Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Håndværkerfradrag i 2015, 2016 og 2017

Håndværkerfradraget, også kaldet Boligjob-ordningen, har længe været genstand for politisk tovtrækkeri. Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, gjorde det til et valgløfte at genindføre håndværkerfradraget, hvis han blev statsminister. Det blev han, og på sin første arbejdsdag med det nye ministerhold indgik han en politisk aftale om en genindførelse af håndværkerfradraget i 2015.

Håndværkerfradraget er genindført i 2015:

Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, har gennem valgkampen i 2015 lovet, at hvis han blev statsminister, så ville han gennemføre håndværkerfradraget og endda med tilbagevirkende kraft. Allerede dagen efter venstre-regeringens ministerhold var sat kunne den første politiske aftale præsenteres: En genindførelse af håndværkerfradraget i 2015. Den politiske aftale er lavet på tværs af de to blokke og indgået mellem regeringen Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Alternativet.

Aftalen betyder at de fem partier inden længe vil stemme for en genindførelse af håndværkerfradraget i 2015 med samme regler og betingelser, som var gældende i 2014 og 2013. Det genindførte håndværkerfradrag vil virke med tilbagevirkende kraft. Alt håndværkerarbejde udført i 2015, som er dækket af fradragsreglerne vil derfor være fradragsberettiget. Det betyder at i 2015 kan ordningen bruges til at trække serviceydelser (håndværkerens løn) fra op til 15.000 kroner.

Har man allerede fået udført arbejde, kan man derfor se frem til en økonomisk gevinst, når lovforslaget er vedtaget, og arbejdet kan indberettes.

Går man med planer om at få udført arbejde, så er håndværkerfradraget et økonomisk incitament til at starte arbejdet allerede nu.

Vil du vide, hvilke arbejder, der er omfattet af håndværkerfradrag i 2021, så se vores infografik om håndværkerfradraget

Nyt grønt fradrag i 2016 og 2017

Aftalen om at genindføre håndværkerfradraget er indgået med både SF og Alternativet, som har sagt ja til aftalen med den betingelse at håndværkerfradraget for 2016 og 2017 får en mere grøn profil. Helt konkret betyder det, at I 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Af aftaleteksten omkring håndværkerfradraget fremgår det, at BoligJobordningen i 2016 og 2017 vil være todelt. Dette betyder at der vil være i alt 12.000 kroner til håndværksydelser og 6000 kroner til serviceydelser i hjemmet. Udnyttes begge fradragskategorier udnyttes til fulde vil det smalede fradrag derfor udgøre 18.000 kroner.

Den nye, grønne BoligJobordning for 2016 og 2017 vil kun give fradrag for arbejder, der er energibesparende eller har et grønt sigte. Det betyder at det med udgangen af 2016 vil være slut med eksempelvis at få fradrag for malerarbejde, gulvarbejde, eller reparation og fornyelse af bad og køkken. Planlægger man at få disse arbejder udført er det derfor en rigtig god idé, at man allerede nu bestiller håndværkeren, så man er sikker på at de har tid inden udgangen af 2015.

Disse arbejder vil det grønne håndværkerfradrag dække:

Håndværkerfradraget i 2016 og 2017 vil ifølge Finansministeriet give et fradrag på 12.000 kroner til følgende arbejder:

Energiforbedringer af boligen:

 • isolering og udskiftning af tag,
 • udskiftning af vinduer og døre,
 • isolering af ydervægge,
 • installation af solceller,
 • husstandsvindmøller,
 • jordvarme,
 • biokedelanlæg,
 • gasfyr,
 • fjernvarmeunits,
 • varmeanlæg,
 • visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Klimatilpasning af boligen:

 • forbedring af afløbs- og vandinstallationer
 • kloakarbejder på egen grund
 • udskiftning af kloakrør
 • fornyelse og etablering af dræn
 • udskiftning af opsamlingstank
 • nedsivningsanlæg
 • regnvandsfaskiner
 • rodzoneanlæg og minirensningsanlæg

Ifølge aftaleteksten vil flere grønne forbedringer blive tilføjet i efteråret, når det præcise lovforslag falder på plads.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarPer olesen

Hej,
interesseret i nyt omkring håndværkerfradrag
og Jeres nyhedsbrev.

Viser 0 af 2 kommentarer