Få 3 tilbud

Formularer og kontrakter

Hvis du skal i gang med bygge- eller renoveringsarbejde, er det en god idé at skrive at kontrakt med den håndværker, der skal udføre arbejdet. Her på siden har vi samlet en række standardkontrakter og formularer, som kan være brugbare for dig, der skal til at indgå en håndværkeraftale.

Oversigt: Formularer og kontrakter

Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere: AB-Forbruger

For at være sikker på, at begge parter er tilfredse med forløb og resultat i en byggeopgave, er det en god idé at indgå en forbrugeraftale. Den forbrugeraftale, som du finder her, er blandt andre godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri og Forbrugerstyrelsen.

Standardaftalen AB-Forbruger er revideret i et samarbejde mellem Energistyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq, Håndværksrådet og Forbrugerrådet.


Tillægsaftale til AB-Forbruger

Ønsker du at ændre i det arbejde, som du oprindeligt har aftalt med håndværkere, så skal I indgå en tillægsaftale om de konkrete ting, der skal ændres. Her kan man anvende AB Forbrugers tillægsaftale.


Almindelige betingelser for aftaler og formularer om byggearbejder for forbrugere

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere” er et frivilligt aftalegrundlag, du som forbruger kan benytte dig af, når du vil indgå aftale med en håndværker om at bygge, udvide eller renovere.


Servicekoncept

En guide til, hvordan du kan indgå en kontrakt med en leverandør omkring din arbejdsopgave inkl. huskeliste.