Guide: hvor går grænsen for sort arbejde og vennetjenester?

Guide: Hvor går grænsen for sort arbejde og vennetjenester?

Skrevet den 5. juni 2014 af - Ingen kommentarer endnu

Er det sort arbejde, hvis du pudser din brors vinduer eller hjælper naboen med at bygge en ny carport? Må man betale håndværkeren med kontanter? Det kan være svært at skelne mellem hvornår arbejde er sort arbejde eller blot en vennetjeneste. Læs med her og bliv klogere på, hvad der adskiller hvidt arbejde fra sort.

Hjælper du familien, venner, kollegaer eller naboen med tjenester indenfor privatsfæren, så skal du som udgangspunkt ikke betale skat af det.

Undgå at modtage penge for arbejdet

Der er skattefrihed såfremt at du ikke modtager betaling for arbejdet. En betaling kan både bestå i en pengesum eller en aftalt modydelse. I praksis betyder dette, at du ikke kan male din vens plankeværk, for at han til gengæld ordner dine regnskaber.
Faste aftaler om gensidig udveksling af tjenester kan ligeledes få karakter af en kommerciel aftale og så er de ikke længere skattefrie.

Opgaver i privatsfæren er tilladt

En skattefri venne- eller familietjeneste defineres ifølge skat som en hjælpende hånd, hvor du ikke forventer at få noget for dine ydelser. Du må eksempelvis godt lave mad eller gøre rent for dine nærmeste – den slags blander skat sig ikke i. Skattefrie småopgaver i privatsfæren kan ligeledes bestå i indkøb, strygning, småreparationer, havearbejder, lektiehjælp, børnepasning eller du kan hjælpe med at lufte hunden. Det samme gælder vedligehold, snerydning eller hvis du hjælper med at fælde et træ hos en nabo. Ifølge skat kan du ligeledes hjælpe en god ven med at bygge en carport, ligesom at sædvanligt håndværksarbejde hos familie og venner også er skattefrit.

Komplet liste:
Du kan finde en liste over ydelser som er skattefrie indenfor privatsfæren på SKATs hjemmeside

Det er ikke tilladt at finde eksempelvis en billig maler på Den Blå Avis og få ham til at male huset mod et kontant pengebeløb uden en regning. Maleren er skatte- og momspligtig af de penge du har givet ham for hans arbejde og derfor er det vigtigt at du betaler ham digital, således at du ikke hæfter solidarisk for manglende skat og moms.

Børn under 16 år betaler ikke skat

Indtil man er fyldt 16 år kan man arbejde skattefrit i private hjem, som eksempelvis familie, venner eller naboer. Det betyder at et barn under 16 år godt må hente naboens børn i skole eller børnehave mod et mindre pengebeløb uden at der skal betales skat af pengesummen.
Reglerne for unge under 16 år er specificeret i denne artikel hos SKAT

Pensionister kan arbejde skattefrit i private hjem

Er du folkepensionist kan du i 2014 arbejde i private hjem for op til 10.200 kr. uden at skulle betale skat. Det er dog kun skattefrit, hvis arbejdet udføres for private personer, men det er tilladt at man arbejder for flere personer.
Du skal desuden være opmærksom på at der ikke er skattefrihed på arbejdet, hvis din hvervgiver vælger at trække lønnen fra som håndværkerfradrag.

Må man betale håndværkeren med kontanter?

Ønsker du at betale din håndværker kontant bør du være opmærksom på, at der er regler for, hvor højt beløbet må være. Er regningen for den ydelse du har købt højere end 10.000 kroner (inklusiv moms), så skal du betale din regning digitalt (med digitalt menes der på posthuset, med dankort, via netbank, MobilePay eller i banken).

  • Betaler du højere beløb med kontant kan du risikere, at du skal betale SKAT, hvis de opdager at sælgeren har snydt med skat og moms.
  • Du kan også komme til at hæfte for leverandørens snyd, hvis flere regninger (som er betalt med kontanter) til den samme leverandør udgør mere end 10.000 kroner på et år.
  • Vær i øvrigt opmærksom på at køb af ydelser, som du ønsker at få håndværkerfradrag til ligeledes skal være betalt via en digital betaling.
  • Du kan finde alle reglerne for kontant og digital betaling på SKATs hjemmeside.

Skriv et svar