Få 3 tilbud

Love og formularer

Vi har samlet en række standardkontrakter og formularer, som kan være brugbare for boligforeninger, der skal til at indgå en håndværkeraftale, udleje, opdatere vedtægter og meget andet.

Mappe med papirer

Ejerlejlighedsloven

Denne lov finder anvendelse på lejligheder, der ejes særskilt (ejerlejligheder).

Læs mere lige her

Vedtægter

Normalvedtægten for ejerforeninger er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og trådte i kraft i 2005.

Læs mere lige her

Love

Fortrydelsesretten

Loven gælder for leje – herunder fremleje – af hus Forbrugerbeskyttelsesloven giver dig en frist på seks hverdage, til at fortryde dit boligkøb. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor du og sælger har underskrevet købsaftalen.

Læs mere lige her

Erhvervslejeloven

Lov om leje om erhvervslokaler.

Læs mere lige her

Ejendomsformidling

Lov om formidling af fast ejendom.

Læs mere lige her

Realkreditloven

Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Læs mere lige her

Boligreguleringsloven

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Læs mere lige her

Tinglysningsloven

Bekendtgørelses af lov om tinglysning.

Læs mere lige her

Aftaleloven

Normalvedtægten for ejerforeninger er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen og trådte i kraft i 2005.

Læs mere lige her

Lejeloven

Loven gælder for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum. Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

Læs mere lige her

Udstykningsloven

Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen.

Læs mere lige her

Planloven

Bekendgørelse af lov om planloven.

Læs mere lige her

Byggeloven

Bekendtgørelse af byggelov.

Læs mere lige her

Boligstøtteloven

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte.

Læs mere lige her

Formularer

Tjekliste til erhvervsleje

Tjekliste udarbejdet af Erhvervsstyrelsen til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler.

Læs mere lige her

Husorden 

De fleste ejerboligforeninger har en husorden, som kan bidrage til god skik og orden i boligforeningen. Du får her Ejerportal.dk’s bud på, hvordan en husorden i en ejerboligforening kan se ud.

Læs mere lige her

Lejekontrakt

Loven gælder for leje – herunder fremleje – af hus eTypeformular A, 8 udgave. Kan også bruges som fremlejekontrakt.

Læs mere lige her

Forbrugeraftale

Standardaftale til brug ved aftaler om håndværkerydelser. Aftalen gennemgår de punkter, som bør være afklaret, inden arbejdet sættes i gang.

Læs mere lige her

Købsaftalen

Også tidligere kaldet slutsedlen. Udfærdiget af Dansk Ejendomsmæglerforening. Samtlige vilkår for boligkøbet bør fremgå af aftalen.

Læs mere lige her