Få 3 tilbud

Få reduceret din elalgift, når du har en varmepumpe

En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften, eller jorden, til at opvarme boligen. En varmepumpe er særlig energieffektiv – den producerer nemlig mellem 3 til 5 gange så meget varmeenergi, som den forbruger i strøm.

  • Nemt – Indsend din opgave online
  • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
  • Gratis – 100 % uforpligtende
  • Firmaer med speciale i varmepumpeløsninger
Se hvor enkelt det er
Luft-til-vand varmepumpe

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Varmepumpe som investering

En luft til vand varmepumpe er en god investering for dig, der har oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme i din bolig, først og fremmest fordi du kan opnå en besparelse på op til 60% på dit varmeforbrug, når du skifter til en varmepumpe. Varmepumpen er det bedste alternativ til dem, der ikke kan få fjernvarme til deres bolig, da den en til en kan erstatte varmekilder som bl.a. gas- og oliefyr, er en vedvarende energikilde og er særlig energieffektiv.

Skifter du fra oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme til en varmepumpe, er der store besparelser at hente på varmeregningen. Det skyldes, at en varmepumpe producerer mellem 3 til 5 gange så meget varmeenergi, som den forbruger i strøm.

Hvilke typer af varmepumper findes der?

1. Luft til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpen omdanner den allerede eksisterende luft udenfor til at generere varme indenfor. Den fungerer på samme måde som et jordvarmeanlæg, men varmen udvindes fra luften og ikke fra jorden. Du kan læse mere om luft til vand varmepumper her.

2. Jordvarme (væske til vand)

Et jordvarmeanlæg udnytter den varme, der er i jorden. Det fungerer på den måde, at jordvarmen ledes til varmepumpen gennem en slange, der er gravet ca. 1 meter ned i jorden. Med denne måde skal man som boligejer have et haveareal på 2-2.5 gange størrelsen på det opvarmede areal i boligen.

For at få etableret et jordvarmeanlæg, skal der ansøges om tilladelse hos din tilknyttede kommune. Du kan til gengæld roligt etablere luftbaserede varmepumper uden tilladelse fra kommunen.

3. Luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumpen udnytter varmen i udeluften præcis som en luft til vand varmepumpe, men udleder varmen i bygningen via en blæser og ikke via radiatorer/gulvvarme. Dette anlæg opvarmer ikke boligens brugsvand, men anvendes derimod som opvarmning i boliger uden et fordelingsanlæg, sommerhuse og sekundære bygninger.

Luft-til-vand varmepumpe
Luft-til-vand varmepumpe
Jordvarmepumpe (væske-til-vand)
Jordvarmepumpe (væske-til-vand)
Luft-til-luft varmepumpe
Luft-til-luft varmepumpe
1 — 6 Luft-til-vand varmepumpe
2 — 6 Luft-til-vand varmepumpe
3 — 6 Jordvarmepumpe (væske-til-vand)
4 — 6 Jordvarmepumpe (væske-til-vand)
5 — 6 Luft-til-luft varmepumpe
6 — 6 Luft-til-luft varmepumpe

Hvad koster et varmepumpeanlæg?

At etablere en luft til vand varmepumpe koster typisk mellem 100.000 til 150.000 kr., hvor luft til luft-varmepumpen står til 15.000 og 25.000 kr., at få etableret. Dog leverer det kun varme til mindre arealer og ikke til brugsvandet.

Til sammenligning koster et jordvarmeanlæg som regel mellem 200.000 og 300.000 kr., og er derfor væsentligt dyrere end luftbaserede varmepumpeanlæg.

Det skal understreges at priserne er inkl. moms, materialer og arbejdsløn. Prisen på en luft til vand varmepumpe afhænger af boligens størrelse og dens isoleringsevne Derfor er rådgivning fra en certificeret installatør væsentlig, så varmepumpen dimensioneres korrekt.

Varmepumpers levetid

  • En luft til vand varmepumpe har en levetid på 15-20 år.
  • Et jordvarmeanlæg har en forventet levetid på mellem 15-20 år, og jordslangerne har en levetid på ca. 50 år, hvorfor de kan anvendes flere gange.
  • En luft til luft varmepumpe har en levetid på + 15 år.

Hvad er elafgiften og kan den reduceres med en varmepumpe?

Elafgiften er en afgift, som alle el-kunder betaler til staten og afgiften er ens, uanset hvilket elselskab som bruges. Men har man en varmepumpe, er det er muligt at søge om at få ens elafgift reduceret. Der skal betales fuld elafgiftssats af de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug, men opfylder man en række betingelser, kan man få reduceret elafgiften på den del af ens elforbrug, der ligger over de 4.000 kWh.

Din elafgift kan reduceres, såfremt din bolig er en helårsbolig, et sommerhus eller en feriebolig til eget brug, som hovedsageligt opvarmes med el. Det er vigtigt, at din bolig er korrekt registreret i BBR-registeret.

Ved at udskifte dit gamle olie- eller gasfyr, biokedel eller elvarmeanlæg med en luft til vand varmepumpe, kan du reducere dine varmeudgifter en hel del og samtidig støtte den grønne omstilling.

Midlertidig nedsat elafgift qua vinterhjælp

I september sidste år vedtog et folketingsflertal på baggrund af en historisk dyr august med elpriser på 8-12 kr. pr. kilowatt-time (kWh), en særlig hjælpepakke til de hårdtramte el-kunder.

Aftalen betød, at husholdninger i et halvår stort set styrede uden om den statslige elafgift. For en typisk husstand med et årligt elforbrug på 4.500 kWh betød det en samlet rabat i et halvår på 1.900-2.000 kr.

Efter et halvt år med væsentlig rabat, genindtrådte elafgiften igen, og det øger den pris, du betaler pr. kWh. Fra 1. juli 2023 hæves elafgiften fra 1 øre pr. kWh til 87,13 øre pr. kWh, og det lægges direkte oveni elprisen. Ved udgangen af december 2022 var elafgiften ca. 90 øre.

I maj 2023 var den gennemsnitlige pris pr. kWh 1,86 kr. inklusiv elafgiften på 1 øre. Hvis kWh-prisen i juli 2023 ender på det samme inden afgiftsforhøjelsen, bliver den gennemsnitlige kWh-pris altså 2,72 kr. med den nye afgiftsstigning. Den øget elafgift vil gøre elregningen dyrere. De 86 ekstra øre, der lægges oveni, betyder at en almindelig boligejer med et elforbrug på 1.600 kWh om året, skal betale 1.376 kr. ekstra om året. En gennemsnitlig husstand på to voksne og to børn med et elforbrug på 4.500 kWh om året, skal betale 3.870 kr. ekstra om året.

Det skal understreges at hvis din bolig er registreret som el-opvarmet i BBR, kan du spare en del af elafgiften, der ligger på over 4.000 kWh/år. Her skal du selv gøre dit elselskab opmærksom på, at du benytter el til opvarmning af dit hus. Som regel skal du udfylde en formular, som skal forbi BBR-registret, inden den sendes til elselskabet.

Hvem sørger for at jeg får reduceret min elafgift?

Det er dig selv, som skal sørge for at du får reduceret din elafgift. Først og fremmest skal du sikre dig, at din bolig er korrekt registreret i BBR-registeret. Derefter skal du ansøge gennem dit elselskab. Dit elselskab vil typisk have en vejledning for, hvordan du søger.


Hvor meget sparer jeg med en reduceret elafgift?

Folketinget besluttede i efteråret 2022 at sænke den generelle elafgift midlertidigt til EU’s minimumsafgift på 1 øre pr. kWh. i 1. halvår af 2023. Resten er 2023 er afgiften i 2023 87,1 øre pr. kWh. I 2024 stiger afgiften til 88,8 øre, og falder derefter gradvist til 81 øre i 2025-2027, 79 øre i 2028, 77,1 øre i 2029 og 70,1 øre i 2030. Alle afgifter er opgivet inkl. moms.

Opfylder du kravene for at få reduceret din elafgift, sparer du 86,13 øre/kWh inkl. moms for den del af dit forbrug, der ligger over 4000 kWh.

Det er muligt at få tilskud!

Vil du erstatte det gamle gas- eller oliefyr, biokedel eller elvarme med en varmepumpe, er der flere muligheder for at få tilskud. Dem kan du læse om lige her.

Varmepumpepuljen, der administreres af Energistyrelsen, åbner i midten af september 2023, og fra denne pulje kan man søge om tilskud til installationen af en varmepumpe, når den skal erstatte et gasfyr, oliefyr, biokedel eller elvarme. Det forventes at man kan få et tilskud på 17.000 kr. til en luft til vand varmepumpe og 27.000 kr. til et jordvarmeanlæg uanset boligens størrelse og energimærke.

Du kan søge tilskud fra varmepumpepuljen til helårsbolig – hus eller lejlighed og du bor uden for et fjernvarmeområde.

Det er ligeledes værd at kigge på Afkoblingsordningen. Fra Afkoblingsordningen kan man få dækket omkostninger til at afkoble sit gasfyr, hvis man opfylder kriterierne og hvis der er penge tilbage i puljen. Puljen udledes i perioden fra 2021 til 2026, hvor man kan søge tilskud, hvis man har et gasfyr, har et årligt forbrug mellem 100 m3 og 6.000 m3 (senest aflæsningsår) eller søger som privat husholdning eller udlejer. Hvis man har olie- eller gasfyr, biokedel eller elvarme, er det muligt gennem Skrotningsordningen at få tilskud på op til 25.000 kr. til installering af en varmepumpe på abonnement.

Skrotningsordningen er i takt med varmepumpepuljen administreret af Energistyrelsen, hvor formålet ligeledes er at give boligejere økonomisk hjælp til at udskifte deres gamle olie- eller gasfyr, biokedel eller elvarmeanlæg. Med denne ordning får du som ansøger en varmepumpe med abonnementsordning og dermed skal du ikke selv investere dens fulde pris. Det er din leverandør af varmepumpen, der søger tilskuddet. Du får ikke tilskuddet udbetalt, da det er medregnet i det tilbud, du får fra leverandøren. Det er muligt at søge denne ordning, hvis du har gamle olie- eller gasfyr, biokedel eller elvarmeanlæg og ønsker en varmepumpe på abonnement.

Skal 3byggetilbud hjælpe med dit projekt?

Varmepumpe eller gas?

En fordel ved at skifte til varmepumper, er at det er mere miljøvenligt end opvarmning med olie og naturgas. Det er også slut med at huske at bestille olie eller fylde brændsel på, da varmepumpeanlægget kører af sig selv. Det kræver ingen vedligeholdelse – blot et årligt tjek.

Derudover vil varmepumper med tiden være CO2-neutralt, når strømmen kun produceres af vedvarende energikilder. Med et udskift fra gas eller til varmepumper, er der væsentlige besparelser at hente på varmeregningen

Der findes som sagt forskellige typer af varmepumper, der kan erstatte dit oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme, nemlig jordvarmeanlæg og luft til vand varmepumper. Luft til luft varmepumper kan ikke genere varmt vand, hvorfor de ikke en til en kan erstatte de førnævnte varmekilder. Men en luft til luft varmepumpe er en billig opvarmningsform og er også forholdsvis billig at købe. Derfor vil den ofte være rigtig god som varmekilde i et sommerhus.

Hvordan kan du spare på varmeregningen?

  • Skru ned for varmen og spar!
  • Skruer du én grad ned for varmen i din bolig, kan du som tommelfingerregel spare 5 % på varmeregningen. Så kan du leve med 20 grader i stedet for 22 grader, er der en god portion penge at spare.
  • Der er også mange andre måder, du kan få en lavere varmeregning på – fx kan du efterisolere dit hus.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere