *