Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Tilskud til energirenovering

Skal du have isoleret? Eller udskiftet vinduer? Så sørg for at få søgt om energitilskud hos Energistyrelsen. I denne guide bliver du klogere på, hvor meget du kan få i tilskud, hvilke energirenoveringer du kan få tilskud til, og hvordan du søger om energitilskud.

OBS: Nyt energitilskud i 2022

Denne artikel er fra 2014, men opdateret den 22. juni 2020 fordi, at i 2021 bliver den nuværende energitilskudsordning erstattet af en ny tilskudspulje, administreret af Energistyrelsen. I den nye pulje bliver det muligt for boligejere at opnå tilskud til isolering, varmepumper og mekanisk ventilation og så vil der være tilskud til energimærkning.

OBS: Den næste tilskudspulje åbneri 2023 med en ny opsætning. Puljen deles nemlig op i en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje.

De danske energiselskaber er blevet pålagt af staten at bidrage til, at det samlede danske energiforbrug reduceres. Derfor er der lavet en tilskudsordning, der forpligter energiselskaberne til at ”opkøbe” slutforbrugernes energibesparelser i forbindelse med energirenoveringer af boligen. Tilskuddet udbetales efter, hvor mange sparede kilowatttimer en energirenovering vil betyde. Jo større en energibesparelse en energirenovering resulterer i– jo flere penge kan man derfor få i tilskud.

Tilskuddet udbetales som et engangsbeløb – enten via en overførsel til din konto eller i form af en check. Energitilskuddet er ikke skatte- eller momspligtigt.

Selve energispareaftalen, som er gældende på nuværende tidspunkt, gælder frem til 2020.

Vær opmærksom på, at aftalen altid skal foreligge inden et samarbejde igangsættes og inden at materialer indkøbes.

Sådan får du tilskud

Når du skal have energitilskud er der en række faktorer du skal være opmærksom på. Først og fremmest er det meget vigtigt at du sørger for at ansøge om tilskud og får accept inden du bestiller materialer og får håndværkeren til at udføre arbejdet. Tilskuddet gives nemlig ikke pr efterbevilling. Derudover er det en god idé at have dialog med en håndværker tidligt i forløbet i forbindelse med en energirenovering. Håndværkeren kan vejlede dig om energirenoveringens størrelse, omfang og pris og nogle håndværkere har også aftaler med energiselskaberne, så de kan hjælpe dig med at ansøge om energirenoveringen.

Telefon

Indhent tilbud fra håndværkere på energirenoveringen (husk at informere håndværkeren om, at du planlægger at få energirenoveringstilskud)

Ansøg om energitilskud hos et energiselskab og få det godkendt med en skriftlig accept

Energirenoveringen udføres

Dokumentation for det færdige arbejde og kvittering indsendes til energiselskabet

Det aftalte tilskud indbetales på din konto

Når energiselskabet har sammenholdt din ansøgning om energirenovering med dokumentation og kvitteringer for arbejdet udbetales pengene. Du behøver ikke at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen – det står det energiselskab, som har udbetalt tilskuddet for.

Vær også opmærksom på, at du kun kan sælge din energibesparelse til ét energiselskab. Derfor kan du ikke indgå en aftale om en energibesparelse med et selskab, og derefter indgå en anden aftale med et selskab om den samme energibesparelse.

Det kan du få tilskud til:

Varmekilder

 • Konvertering fra kondenserende oliekedel til fjernvarme
 • Konvertering fra kondenserende oliekedel til jordvarmepumpe
 • Konvertering fra kondenserende oliekedel til luft-vand varmepumpe
 • Konvertering fra kondenserende gaskedel til jordvarmepumpe
 • Konvertering fra kondenserende gaskedel til luft/vand varmepumpe
 • Konvertering fra ikke kondenserende gaskedel til fjernvarme
 • Konvertering fra elvarme til luft/vand varmepumpe
 • Konvertering fra elvarme til jordvarmepumpe
 • Konvertering fra elvarme til luft/luft varmepumpe i sommerhuse med og uden brændeovn
 • Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer elvarme
 • Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende oliekedel
 • Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende gaskedel
 • Opsætning af luft/luft varmepumpe, der supplerer ikke-kondenserende kedel (olie,gas,bio)

Isolering

 • Efterisolering af terrændæk og kældergulv
 • Isolering af rørstrækninger
 • Hulmursisolering (Er sat på pause fra d. 22.3.17 og 3 måneder frem)
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af tagkonstruktioner

Vinduer og døre

 • Udskiftning af vinduer til mere energirigtige modeller
 • Udskiftning til ruder til mere energirigtige modeller
 • Udskiftning af døre til mere energirigtige modeller

Ventilationsanlæg

 • Skift fra naturlig til mekanisk ventilation med varmegenvinding

Solvarme

 • Solvarme til brugsvand
 • Solvarme i forbindelse med jordvarme, luft/vand varmepumpe og radiatorvarme

Andet

 • Udskiftning af elektriske vandvarmere
 • Udskiftning af belysning til mere energirigtige pærer

Hvor meget får man i tilskud?

Energiselskaberne udbetaler energitilskuddet ved at udregne, hvor mange kilowatt-timer man vil spare på den pågældende energirenovering. Man får ca. udbetalt 30 øre per sparet kWh-time, men satsen varierer fra energiselskab til energiselskab. Nogle energiselskaber udbetaler omkring 20 øre per sparet kilowatttime mens andre betaler op til 40 øre. Derfor er det en god idé at shoppe lidt rundt for at undersøge, hvor der udbetales mest. På Energihjem.dk kan du finde en liste over energiselskaber, der yder tilskud og hvor mange øre de udbetaler per sparet kWh-time.

Du kan frit kontakte et hvilket som helst dansk energiselskab inden for naturgas, el, fjernvarme eller olie for at undersøge, hvad selskabet kan tilbyde dig. Du behøver ikke at anvende det energiselskab, som leverer energi til din husstand normalt og ligeledes behøver du heller ikke at benytte et energiselskab, som er placeret i det samme geografisk område, som du bor i.

Selve beregningen tager udgangspunkt i en standardiseret beregning af besparelserne for den enkelte form for projekt udarbejdet af Energistyrelsen.

Eksempler: så meget kan du spare

Hulmursisolering
Hus opvarmet med fjernvarme får en hulmursisolering af 70 m2 væg:

Bruttopris inkl. moms:9.625 kr.
Energitilskud:1.330 kr.
Pris efter tilskud:8.295 kr.
Årlig varmebesparelse:4.242 kr.

Udskiftning af varmekilde
Udskiftning af gaskedel til en ny og mere energieffektiv gaskedel

Bruttopris inkl. moms:*40.000 kr.
Energitilskud:4.000 kr.
Pris efter tilskud:36.000 kr.
Årlig varmebesparelse:3.320 kr.

*Prisen på naturgasfyr afhænger af størrelsen på fyret og hvilken type fyr du vælger

Udskiftning af vinduer
Udskiftning af alle vinduer i en 140 kvadratmeter stor villa – både rammer og glas:

Bruttopris inkl. moms:*80.000 kr.
Energitilskud:2.100 kr.
Pris efter tilskud:77.900 kr.
Årlig varmebesparelse:2.790 kr.

Hvem kan få energitilskud?

Det er både private og erhverv, der kan søge om tilskud til energirenovering. Derfor kan alle private boligejere, andelsboligforeninger og ejerforeninger få tilskud. Har man et sommerhus, hvor man eksempelvis skal have opsat en varmepumpe eller isoleret, så kan man også søge om energitilskud. Det varierer om energiselskaberne yder tilskud til private eller erhverv.

Det er ikke muligt at få tilskud til energirenovering i forbindelse med nybyggeri.

Spørgsmål om tilskudsordnignen
Har du nogle spørgsmål eller andre bemærkninger vedrørende tilskudsordningen, så er du meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet nedenfor.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

22 kommentarer

AvatarCarsten Hansen

Hej.
På tænker at udskifte 3 stk. (78×140) ældre Vekux ovenlysvinduer. På energistyrelsen hjemmeside beregnet et ca. tilskud på kr. 7200,- Men samtidig forlanger de at der skal laves en energiberegning af mit hus hvilket koster ca. det samme så tilskuddet ender omkring 0,- kr. Er der rigtig forstået ?
Hilsen
Carsten

AvatarMaria Carlsen

Hej Carsten,
Det er rigtig forstået, at du med det energitilskud, som Energistyrelsen tilbyder her i 2021 skal bruge et gyldigt energimærke. Der er dog også tilskud til energimærket hvis det udarbejdes i forbindelse med energiforbedringsprojeket. Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-9.999 kr. kan der ydes et tilskud på 3.000 kr. til energimærkning af bygninger. Vær dog opmærksom på, at der kun er tilskud hvis du også får tilskud til energimærkningen. Du kan læse meget mere her: https://energihjem.dk/tilskud/
Bedste hilsner
Maria – 3byggetilbud.dk

AvatarGagik Sahakian

Hej. når vi selv renoverer huset med gulvvarme, skifter vindue og efterisolring, kan vi stadige væk få energitilskud.
mvh Gagik

AvatarLone kiilerich

Min søn og svigerdatter har fået revet det gamle hus ned og er ved at få bygget et nyt, mit spørgsmål er:
>Kan man få tilskud til det
>Kan man få tilskud til fjernvarme
>Kan man få tilskud til at renoverer en sidebygninger som skal hænge sammen med det nye hus, da det skal være bryggers og deri skal der være teknikrum som skal styrer hele huset.

På forhånd tak.
M.v.h
Lone Kiilerich

AvatarMaria Carlsen

Hej Lone,

Tak for din henvendelse.
> Når der er tale om nybyggeri, så er reglerne lidt anderledes. For at man kan få tilskud til nybyggeri skal den nye bygning have et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplanerne. Du kan her finde en liste med aktører, der hjælper med energitilskud. Jeg vil anbefale din søn og svigerdatter at tage fat på én af dem for at undersøge deres tilskudsmuligheder: http://www.energihjem.dk/energiselskaber-med-tilskud/
> Konverterer man en eksisterende varmekilde (eksempelvis et fyr) til fjernvarme, så er der mulighed for energitilskud.
> Energitilskud til et teknikrum er jeg desværre ikke bekendt med.

/Maria – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 22 kommentarer

Vis flere kommentarer