Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Overblik: Sådan kan du finansiere dine byggedrømme

Det er de færreste, der har nok penge på kontoen til at påbegynde et større renoverings- eller byggeprojekt uden at skulle finansiere det med andre midler. Vi ser derfor nærmere på, hvilke tilskuds- og finansieringsmuligheder der findes, når boligen skal renoveres eller du ønsker at bygge til.

Opdateret den 22. juni 2020

Få fradrag eller energitilskud på grønne renoveringsprojekter

Hvis dit renoverings- eller byggeprojekt indebærer energivenlige forbedringer er der penge at hente. I 2017 kan du nemlig fortsat enten få håndværkerfradrag eller energitilskud på byggeopgaver, der gør boligen grønnere.

Håndværkerfradraget i 2017

I 2017 gives der fortsat håndværkerfradrag til arbejde, der hovedsageligt har med energirenovering og klimatilpasning at gøre. Overvejer du at energirenovere boligen, få repareret eller udskiftet din nuværende opvarmningskilde eller radonsikre hjemmet, så kan du fortsat få fradrag på dette. Ligeledes dækker håndværkerfradraget også over tilslutning af bredbånd og serviceydelser, så som børnepasning, rengøring og havearbejde.

Helt konkret gives der et fradrag på 18.000 kroner per person over 18 år i husstanden. De 6.000 kroner øremærkes serviceydelser, mens 12.000 kroner er til håndværkerydelser. Skal du renovere i din fritids- eller feriebolig er disse også omfattet af fradraget, hvis boligen bruges som fritidsbolig af ejeren, og der betales ejendomsværdiskat af boligen. Ønsker du at renovere både din helårs- og fritidsbolig, skal du være opmærksom på, at du højst kan få et fradrag 12.000 kroner i håndværkerydelse i perioden 2016 og 2017.

Her er en oversigt over håndværkerydelser, som du kan få fradrag for:

  • Energirenovering
  • Energiforsyning
  • Klimatilpasning
  • Grøn vedligeholdelse
  • Ladestik til el-bil
  • Tilslutning til bredbånd
  • Energirådgivning

Du kan indberette håndværkerfradrag på SKATs hjemmeside. Det firma du vælger til din byggeopgave skal have CVR-nummer og være momsregistreret i Danmark.

Du kan læse meget mere om det grønne håndværkerfradrag og hvordan du kan bruge det i vores “Infografik: Håndværkerfradraget forklaret”

Energitilskud

OBS: Nyt energitilskud i 2021

I 2021 bliver den nuværende energitilskudsordning erstattet af en ny tilskudspulje, administreret af Energistyrelsen. I den nye pulje bliver det muligt for boligejere at opnå tilskud til isolering, varmepumper og mekanisk ventilation og så vil der være tilskud til energimærkning. Læs mere om den nye tilskudsordning her.

Det er ikke kun det grønne håndværkerfradrag, der fortsætter i 2017. Hvis du vælger at energirenovere din bolig, kan du ligeledes få betalt en del af udgiften med et energitilskud. I 2012 indgik energiselskaberne (naturgas-, fjernvarme- og elselskaber) nemlig en frivillig aftale om at skabe energibesparelser, der skal hjælpe med at reducere Danmarks CO2-udledning og energiforbruget.

Dette betyder, at du som privat forbruger kan søge om tilskud til næsten alle tænkelige former for energirenoveringer. Det kan være eksempelvis være ved konvertering af varmekilder til nye, opsætning af varmepumpe, isolering, ventilationsanlæg og andre energirenoveringer. Det er dog ikke alt, der kan spare varme og el, som berettiger til energitilskud – udskiftning af hårde hvidevarer til et bedre energimærke er eksempelvis ikke med i tilskudsordningen.

Energitilskuddet beregnes efter hvor mange kilowatt-timer (kWh) din energirenovering sparer per år. Gennemsnitsprisen på energitilskuddet ligger omkring 30 øre pr. sparet kilowatt-time, hvor nogle energiselskaber giver ned til 25 øre og andre helt op til 35 øre per sparet kilowatt-time.

Skal din energirenovering finansieres med et energitilskud, er det dog vigtigt, at du ansøger om dette inden du skriver kontrakt med håndværkeren, køber materialer og før end arbejdet påbegyndes. Dette gælder ligeledes hvis du selv ønsker at udføre opgaven. Energitilskuddet kan søges af både private boligejere, sommerhusejere, virksomheder og ejer-og andelsboligforeninger. Derudover kan den offentlige sektor og landbrug også søge om tilskuddet.

Andre fordele ved at energirenovere

I 2017 er det altså muligt at få både energitilskud og håndværkerfradrag til et energirenoveringsprojekt – det er dog i 2021 blevet ændret, så det kun er muligt at søge én af puljerne. Det er dog ikke blot en besparelse i kroner og øre, der gør energirenovering fordelagtige. Når du energirenoverer din bolig reducerer du ikke blot CO2-udslippet, du forbedrer også indeklimaet og mindsker din varmeregning. Hertil kan boligens salgsværdi stige markant, hvis boligens energimærke forbedres i forbindelse med energirenoveringen. Så hvis din bolig trænger til energivenlige forbedringer er 2017 året, hvor der kan hentes fordelagtige besparelser på dette.

Lån til dine byggedrømme

Når du skal finansiere et bygge- eller renoveringsprojekt er det en god idé først og fremmest at vurdere, hvor meget du reelt set har råd til at bygge for og hvilken beløbsramme projektet vil løbe op i.

Du kan kontakte din bank eller dit realkreditinstitut for at få udført en ny vurdering af boligen, så du ved hvad dine lånemuligheder er. Vurderingen bør omfatte boligens aktuelle handelsværdi og en anslået handelsværdi efter byggeriets afslutning

Efter forhåndsgodkendelsen fra banken kan du kontakte de relevante håndværkere eller entreprenører til dit byggeprojekt og indhente priser på opgaven. Banken revurderer derefter de konkrete priser på projektet, for at sikre at projektet holder sig indenfor den forhåndsgodkendte økonomi.

Jan Kinnberg arbejder som boligfagligspecialist hos Danske Bank og sidder til dagligt med rådgivning i forbindelse med lån til boligprojekter. Jan Kinnberg erfarer, at folks byggedrømme ofte involverer et lån. Han uddyber:

”Vi oplever at de fleste finansieringer er en kombination af egne opsparede penge, i form af friværdi eller opsparing og hertil et tillægslån fra banken. Oftest opdager folk at byggeprojekterne er mere omfangsrige end først antaget og derfor skal de ud og låne til dette.”

Hvilke lånetyper der er bedst og billigst for den enkelte boligejer vurderes i samarbejde med banken. Det er dog Jan Kinnbergs erfaring, at det oftest er et forhåndslån som anbefales til byggeprojekterne.

Forhåndslån

Den mest almindelige lånetype til at finansiere et byggeprojekt er et forhåndslån, hvilket kan bruges til byggeprojekter såsom opførsel af nyt hus eller renovering af badeværelset i boligen. Ved et forhåndslån låner du på baggrund af en vurdering fra realkreditinstitutterne, som foretages af en vurderingsmand.

Et forhåndslån er et realkreditlån, der udbetales på én gang og indsættes på en spærret konto i banken, hvor regningerne betales undervejs i byggeprojektet fra denne konto. Selve forhåndslånet udbetales, når byggeriet begynder og gives på baggrund af en vurdering af, hvad boligen er værd, når byggeprojektet er afsluttet. Denne vurdering udarbejdes af en vurderingsmand fra realkreditinstituttet, inden byggeriet påbegyndes. Kravet ved denne lånetype er, at byggeriet skal være afsluttet og godkendt inden to år fra lånet udbetales og selve forhåndslånet udbetales på grundlag af en garanti fra banken.

Det er Jann Kinnbergs erfaring at den forhåndsværdi som banken vurderer i disse tider holder.

Fordelene ved forhåndslånet er, at du på forhånd kender den endelige ydelse på lånet. Der er dermed ikke usikkerhed og omkostninger forbundet med kurssikring. 
Ulempen ved denne lånetype er, at du både skal betale renter og afdrag på lånet i byggeperioden.

Byggelån

En anden lånetype er et byggelån. Et byggelån kan bruges til at finansiere nybyggeri samt modernisering af boligen og er et lån, hvor renten ikke er fast. Byggelånet optages ved byggeriets start og løber i den periode, der bygges i. Når byggeriet er færdigt, opgøres kassekreditten og den endelige finansiering finder sted. Det betyder, at når du optager et byggelån, får du i realiteten først realkreditlånet, når byggeriet er færdigt. Der er dermed en chance for, at realkreditlånet ender med at blive dyre end antaget, grundet en ændring i kursen og renten i mellemtiden.

Fordelen ved denne lånetype er, den høje fleksibilitet i byggeforløbet. Ulemperne ligger dog i, at der skal betales lånegebyrer og registreringsafgift to gange, nemlig både på byggelånet og på det efterfølgende realkreditlån (Bolius). Renten på lånet er ligeledes variable, og der skal derfor være luft i økonomien til eventuelle rentestigninger.

Friværdi

En tredje lånemulighed er lån i boligens friværdi. Ifølge realkreditloven kan du låne op til 80 % af din boligs værdi. Dette betyder, at hvis boligen er steget i værdi, eller hvis du flittigt har betalt af på realkreditlånet, kan der lånes penge i boligens friværdi. Boligens værdi afhænger bl.a. af det generelle prisniveau i området, samt boligens stand. Man kan få en aktuel vurdering i banken, hvis du ønsker at kende din boligs værdi.

Jan Kinnberg oplever ligeledes en stigning i lån foretaget i boligens friværdi i især storbyområderne.

”Vi har oplevet en markant stigning i friværdislån over det seneste år. Med et lån i friværdien bliver det økonomisk muligt at realisere sine byggedrømme. Folk bruger friværdien til blandt andet ombygninger, nyt køkken, nyt bad, energirenoveringer og tilbygninger,” fortæller Jan Kinnberg.

Alternative finansieringsmuligheder

Der findes også alternative finansieringsmuligheder på eksempelvis varmepumper og fugtløsninger. Gennem private firmaer i branchen kan du finansiere dine renoveringsprojekter ved at søge om tilskud eller leasingmuligheder på dette.

Eksempelvis finansierer det danske andelsselskab OK varmepumper, da disse kan være en stor økonomisk mundfuld. Samme løsning findes hos fugtfirmaer, hvor man kan lave finansieringsaftaler med nogle af de firmaer der udbedrer fugtproblemer i boligen.

Kilder: Energihjem.dk, Danske Bank og Bolius


Husk altid at indhente flere tilbud på opgaven, så du finder det tilbud og håndværkerfirma, der passer dig bedst.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *