GUIDE: Sådan søger du om byggetilladelse

GUIDE: Sådan søger du om byggetilladelse

Skrevet den 17. oktober 2014 af - 55 kommentarer

Står du foran at skulle nybygge, ombygge eller tilbygge, skal du i de fleste tilfælde ansøge om byggetilladelse. Men hvad skal du være opmærksom på, når du søger? 3byggetilbud har lavet en guide til byggetilladelser, så du forhåbentlig kan komme godt i gang med dit byggeprojekt.


Denne guide er opdateret juni 2019.

Hvad er en byggetilladelse

Byggetilladelsen er en godkendelse fra kommunen, der tillader dit byggeri, hvad enten der er tale om nybyg, ombygning eller tilbygning. Byggetilladelsen er i Danmark lovpligtig, og skal søges til alle nye byggerier, der har beboelse som formål. Ansøgningen skal bruges til at registrere den kommende bolig i BBR-registret, og skal derfor være ret nøjagtig.

En byggetilladelse fungerer først og fremmest som et middel til at sikre, at alle byggetekniske krav er overholdt i de byggerier, som foretages i Danmark. For kommunen er det også en måde at sørge for, at byggeriet ikke bliver placeret i fredet natur, strider imod den eksisterende lokalplaner eller lignende. Samtidig er der også reguleringer på, hvor mange procent af grunden, der må bygges på.

Byggeretten for parcelhusgrunde

30%
Hvis der er tale om almindelige parcelhusgrunde, er du igennem byggeretten sikret en bebyggelsesprocent på omkring de 30%.

Hvad indeholder en byggetilladelse?

Når du udformer en byggeansøgning, skal du fremvise en detaljeret plan over byggeriet. Desuden kræver byggeansøgninger en præcis beskrivelse af højde, antal kvadratmeter, vejskel, naboskel og lignende. Ifølge Poul Nielsen, enhedschef i Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune er ansøgninger over hele landet rimelig ens:

I dag minder byggeansøgningerne over hele landet ret meget om hinanden, da de alle skal opfylde bygningsreglementet – dog kan de enkelte kommuner administrere loven lidt forskelligt, og ansøgningsmaterialet, hver kommune kræver, kan derfor variere.

Hvordan søger man om tilladelse?

Som noget nyt har kommunerne i hele landet implementeret et ensartet ansøgningssystem til byggetilladelser. Det er en online portal kaldet Byg og Miljø, og kan findes på Byg og Miljøs hjemmeside. I modsætning til tidligere, vil man nu kunne ansøge på den samme måde, uanset hvor i landet man vil bygge, og formålet er dermed at gøre ansøgningsprocessen mere simpel. Inde på portalen har man mulighed for at uploade skitsetegninger og andre relevante papirer, og ideen er, at man på pædagogisk vis vil blive guidet igennem ansøgningsprocessen. Man logger ind på Byg og Miljø med sit NemID, som også er det login man benytter til sin netbank og eBoks. Hvis man ikke har et NemId skal man kontakte sin kommune, for at høre, hvad man så skal gøre. Ligeledes hvis man står med spørgsmål i forhold til byggetilladelsen, ansøgningsprocessen eller lignende er det stadig ens egen kommune man skal kontakte for svar. Kontaktoplysninger til byggesagsafdelingerne i samtlige landets kommuner kan findes i bunden af artiklen.

Byggeanmeldelse, byggetilladelse eller ingen af delene?

Inden du påbegynder dit byggeri, kan du med fordel finde ud af, om dit byggeri kræver tilladelse, anmeldelse, eller ingen af delene. Forskellige byggerier behandles forskelligt. En god huskeregel er, at indvendige ændringer i boligen, som regel hverken kræver anmeldelse eller tilladelse, medmindre der foretages store ændringer på afløb eller elinstallationer. Derudover er der heller ikke krav om at anmelde eller søge tilladelse til mindre byggerier, der ikke har beboelse til formål. Bygger du eksempelvis et skur på 10 m2 eller derunder, behøver du hverken at anmelde det eller søge om byggetilladelse. Det går så at sige under bagatelgrænsen.

hus_1
Fra 1. juli 2017 blev bygningsreglementet ændret, og du behøver nu heller ikke længere at anmelde småbyggerier mellem 35-50 m2 til kommunen. Småbyggerier kan for eksempel være en carport, drivhus, skurer eller den overdækkede terrasse.

Planlægger du at rive dit enfamilieshus ned, skal du dog anmelde det til kommunen og visse indvendige ændringer i boligen kræver også at du anmelder det. Det kan være byggeprojekter, hvor der foretages større ændringer på afløbsrørene. Når du har anmeldt dit byggeri, må du påbegynde arbejdet 14 dage efter, såfremt kommunen ikke har kontaktet dig med indvendinger.

Alle større byggeprojekter i forbindelse med nybyg, ombygning eller tilbygning kræver til gengæld, at man ansøger kommunen om byggetilladelse. Større byggerier betegnes som byggerier på over 50m2, byggerier der udvider beboelsesarealet, og alt andet nybyg med henblik på beboelse. Eksempler på byggerier der kræver en byggetilladelse er: Sommerhuse, udestuer, enfamilieshuse, rækkehuse og udvidelse af etager. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit byggeri kræver byggetilladelse eller ej, så vær altid på den sikre side ved at kontakte din lokale kommune, der kan give dig svar. Kontaktinformationer til alle landets kommuner byggesagsafdelinger kan du finde i bunden af denne artikel.

Hvad koster en byggetilladelse?

Byggetilladelsers pris varierer fra kommune til kommune. Det er helt op til den enkelte kommune at fastsætte prisen for behandling af byggetilladelser. Eksempelvis har Odense Kommune valgt at afskaffe byggesagsgebyret helt, hvorimod det i andre kommuner kan koste adskillige tusinde kroner. Der kan også forekomme ændringer af gebyrerne, alt efter hvornår man ansøger om byggetilladelse, da de kan variere fra år til år.

I 2019 koster det for eksempel 937 kroner per time i Hørsholm Kommune for dem at sagsbehandle en byggetilladelse. Og i Middelfart Kommune ligger prisen på 300 kroner per time. Prisen svinger alt efter hvilken kommune man vil bygge i. For at få en ide om hvad man kan forvente at skulle betale, har Dansk Byggeri lavet en oversigt med estimater på, hvad byggetilladelse koster i alle landets kommuner.

Læs prisen på Dansk Byggeris hjemmeside her

Hvornår i processen skal man søge om byggetilladelse?

Byggetilladelsen skal være på plads allerede inden arbejdet påbegyndes. Derfor bør man som bygherre være ude i god tid, da behandlingstiden på byggesager kan være lang, især i de større byer. Det kan derfor være en god ide at sende sin ansøgning cirka 6 måneder før byggeriet påbegyndes, hvis man vil være på den sikre side. Ifølge enhedschef Poul Nielsen behandler Københavns kommune hvert år omkring 12.000 ansøgninger om byggetilladelser, hvoraf de fleste godkendes:

Vi har i København et servicemål om, at behandlingstiden af en byggeansøgning ikke skal overskride 20 arbejdsdage fra vi har modtaget fyldestgørende ansøgningsmateriale. I mindre byggesager, som for eksempel et nyt badeværelse i en lejlighed, er servicemålet en behandlingstid på 5 arbejdsdage

Grunden til, at det alligevel kan tage længere tid er, at der er andre faktorer, der kan forsinke processen. En hyppig grund til forsinkelser er, hvis det planlagte byggeri har for mange m2 i forhold til grundens størrelse:

Hvis det planlagte byggeri har for mange beboelseskvadratmeter i forhold til grundstørrelsen, og dermed overskrider byggeretten skal ansøgningen til orientering hos naboerne. Derudover skal der også undersøges, om der gælder lokalplan i området, der bliver påvirket af byggeriet. Hvis der er afvigelser fra lokalplanen kan det medføre en forlænget behandlingstid af byggesagen.

Overskrider du din byggeret, skal du som bygherre have dispensation fra kommunen, før du må påbegynde dit byggeri.

Manglende byggetilladelse kan være en alvorlig sag

hus_2
Hvis du bygger uden en byggetilladelse, kan du komme i store problemer, hvis det bliver opdaget. Manglende byggetilladelse kan både blive straffet med bøder og i alvorlige tilfælde, kan du blive tvunget til at rive byggeriet ned.

Der er mange gode grunde til ikke at forsøge at snyde med byggetilladelsen. Ved et eventuelt senere videresalg af boligen kan du også komme i problemer, hvis du, som byggeriets bygherre, ikke kan fremvise en gyldig byggetilladelse.

Er man i tvivl om, hvordan man skal søge om byggetilladelse, kan det ifølge Poul Nielsen være en rigtig god ide at få en professionel byggerådgiver ind over projektet:

Det kan være en god ide, at få en byggerådgiver eller byggesagkyndig ind over ansøgningen, da de er inde i lovgivningen og bygningsreglementet. Fordi de kender til de gældende bestemmelser, er der større chance for, at de kan hjælpe med at få lavet en ansøgning, der overholder alle krav.

Kom godt i gang med dit byggeprojekt

For, at du nemmest muligt kan komme i gang med din byggesag, har vi her samlet relevante links og kontaktoplysninger til samtlige kommuner i Danmark.

Region HovedstadenRegion SyddanmarkRegion SjællandRegion NordjyllandRegion Midtjylland
Albertslund Kommune
43 68 68 68
[email protected]bertslund.dk
Allerød Kommune
Ballerup Kommune
Bornholms Kommune
Brøndby Kommune
Dragør Kommune
Egedal Kommune
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gentofte Kommune
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Gribskov Kommune
Halsnæs Kommune
Helsingør Kommune
Herlev Kommune
Hillerød Kommune
Hvidovre Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Hørsholm Kommune
Ishøj Kommune
https://www.rk.dk/borger/bolig-og-byggeri/byggeri/byg-og-miljoe-digital-ansoegningsportal/
43 57 75 75
Københavns Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
Taarnby Kommune
Vallensbæk Kommune
Assens Kommune
Billund Kommune
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Fredericia Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Haderslev Kommune
Kerteminde Kommune
Kolding Kommune
Langeland Kommune
Middelfart Kommune
Nordfyns Kommune
Nyborg Kommune
Odense Kommune
Svendborg Kommune
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Ærø Kommune
Aabenraa Kommune
Faxe Kommune
Greve Kommune
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
Kalundborg Kommune
59 53 49 07
[email protected]
kalundborg.dk
Køge Kommune
Lejre Kommune
Lolland Kommune
Næstved Kommune
Odsherred Kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Sorø Kommune
Stevns Kommune
Vordingborg Kommune
Brønderslev Kommune
99 45 46 20
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
99 70 70 58
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
Favrskov Kommune
Hedensted Kommune
Herning Kommune
Holstebro Kommune
96 11 75 50
byggeriogejend[email protected]
Horsens Kommune
Ikast-Brande Kommune
Lemvig Kommune
Norddjurs Kommune
Odder Kommune
Randers Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Samsø Kommune
Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune
Syddjurs Kommune
Viborg Kommune
Aarhus Kommune

Har du yderlige spørgsmål til byggetilladelser, er du meget velkommen til at skrive i kommentarfeltet.

Skriv et svar

Kommentarer

 1. […] Byggetilladelse: Forhør dig hos kommunens tekniske forvaltning, om du skal have særlig tilladelse til opførsel af drivhus (kommune-kontaktliste i bunden af denne artikel) […]

  Svar
 2. hvilke muligheder har man i byggeansøgning hvis man bliver henstillet til at finde en anden løsning da man ikke over holder arkitektur politikken i aalborg kommune,? Eftersom dette ikke er en afslag kan vi ikke klage over afgørelsen eftersom det kun er en henstilling. Hvis vi vælger at gå videre vil de ændre lokalplanen men kan den ændres med tilbage virkende kraft eftersom vi allerede har søgt? Hvad har de ret til at ændre i lokalplanen, kan de diktere at der kun må bygge et plan eller 1 1/2 plan?

  Kommunen har tilkendegivet at man overholder bygnings regelment. Der findes ikke en lokalplan eller servitutter på grunden eller området som gør at man ikke må bygge to etager i funkis stil. Der findes der et ligende funkis hus, som de kalder 1 1/2, da man gjort den tidligere kælder til til først etage.

  Svar
  1. Hej Max

   Mange tak for dit spørgsmål – vi har desværre ikke nogle tekniske rådgivere siddende herinde, så jeg vil anbefale, at du kontakter en byggerådgiver, der kan hjælpe med alt det praktiske og kender reglerne.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 3. Hej. Vi vil gerne opføre en fritstående bygning der skal bruges til lidt af hvert. Det bliver en blanding af cykelskur, motionsrum og opholdsrum. Altså ingen fast beboelse, og ingen varme. Kun til kortere ophold.
  Bygningen bliver på 36 kvm og overholder krav om afstand til skel.
  Jeg synes ikke jeg kan finde nogen steder om det kræver byggetilladelse når der blot er tale om opholdsrum/hobbyrum?

  Svar
  1. Hej Tina

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter enten kommunen eller en byggerådgiver, der kan hjælpe dig med en faglig vurdering. Vi har desværre ikke nogen byggetekniske eksperter siddende herinde.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 4. […] 3byggetilbud: Artikel med kontaktoplysninger til alle landets kommuner […]

  Svar
 5. Ejnar Christensen

  Hej,
  Jeg har en grund på 1087 m2 med 2 bygninger. Bygning 1 er bebygget 130 m2 med 84 m2 fuldt udnyttet overetage. Bygning 2 er skur/carport der har bebygget areal på 69 m2 heraf udgør skur 23 m2. Hvad er min byggeprocent?
  Mvh Ejnar

  Svar
  1. Hej Ejnar

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig, at du kontakter enten Kommunen eller en byggerådgiver, der kan hjælpe dig konkret med beregningen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 6. Annija Bodniece

  Hej
  Hvordan man giver fuldmagt til rådgiver?

  Vh, Annija

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Annija,
   Jeg vil anbefale dig at tage kontakt til den kommune, som du skal bygge i. De kan med stor sandsynlighed fortælle dig, hvad de forventer af en fuldmagt.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 7. Steen Andreassen

  Jeg har et sommerhus i Varde Kommune, hvor jeg ønsker at udbygge stuen med 8 m2. Udbygningen finder sted under eksisterende tag og er altså et spørgsmål om at annullere overdækket terrasse ved at flytte to ydervægge ud, så de flugter husets øvrige vest- og sydside. Kræver det byggetilladelse, fordi det udvider boligarealet?
  Hvis ja, er det rigtigt forstået, at der så er tale om brandklasse 1 og konstruktionsklasse 1? Hvis det også er korrekt, så anmoder kommunen om dokumentation for begge dele? Hvad vil det sige? Hvem skal lave den dokumentation?

  Svar
  1. Hej Steen

   Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig at kontakte den byggetekniske afdeling i din kommune for et konkret svar. I kan godt selv vælge at udarbejde en byggetilladelse, men det anbefales at man rådfører sig hos en professionel, hvis man ikke ved, hvad det kræves. Du er velkommen til at bruge vores gratis service til at komme i kontakt med firmaer, der specialiserer sig i byggetilladelser: https://www.3byggetilbud.dk/indhenttilbud/

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 8. Hvis vi skal lave et skur om til et anneks – størrels 5 x 4 m skal vi så søge byggetilladelse? Anneks skal bruges af vores teenagedatter, der skal ikke indlægges varme (vi bruger en varmepumpe), og arealet forbliver det samme som vores nuværense skur. Ved ansøgning om byggetilladelse er jeg i tvivl om konstruktionsklassen. Jeg tænker brandklassen er BK 2-4, men er i tvivl om konstruktionsklassen.

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anja,
   Tak for din henvendelse, når man bygger anneks er det som tommelfingerregel altid en god idé at søge om byggetilladelse. I forhold til konstruktionsklassen vil jeg anbefale dig at forhøre dig hos den håndværker, som hjælper jer med opførelsen. Alternativt kan en byggesagkyndig sikkert også være behjælpelig.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 9. Hej

  Jeg er lige i tvivl om jeg skal søge godkendelse på fra Københavns kommune.
  Jeg har en ikke-bærende væg som skal ned. Er det noget jeg skal have tilladelse til at gøre?
  Jeg bor i lejlighed i København.
  Mvh Lea

  Svar
  1. Hej Lea

   På Københavns Kommunes hjemmeside står:

   “Du skal søge byggetilladelse hos kommunen, hvis du vil fjerne en bærende væg. Hvis skillevæggen ikke er bærende, skal du ikke ansøge hos kommunen, men du skal til enhver tid overholde reglerne i Bygningsreglementet.”

   Er konstruktionen ikke bærende skal du altså ikke søge om tilladelse hos kommunen.

   De bedste hilsner
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 10. Eva Mørup

  Hejsa, skal man have byggetilladelse til at genetablere en dør i en mur, hvor der tidligere har været en dør? huset er i mellemtiden indrettet som to lejligheder, men vi vil gerne i en periode tage begge lejligheder i brug og vil derfor gerne genetablere døren? Kh Eva

  Svar
  1. Hej Eva

   Tak fordi du skriver ind til os. Som udgangspunkt skal du ikke søge om byggetilladelse, når det er indvendigt, men da vi ikke kan give juridisk vejledning vil jeg foreslå, at du kontakter din kommune for at være helt sikker.

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 11. Claus Persson

  Hej. Jeg overvejer at få lavet en overdækning på min altan Ala. Det som indkøbsvogne i supermarkedet står i Alttanen måler 4×2,5m Skal der søges byggetilladelse? Jeg bor på toppen i en andelsbolig og alle i andelen har givet tilladelse Mvh. Claus Persson

  Svar
  1. Hej Claus,

   Tak fordi du skriver ind til os. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad de tillader på facaderne. Jeg vil derfor foreslå, at du henvender dig til din kommune med spørgsmålet. En kommune som Frederiksberg, kunne nemlig godt have indsigelser mod en overdækket altan, da den ændrer markant på bygningens oprindelige udseende.

   Jeg håber, at du kan bruge mit svar, og at din kommune vender kvikt tilbage.

   Med venlig hilsen

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 12. Jette jonsson

  Hej.- vi overvejer at rive en meget gammel bygning ned for at bygge nyt. Hvordan får vi en nedrivningstilladelse? Og skal man komme med det nye projekt samtidig??

  Svar
  1. Kære Jette,

   Tak for din henvendelse.

   Det er din kommune som du skal søge nedrivningstilladelse i (som overordnet set hedder byggetilladelse). Det gør du digitalt på kommunens hjemmeside. Som udgangspunkt skal du blandt andet oplyse placeringen af dit planlagte nybyggeri samt af eventuelle eksisterende bygninger, nybyggeriets afstand til skel, afløsplan, plantegning. Jeg vil foreslå, at du går ind på din kommunes hjemmeside og henter tilladelsen. Her kan du se, hvad du præcist skal angive. Alternativt kan du ringe til din kommune, hvis du er i tvivl.

   /Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 13. Ole P. Jensen

  Hej
  Jeg synes punkterne omhandlende “dokumentation for valg af brandklasse” og “dokumentation for valg af konstruktionsklasse” er lidt kryptiske. Hvad skal man gøre her? Tegne? Skrive? Vedhæfte?
  Vi snakker sommerhus på 38 m2.

  Svar
  1. Kære Ole,

   Jeg er lidt i tvivl om, hvor du har læst punkterne “dokumentation for valg af brandklasse” og “dokumentation for valg af konstruktionsklasse” henne? Det er ikke noget som fremgår i vores artikel. Du må endelig vende tilbage, hvis du stadig har spørgsmål til artiklen “GUIDE: Sådan søger du om byggetilladelse.”

   Hvis du refererer til den ansøgning, som du har hentet fra Byg og Miljøs hjemmeside, vil jeg foreslå, at du kontakter den kommune som dit sommerhus ligger i.

   Ida – 3byggetilbud.dk

   Svar
 14. Louise Lundholm

  Hej
  Jeg synes det er meget svært at finde ud af om vi, i vores situation, skal søge om byggetilladelse.
  Vi vil gerne bygge et badeværelse, hvor vi lige nu har en carport. Badeværelset skal bygges til vores bryggers og to af væggene er der i princippet allerede. Det bliver ca. 10 kvm, så det er jo under de 50 kvm, men skal stadig bruges til beboelse. Så skal vi søge om byggetilladelse eller ej? Hvis vi skal, kan vi så selv tegne tegningen over badeværelset, eller skal det være en professionel? Jeg håber du kan hjælpe. På forhånd tak. Hilsen Louise

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Louise,
   Tak for din kommentar.
   Umiddelbart vil jeg mene, at I skal søge om byggetilladelse, da I udvider beboelsesarealet.
   I kan godt selv vælge at udarbejde en byggetilladelse, men det anbefales at man rådfører sig hos en professionel, hvis man ikke ved, hvad det kræves.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 15. Christian Nielsen

  Hej, jeg vil bygge et hus på Kærsangervej i Dybvad og vil gerne kende alle reglerne for byggeri i dette område.
  Mvh Christian Nielsen

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Christian,
   Mange tak for din henvendelse.
   Jeg vil foreslå, at du tager kontakt til kommunen i det område, som du bor i. Søger du viden om bygningsreglementet, så kan du læse mere her: http://bygningsreglementet.dk/
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 16. Tak for en god artikel.
  Når man har fået byggetilladelsen, er der en regel for hvor længe det gælder før man skal være færdig med byggeprojektet?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Anna,
   Mange tak for din henvendelse.
   Når du får byggetilladelse skal du indsende en påbegyndelsesdato – er du ikke gået i gang med byggeriet indenfor et år fra denne dato, så bortfalder byggetilladelsen og du skal ansøge på ny.
   Bedste hilsner
   Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 17. Hej,
  Vi vil gerne opføre 4 nye hestebokse på i alt ca. 60 – 70 kvm.
  De skal jo anvendes til “beboelse”, så der skal vel indhentes byggetilladelse og ved i om det kræver særlig tilladelse når det er i landzone?
  mvh Birgit

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Birgit,
   Tak for din henvendelse. Når der er tale om byggeri til dyrehold, så vil jeg formode at du skal kontakte din kommune og høre, hvilke regler der er for landzonen, da dette sædvanligvis vil kræve en landzonetilladelse.
   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 18. elvir

  vi skal åbne et ishus i lokaler, der tidligere er brugt til salg af brugskunst. Kommunen oplyser, at der skal søges om byggetilladelse. men kan det virkelig passe når vi hverken bygger om eller til?

  Svar
  1. Stefan Sander Grods

   Hej Elvir,

   Det er desværre sådan, at de enkelte kommuner har særlige regler for, hvad der er gældende angående byggetilladelser.
   Jeg synes dog det lyder besynderligt, at I skal have en byggetilladelse, hvis vi hverken skal have renoveret eller foretage byggeopgaver i forhold til de særlige køleanlæg.

   Mit bedste bud er at tage en dialog med kommunen endnu engang og forsøge at fortælle dem om forløbet. I sidste ende, er det desværre dem, som bestemmer.

   /Stefan – 3byggetilbud.dk

   Svar
 19. Simon Rasmussen

  Hej,

  Jeg overvejer at udvide mit badeværelse med 1,5 m2 idet der er et lille gennemgangsrum i mellem badeværelse på 2,5 m2 og min stue. Skal jeg har tilladelse eller bare anmelde byggeriet. Jeg skal kun støbe betongulv og flytte en vask. Der skal ikke anlægges nye afløb. Muligvis flyttes lidt elinstallationer. Jeg kan også vælge at fjerne en meget tynd væg der adskiller de to rum.

  Det er simplere end det lyder.

  Mvh.
  Simon Rasmussen

  Svar
 20. Henrik busk hansen

  Hej jeg vil høre vis man skal bygge en udstue på 20m2 skal man så søge om det hilsen Henrik

  Svar
  1. Hej Henrik,

   Tak for din henvendelse. Som tommelfingerregel kræver alle byggerier, der udvider beboelsesarealer byggetilladelse. Du skal derfor som udgangspunkt søge om byggetilladelse, hvis din udestue udvider beboelsesarealet og skal være beboelig.

   For at være på den sikre side vil jeg dog anbefale at du kontakter din kommune for at høre dem, om din udestue kræver en byggetilladelse inden du søger.
   Kontaktinformationer til alle landets kommuner byggesagsafdelinger kan du finde i bunden af artiklen: https://www.3byggetilbud.dk/tips/byggetilladelser/

   Med venlig hilsen
   /Nynne – 3byggetilbud.dk

   Svar
 21. Paw Holst

  Hej med jer,
  Tak en god artikel 🙂
  Vi ønsker at lave en tilbygning til vores hus. Den mest optimale løsning både iforhold til udnyttelse af grunden samt sammenhængen i huset ( efter vores leve principper ) vil være at inkludere vores opmurede carport/værksted i beboelses arealet.
  Bygningen er ifgl. tegningerne opført på en korrekt sokkel ( 90 cm under jordoverflade ) og er proffesionelt murret med hulmursisolering osv.
  Carporten/værkstedet er 60 m2 og er opført på en dispentation iforhold til skel til nabogrunden.
  Den står under 1 meter fra skel.
  Hvordan skal man ansøge om denne type byggetilladelser / dispentationer og er der særlige ting man skal være opmærksom på?
  Der er andre huse i vores område der er bygge meget tæt på skel, så kan det eventuelt skabe præcedens for vores eventuelle byggeri ?

  Det vil være et selvbyg projekt, dog skal jeg have indhentet professionel hjælp til gennegamg af tagkonstruktion og selvfølgelig tilslutning af vand og el.

  På forhånd tak 🙂

  Med venlig hilsen
  Paw Holst

  Svar
 22. Dennis læbel

  Hej
  Jeg går og overvejer at bygge en tilbygning på min garage men kan ikke lige finde ud af om jeg skal have en byggetilladelse eller anmelde det
  Garagen er 87 m2 og udhuset bliver ca 38 m2 og bliver bygget i træ

  Svar
  1. Benjamin Kabongo

   Hej Dennis

   Tak for din henvendelse. Det kan godt være en lidt kringlet proces, men i dit tilfælde skal du anmelde dit byggeri til kommunen. Byggetilskud er ikke umiddelbart påkrævet medmindre at din tilbygning (udhuset) skal være beboeligt. Som regel skal man nemlig kun have byggetilladelser til ‘større byggerier’, som er over 50 kvm eller hvis det er for at udvide beboelsesarealet.

   Jeg håber, at dette var til en hjælp.

   /Benjamin – 3byggetilbud.dk

   Svar
 23. Hej
  Vi har noget bøvl med byggeri på nabogrund, og kæmper lige nu med både bygherre (hævd) og kommunen. Vi mener kommunen har fejlet på mange punkter, bl.a i forhold til at give byggetilladelse uden nabohøring (dispensation). Dispensation fordi byggeprocent er overskredet i forhold til lokalplan. Lokalplan siger maks. 70 %, men bruttoetagearealet er 80,3 %, og det uden ny udvendig trappe som tæller med, og areal der skal overføres til os, da vi har vundet hævden. Men lad os gå ud fra de 80,3% : Kommunen fortæller os at den ikke skal følge lokalplanen, da ejendommen er opført før lokalplanen. Henholdsvis 1947 og 1992. Kan dette være korrekt? Det skal bemærkes at der er sket væsentlig anvendelsesændring! Fra erhverv til beboelse (6 lejligheder)
  Måske I kan gøre os klogere?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej,

   Det lyder desværre som en rigtig uheldig sag. Vi har desværre ikke de juridiske kompetencer til at kunne svare på den slags henvendelser. Det lyder som I skal have fat i en advokat, der kan hjælpe jer med håndtering af sagen.
   Jeg beklager at vi ikke kan være mere behjælpelige, men håber at I finder en god løsning på sagen.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 24. Carsten Jensen

  Hej,
  Jeg overvejer at bygge hus, og skal naturligvis have ansøgt om byggetilladelse. Jeg overvejer dog at gøre brug af udenlandsk arkitekt, og vil derfor gerne vide om der er krav til at dokumenter med mere, er skrevet på dansk?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Carsten,

   Tak for din henvendelse. Jeg er ikke bekendt med hvilke krav der er til sprog i dokumenter og jeg ved heller ikke hvilket sprog, du regner med de bliver på?. Som udgangspunkt vil jeg mene at det skal være på dansk, man laver sin ansøgning. For at få et endegyldigt svar vil jeg anbefale at du tager kontakt til din kommune for at få det be- eller afkræftet hvilke sprogkrav, der er til din ansøgning.

   God vind med byggeprojektet.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 25. Mads bergholm

  Jeg overvejer at lave min garage om til et værksted/opbevaring/mandehule.

  Der er tale om 25 kvadratmeter, som er bygget sammen med/op af mit hus. Jeg har planer om at isolere, men ikke at installere varme.

  Det jeg er i tvivl om, er hvorvidt jeg må lave en dør fra stuen ud i sådan en konstruktion? Vil det blive set som beboelse hvis jeg laver porten om til en normal dør og fx installere et vindue ud til haven? Skal det være en ydredør eller må det godt være en normal dør?

  Der ud over ligger garagen i skel, så vi er nok ude i at jeg skal have en særlig tilladelse.

  Håber i forstår det jeg spørger om.

  Svar
 26. Christina Jakobsen

  Hej,
  Vi har søgt om byggetilladelse via vores arktitekt den 27. dec. Vi fik en kvittering fra Hvidovre kommune, med meddelse om at sagsbehandlingstiden er 13 uger. Idag fuldte jeg op på sagen via byggeteknisk afdeling (for 3. gang), og de oplyser at min sagsbehandler er stoppet, og at ingen har overtaget min sag. Den 28 marts denne måned er der gået 13 uger. Hvad gør jeg hvis jeg ikke har modtaget svar fra kommunen inden da? De oplyste mig at jeg ikke må bygge, ej heller selvom at fristen overskrides. Men der må vel være noget lovgivning på dette område – jeg tænker de kan vel ikke bare overskride og overskride – for så får jeg jo aldrig bygget mit hus? Mvh Den frustrede husejer (Christina)

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Christina,

   Det lyder frusterende, at der er så lang ventetid på din byggetilladelse. I nogle kommuner kan byggetilladelser klares på nogle dage, mens det i andre kommuner kan tage mange måneder. Jeg kender desværre ikke til nogen lov der er gældende, hvis kommunen overskrider deres frister – desværre. De har helt ret i, at du ikke må gå igang med at bygge uden tilladelse. Dette kan du få bøder for og i værste fald kan du blive tvunget til at rive det hus ned, som du er begyndt at bygge, hvis det ikke overholder gældende love og regler. Jeg vil i stedet for anbefale dig at kontakte kommunen igen – og ligeledes kontakte din arkitekt (som måske har mere erfaring med at indhente byggetilladelser) for at høre, om I kan få en deadline for, hvornår I kan forvente at få svar på jeres ansøgning om byggetilladelse.
   Jeg håber at I snart får et svar.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar
 27. Jeg skal fjerne en bærende væg i min lejlighed på Frederiksberg, rettere to søjler – jeg er klar over jeg skal have en byggetilladelse, men formår ikke at finde ud af hvordan jeg søger sådan en hos Frederiksberg? Deres online selvbetjening giver ikke mening for os almindelige mennesker, i hvert fald ikke de spørgsmål der stilles – så som redegør for ventilation, kloak forhold, facade tegninger osv? jeg forstår ikke dette er nødvendig ved nedrivning af bærende væg?

  Jeg forstår jeg skal have en ingeniør til at foretage de nødvendige statiske- og stabilitetsberegninger for hhv. permanent konstruktion samt midlertidig afstivning, de nødvendige konstruktionstegninger – men intet sted beder deres formular om disse ting?

  kan i hjælpe mig til hvad jeg gør forkert? eller forklare hvilke hvilke trin i deres online selvbetjening jeg skal vælge for at komme frem til at søge tilladelse om at nedrive bærende konstruktion?

  På forhånd MANGE tak 🙂

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej R.
   Der er for nyligt blevet implementeret et ensartet byggesagssystem i hele Danmark, som jeg antager er det du kæmper med (det hedder Byg & Miljø). Det kan ikke udelukkes, at systemet stadigvæk har nogle børnesygdomme – men i dit tilfælde vil jeg anbefale dig at kontakte Byggeri- og Arkitekturforvaltningen i Frederiksberg Kommune, da det er der, hvor byggesager behandles, hvorfor man må gå ud fra, at de kan guide dig i den konkrete sag. Kontakt og åbningstider finder du her: https://www.frederiksberg.dk/borger/bolig/byggeri
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 28. Vi har købt hus i Birkerød og for området vi bor i, er der ingen lokalplan, kun en kommuneplan. Kommuneplanen siger at byggeafstanden til vejskel er 5 meter.

  Vi vil gerne bygge en garage på ca 6×7 meter, med fladt tag så højden er ikke noget problem. Udfordringen er at vi bor på en hjørnegrund og garagen, hvis vi skal overholde de 5 meter til vejskel, kommer til at ligge midt i haven.

  De ene skel er ud til en lidt større vej, hvor vi nemt vil kunne overholde afstanden på 5 meter. Det andet er ud til en lille blind privat fællesvej, hvor vi håber at vi kan få dispensation til at bygge tættere på vejskellet, f.eks. 2,5meter.

  Vi forventer at lave en forespørgsel og vedlægge accept fra de af vores naboer som vil kunne se byggeriet fra deres grund.

  Har I nogle gode råd til hvad vi kan gøre for at forbedre vores chancer for at opnå dispensation?

  Svar
  1. Toke Joensen

   Hej Mads
   Ud fra dine oplysninger, er det ganske rigtigt, at I bliver nødt til at søge om dispensation hos Kommunen i dette tilfælde. I forbindelse med ansøgningen om dispensation, er det en god ide at forklare i ansøgningen præcis hvilken del af kommuneplanen i søger dispensation om. Og alt efter hvad kommunen vurderer, kan det være, at projektet sendes i nabohøring, hvor naboerne i kvarteret kan komme med indsigelser. Det er derfor fornuftigt, at lave en forespørgsel eller i hvert fald fortælle naboerne om projektet, inden i søger dispensationen. Så kan i også få en fornemmelse af, hvordan udfaldet af en eventuel nabohøring kan blive. Held og lykke med projektet.
   /Toke – 3byggetilbud.dk

   Svar
 29. Laila Henriksen

  Jeg har en nabo (bor på ½ matrikel), der nu har været i gang med at bygge et hus i 8 år. Det bliver nok aldrig færdigt. Det er selvbyg projekt og det er meget skæmmende at se på, f.eks. er tagpappen ved at falde ned og presenning ved at blæse ned i stormvejr. Er der noget vi kan gøre?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Laila,

   Har I undersøgt, om der har været en nabohøring i forbindelse med byggetilladelsen? Du skal dog være opmærksom på, at der ikke skal foretages nabohøringer i alle byggesager og eksempelvis et udhus på under 10 m2 kan opføres uden byggetilladelse. Du kan bede om aktindsigt på kommunens tekniske forvaltning og få udleveret papirer om byggesagen for at undersøge, om der har været en nabohøring i forbindelse med byggetilladelsen.

   /Maria – 3byggeitlbud.dk

   Svar
 30. Ann Sophie

  Hej.
  Jeg vil gerne inddrage carporten i mit sommerhus til beboelse. det er cirka 16 kvm hos gribskov kommune. Kræver dette byggetilladelse?

  Svar
  1. Maria Carlsen

   Hej Ann Sophie,

   Tak, for din henvendelse.
   Som tommelfingerregel kræver alle byggerier, der udvider beboelsesarealer byggetilladelse. For at være på den sikre side vil jeg derfor anbefale at du kontakter Gribskov Kommune for at høre dem, om din ombygning skal have en byggetilladelse.

   /Maria – 3byggetilbud.dk

   Svar