Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Din guide til det rette tagtypevalg – og et succesrigt tagprojekt

Når tiden kommer til, at du skal skifte tag på din bolig, er der mange forskellige tagtyper at vælge imellem. Blandt de mest populære tagtyper finder du tegl og eternit. De to typer tagbelægning bringer forskellige fordele med sig – og dem kan du læse om her. Østjysk Tagbyg ApS, der er ekspert i komplette tagløsninger i bl.a. tegl og eternit, forklarer her om de to tagtyper.

Et tagskift er et større projekt, og der er mange valg at træffe til processen. Det er naturligvis vigtigt, at man træffer de rette valg, særligt når det kommer til valg af tagtype og entreprenør. Der er mange forskellige tagtyper at vælge imellem, herunder beton, tegl, eternit, stål og tagpap. Vi ser i artiklen her nærmere på de to tagtyper, tegl og eternit, der er nogle af de mest populære tagtyper i Danmark. Østjysk Tagbyg ApS, eksperter i komplette tagløsninger og branchepartner hos 3byggetilbud.dk i tegl- og eternittage, gør dig klogere på forskellene og fordelene ved tegl- og eternittage – samt kommer med gode råd til dig, der skal skifte dit gamle tag ud.


Tegltaget

Tegltaget er en klassiker indenfor tagtyper. I mange årtier har særligt de røde tegltage fyldt i bybilledet, og de er i dag stadig rigtigt populære. Det fortæller Casper Krarup Petersen og Lars Daater Nielsen, ejere af Østjysk Tagbyg ApS. Tegltaget har mange fordele til sig og en af dem er, at det holder i mange år, nemlig mellem 50-100 år. Det er et robust tag, der uden problemer kan klare det danske vejr. Det trænger sjældent til reparation og udskiftning – når det er lagt korrekt. Og det sørger Østjysk Tagbyg ApS naturligvis gerne for.

En tungere tagtype

Man skelner mellem tunge tagtyper og lette tagtyper, og et tegltag er et tungt tag. Ikke alle boliger og bygninger kan bære vægten af tunge tagtyper, så er dit gamle tag ikke af tegl, men ønsker du et tegltag, skal du vide, at der kan være konstruktionsmæssige begrænsninger.

“Der er ikke mange, der vælger at skifte til en anden tagtype end den de har i forvejen, men der er nogle få. Det kan godt lade sig gøre, men skifter man fra en lettere tagtype til en tungere, skal man ofte forstærke spærene. Det er oftest muligt. Man skal bare være opmærksom på det, fordi det gør processen længere og arbejdet dyrere,” fortæller Casper Petersen og Lars Nielsen.

Som regel er det ikke et problem at lægge et let tag på en bolig, der før har haft en tung tagbelægning – og derfor primært kun noget, du skal være opmærksom på, såfremt du skifter fra en let til tung tagbelægning

Tegltagets udseende

Et nyt tag tilføjer nyt liv til boligens udtryk og kan gøre en verden til forskel. Som sagt har særligt røde tegltage i mange årtier fyldt i bybilledet, men i dag er der et hav af muligheder, når det kommer til, at du skal vælge dit tegltags udseende.

Først og fremmest kan du vælge mellem to typer af tegl, nemlig falstagsten og vingetegl. Om du skal vælge den ene eller anden type afhænger af dine ønsker samt din bolig. Casper Petersen og Lars Nielsen anbefaler, at du, når du vælger tagtype, tager hensyn til din boligs stil. Det gælder ligeledes, når du vælger tegltype. Ønsker du et klassisk look, er falstagsten et sikkert valg, men ønsker du et mere minimalistisk look, bør du vælge vingetegl.

Der er et hav af farver at vælge imellem, men hos Østjysk Tagbyg ApS er tendensen tydelig:

“Man kan få tegl i mange forskellige farver og med/uden glans i. Men vi vil sige, at omkring 90 procent af alle de tegltage, vi lægger, er sorte tage. Og så er de sidste 10 procent røde tage. Sort tegl er meget populært, fordi sort klæder de fleste mursten,” fortæller Casper Petersen og Lars Nielsen.

Skønt tageksperterne erfarer, at det sorte tegltag er et populært valg, forklarer de, at der stadig er boligejere, der går op i at bevare boligens udtryk:

“Vi har stadig kunder, der gerne vil bevare boligens udtryk og derfor skifter til et tag, der er mangen til det gamle, der lå der før. Så har de for eksempel haft et rødt tegltag på deres gule murstensbolig, ønsker de, at det nye tag også er et rødt tegltag,” fortæller Casper Petersen og Lars Nielsen.

Er du usikker på, om du skal bevare boligens udtryk eller tilføre nyt liv til det, råder og vejleder eksperterne hos Østjysk Tagbyg ApS dig gerne.  

Husk dit undertag

Et tegltag er i sig selv ikke tæt, og det betyder, der skal lægges et undertag under tagbelægningen, der gør konstruktionen tæt. Et undertag er en belægning i form af for eksempel en tagdug af plast. Dets funktion er som sagt, at det skal gøre boligen tæt, så der ikke kommer blæst, vand og fugt ind.

Skal jeg skifte undertag i samme omgang?

Formentlig ja, men det kan din entreprenør afgøre for dig. De to belægninger slides op på samme tid – og rent praktisk er det nemmest, at man skifter tag og undertag samtidig. Som sagt kan et tegltag holde mellem 50-100 år, men det samme skal belægningen under, samt tagkonstruktionen, kunne. Det er derfor helt essentielt, at både tagkonstruktionen, undertag og tag lægges korrekt, så dit tag har de bedste forudsætninger.  

Lægningen af dit tegltag

Du må i og for sig gerne selv lægge dit nye tegltag, men det fraråder Østjysk Tagbyg ApS – der skal nemlig erfaring og faglig, teknisk viden til at lægge det korrekt. Så vil du være sikker på, at dit nye tegltag holder tæt og holder i mange år, bør du få professionelle til at stå for at lægge det.

Det er nemlig ikke ligetil at lægge et tegltag. Man skal bl.a. tage hældning, ventilation og isolering i betragtning, og så skal man inden man går i gang beregne på, om tagkonstruktionen kan bære vægten af de nye tegl.

“Det kan være ret komplekst at lægge et tegltag, fordi der er flere led til processen. Der ligger et undertag under, som der muligvis skal rettes op på. Og viser beregningerne, at vi skal forstærke spærrerne, tager det længere tid,” fortæller Casper Petersen og Lars Nielsen.

Det tager omkring to-tre uger at lægge et nyt tegltag, fortæller tageksperterne, men tilføjer, at det naturligvis afhænger af arbejdets størrelse og kompleksitet.

Gode råd til dig, der skal skifte tag

  • Vælg en ordentlig entreprenør
  • Sæt dig ind i dit tagprojekt
  • Tjek efter servitutter
  • Husk at tænke garanti ind

Eternittaget

Eternittaget er en anden populær tagtype i Danmark. Eternittaget er en let tagtype, og man kan derfor lægge det på langt de fleste boliger og bygninger. Skønt det er et let tag, er det et robust tag, der holder i helt op til 35 år. Et eternittag består af plader af eternit, og når lagt korrekt, er eternittaget helt tæt, så regn og fugt ikke trænger igennem. Eternittaget et flot, tæt tag – og en billigere tagtype – og det gør det særligt populært.

Er der asbest i eternittaget?

Førhen brugte man asbest, når man producerede eternittagplader, og det førte til, at pladerne fik et dårligt ry. Men asbest blev ulovligt i 1970erne, og derfor er de eternittagplader, man bruger i dag, uden asbest. Du kan derfor trygt få lagt et nyt, flot eternittag på din bolig. Og det kan Østjysk Tagbyg ApS hjælpe med.

Har du et gammelt eternittag, kan der være asbest i det. Du kan selv tjekke, om der er asbest i dit eternittag. På pladerne står der et nummer på 5-10 cifre. Er første tal et 0- eller 1-tal, er der asbest i pladerne. Husk, at hele eternitplader, der har asbest i sig, i sig selv ikke er sundhedsskadelige. Det er kun, når pladerne knækker eller smuldrer at de på den vis spreder støv. Det er nemlig asbeststøv, der er særligt sundhedsskadeligt.

Man skal derfor være særlig forsigtig, når man skal pille et asbesttag ned. Vil du være sikker på, at du ikke udsætter dig selv for asbeststøv, bør du få professionel hjælp. Østjysk Tagbyg ApS tager naturligvis alle foranstaltninger, når de håndterer asbesttage – og kan derfor trygt og sikkert påtage sig arbejdet i at nedtage dit gamle tag.

Eternit – et stærkt materiale

Eternitplader består primært af cement, der er tilsat fibre, der forstærker pladerne. Det gør eternittaget til et robust tag, der holder i mange år frem (som sagt helt op til 35 år). Typisk når man taler eternittag, taler mange om et bølgeeternittag. Et bølgeeternittag kan man lægge uden et undertag, fordi pladerne er 100 procent tætte. Og det gør processen i at lægge det lettere. I udseende minder et bølgeeternittag en smule om et tegltag, men der er som sagt tale om større plader, som man slutter sammen, så eternittaget holder tæt.

Man kan lægge pladerne på tage, der har en hældning på helt ned til 14 grader. Du kan få bølgeeternitplader i forskellige farver – men igen anbefaler eksperterne, at du sørger for, at du vælger en farve, der matcher boligen.  

Hertil kan man få et eternittag som eternitskiftertag, der i udseende ligner ægte naturskifer. Der er dog tale om en væsentlig billigere tagtype ift. naturskifter.

Lægningen af eternittaget

Casper Petersen og Lars Nielsen forklarer, at det er mere ligetil at lægge et eternittag ift. for eksempel et tegltag, men skønt du godt selv kan lægge det, anbefaler de kraftigt, at du får professionel hjælp til det. Lader du professionelle stå for arbejdet, kan du føle dig sikker i, at dit nye tag ligger korrekt. Et tagskift er et stort projekt, og selvom der her er tale om en af de nemmere tagtyper at arbejde med, så kan det gå rigtig galt. Er dit selvlagte tag utæt – og finder du ud af det lidt for sent – kan der være sket større skader på din tagkonstruktion og bolig. 

“Det er ret simpelt at skifte et eternittag, for der piller vi det gamle af og lægger nye plader på. Der er jo tale om plader, vi ret hurtigt kan lægge. Og så er der ikke et undertag, som vi skal arbejde på. Så på den måde er der ikke så mange led i processen,” fortæller Casper Petersen og Lars Nielsen og tilføjer, at det tager omkring en uge at lægge et eternittag.

“Det afhænger naturligvis af boligens størrelse, og om der er nogle særlige forhold, der gør processen mere kompleks. Men på en standard bolig tager det omkring en uge at lægge et eternittag.”

Når det kommer til lægningen af et eternitskifertag, kan processen til tider være en smule anden. For har dit tag en hældning på 34 grader eller mere, skal der ikke lægges et undertag under belægningen af eternitskifter, men under 34 og 18 grader, skal der. Du må som sådan godt selv lægge dit eternitskifertag, men det råder man ikke. Det er nemlig ret vanskeligt at lægge.


Skal jeg vælge et tag i tegl eller eternit?

Det afhænger ifølge tageksperterne hos Østjysk Tagbyg ApS særligt af dine ønsker – og din økonomi.

“Mange har jo gjort sig tanker, inden de kontakter os. Og de fleste ønsker at få lagt samme tagtype, som den, der i forvejen ligger. Men vi råder og vejleder gerne,” lyder det fra eksperterne.

For mange spiller særligt økonomien en stor rolle. Der er nemlig stor forskel på prisen af de forskellige tagtyper, og derfor er det ofte økonomien, der afgør om kundens valg af tagtype. Det erfarer tageksperterne, der gør sig i tagtyper i forskellige prislejer. De fortæller:

“Den faktor, der har størst betydning for kundens valg af tagtype, er økonomien. Og prismæssigt er tegl blandt de dyreste tagtyper, du kan vælge, mens eternit er blandt de billigste. Foruden at materialerne er dyrere, så er processen i at lægge et tegltag mere kompleks, og det betyder, at man skal bruge flere timer på at lægge tegltaget. At lægge et eternittag er en mere simpel proces. Der er ikke et undertag, og eternittaget består af plader, som er nemmere at lægge. Der er langt flere led i at lægge et tegltag.”


Vælg en ordentlig entreprenør

Din boligs sundhed afhænger af dit tags sundhed. Et utæt tag kan føre til større skader på og i din tagkonstruktion og bolig, så er der utætheder og sprækker i dit tag, og er det et ældre et, er det formentlig tid til, at du skifter det.

Vil du kigge efter, om dit tag har skader eller utætheder, har eksperterne gode råd. Har du et tegltag, kan du selv kigge efter knækkede tagsten og utætheder i skotrender. Har du et eternittag, kan du kigge efter sprækker i pladerne og løse skruer. Er der nogle indikationer på, at dit gamle tag er utæt og godt slidt op, bør du få en fagmand til at komme forbi og kigge på det.

Et tagprojekt kan være en tung sag for mange, men bør ikke være et projekt, man haster sig igennem. Der er mange valg at træffe – og et af de vigtigste er at vælge entreprenør. Et forkert valg kan føre til et forkert lagt tag og gøre det til en dyrere affære, end den allerede er. Derfor anbefaler Østjysk Tagbyg ApS, at du finder en ordentlig entreprenør, der kan hjælpe dig – og at du ikke gør tagprojektet til et gør det selv-projekt. Processen i at lægge de fleste tagtyper kræver nemlig faglig indsigt. Og så er det en længere proces i mange dele.

Tageksperterne fortæller:

“Vi står for hele processen. Vi står for beregningerne, vi lægger det nye tag, og vi sørger for, at der kommer nogen og isolerer taget. Det hele går igennem os. Vi har dygtige samarbejdspartnere, som vi samarbejder med. Det, at vi står for alt, gør det langt lettere og mere overskueligt for kunden.”

Processen er nøje planlagt høs Østjysk Tagbyg ApS – for at sikre kunden et byggeri, der forløber som smurt:

“Som regel starter processen med, at Lars tager ud til kunden, besigtiger det gamle tag, og tager en snak om kundens ønsker og økonomi. Og så kommer Lars med råd og anbefalinger til kunden. Hernæst udarbejder vi et tilbud til kunden – med pris – og accepterer de tilbuddet, skal vi i gang. Først skal der gennemføres beregninger på, om spærene kan klare vægten af det nye tag. Kan de det, kan vi gå i gang. Kan de ikke det, kan skal vi forstærke spærene. Og det tager selvfølgelig mere tid. Men ellers kan vi igangsætte projektet, og når vi har lagt taget, sørger vi naturligvis ligeledes for at sætte tagrender op, og at der kommer nogen og isolerer taget. Vi koordinerer alt for kunden, så de kun har os som kontaktperson,” fortæller de to ejere af Østjysk Tagbyg ApS.

Eksperterne erfarer, at det gør processen langt lettere for kunden, fordi denne ikke selv skal planlægge og koordinere mellem de forskellige fagfolk, der er tilknyttet et så stort projekt, som et tagprojekt nu er.

Østjysk Tagbyg ApS

Østjysk Tagbyg ApS er 3byggetilbud.dks branchepartner indenfor tegl- og eternittage og er derfor eksperter i de to tagtyper. Den professionelle tømrervirksomhed har mange års erfaring, der sikrer dig en kvalitetsløsning. Om du er privat, erhvervsdrivende eller boligforening, er du velkommen til at kontakte Østjysk Tagbyg ApS her.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *