Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Ejerskifteforsikring – sikrer dig mod det uforudsete

Hvem har ansvar for hvad, og hvorfor er en ejerskifteforsikring en god idé? Få svaret her.

Hvorfor er en ejerskifteforsikring en god idé?

Forsikringen beskytter begge parter ved en bolighandel og hjælper ved juridiske slagsmål og økonomiske ”ulykker” – eksempelvis uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler, der ikke fremgik af fx tilstandsrapporten. En tilstandsrapport samt el-installationsrapport er derfor nødvendige for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.

Minimumsdækning eller udvidet dækning – hvad er forskellen?

Selskaber, der tilbyder ejerskifteforsikring, skal leve op til en minimumsdækning i deres ejerskifteforsikring. Flere vælger i dag minimumsdækningen – efter at Lov om forbrugerbeskyttelse i 2012 blev ændret, blev minimumsdækningen nemlig udvidet til også at dække ulovligt og funktionsudygtigt el og vvs.

Hvordan er køber sikret med en ejerskifteforsikring?

Køber garderer sig mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler, som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke stod i tilstands- eller el-installationsrapporten. Uden en ejerskifteforsikring hæfter køber selv for skjulte skader, fejl og mangler – og det er svært at få medhold i en sag mod sælger.

Hvis ansvar er forsikringen?

Ansvaret for at tegne forsikringen ligger hos køber.

Hvad er sælgers rolle?

Sælger er ude af sit økonomiske ansvar, hvis vedkommende har:

  • Fremlagt en tilstands- og el-installationsrapport
  • Tilbudt en ejerskifteforsikring
  • Tilbudt at betale halvdelen af præmien på den tilbudte ejerskifteforsikring
  • Oplyst køber om retsvirkningen af tilbuddene

Hvor længe dækker ejerskifteforsikringen?

Ejerskifteforsikringen dækker i enten fem eller ti år.

Sælgeransvarsforsikring

Sælger kan købe en sælgeransvarsforsikring. Forsikringen fritager ikke sælger for alt ansvar, men dækker sælger i de få situationer, hvor køber – trods ejerskifteforsikring – fortsat kan gøre sælger ansvarlig. Det kan fx være ved ulovlige boligindregninger, forhold ved grunden m.v. For at forsikringen dækker, kræver det, at sælger taber en sag i retten eller indgår forlig.

Generelt er sælger ’kun’ ansvarlig i 10 år efter en handel – hvis der ikke er tilbudt ejerskifteforsikring mv.

Sælger er friholdt fra hovedparten af sit ansvar, hvis han/hun opfylder krav om rapporter og ejerskifteforsikring og betaler halvdelen.

Forsikringen dækker aldrig garantier, svig eller sager, hvor sælger har handlet groft uagtsomt.

Ovenstående er baseret på Lov om Forbrugerbeskyttelse med hjælp fra Alka.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *