Få 3 tilbud
Sektion Energirenovering

Varmepumpeguide – Alt du skal vide om varmepumper

Er der ikke udsigt til, at du får fjernvarme, og ønsker du en anden energikilde end dit gas-, olie- eller pillefyr, så er en varmepumpe måske løsningen for dig. I denne varmepumpeguide har 3byggetilbud.dk samlet alt, du skal vide angående varmepumper, før du investerer i sådan et anlæg.

I 2035 er det slut med at anvende gas og olie som opvarmningsform i de danske boliger. Mange husstande har fået en plan for udrulning af fjernvarme. Dog er over 150.000 boligejere ikke blevet tilbudt fjernvarme og skal derfor søge efter alternative varmekilder. I denne artikel fremlægger vi to mest relevante alternativer, nemlig jordvarme- og luft til vand varmepumpen. Begge varmepumper egner sig til erstatning for boligens primære varmekilde, når boligen har været opvarmet med et gas- eller oliefyr.

Sådan fungerer en varmepumpe

Overordnet dækker begrebet varmepumpe over de varmeanlæg, som anvender luftens eller jordens energi til at skabe varme i boligen. En luft til vand varmepumpe omdanner udeluftens energi til varme, som kan bruges til at opvarme boligen samt brugsvandet. Derimod anvender en jordvarmepumpe den energi, som findes i jordens øverste jordlag. Varmen skabes af solen og bliver lageret i jorden – og denne kan anvendes til opvarmning af boliger.

Ud over de to præsenterede varmepumpetyper findes også luft til luft varmepumpen. Denne type af varmepumpe er god til opvarmning af mindre boliger eller sommerhuse. Derudover kan den anvendes som supplement til en eksisterende varmekilde. Luft til luft varmepumpen er ikke særlig effektiv til opvarmning af større boliger alene, hvorfor man skal søge mod jordvarme eller luft til vand varmepumpen. Derudover kan der heller ikke søges tilskud til finansiering af luft til luft varmepumpen.

Her kan du læse mere omkring luft til luft varmepumper.

Luft til vand varmepumpen

Fordele:

 • Energikilde som anvender naturens ressourcer til opvarmning.
 • Med en pris på omkring 100.000-150.000 kroner er anlægget billigere end jordvarme.
 • Lav vedligeholdelse – service 1. gang årligt.
 • Kan installeres til alle boliger, som har naturgas- eller oliefyr.

Ulemper:

 • Udedelen kan være støjende.
 • Varmepumpen bruger strøm til opvarmning, så ved høje strømpriser kan det være en ulempe, da den kan være dyr i drift.

Jordvarmepumpen

 • Lang levetid, da jordvarmeslangerne er beskyttet mod vind og vejr i jorden.
 • Lav vedligeholdelse – service 1. gang årligt.
 • Få støjgener.
 • Bruger solens varme, som er en naturlig og vedvarende energiform til opvarmning.
 • Dyrere løsning med en pris på omkring 200.000-300.000 kroner.
 • Kræver et udeareal der er mellem 2-3 gange større end boligen til nedgravning af jordvarmeslangerne.
 • Området, hvor slangerne er gravet ned på, kan ikke blive beplantet efterfølgende af buske og træer, da dette vil hæmme varmen i at sive ned i jorden.

Læs mere om, hvordan luft til vand- og jordvarmepumpen hver især fungerer på 3byggetilbud.dk’s søsterportal Energihjem.dk.

Værd at vide inden du investerer i en varmepumpe

Dimensionering

Mathias Huniche Christensen fra MBJ VVS TEKNIK ApS, som er branchepartner inden for VVS-faget hos 3byggetilbud.dk og som også er VE-godkendt til opsætning af luft-vand varmepumper fortæller: “Når du sætter luft-vand varmepumperne op, så er det så vigtigt, at du dimensionerer dem korrekt.”

Dimensionering betyder at du med en fagperson får den rette hjælp til at få beregnet, hvilken varmepumpe, der har den rette størrelse til at dække dit behov, uden at den bruger for meget eller for lidt energi. Boliger er nemlig ikke ens, og derfor passer alle varmepumper heller ikke til alle huse.

Han forklarer, at de hverken må være overdimensionerede eller underdimensionerede:

Er de for små, så går boligejeren og fryser. Er de for store, så fryser boligejeren ikke, for der kommer masser af varme på. Men overdimensioneringen slider ekstremt unødvendigt på varmepumpen,

Mathias Huniche Christensen, MBJ VVS TEKNIK ApS


Den rutinerede VVS’er opfordrer generelt forbrugere til at være opmærksomme på om alt går som det skal, når varmepumpen bliver installeret.

“Særligt hvis varmepumpen blev installeret i den periode i 2022, hvor varmepumpe-efterspørgslen eksploderede, bør man være opmærksom på, at installationen ikke gik for stærkt. For eksempel i form af forkerte installationer, som fabrikanterne reelt set ikke giver garanti for, selvom den pågældende installatør siger det,” fortæller Mathias Huniche Christensen til 3byggetilbud.dk.

Ved at kontakte en professionel varmepumpeinstallatør kan du få foretaget den rette dimensionering af din varmepumpe. Fagpersonen vil spørge ind til boligens størrelse, i hvor høj grad boligen er isoleret, hvor mange I er i husstanden, samt om varmepumpen anvendes i samspil med supplerende varmekilder. Man anvender det reelle, faktiske forbrug med en gennemsnitsværdi af de seneste tre år til dimensioneringen. Dette er dog med forbehold for at hele huset og alle rum, mere eller mindre, har været varmet op til en tilfredsstillende temperatur.

COP, SCOP og SEER

Ud over dimensioneringen skal du i jagten på den rigtige luft til vand- eller jordvarmepumpe til din bolig være opmærksom på en række begreber, som er med til at beskrive, hvor effektiv varmepumpen er. Der findes nemlig forskellige standarder, som hver angiver pumpens energieffektivitet. Typisk vil du møde to standarder nemlig: Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) og Coefficient of Performance (COP), som beskriver hvor meget varme anlægget leverer til boligen holdt op imod, hvor meget strøm varmepumpen bruger.

Derudover findes begrebet Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). Dette skal man være opmærksom på, når er man på jagt efter en luft til luft varmepumpe. Denne værdi beskriver nemlig, hvor godt anlægget er til at køle.

COP og SCOP-værdierne er som nævnt forholdet mellem, hvor meget varme anlægget leverer til boligen holdt op imod, hvor meget strøm varmepumpen bruger. Man måler COP på ét tidspunkt og udregner herefter værdien. Derfor giver denne værdi udelukkende et øjebliksbillede af, hvor effektiv varmepumpen er. Derfor har man introduceret SCOP-værdien som et alternativ.

SCOP er værdien for varmepumpens effektivitet gennem et år. Modsat COP-værdien er denne standard langt mere retvisende, da målingerne er foretaget kontinuerligt over en længere periode, hvorefter den gennemsnitlige varmeeffektivitet udregnes. I Danmark anvender man typisk kun SCOP.

SCOP-værdien udregnes med udgangspunkt i tre forskellige klimazoner i Europa. Det skyldes, at varmen udendørs har en indvirkning på anlæggets effektivitet. De tre klimazoner er hhv. varmt klima, middelklima og koldt klima. Klimazonerne svarer til tre forskellige europæiske klimazoner, nemlig Athen, svarende til varmt klima, Strasbourg, som er middelklima og Helsinki, som er det kolde klima. På baggrund af europæisk lovkrav er det lovpligtig altid at vise SCOP-værdien for middelklimaet – og det er faktisk heldigt for danske boligejere, for Danmark befinder sig i denne zone.

Når du ved, hvordan du skal navigere i de forskellige standarder, har du et bedre udgangspunkt for at få den mest energieffektive varmepumpe.

Varmepumpens energimærke

Udover SCOP-værdien skal varmepumpen også været markeret med et energimærke. Energimærket hjælper forbrugeren med at få et overblik over, hvor stort et energiforbrug varmepumpen har. Energimærket beskriver altså ikke, hvor effektiv selve varmepumpen er. Skalaen for energimærker går fra A+++, som er det bedste energimærke, til G, som indikerer at anlægget har det mest belastende energiforbrug.

Støj fra varmepumpen

Varmepumpernes støj måles i decibel (dB). Decibel kan være et lidt uhåndgribeligt begreb, men følgende klassificeringer kan give et billede af, hvor meget larm x antal decibel er. Alle følgende lyde er målt tæt op ad lydkilden – altså hvis man står helt op ad, hvor lyden udsendes. Derfor vil lyden bliver formindsket jo længere væk man er. Hvor 0dB er næsten total stilhed er en hvisken 15 dB, mens en normal samtale er 60 dB. Et bilhorn er 110 dB og fyrværkeri svarer til 140 dB.

Ved jordvarmepumper måler man støjniveauet indendørs, da støjen udendørs er minimal. Her er den normale støj du skal forvente omkring 30-50 dB. Når det kommer til luft til vand varmepumper, måles støjen udendørs – og derfor skal der tages højde for om naboer eller andre omkring boligen forstyrres.

Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over vejledende støjgrænser. Denne anvendes af de fleste danske kommuner, og kan derfor være målestok for, hvor meget din kommende luft vand varmepumpe må larme.

DøgnperiodeSommerhusområderTæt boligområde (parcelhuse, rækkehuse mv.)Etageboliger, Blandet bolig og erhverv, Det åbne land (enkeltliggende huse)
Hverdage kl. 7-18 Lørdage kl. 7-1440 dB45 dB50-55 dB
Hverdage kl. 18-22 Lørdage kl. 14-22 Søndage kl. 7-2235 dB40 dB45 dB
Alle dage kl. 22-735 dB35 dB40 dB
Kilde: Energistyrelsen

5 tips til at undgå støj fra varmepumpen

Foruden at vælge en støjsvag varmepumpe, er der også flere forholdsregler du kan tage dig for at undgå klager fra naboerne.

 • Hold afstand til soveværelser, opholdsrum og terrasser hos både dig selv og dine naboer.
 • Undgå at placere varmepumpen tæt på skel.
 • Undgå at få varmepumpen installeret i områder med fliser eller anden hård overflade, da det forstærker lyden, mens græs, som er blødt, i stedet vil absorbere.
 • Få etableret et støjhegn eller en skærm mod støj, som kan dæmpe lyden op til 10 dB.
 • Placer ikke varmepumpen på garagetag eller på carporten, da lyden ikke vil blive absorberet af omkringliggende bygninger og opleves højere.

Hvilket varmepumpemærke skal du vælge?

Det kan være svært at finde ud af, hvilken producent, der skal levere din varmepumpe. Da varmepumper fungerer forskelligt, alt efter hvilken bolig der er tale om, er det altid en god idé at rådføre sig med en professionel.

En varmepumpeinstallatør kan være behjælpelige med at forklare hvilke fordele, der er ved de forskellige varmepumpeproducenter. Nogle installatører har endda et tæt samarbejde med specifikke leverandører, og kan derfor tilbyde en endnu bredere viden og kyndig rådgivning inden for de specifikke mærker – og så kan de måske endda give en skarp pris.

Eftertragtede varmepumpemærker i Danmark

Der findes mange forskellige producenter af varmepumper, som tilbydes på det danske marked. Før du kontakter en varmepumpeinstallatør, kan det være en fordel at skabe sig et overblik over, hvilke mærker der findes på markedet. Nedenunder har vi samlet nogle at de mest eftertragtede på i Danmark.

Panasonic er en populær leverandør af varmepumper til de danske boligejere. Faktisk er Panasonic den mest søgte varmepumpeproducent, når man ser på forbrugernes Google søgninger. Panasonic producerer luft til vand varmepumper dog ikke jordvarmepumper.

Mitsubishi er det næstmest søgte mærke blandt danskerne, og mange forhandlere på det danske marked leverer Mitsubishis varmepumper, der dog udelukkende skaber energi via luft til vand eller luft til luft. I top tre af de mest søgte varepumpemærker er også Bosch. Den tyske producent leverer både producerer luft til vand- og jordvarmepumper.

En eftertragtet producent til luft til vand varmepumper til de danske boliger er desuden METRO THERM. Flere kender måske METRO THERM fra deres varmtvandsbeholdere, som den danske grundlægger af virksomheden opfandt for over 100 år siden. Siden da har METRO THERM udvidet sortimentet og producerer også luft til vand varmepumper, som er energieffektive og er udviklet med henblik specifikt at passe til den gængse danske boligtype.

Hvis man går efter et andet mærke med danske rødder, er Vølund også en eftertragtet mulighed. Vølund producerer både luft til vand varmepumper og jordvarmepumper, som især har udmærket sig grundet deres lave støjniveau.  

En producent som også tilbyder varmepumper, der enten opvarmer boligen via luft eller geotermisk energi fra jorden er DVI Energi. DVI Energi er dansk håndværk og dansk design, som udvikles og produceres i Sørup i Nordjylland – så hvis man ønsker en leverandør med dansk dna, er dette en god mulighed.

Producenten Thermia, tilbyder også både luft til vand- og jordvarmepumper, og det er især med deres jordvarmepumper, de er eftertragtede på det danske marked. Den svenske producent, har nemlig udviklet anlæg i høj kvalitet, som er tilpasset det nordiske klima – og så har deres anlæg udmærket sig eminent til både radiator- og gulvvarme.

Vidste du?

Ved etablering af både luft til vand- og jordvarmepumpen er det essentielt, at din bolig er velisoleret. Begge varmepumpetyper har nemlig en lav fremløbstemperatur. Det betyder, at det vand der løber fra varmepumpen til for eksempel radiatorerne eller gulvvarmen er lavere end, hvis der var tale om et olie- eller naturgasfyr. Vandet skal kunne holdes varmt nok til at opvarme boligen – og derfor kræves god isolering.

Tilskud til varmepumpen

Den tidligere bygningspulje er i 2023 blevet delt op, så der nu er en tilskudspulje specifikt til etablering af varmepumper. Varmepumpepuljen forventes at give tilskud til både jordvarme- og luft til vand varmepumper. Selvom der endnu ikke er oplyst noget konkret fra Energistyrelsen, forventes puljen at dække ca. 17.000 kroner for luft til vand varmepumper og 27.000 kroner for jordvarmepumper. Dertil vil det også være muligt at søge tilskud fra afkoblingsordningen såfremt denne er åben, når du vil afkoble gassen. Denne dækker det gældende gebyr på 8.000 kr. ved afkobling fra gassystemet.

Tilskudspuljen igangsættes i 2023, men hvornår den egentlige dato ligger, har Energistyrelsen ikke meldt noget ud omkring. Via nyhedsbrevet for 3byggetilbud.dk’s søsterportal Energihjem.dk giver vi besked, så snart vi modtager flere informationer om, hvornår varmepumpepuljen igangsættes.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her:

Finansiering af varmepumpen

Det kan være en dyr investering at få en ny varmekilde som en varmepumpe. Udover Energistyrelsens varmepumpepulje, så er der også gode finansieringsmuligheder i form af lån. Danske Bank tilbyder et attraktivt lån til boligejere, som ønsker at energirenovere – og her er etablering af jordvarme- og luft til vand varmepumper også dækket.

Læs mere om Danske Banks lån her.

Find en håndværker til opgaven

Spørgsmålene er mange, når du som boligejer skal skifte til varmepumpe, som energikilde til hjemmet. Og der findes mange forskellige løsninger på markedet. Vi anbefaler derfor, at du indhenter 3 tilbud på opgaven. Det sikrer dig, at du får kyndig vejledning og et godt sammenligningsgrundlag.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *