Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Værd at vide om sort arbejde

Det kan blive en omkostningsfuld affære at få udført sort arbejde. Som bygherre mister du retten til forsikringsdækning og du kan ende i en stor kattepine, hvis der er problemer med byggesjusk – og så er det i øvrigt ulovligt. Men hvor går grænsen for sort arbejde? Må man betale håndværkeren med kontanter? Og hvilke særregler findes for familie- og vennetjenester? Få alle svarene her.

Opdateret juni 2019: Sort arbejde er et stykke ulovligt arbejde, hvoraf der ikke betales skat, moms, afgifter, forsikring med mere. Laver tømreren taget på boligen eller renoverer mureren facaden uden at indberette det til Skat, er det altså ulovligt. Men giver du naboen et gavekort for at hjælpe med snerydningen, eller fælder du træet for din svoger, for til gengæld at få omlakeret din bil, så er det faktisk også sort arbejde. Bliv klogere på reglerne her.

Det får du svar på:

 • Ulemperne ved sort arbejde
 • Dine rettigheder, hvis det går galt
 • Må håndværkeren betales med kontakter?
 • Hvornår en vennetjeneste er sort arbejde
 • Særregler for unge og pensionister
 • Hvad det betyder for håndværkeren

PengeposeSort arbejde for et to-cifferet milliard beløb

Trods fokus på konsekvenser ved sort arbejde viser en ny undersøgelse, at det ulovligt udførte arbejde langt fra er et overstået kapitel. Rockwool Fonden har nemlig opgjort omfanget af sort arbejde udført for private borgere i Danmark, og her skønnes det, at der årligt udføres sort arbejde for 52 milliarder kroner. Penge som påvirker samfundsøkonomien, da de kunne være brugt på skattelettelser, infrastruktur eller velfærd. Men beløbet er måske større end først regnet med. Nye tal fra Dansk Byggeri viser nemlig at tillægges det sorte arbejde, som udføres for virksomheder, så vil beløbet lyde på knap 74 milliarder kroner årligt.

Siden den 1. juli 2012 har Skat haft muligheden for at kontrollere private grunde for udførelsen af sort arbejde. En skærpet kontrol, som er igangsat for at understrege graden af alvor i det ulovligt udførte arbejde. Dommen for sort arbejde er skattesvig, som i værste fald kan ende med fængsel.

Er lommepenge skattepligtige?

Et hjemmeboende barn skal ikke betale skat af kost og logi eller af almindelige leveomkostninger, der betales af forældrene. Det gælder også lommepenge for at hjælpe med eksempelvis græsslåning og rengøring, og det er uanset barnets alder.

ParagrafDisse rettigheder mister du ved sort arbejde

Ved sort arbejde mister du som bygherre flere vigtige rettigheder under og efter bygge- eller renoveringsopgave er udført.

Manglende forsikringsdækning og klagerettigheder

I Danmark findes flere muligheder for at klage over byggeri og håndværkere gennem forskellige ankenævn. En rettighed, som giver sikkerhed til bygherren, hvis der skulle opstå håndværksmæssige fejl og mangler, men ikke hvis regningen er betalt sort. Har du ikke en skriftlig aftale med håndværkeren er du nemlig dårlig stillet, hvis noget skulle gå galt undervejs eller senere hen i byggeprocessen. Det er nemlig svært at vinde en sag i et ankenævn uden, at du kan påvise en skriftlig aftale mellem dig og håndværkeren.

Bliver din byggeopgave udført uden moms og regning, mangler du også den nødvendige dokumentation, der kræves af forsikringsselskaberne. Det betyder, at der ingen penge eller hjælp er at hente, hvis byggeopgaven ender som en forsikringssag – og kan du ikke få håndværkeren til at rette op på fejlene, er det dig selv, som skal frem med pengepungen.

Ingen pengeIntet håndværkerfradrag med sort arbejde

En besparelse, som du kan vinke farvel til ved sort arbejde er håndværkerfradraget, som blev gjort permanent i 2018. For at få fradraget skal du nemlig have en regning på det udførte arbejde, og du skal betale digitalt, uanset beløbsgrænsen.

Du er heller ikke dækket af 3byggetibud.dks garantiordning Entreprisegaranti, da en betingelse for garantistillelsen er et tilbud inklusiv moms.

HåndtrykHvornår er vennetjenester sort arbejde?

Sort arbejde er ikke kun noget, som kan udføres af en fagmand. Får du udført betalt arbejde af et familiemedlem, naboen eller en ven kan det nemlig også kategoriseres som skattepligtigt arbejde. Faktisk viser Rockwool Fondens undersøgelse, at knap halvdelen af det sorte arbejde herhjemme bliver udført for familie, venner og bekendte. Den viser også, at den slags arbejde oftest betales i form af gentjenester. Kun i 27 procent betaler familiemedlemmer med kontanter.

Alle de tjenester, som du får udført af bekendte uden at betale for dem er lovlige og skattefrie, men der findes visse undtagelser:

 1. Hvis du får eller giver penge for hjælpen, eller ”bytter” tjeneste med en anden, skal du betale skat.
 2. Ligger tjenesten ud over, hvad det er almindeligt at hjælpe med, eksempelvis fordi det har en væsentlig økonomisk værdi, skal du betale skat.

1. Når du giver penge eller bytter tjeneste

Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde eller gøremål hos familie og venner er normalt skattefrit. Det samme gælder, hvis du hjælper med at pudse vinduer, handle ind, fælde et træ i naboens have eller hjælper en ven med at bygge en carport – men kun hvis arbejdet er ulønnet. Betales penge eller gives et gavekort, tilgodebevis eller andet, der kan veksles til kontakter skal der betales skat af dette.

Bytter du tjenester med en anden er det også skattepligtigt. Hvis du bytter tjeneste med en anden, skal begge parter betale skat af værdien af den ydelse, I modtager. Eksempler på opgaver, som du skal betale skat af:

 • Hvis du fælder træer for din svoger, og han til gengæld hjælper dig med at lave din hjemmeside.
 • Hvis du murer væggene op i din vens stue, som til gengæld omlakerer din bil.
 • Hvis du gør rent i din nabos hus en gang om ugen, mod at din nabo til gengæld løbende giver dig gratis madvarer fra sin butik.

2. Tjenester udover det almindelige

Er der tale om opgaver af væsentlig økonomisk værdi, skal den, der modtager ydelsen, betale skat af værdien, selvom der ikke indgår betaling. Det kan eksempelvis være, hvis du får et helt nyt køkken eller badeværelse af dine venner, eller du bygger et helt nyt sommerhus til dit familiemedlem.


Hvad betyder det for dig som håndværker?

Ligesom den private bygherre er håndværkere også dårligt stillet ved sort arbejde, som er ulovligt at udføre. Håndværkeren kan blive dømt til at tilbagebetale skat for den indtjening, som er opnået ved det sorte arbejde og en bøde oveni. Ligesom den private bygherre kan håndværkeren i værste tilfælde også havne i fængsel for skattesvig.

Personskader kan volde store problemer for håndværkeren

Det er håndværksmesterens pligt at tegne en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte. Opstår der en skade, kan det få betydning for erstatningens størrelse, at der har været tale om sort arbejde. Arbejdsskadestyrelsen udregner nemlig erstatningens størrelse ud fra årslønnen i året før skaden. Er indkomsten ikke oplyst til Skat, vil den normalt ikke indgå i årslønnen, og derfor bliver erstatningen mindre.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *