Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Nye tilstandsrapporter: Værd at vide om rapporter udarbejdet efter 1. oktober 2020

Fra 1. oktober 2020 bliver tilstandsrapporternes k-skala skiftet ud med en ny skala med farvede huse. Også elinstallationsrapporterne laves om. Læs alt hvad du som bygherre bør vide her.

Første oktober 2020 er det slut med K1, K2 og K3. Tilstandsrapporterne får nemlig en ny skala, der farveinddeler fejl, mangler og skader. Den velkendte K-skala bliver altså fra 1/10-20 erstattet med farverne rød, gul, grå og sort.

Den nye skala i tilstandsrapporterne

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er intentionen med det nye system at gøre det lettere for forbrugeren at danne sig et overblik over, hvor hurtigt boligens forskellige skader skal udbedres.

Fremover vil kritiske skader, der skal udbedres med det samme, markeres med rød i tilstandsrapporterne.

De skader, som er alvorlige, men som kan vente et par år inden de udbedres markeres med gul.

Mindre alvorlige skader bliver markeret med grå, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort.

Kritiske skader: Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt.

Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Alvorlige skader: Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.

Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

Mindre alvorlige skader: Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Mulige skader: Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare om den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Sprog standardiseres

Ydermere vil beskrivelserne af de enkelte skader ifølge Sikkerhedsstyrelsen blive revideret og forenklet for at gøre det lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse. Helt konkret betyder denne ændring, at skadebeskrivelserne skal standardiseres, så den byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten ikke længere med egne ord beskriver en skade eller et forhold, men i stedet benytter prædefinerede beskrivelser.

Se eksempel på den nye tilstandsrapport:

Sådan vil en tilstandsrapport se ud efter 1. oktober 2020: Eksempel på tilstandsrapport med ny skala.

Forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer bliver ikke ændret med den nye ordning, da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil.

Hvad er en tilstandsrapport?

Når en ejendom skal sælges bliver der typisk udarbejdet en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten oplyser om ejendommens tilstand. Tilstandsrapporten bliver udarbejdet af en bygningssagkyndig og i forbindelse med, at der udarbejdes en tilstandsrapport udarbejdes en elinstallationsrapport også ofte. Når man køber en bolig, skal man lave en tilstandsrapport, for at man kan tegne ejerskifteforsikring.

Også nye el-installationsrapporter

Det er ikke kun tilstandsrapporterne, der fornyes. Det gør elinstallationsrapporterne også. El-installationsrapporterne vil fremover benytte en skala med fire forskellige symboler til at markere typen af fejl som eksempelvis risici for brand og stød:

risiko for stoed

Kritiske skader: Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt.

Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Risiko for brand: Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

Ulovlige elinstallationer: Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført

Undersøges nærmere: Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Hver konstateret fejl under gennemgangen får en vurdering. Alle fejl i elinstallationerne er ulovlige. Nogle er udelukkende ulovlige, mens andre både er ulovlige og indebærer risiko for brand og/eller stød. Alle fejl i oversigten kan have betydning for funktionsdygtigheden. Ligesom med tilstandsrapporterne vil elinstallationsrapporterne også benytte færdigt definerede fejltekster. Desuden kan der skrives noter som supplement.

Se eksempel på den nye elinstallationsrapport:

Sådan vil en elinstallationsrapport se ud efter 1. oktober 2020: Eksempel på elinstallationsrapport med ny skala.

De nye rapporter får en ny it-platform, som bliver fælles for de to rapporter i huseftersynsordningen og erstatter et 15 år gammelt system til tilstandsrapporter og et 8 år gammelt system til elinstallationsrapporter.

Hvad med rapporter, der er udarbejdet før 1. oktober 2020?

Da en allerede udarbejdet tilstandsrapport er gyldig i seks måneder, vil rapporter, der er udarbejdet inden 1. oktober 2020 findes i den hidtidige udformning frem til udgangen af marts 2021.

Elinstallationsrapporterne er gyldige i et år. Derfor vil man frem til slutningen af september 2021 stadig kunne se de gamle elinstallationsrapporter. Herefter vil det kun være de nye elinstallationsrapporter, der er i omløb.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *