Få 3 tilbud
Sektion Boligforeninger

Sådan udregnes arealet af en ejerlejlighed

Hvor stor er vores ejerlejlighed egentligt? Der hersker ofte tvivl om, hvordan en lejligheds kvadratmeter skal fortolkes og med god grund. Ejerlejligheder er den eneste boligtype, hvor man kan udregne arealet på to forskellige måder. De to metoder resulterer i forskellige antal kvadratmeter.

To arealer af lejligheden

Arealet af en ejerlejlighed kan som udgangspunkt opgøres på 2 måder:

  • Bruttoetagearealet registreret hos BBR
  • Det tinglyste areal

Bruttoetagearealet for en ejerlejlighed registreres hos BBR. Ved en registrering hos BBR medregnes opgangen eller svalegangen også i det samlede antal kvadratmeter. Bruttoarealet anvendes også til at oplyse størrelsen af huse, rækkehuse og villalejligheder.

Når en ejerlejlighed sælges er det som udgangspunkt det tinglyste areal, som anvendes. Det tinglyste areal opmåles fra lejlighedens ydervægge og ind til midten af skillevægge hos naboen. Lejlighedens tinglyste areal er opmålt af en landinspektør, da ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder.

En tommelfingerregel siger, at det tinglyste areal er 10 procent mindre end bruttoetagearealet.

Forvirrede boligkøbere

På ejerlejligheder i Københavns Kommune er det gennemsnitlige BBR-areal 81 kvadratmeter, mens det gennemsnitlige tinglyste areal på ejerlejligheder i Københavns Kommune er på 73 kvadratmeter. De to forskellige arealer har skabt forvirring blandt boligkøberne. Derfor besluttede man at gøre det lovpligtigt at boligannoncering skulle oplyse BBR-arealet fra 1. februar 2011. Annonceringsreglerne blev ændret for at skabe bedre sammenlignelighed og gennemsigtighed for forbrugerne.

Hvad betyder arealet?

Arealet af en ejerlejlighed har betydning for lejlighedens fordelingstal. Fordelingstallet bestemmer hvor stor en del af ejerforeningens udgifter, den enkelte ejerlejlighed skal finansiere. Jo flere kvadratmeter ens lejlighed udgør af foreningens samlede antal kvadratmeter jo større andel betaler man af ejerforeningens fællesudgifter. Ydermere indvirker fordelingstallet også på vægten af den personlige stemme, når der afholdes generalforsamling i ejerforeningen.

Gode råd i forbindelse med køb af ejerlejlighed

BBR-arealet er en teknisk udregning af boligens areal, hvor ydermure, halvdelen af skillevægge til andre lejligheder samt fællesarealer også medregnes. Derfor er det en god idé, at man som køber af en ejerlejlighed, tager sig god tid til at se lejligheden selv for at få en fornemmelse af, om antal kvadratmeter stemmer overens med forventningen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

3 kommentarer

AvatarJeppe Zachariassen

Jeg syntes det er ret tåbeligt, at man i 2011 besluttede, at det er bruttoetagearealet der skal oplyses ved salg af lejligheder i stedet for det tinglyste areal.
Som køber bliver man meget let manipuleret til at tro, at det reelle boligareal er det oplyste areal.
Det tinglyste areal er meget mere regulært og vist ikke noget man som boligejer selv kan ændre på, som man kan på BBR.
Jeg har set på mange lejligheder og kan konstatere, at det oplyste areal kan være helt op til dobbelt så stort som det reelle boligareal.
VH Jeppe Zachariassen

AvatarTom Kjærbye

Der er nu ikke noget krav om at fordelingstallene skal hænge sammen med lejlighedens tinglyste areal.

AvatarMaria Carlsen

Hej Tom,
Tak for din kommentar.
Nej, du har helt ret. Der er ikke noget krav. Fordelingstallet fastsættes typisk på baggrund af lejlighedernes areal eller på baggrund af lejlighedernes indbyrdes værdi ved opdelingen i ejerlejligheder 🙂
Bedste hilsner
Maria – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 3 kommentarer