Få 3 tilbud
Sektion For håndværkere

Ny asbestautorisation fra 1. januar 2025: Det skal du vide som håndværker

Folketinget har besluttet, at færre skal udsættes for asbest, og derfor har de vedtaget en autorisationsordning på asbestområdet. Det betyder, at fra den 1. januar 2025 må nedrivning af asbest kun udføres af autoriserede firmaer. Ikke-autoriserede virksomheder og privatpersoner må gerne selv stå for kortvarig nedrivning. Vil jeres virksomhed autoriseres, skal I opfylde to krav. Se dem her.

Fra 1. januar 2025 er det kun autoriserede virksomheder, der må udføre nedrivning af asbest. Det har Folketinget vedtaget den 28. maj 2024. Baggrunden herfor er, at færre skal udsættes for asbest. Autorisationsordningen bevirker, at virksomheder skal autoriseres før de må udføre nedrivningsarbejde af asbest. Er der tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af asbest, må ikke-autoriserede virksomheder og privatpersoner gerne selv stå for arbejdet. 

Asbestordningen træder i kraft den 1. juli 2024, og fra den dato har virksomheder frem til den 1. januar 2025 til at indrette sig efter den nye ordning og få autorisation. Virksomheder har derfor 6 måneder til at søge om autorisation. 

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger i en pressemeddelelse:

“Det er afgørende, at vi håndterer asbest med den største forsigtighed. Derfor er jeg glad for, at vi med autorisationsordningen er med til at sikre, at færre bliver udsat for det farlige asbeststøv, og at det kun er autoriserede virksomheder, der må udføre nedrivning af asbest.”

Hun tilføjer:

“Lovforslaget markerer et stort skridt i retningen af at beskytte medarbejdere og omgivelser mod de sundhedsmæssige risici, som asbest udgør, og virksomheder i hele landet er nu ved at forberede sig på autorisationsordningen.” 

To krav for at kunne søge om autorisation

Vil du søge om autorisation til din virksomhed, skal du søge herom hos Sikkerhedsstyrelsen. For at kunne søge, skal din virksomhed opfylde to krav:

  1. Virksomheden skal have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og
  2. Virksomheden skal have en godkendt fagligt ansvarlig, der er tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid.

For at kunne søge om autorisation, skal virksomheden udarbejde et kvalitetsledelsessystem, som er virksomhedens egenkontrolsystem. Dette kvalitetsledelsessystem skal beskrive, hvordan virksomheden arbejder med nedrivning af asbestholdige materialer samt indeholde en slutevaluering af, om arbejdet er udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om asbest. 

Virksomheden kan vælge selv at udarbejde et kvalitetsledelsessystem – eller få ekstern hjælp hertil. Når kvalitetsledelsessystemet er udarbejdet, skal virksomheden ansøge en afhængig kontrolinstans, godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, om at få det forhåndsgodkendt. 

Forventningen er, at der kort efter den 1. juli 2024 vil være uafhængige kontrolinstanser klar til at forhåndsgodkende virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Når disse kontrolinstanser er godkendt, vil dette fremgå på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Virksomheden skal have en godkendt fagligt ansvarlig

Virksomheden skal også have en godkendt fagligt ansvarlig, ligesom man kender det fra andre autorisationer. Den godkendt fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden minimum 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid. Vedkommende skal sikre, at opgaver, der er autorisationskrævende, håndteres korrekt, at medarbejderne får tilstrækkelig instruktion, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med udførelsen af arbejdet. Hertil skal den fagligt ansvarlige sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bl.a. asbestreglerne.

Personen, der skal arbejde som fagligt ansvarlig, skal søge om at blive godkendt hos Sikkerhedsstyrelsen. For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal vedkommende have:

  • den eksisterende arbejdsmarkedsuddannelse i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale (af fire dages varighed) og
  • en ny, supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige. 

AMU-udbydere forventes at udbyde den nye arbejdsmarkedsuddanelse fra august/september. Tilmelding til uddannelsen som fagligt ansvarlig kan til den tid findes på https://www.amukurs.dk.

Der føres tilsyn

Arbejdstilsynet vil føre tilsyn med, at det kun er autoriserede virksomheder, der udfører nedrivning af asbest. Har et firma ikke en autorisation, vil det udløse en straf i form af en bøde. Bøden vil som udgangspunkt ligge på 30.000 kr., men kan stige ved særligt slemme sager.

Forventningen er, at der kort efter den 1. juli 2024 vil være uafhængige kontrolinstanser klar til at forhåndsgodkende virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Når disse kontrolinstanser er godkendt, vil dette fremgå på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Autorisationsordningen har også betydning for privatpersoner

Autorisationsordningen har betydning for både virksomheder og privatpersoner. I og med ordningen bestemmer, at virksomheder skal have en autorisation, før de må udføre nedrivningsarbejde af asbest, bestemmer den også, at privatpersoner ikke selv må udføre nedrivningsarbejde af asbest.

Det hedder så, at privatpersoner, såvel som ikke-autoriserede virksomheder, kun må udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af asbestarbejde. Privatpersoner må frem til den 1. januar 2025 gerne selv udføre nedrivningsarbejde af asbest, men det frarådes af Arbejdstilsynet, der anbefaler, at privatpersoner får hjælp fra professionelle virksomheder til at fjerne asbest, da det kræver specialiseret viden at gøre det på en forsvarlig og sikker måde.

Hvad er kortvarigt nedrivningsarbejde?

Kortvarigt nedrivningsarbejde dækker arbejde af mindre karakter som f.eks. nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader, enkelte fliser fastgjort med asbestholdigt fliseklæb eller enkelte rørbøjninger med asbestholdig isolering.

I de tilfælde gælder de nuværende arbejdsmiljøregler for asbestarbejde.

Asbestopgaver hos 3byggetilbud.dk

Hos 3byggetilbud.dk vil den nye lovgivning naturligvis blive fulgt og fra 1. januar 2025 skal alle virksomheder, der vil håndtere nedrivning af asbest have en autorisation.

Vi screener alle opgaver, der sendes ind til os, og herunder screener vi for, om der er risko for at arbejdet omfatter asbestarbejde. Konstaterer vi, at en opgave omfatter asbestarbejde, eller er der mistanke om asbest, sætter vi opgaven i branchen ‘asbest’.

Vidste du? Branchen ‘asbest’ har været i massiv vækst her hos 3byggetilbud.dk det sidste år. Den primære årsag hertil er, at mange boligejere ønsker at få fjernet deres gamle, slidte asbesttage. 

Vi informerer både vores tilknyttede håndværkerfirmaer og bygherrer om den nye asbestordning, når vi er i dialog med dem om arbejde, der har at gøre med eller potentielt har at gøre med asbestarbejde.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *