Få 3 tilbud
Sektion For håndværkere

Her er bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk

Når byggelystne danskere sender en opgave ind via 3byggetilbud.dk’s portal er det fire simple, men ikke desto mindre vigtige trin, forespørgslen gennemgår, før bygherre står med tre håndværkere, som afgiver tilbud på opgaven. Læs med i denne artikel og bliv klogere på bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk.

Bygherre

1.Bygherren indsender en opgave

Bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk indledes ved, at bygherren indsender sin forespørgsel på en bygge-, renoverings- eller serviceopgave på . Dette sker via en opgaveformular. Bygherren bliver bedt om at give en kort beskrivelse af opgaven. Dertil er der også mulighed for at vedhæfte billeder, som kan visualisere byggeopgaven for de potentielle håndværkere. Bygherren bliver også bedt om at afgive telefonnummer, e-mail, navn og adresse, så 3byggetilbud.dk kan komme i dialog med vedkommende. Opgaveformularen sendes herefter til 3byggetilbud.dk. Bygherren modtager samtidig en bekræftelsesmail på, at opgaven er blevet modtaget og vil blive behandlet.

Service

2.Opgaven verificeres og kvalitetssikres

Når opgaven er indsendt, vil 3byggetilbud.dk’s Customer Service-team behandle bygherrerens opgave. Først kontakter Customer Service-temaet bygherren telefonisk for at verificere opgaven. Hvor hurtigt bygherren bliver kontaktet afhænger af, hvornår på dagen opgaven bliver sendt ind, samt hvor stor en arbejdsbyrde, der er den pågældende dag for medarbejderne. Dog bestræber 3byggetilbud.dk sig på, at dette sker indenfor 1 dag.

Verificeringsprocessen indebærer blandt andet at fastslå om opgaven skal udføres på den pågældende adresse, som bygherren har oplyst, en gennemgang af opgavens omfang, samt hvornår opgaven skal udføres. Sidstnævnte er særdeles vigtig for, at 3byggetilbud.dk kan matche byggeprojektet med de håndværkere, som har tid i ordrebogen til at varetage opgaven. Alt dette gøres for bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk bliver positiv og den service der ønskes i højere grad kan udføres.

Bygherren er ikke altid bekendt med, hvilke tidshorisonter man opererer med inden for byggebranchen. For eksempel kan en bygherre sagtens sige, at vedkommende ønsker badeværelsesrenoveringen opstartet indenfor 14 dage, uden at vide at det rent faktisk betyder, at det er en hasteopgave. Det kan også være, at bygherren ønsker at få renset sit tag i november måned, men ikke har overvejet, at det skal være tørvejr, for at sådan et projekt kan gennemføres. Dette afstemmer 3byggetilbud.dk’s Customer Service team med bygherren, der ofte er forstående, og derfor kan de sammen fastsætte en realistisk tidshorisont på opgaven.

Bygherres opgave kvalitetssikres

Det er på mange måder også i denne verificeringsproces, hvor bygherren får afstemt, hvad vedkommende kan forvente af den service 3byggetilbud.dk tilbyder. Bygherren bliver informeret om, hvornår håndværkerne bliver udvalgt til opgaven, og derfor også hvornår de kan forvente at få kontakt med de pågældende håndværkere. Desuden får bygherre også at vide, at der er mulighed for at ansøge om 3byggetilbud.dk’s entreprisegaranti. Denne er gratis og dækker i tilfælde af fejl og mangler ved projektet. Det er en ekstra kvalitetssikring som 3byggetilbud.dk tilbyder, og den koster ikke håndværkeren ekstra.

For yderligere at give bygherren en fyldestgørende oplevelse med 3byggetilbud.dk’s service, bliver der spurgt ind til, om bygherre har været i dialog med andre håndværkere. Til tider har bygherre kontaktet andre håndværkere. For eksempel kan håndværkeren have brændt bygherre af, og derfor vil 3byggetilbud.dk sikre, at denne håndværker ikke kontaktes og udvælges til opgaven på ny.

Igennem denne verificeringsproces bliver opgaven, der sendes ud til 3byggetilbud.dk’s netværk af håndværkere, kvalitetssikret. Desuden sikrer det, at I håndværkere har et bedre grundlag for at kunne bedømme, hvorvidt I kan varetage opgaven eller ej.

Konsulent og haandvaerkere

3.Opgaven frigives og håndværkere bliver udvalgt

Det er fortsat Customer Service-teamet, der behandler bygherrerens opgave, efter den er blevet verificeret. Medarbejderne håndplukker de rette håndværkere til opgaven. Der er flere kriterier som er med til at vurdere, hvilke håndværkere der skal udvælges.

Dette bestemmes først og fremmest ud fra, hvilke brancher firmaerne løser opgaver inden for. Det undersøges også om de pågældende firmaer har den rette autorisation til at løfte opgaven. Desuden vil håndværkerfirmaernes servicescore, altså hvor god en kundetilfredshed og svarprocent firmaet har, også spille en rolle.

Det tredje parameter er, om virksomhederne dækker det geografiske område, hvor opgaven udføres. Afslutningsvist afstemmes det med jer håndværkere, hvorvidt I har tid og kapacitet til at løfte opgaven inden for den ønskede tidshorisont. Det er den proces du som leverandør hos 3byggetilbud.dk oplever, når din konsulent eller Customer Service-teamet ringer til jer med en potentiel opgave, forklarer indholdet af den, hvor i landet den skal udføres, og hvornår projektet skal igangsættes eller færdiggøres indenfor.

4.Bygherre bliver informeret om udvalgte håndværkere

Den ovenstående proces, hvor håndværkerne udvælges, udføres hver arbejdsdag. Derfor kan bygherrerne forvente at få information om, hvem deres udvalgte håndværkere er, dagen efter de har fået verificeret deres opgave af Customer Service-teamet hos 3byggetilbud.dk. Afvigelser fra dette vil bygherren blive informeret omkring, så vedkommende ikke forgæves sidder og venter på informationen. Det medvirker til, at bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk er positiv.

Bygherre bliver kontaktet via mail om, hvilke håndværkere der er udvalgt til deres sag. Her vil bygherren få overblik over, hvilke firmaer der er tale om. Håndværkervirksomhederne præsenteres i mailen med logo, og telefonnummer, samt et direkte link til firmaets profilside hos 3byggetilbud.dk. Faktisk trykker omkring 90 procent af de bygherrer, der åbner mailen på knappen, som fører dem videre til firmasiden. Dette gør de for at danne sig et overblik over, hvilke firmaer der er tale om. Derfor er det en fordel at have en plusprofil hos 3byggetilbud.dk, da denne giver langt bedre indsigt i virksomheden.

Efter bygherren har modtaget mailen, afventer vedkommende kontakt fra håndværkerne. De specifikke detaljer for tilbudsgivningen, besigtigelse og udarbejdelse af opgaven aftales internt mellem håndværkervirksomheden og bygherren. Derfor stopper bygherrens oplevelse med 3byggetilbud.dk her – dog med undtagelse af tre feedback mails som 3byggetilbud.dk sender til bygherren for at få indsigt i, hvordan det står til med projektet, og hvordan oplevelsen har været.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *