Få 3 tilbud

Sådan får du mindst 17.000 kr. i tilskud til din varmepumpe i 2024.

Er du også én af dem, der går med planer om at søge tilskud til din kommende varmepumpe? Så læs med her. Energistyrelsens varmepumpepulje åbner 27. maj 2024, og det er om at være hurtig.

 • Så meget kan du få i tilskud
 • Få svar på, hvordan du søger tilskud
 • Få dialog med VE-godkendte installatører
 • Gratis – 100 % uforpligtende
Se hvor enkelt det er
placeholder

27. maj 2024 åbner Energistyrelsen for den længe ventede varmepumpepulje igen – her kan du få tilskud til din luft-vand varmepumpe eller til jordvarme (væske-vand varmepumpe).

Varmepumpepuljen, der tidligere blev kaldt bygningspuljen, administreres af Energistyrelsen, og har til formål at reducere energiforbruget og omstille varmeforsyningen for helårsboliger i Danmark. Disse midler er der sat af til tilskud til energiforbedringer:

Forrige
Næste

2021

675 millioner kr.

2022

375 millioner kr.

2023

320 millioner kr.

2024

315 millioner kr.

2025

230 millioner kr.

2026

200 millioner kr.

70 procent af midlerne går i 2023 til varmepumpepuljen. Det betyder, at der i 2023 tildeles knap 236 millioner kr. til varmepumper. Samtidig er der et stort tilbageløb fra tidligere puljer, som også skal fordeles. Der er derfor stor mulighed for at modtage tilskud til en ny varmepumpe fra denne pulje.

Varmepumpepuljens midler uddeles frem til og med 2026.

Må man indhente tilbud på varmepumpen inden ansøgning?

Ja. Du må gerne indhente tilbud på varmepumpen inden du har ansøgt om puljen. Du må ikke indgå aftale om igangsættelse af arbejdet, men du må gerne have flere tilbud liggende klar.

Rent faktisk kan det være en god forberedelse til når du skal søge puljen, at du har indhentet tilbud og dermed har lidt viden om varmepumpens type. Når du indhenter tilbud kan du også sikre dig, at du får tilbuddet fra en VE-godkendt installatør, hvilket er et krav for at du kan få del i midlerne fra varmepumpepuljen.

Hvem kan søge om tilskud fra varmepumpepuljen?

Du kan ansøge om tilskud fra varmepumpepuljen, hvis du opfylder følgende betingelser:

 1. Dit hus er en helårsbolig – og du skal selv eje det.
 2. Dit hus varmes i dag op med oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme.
 3. Dit hus må ikke ligge i et område, der har eller får fjernvarme.
 4. Du er ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe. Du må ikke gå i gang med at skifte til en varmepumpe, før du har fået tildelt tilsagn.
 5. Du vil skifte til en luft til vand varmepumpe eller jordvarme (væske til vand varmepumpe)

Det er ikke muligt at søge tilskud til varmepumper til brug i sommerhuse.

Hvordan søger man om tilskud til en varmepumpe maj 2024?

Ikke alle detaljer om den kommende varmepumpepulje er offentliggjort, men det ser ud til, at ansøgningsprocessen vil ligne tidligere ansøgningsprocesser. Dette ved vi:

 • Du skal bruge dit MITID. Du skal bruge det til at logge ind. Du søger via Sparenergi.dk og kan tilgå ansøgerportalen lige her.
 • Venterummet åbner klokken 9:00 – en time før puljen åbner. Når puljen åbner kl. 10:00, vil alle få tildelt et tilfældigt nummer, der uddeles ved lodtrækning. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selvom du er en af de første i venterummet.
 • Du skal vide, inden puljen åbner, om du vil søge om tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, du vil søge tilskud til.
 • Du skal vide, om der er momspligt på din adresse. For er der virksomhed eller økonomisk aktivitet på din adresse, skal du udfylde en de minimis-erklæring.

Tilskuddene fordeles efter først til mølle-princippet blandt alle søgere, der opfylder kravene. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukkes ansøgningsportalen. Logger du ind efter puljens åbning, ender du bagerst i køen.

Det er vigtigt, at alle informationer om din bolig, der ligger online, er rigtige. Er de ikke rigtige, kan du forvente at få afslag på din ansøgning. Ansøgningerne behandles af et nyt IT-system, der automatisk behandler dem på baggrund af informationer om din bolig i disse systemer:

 • DaWa
 • BBR
 • CVR
 • CPR
 • Momsregistret
 • Tinglysningen
 • Plandata

Sørg derfor for at tjekke, om informationerne om din bolig i de omtalte systemer er rigtige, inden du søger tilskud.

Når du har søgt:

Når du har sendt din ansøgning afsted, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk får udbetalt dit tilskud (såfremt du får tilsagn). Det skal du ansøge om. Vi gennemgår her processen for, når du har søgt tilskud.

Først skal din ansøgning behandles. Du får besked via digital post, om din ansøgning godkendes eller ej. Godkendes din ansøgning, får du tilsagn til tilskud. Det vil sige, at du kan forvente at få tilskuddet udbetalt, såfremt du opfylder de krav, der eksisterer til dokumentation og installation.

Får du tilsagn til tilskud, skal du finde en VE-godkendt installatør, der kan installere din varmepumpe for dig. Det er et krav, at du vælger en VE-godkendt installatør. Hertil er der krav til varmepumpen. Fra den dato, du får tilsagn, har du to år til at skifte til din nye varmepumpe og ansøge om udbetaling af tilskuddet.

Krav til varmepumpen

 • Varmepumpen skal køre på el
 • varmepumpens varmekilde skal være enten udeluft eller jord
 • Varmepumpen skal levere vandbåren rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
 • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
 • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning

Når varmepumpen er installeret, skal du ansøge om udbetaling af tilskud. Når dit varmepumpeprojekt er afsluttet, har du 30 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. Du kan ikke forvente at få udbetalt tilskuddet, såfremt du søger efter tidsfristen. Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du vedlægge dokumentation for, at din varmepumpe er installeret. Der vil være mere information omkring krav til dokumentation i dén ansøgningsvejledning, som Energistyrelsen er på trapperne med.

PengeposeHvor stort er tilskuddet fra varmepumpepuljen 2024?

Der vil år kun være to faste beløb, uanset husets størrelse og energimærke. De er:

 • Tilskud til luft-vand varmepumpe: 17.000 kroner
 • Tilskud til jordvarme (væske-vand varmepumpe): 27.000 kroner

For specifikke bygningstyper over 400 m2, kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg.

Det forventes også, at det vil være muligt at kombinere tilskud fra varmepumpepuljen med afkoblingsordningen. Afkoblingsordningen giver boligejere mulighed for at spare omkring 8.000 kroner i omkostninger forbundet med at blive afkoblet fra det nuværende opvarmningssystem.

Få reduceret din elafgift, når du får installeret en varmepumpe.

Efter installationen af din nye varmepumpe har du mulighed for at ansøge om reduceret elafgift for dens brug. Elafgiften er en afgift, som alle el-kunder betaler til staten, og denne afgift er ens for alle uanset deres el-leverandør. Når du får reduceret elafgiften, betaler du den fulde elafgiftssats for de første 4.000 kWh af dit årlige elforbrug.

Hvem kan få reduceret elafgiften?

Du kan få tilskud for reduceret elafgift, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Din bolig er en helårsbolig, sommerhus eller feriebolig til egen brug, og den opvarmes primært med el.
 • Din bolig er registreret i BBR som enten helårsbolig eller sommerhus, hvor el er angivet som den primære opvarmningskilde.
 • Din bolig er registreret hos el-selskabet som værende opvarmet med jordvarme, varmepumpe eller elvarme.

For at ansøge om reduceret elafgift, skal du udfylde en ansøgningsformular og sende den til din kommune. Ansøgningsformularen kan du få hos dit el-selskab.

Hvilke typer varmepumper kan jeg få tilskud til?

Du kan modtage tilskud til følgende typer varmepumper:

 • Luft til vand-varmepumpe.
 • Jordvarmepumpe.

Ved du ikke, om du skal søge om tilskud til jordvarme eller en luft-vand varmepumpe, så kan du indhente tilbud på opgaven og få dialog med både et jordvarmefirma og et varmepumpefirma.

Hos 3byggetilbud.dk samarbejder vi med et landsdækkende netværk af firmaer, der opsætter alle former for varmepumper og de vil gerne vejlede dig i forbindelse med beslutningen.

6 steps til at få tilskud til en varmepumpe:

 1. Begynd med at undersøge, om du er berettiget til tilskud, hvad du kan modtage tilskud til, og hvor meget du kan få.
 2. Tag kontakt og indhent tilbud på varmepumpen fra en eller flere autoriserede installatører for at få rådgivning om den optimale varmepumpe til dine behov.
 3. Når ansøgningsperioden for varmepumpepuljen åbner i september, så sørg for at være klar til at indsende din ansøgning.
 4. Vær tålmodig og afvent behandlingen af din ansøgning hos Energistyrelsen.
 5. Når du modtager tilsagn om tilskud, kan du gå i gang med at få varmepumpen installeret.
 6. Efter installationen er færdig, kan du anmode om at få udbetalt dit tilskud.

Når din ansøgning er blevet godkendt, og du har modtaget tilsagn om tilskud til varmepumpen, kan du gå videre og underskrive aftalen med varmepumpeinstallatøren. Herefter kan firmaet påbegynde installationen af din varmepumpe. Du har op til to år fra det tidspunkt, hvor du har fået tilsagnet, til at få varmepumpen installeret.

Spar afkoblingsgebyret fra gasnettet

Med afkoblingsordningen har du mulighed for at blive afkoblet gasnetværket uden ekstra omkostninger. Dette betyder, at du kan undgå de typiske 8.000 kroner, som normalt opkræves som gebyr for at afkoble sig fra gasnettet.

Afkoblingsordningen er tilgængelig for to grupper: private boligejere og udlejere med gasfyr i udlejningsboliger.

For at kvalificere sig til gratis afkobling skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal have et gasfyr.
 • Dit årlige gasforbrug skal ligge mellem 100-6.000 m3.
 • Der må ikke være et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 150.000 kroner eller mere. Du kan finde mere information om denne betingelse på Energistyrelsens hjemmeside.

Obs: Midlerne i afkoblingspuljen gives også efter først-til-mølle princip.

Er det muligt at modtage tilskud til varmepumper fra flere forskellige puljer?

Ja, det er muligt at ansøge om og modtage tilskud fra flere forskellige puljer. For eksempel kan du få tilskud til en ny varmepumpe via varmepumpepuljen og samtidig få støtte til at fjerne gasinstallationen gennem afkoblingsordningen. Når disse ændringer er foretaget, kan du også blive berettiget til nedsat elafgift fra dit el-selskab, så længe din BBR-registrering viser, at el er din primære opvarmningskilde.

Kan jeg modtage tilskud til en luft til luft-varmepumpe i mit sommerhus?

Du kan ikke få tilskud fra varmepumpepuljen til en luft til luft-varmepumpe i dit sommerhus, men du kan søge om reduceret elafgift, hvis dit sommerhus primært opvarmes ved hjælp af el.


Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk