Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Vedligehold kloakken og forebyg kloak- og vandskader

Det kan betale sig, at man som boligejer sikrer og vedligeholder sin kloak – samt klimasikr boligen. For er skaden først sket, er det et større arbejde at rette den op. 3byggetilbud.dk’s branchepartner i kloakarbejde, Unik Anlæg ApS, kommer med gode råd til at passe på kloakken og klimasikre den og boligen.

Som boligejer er du forpligtet til at passe alle kloakrør og -brønde, der er på din grund. Og der er flere gode grunde til, at du bør passe på kloakken. En ikke-vedligeholdt kloak kan bl.a. føre til fugt- og vandskader – og mange boligejere mærker akkurat hertil, da de ikke sikrer sig og passer kloakken. Det erfarer 3byggetilbud.dks branchepartner i kloakarbejde, Lars Årsberg fra Unik Anlæg ApS.

Lars Årsberg, kloakmester, er ekspert i kloakarbejde og gør os her klogere på de vigtige kloaksystemer, der ligger i jorden under os. Hertil kommer kloakmesteren med gode råd til dig, der vil beskytte boligen imod større regnskyl og skybrud. Han erfarer nemlig, at flere og flere får fugtproblemer som følge af våde kælderydervægge og fundamenter, der kommer sig af våd jord og vand, der ligger sig op ad boligen.

Om kloakken

Kloakken består af et netværk af rør under jorden, der har til formål at transportere vand fra din boligs afløb hen til et renseanlæg. En bolig har typisk flere afløb, og herfra løber alt spildevand fra køkkenvask, vaskemaskine, bruser, toilet m.m. ned i kloakrørene under din bolig. Herfra føres alt spildevand til den nærmeste brønd, der via kommunale kloakrør fører det videre til et renseanlæg.

Vedligeholder man ikke sin kloak, kan kloakken f.eks. tilstoppe og spildevand løbe tilbage til boligen eller kloakken knække, så den lækker og fører til fugt- og vandskader i boligen. Lars Årsberg forklarer, at kloakken har særlig stor betydning, når det kommer til boligens sundhed. For er et eller flere kloakrør for eksempel utætte, og opdager man ikke dette, kan skaden simpelthen ødelægge boligen. For går der vand i boligens fundament som følge af et utæt kloakrør, kan der komme vand i boligens vægge, da det kan rejse fra fundament til væg.

Problemet er størst i boliger med kælder

Lars Årsberg forklarer, at det især er boliger, der har kælder, der mærker til kloakproblemer. For er ens kloak stoppet til eller er den for belastet (som følge af store regnskyl), kan der løbe spildevand tilbage til boligen og alt det spildevand ender typisk i kælderen. Er ens kloak utæt, kan der opstå fugtskader, og også det sker typisk i kælderen, da kloakrørene kan ligge nær kældervæggen.

Den primære årsag til, at boligejere har kloakproblemer, er en kombination af, at boligejere ikke vedligeholder eller sikrer sig:

” Mange har den holdning, at kommer der f.eks. vand i kælderen, så dækker forsikringen – men forsikringen dækker ikke alle omkostninger. Men den holdning gør altså, at mange ikke vedligeholder eller sikrer sig ”

Lars Årsberg

Når Lars Årsberg er ude hos kunder og skal forklare kunderne vigtigheden i at vedligeholde sin kloak, hjælper en sammenligning ofte: ”Jeg sammenligner tit en kloak med en bil. Kører du hele tiden i den og skifter du ikke olien, vil den jo stå stille på et tidspunkt, fordi der skal skiftes olie. Det er det samme med kloaksystemerne. Den skal spules og renses regelmæssigt. Og efterses, så man kan se, om der opstår nogle skader”

Husk kloakken, når du reparerer kælderen

Lars Årsberg opfordrer til, at boligejere tænker kloakken ind, når de igangsætter et kælderprojekt. Eksperten erfarer nemlig, at mange ikke gider bruge penge på kloakrørene, når nu de ligger under jorden.

” Rigtig mange ignorer kloakken, når de skal reparere kælderen. Fordi kloakken er under jorden, så er der ikke rigtig den store interesse i den. Vi har kunder, der hellere vil modernisere deres køkken, fordi det kan vennerne se, men kloakken, den kan de ikke se, så den gider de ikke bruge penge på.”

Lars Årsberg

Men er der først problemer i kloakrørene, der løber under kælderen, er løsningen en dyr affære. Skiftningen af kloakrørene er dog i sig selv ikke særligt dyrt, men dét at komme til rørene og bagefter reparerer kælderen koster dyrt.

” Det koster typisk mellem 15.000 og 20.000 kr. at skifte kloakrørene i kælderen, mens resten af sådan et kælderprojekt jo koster omkring 200.000 kr., ” forklarer Lars Årsberg.

Tegn på problemer

Der er flere tegn, der indikerer kloakproblemer. Hold derfor øje med:

Lugtgener

Lugter der fra dine afløb af, bør du først og fremmest undersøge vandlåsene. Her bør du sikre dig, at der er vand i alle vandlåsene, for er de tomme, kan der opstå lugtgener. Du bør også rense vandlåsene, så der ikke sidder skidt, der forurener vandet i vandlåsene og fører til lugtgener. Men mærker du fortsat til lugtgener, bør du kontakt en aut. kloakmester.

Rotter

Rotter er ubudne gæster, og ser du en rotte skal du kontakte din kommune, der får fat i rottefænger. Rotter føler sig godt hjemme i kloakken, så ser du rotter på din grund, bør du få en aut. kloakmester til at undersøge dine kloakrør. Rotter kan komme i kloakken via sprækker i kloakrørene og når de først er i kloakken, kan de beskadige kloakrørene yderligere.

Fugtig kælder

Er der en kælder i din bolig, og mærker du, at den er fugtigere end den plejer, kan det betyde, at der ligger et utæt kloakrør under boligen – eller at, der trænger fugt ind fra boligens fundament. Så er der særligt fugtigt i kælderen, bør du få undersøgt årsagen hertil.

Når skaden er sket

Der kan ske forskellig slags skade på dine kloakrør, og løsningen hertil afhænger selvfølgelig af den aktuelle skade. Er kloakrørene tilstoppede, kan en aut. kloakmester spule kloakken, men er kloakrørene totalskadede, skal de gamle kloakrør skiftes. Er den på den anden side kun en smule slidt, er det muligt, at en strømpeforing af kloakken er løsningen. Nedenfor ser vi nærmere på nogle af de mulige løsninger, der er på kloakskader.

Skift af kloakrørene

Når kloakrørene er totalskadede, skal de erstattes af nye. Og ligesom det gælder alt kloakarbejde, er det er en aut. kloakmester, der skal stå for udskiftningen. Skaderne kan komme af mange ting, for eksempel trærødder, der gror rundt om kloakrørene og ødelægger dem, slitage, der gør kloakrørene utætte eller får rørene til at knække og kabler, der skydes igennem ved en fejl.

Strømpeforing af kloakken

Strømpeforing af kloakken er en teknik, der bruges til at reparere kloakrør. Strømpeforing benyttes, når de gamle kloakrør ikke er totalskadede, for når man strømpeforer, genbruger man de gamle rør. En strømpe/slange føres ind i det gamle rør og efter en imprægnering og hærdning af strømpen/slangen fungerer den som et nyt rør.

Lars Årsberg forklarer, at strømpeforing en ret ligetil løsning, fordi man ikke skal bryde de gamle kloakrør op og lægge nye i jorden. Det er dog ikke alle kloakrør, man kan strømpeforer i: ” Det er ikke altid, at det kan lade sig gøre. Gamle rør tæres jo op, og derfor kan man ikke altid genbruge de gamle rør til strømpeforing”.

Foruden at strømpeforing er en mere ligetil løsning ift. den traditionelle løsning, er strømpeforing også en billigere, hurtigere løsning.

Rottesikring og -spærre

Er der ubudne gæster i form af rotter på din grund, skal du først og fremmest kontakte din kommune. Hertil bør du få en aut. kloakmester ud, der kan undersøge dine kloakrør for skader. Er der skader på kloakrørene, skal de selvfølgelig udbedres.

Som boligejer kan du ved hjælp af en rottespærre sikre, at rotter ikke kommer i dine kloakrør. Rotter bor naturligt i kloakken, men en rottespærre forhindrer rotter i at komme i dine kloakrør fra de kommunale kloakrør af. En rottespærre består af to klapper, der kun kan åbnes en vej. Således kan der komme vand ud fra dine kloakrør af, mens rotterne ikke kan komme ind.

Før du får rottespærre, bør du få en inspektion af dine kloakrør, så du er sikker på, at der ikke allerede er rotter i kloakken og at der ikke er sprækker i kloakken, som rotter kan komme ind ad. Er der allerede eller er der sprækker i dine kloakrør, har rottespærren ingen særlig stor effekt.

Vedligehold din kloak

Lars Årsberg anbefaler alle, at de vedligeholder kloakken. Du kan selv visuelt inspicere kloakken, men ellers skal du få professionel hjælp fra en aut. kloakmester som Unik Anlæg ApS.

  1. Kig i brønden. Du kan selv visuelt inspicere brønden på din grund. Den skal nemlig renses en gang imellem. Er der en masse jord og skidt i den, kan du fjerne dette ved brug af en kloakrenser. Er der aflejringer på siderne, kan du også selv spule disse væk.
  2. Professionel spuling af kloakrørene, der løber under din grund. Her kan man kontakte et slamsugerfirma, der kan spule kloakrørene – på den måde fjernes skidt og aflejringer, der slider på rørene.
  3. TV-inspektion af dine kloakrør. Det anbefales, at man lader et aut. kloakmesterfirma foretage TV-inspektionen, da en kloakmester kan fortælle dig om tilstanden på kloakrørene.

Klimasikr boligen og forebyg fugt- og vandskader

Unik Anlæg ApS anbefaler, at man som boligejer sikrer sig inden skaden sker. Men mange boligejere følger desværre ikke dette råd. Det bør man dog, da klimaforandringer fører til flere og større regnskyl, der belaster kloakken til tider i sådan grad, at spildevand ryger tilbage til boligen samt mætter jorden, så der lægger sig regnvand omkring boligen.

To tiltag, som Lars Årsberg anbefaler boligejere, er et omfangsdræn og et højvandslukke.

Kloakmesteren erfarer, at flere og flere boligejere får anlagt et omfangsdræn, fordi de får fugtproblemer, der opstår af de større mængder nedbør, vi får. Som følge af klimaforandringer får vi og vil vi i fremtiden få flere og større regnbyger, der mætter jorden og gør, at vand lægger sig rundt om boligen. Det betyder, at jorden rundt om boligen i perioder konstant er våd. Langt de fleste boliger kan tåle, at jorden af og til er våd, men når jorden rundt om boligen konstant er våd, kan der nemmere opstå fugtskader. Og det sker for mange allerede nu. Et omfangsdræn kan dog beskytte boligen imod fugtproblemerne, og det får flere og flere øjnene op for.

Omfangsdræn: Løsningen der beskytter imod fugt og forbedr kælderens indeklima

Føles boligens fundament, sokkel eller kælderydervæggene fugtige, kan et omfangsdræn hjælpe på problematikken. Et omfangsdræn sørger for, at vand ikke trænger igennem boligens kælderydervægge eller fundament og fører til fugtskader på boligen.

Et omfangsdræn er et underjordisk drænrør, der lægges langs boligen og leder vand væk fra boligen – lidt ligesom tagrenden på et tag. På den måde ligger der ikke vand op ad boligens sokkel og fundament, der kan trænge igennem små sprækker og ind i boligen.

Som sagt erfarer eksperten, at flere og flere får anlagt omfangsdræn, fordi deres boliger ikke kan tåle, at der konstant ligger våd jord og vand op af kælderydervægge og fundamentet. Et omfangsdræn sikrer, at dette ikke sker og på den måde minimerer det risikoen for fugtproblemer. Foruden at beskytte boligen imod fugtproblemer, sikrer et omfangsdræn også et godt indeklima i boligen.

Højvandslukke: Løsningen der sikrer imod vand i kælderen

Når kloakken belastes af store regnskyl, er der en risiko for, at vand fra kloakken løber tilbage til boligen og op via for eksempel afløb i kælderen. Dette er et ofte set problem hos Unik Anlæg ApS, forklarer Lars Årsberg:

” Når boligejere har vand i kælderen, skyldes det mange gange, at de ikke har et højvandslukke. Der er intet, der stopper alt det her spildevand fra at løbe tilbage til boligen, når kloakken belastes af store regnskyl.”

Men et højvandslukke hindrer dette problem – og derfor er det en god ide at få et højvandslukke, når man har en kælder.

Et højvandslukke er et stykke rør, der har to klapper indbygget. De to klapper fungerer som en sluse, der åbnes, når spildevand løber ud af boligen, men lukker i, når det løber tilbage mod boligen. Det sættes på kloakrørene og placeres typisk så tæt som muligt på kælderens gulvafløb.

Unik Anlæg ApS hjælper bl.a. med:

  • Udskiftning af gamle rør
  • Inspektion af rør
  • Strømpeforing
  • Omfangsdræn
  • Etablering, udbedring eller tilslutning af kloak
  • Højvandslukke
  • Højtryksspuling

Prisen på kloakarbejde

Prisen på dit kloakarbejde afhænger først og fremmest af typen af kloakarbejde – er der tale om en udskiftning af gamle rør, strømpeforing, omfangsdræn m.m. Hertil har faktorer som omfang og materialevalg også betydning.

Ifølge eksperten i kloakarbejde, kan det oftest betale sig at forebygge kloakskader, der ofte fører til fugt- og vandskader. For skønt forsikringen måske dækker en del af omkostningen af en vandskade i kælderen, glemmer mange, at der i kælderen ofte står en masse ting, der har stor affektionsværdi – og den værdi dækker forsikringen ikke.


Unik Anlæg ApS

Unik Anlæg ApS er 3byggetilbud.dks branchepartner indenfor branchen kloak- og entreprenørarbejde. Unik Anlæg ApS løser alle former for kloak- og entreprenørarbejde – for både privatkunder og erhverv. Du er altid velkommen til at kontakte firmaet med små som store opgaver.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *