Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Værd at vide om renovering og vedligeholdelse af sommerhuset

I Danmark findes der godt 250.000 sommerhuse og størstedelen er bygget i 1960’erne og starten af 1970’erne. Der er store renoveringsmuligheder i de danske sommerhuse, og mange danskere er begyndt at give sig i kast med renovering, tilbygning og fornyelse af deres sommerhuse. Vi har her samlet en masse viden om renovering af sommerhuset, og giver dig svar på, om man kan få økonomisk tilskud og inspiration til, hvordan en renovering af sommerhuset skal gribes an.

Der kan være mange årsager til, at man skal i gang med håndværkerarbejde i sommerhuset. Nogle går med store drømme om at forbedre funktionalitet og udseende i sommerresidensen, mens andre ønsker at energirenovere for at reducere energiregningen. Ligegyldigt hvilket projekt man skal i gang med, så er det aldrig en dårlig idé at gøre sig nogle indledende tanker og lidt forberedelse omkring projektet:

Forberedelse, når du skal forny sommerhuset

Skriv på papir

Saml tankerne:

Indled med at skrive alle de ønsker du måtte have til vedligeholdelse og byggeri i sommerhuset ned. Tænk over om der er nogle projekter, der skal slås sammen, og den samme entreprenør kan stå for flere dele af projektet.

Paragraf papir

Se på lokalplanen:

Hvis du drømmer om at bygge til på dit sommerhus, så start med at undersøge love og regler i lokalplaner. Byggeprocenten er oftest lavere for sommerhuse sammenlignet med helårsgrunde, og der er tit regler for hvor stor en afstand, der skal holdes til vej, sti og skel i sommerhusområdet. Du bør derfor tjekke lokalplaner hos den kommune, som sommerhuset er beliggende i, som noget af det første, når du skal i gang.

rumfordeling

Rumfordelingen:

Hvordan ønsker du at bruge sommerhuset? Er det vigtigt med en gæsteseng eller skal væggen mellem køkken og stue væltes for bedre lysfald? Du kan med fordel få gode råd fra en fagmand, der kan se rummet i et større perspektiv og komme med tips og tricks.

Pengepose

Finansiering og økonomi:

Sørg altid for at gennemtænke de økonomiske muligheder, når du går i gang med et større byggeprojekt i sommerhuset. Selvom ombygninger kan øge værdien af sommerhuset, er det stadig store beløb, som du skal betale for projektet. En god idé er derfor for at lave en fast aftale med entreprenøren i forbindelse med, at du accepterer et tilbud på bygge- eller vedligeholdelsesprojektet. Vær også opmærksom på at afsætte ca. 10 procent af budgettet til de uforudsete udgifter, der meget vel kan komme under udførelsen.

Sådan bliver sommerhuset mere værd

En undersøgelse af arkitekt, Anne-Mette Hjalager, hvor 20 års data fra alle sommerhuse i Danmark er gennemgået, konkluderer, at det vigtigste ved sommerhusene er deres vedligeholdelsesstand. Beliggenhed i nærheden af kyst og naturområder er ikke afgørende for køberne. Det, som er for alvor afgør priserne er størrelsen og de bygningsmæssige kvaliteter. De renoverede og velholdte sommerhuse er ganske enkelt mere værd i en salgssituation, end de som har flot beliggenhed.

OBS!

Størstedelen af sommerhusejerne er over 45 år, og hovedparten af sommerhusene er beliggende i Vestsjælland, Frederiksborg og Nordjylland.

Hovedparten af landets sommerhuse er opført i 1960’erne og starten af 1970’erne. Der er derfor masser af fornyelsespotentiale i de danske sommerhuse, og mange er i de senere år også gået i gang med at renovere og bygge til. Mange lægger vægt på bygningsmæssige standarder og komfort, hvorfor der er særligt mange, der investerer i om- og tilbygninger i sommerhuset. ”De velstillede er mest tilbøjelige til at bygge om og udvide deres sommerhus. Forestillingen om, at vi skifter livsstil i ferien og lever mere enkelt uden moderne bekvemmeligheder, holder ikke i virkeligheden. Vi vil have store badeværelser, carporte og internetadgang,” udtaler Anne-Mette Hjalager i forbindelse med undersøgelsen.

De velstillede er mest tilbøjelige til at bygge om og udvide deres sommerhus. Forestillingen om, at vi skifter livsstil i ferien og lever mere enkelt uden moderne bekvemmeligheder, holder ikke i virkeligheden. Vi vil have store badeværelser, carporte og internetadgang.

Anne-Mette Hjalager, Arkitekt

Ønsker du tilbud på renovering af dit sommerhus, så indsend din opgave til 3byggetilbud.dk og få tre uforpligtende tilbud fra vores netværk af vores landsdækkende netværk af håndværkere.

Stort potentiale for energirenovering af sommerhuse

Hovedparten af de danske sommerhuse er opført i 1960erne- 1970erne og nogle er endda opført allerede i 1950erne. Med god grund lever disse huse slet ikke op til de energikrav, der i dag stilles. Et sommerhus kan hurtigt have et energiforbrug på 3000 kWh om året, mens et parcelhus har et energiforbrug på omkring 4500 kWh om året. Når man tænker på, hvor lidt sommerhuset bruges på et år, er det en god indikator for, at potentialet for energirenovering af mange sommerhuse er tiltrængt. Udover færre udgifter til energiregningen, så er en energieffektiv vedligeholdelse også en god idé, fordi at energirenoveringer resulterer i et bedre indeklima og en generel komfortforbedring til hele sommerhuset. Samtidig gør energirenoveringerne også mulighederne for at sommerhuset kan bruges om efteråret og vinteren større.

Står man over for en ombygning eller tilbygning af sommerhuset, så er det en særlig god idé at tænke energirenovering ind.

Husk at renovere, hvis du udlejer

Har du et sommerhus, som du udlejer, så er det vigtigt at følge med tiden. De som lejer sommerhuse bruger meget tid på at sammenligne sommerhuse for at se, hvor de får mest for pengene. Lejerne er særligt glade for store, lyse rum, et renoveret badeværelse, en flot terrasse, at senge og tilbehør fremstår nyt og ikke mindst at huset udefra virker nymalet. Når dit sommerhus fremstår renoveret og vedligeholdt, så passer lejere også bedre på det.

Kilde: Netferie.dk

Håndværkerfradrag og energitilskud til sommerhuse?

Går du med planer om at energirenovere sommerhuset, så husk at der kan være lidt penge at indhente i form af håndværkerfradraget – Hvis du skal have håndværkerfradrag til dit sommerhus, så skal følgende kriterier være opfyldt til:

  • Dit sommerhus tjener som en helårsbolig.
  • Du betaler ejendomsværdiskat af sommerhuset.
  • Du må ikke bruge sommerhuset til udlejning i erhvervsmæssige sammenhæng.

Der er som udgangspunkt mulighed for at få energitilskud til en renovering af sommerhuset, men du skal være opmærksom på, at der ikke kan anvendes et standardværdikatalog til udregning af energibesparelserne medmindre, at sommerhuset er større end 80 kvadratmeter. Derfor er det som regel kun ved større energirenoveringer, at energirådgiver bliver kontaktet med henblik på beregning af den faktisk energibesparelse og et energitilskud. Er sommerhuset større end 80 kvadratmeter, så kan standardværdikataloget anvendes og du kan se, hvilke selskaber du kan ansøge om energitilskud hos på Energihjem.dk.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *