Få 3 tilbud
Sektion Erhverv

Energistyrelsens Erhvervspulje: Få tilskud til dit firma, hvis du energirenoverer

Det er ikke kun private boligejere og foreninger, der kan ansøge om tilskud hos Energistyrelsen, når de energirenoverer. Virksomheder kan nemlig også søge om tilskud, når de eksempelvis udskifter belysningen på kontoret med LED eller etablerer varmegenvinding. Ansøgningsrunderne er løbende i 2022. Bliv klogere på ordningen her.

Ansøgningsrunder i 2022:

 • Runde 1: 4. januar – 18. januar
 • Runde 2: 15. februar – 1. marts
 • Runde 3: 29. marts – 12. april
 • Runde 4: 31. maj – 14. juni
 • Runde 5: 30. august – 13. september

Vidste du, at du kan få dækket op til 50 procent af omkostningerne, når du energirenoverer i din virksomhed? Det skyldes en Erhvervspulje, der blev vedtaget med Energiaftalen i 2018, skal sikre en grøn omstilling i de privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Er du en offentlig virksomhed kan du ikke benytte dig af tilskudsordningen.

Søg altid før energirenoveringen igangsættes

For at få tilskud fra Erhvervspuljen skal virksomheden søge før projektet påbegyndes, da tilskuddet ikke gives på bagkant.

Det kan virksomheden få tilskud til

Fordelene ved at udføre energirenoveringsprojekter i virksomheden er mange. Udover, at du sænker energiomkostningerne og kan forbedre indeklimaet, der hvor medarbejderne sidder, så bidrager du også til et lavere CO2-niveau i Danmark.

Din virksomhed kan eksempelvis søge tilskud til:

 • Udskiftning af kedel med varmepumpe
 • Udskiftning af belysning med LED
 • Etablering af varmegenvinding
 • Energioptimering af procesanlæg

Det er ikke alle energirenoveringstiltag din virksomhed kan søge tilskud til. Energistyrelsen har udarbejdet en uddybende liste over de tilskudsberettigede kategorier – og ellers anbefales det, at du kontakter en energirådgiver for vejledning.

Ønsker du uforpligtende tilbud på energirenovering i din virksomhed, så:

Det handler om tilbagebetalingstiden

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få dækket op mod 50 % af omkostningerne, når du energirenoverer. Ansøgninger prioriteres som udgangspunkt ud fra det beløb, der søges til. Det gælder sådan at jo lavere tilskud man ansøger om, jo større er chancerne for at virksomheden kan få det. Såfremt flere projekter har samme pris, så vil Energistyrelsen prioritere ansøgningen med den største forventede CO2-reduktion.

Tilskuddets størrelse afhænger som udgangspunkt af tre ting:

 • Tilskud pr. sparet kWh
  Det gælder sådan, at virksomheden maksimalt kan få 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over energirenoveringens levetid.
 • Tilskuddets andel af investeringen
  I Erhvervspuljen må tilskuddet dække 30-50 % af den samlede omkostning og procenterne fordeler sig således:
  – Små virksomheder kan få dækket op til 50 %*
  – Mellemstore virksomheder kan få dækket op til 40 %*
  – Store virksomheder kan få dækket op til 30 %*
 • Maksimalt beløb til støtteDer findes et loft for, hvor meget du kan få i støtte nemlig et tillskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

*Sådan definerer Energistyrelsen virksomhedens størrelse:

tabel

Hvornår skal virksomheden søge?

Næste ansøgningsrunde er åben fra 18. januar 2021 til 1. februar. I denne ansøgningsrunde vil Energistyrelsen give tilsagn til op mod 175 mio. kroner i tilskud. Der vil løbende blive åbnet op for flere puljer, som virksomhederne kan søge de kommende år. Den første ansøgningsrunde var åben fra 1-15. oktober 2020.

Sådan ansøger du

Ansøgningsprocessen til Erhvervspuljen kan gøres op i 7 antal steps, som vi vil gennemgå her.

Log på ansøgningsportalen
Du søger om tilskuddet i Energistyrelsens ansøgningsportal. Her opretter du dig som bruger med NemID og du skal bruge det NemID, der er udstedt til virksomhedens CVR-nummer.

Tilføj relevante oplysninger
Herefter vil du møde en række felter, der skal udfyldes om din virksomhed. Du skal eksempelvis tilføje oplysninger på dig selv og virksomhedsoplysninger så som virksomhedstype og adresse. Husk at trykke gem, når du udfylder felterne.

Opret ansøgning
Når du skal oprette en ansøgning, skal du i højre hjørne trykke på ”Opret ansøgning” og vælge puljen ” Erhvervstilskud til energieffektiviseringer”. Det er en god idé at klikke muligheden ”E-mailnotificering” af, da du herefter vil modtage informationerne og status på ansøgningen på mail.

Beskriv projektet
I fjerde step skal du angive en projekttitel, der beskriver den energirenovering, du ønsker at udføre.

Tilskud og budpris
Efterfølgende vil du møde en oversigtsfane, hvor du skal udfylde diverse informationer om alt fra levetid til energitype. Energistyrelsen skriver i deres uddybende ansøgningsvejledning følgende:

 • Kategori af tiltag: Vælges fra en liste på 13 kategorier af tiltag. Energistyrelsen har udarbejdet en særlig vejledning til valg af tiltag, som kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside.
 • Levetid [år]: Udfyldes automatisk ud fra dine tidligere valg. Ansøgt mængde [MWh]: Estimer, hvor meget energi i MWh, der spares første år efter energisparetiltaget er implementeret.
 • Energitype før: Vælg fra en liste hvilken energitype, der benyttes, før implementering af tiltag. Er der tale om et tiltag, der reducerer forbruget af flere energityper (fx både naturgas og el), opdeles besparelsen i to tiltag – et for hver energitype.
 • Energitype efter: Vælg fra en liste, hvilken energitype der benyttes, efter implementering af tiltag.
 • Prioriteringsfaktor: Udfyldes automatisk ud fra valg af energitype før og energitype efter.
 • Energibesparelse over levetiden [MWh]: Udfyldes automatisk ved at gange den ansøgte mængde med levetiden.
 • Beregning af budpris [øre/kWh]: Beregnes automatisk som ansøgt støttebeløb første år delt med prioriteringsfaktoren og vægtet med tiltagets andel af den samlede energibesparelse.
 • Budpris pr. tiltag [øre/kWh pr. år]: Beregnes automatisk som ansøgt støttebeløb over tiltagets levetid tilbagediskonteret med en rente på 4% for hvert enkelt tiltag.
Fold ud

Tro- og loveerklæring
Nu skal du bekræfte tro- og loveerklæringen og underskrive ansøgningen. Her kan du også uploade en fuldmagt, hvis du ikke selv er tegningsberettiget for virksomheden.

Virksomheden har mulighed for at invitere en rådgiver til at hjælpe med udfærdigelse af ansøgningen. Det gør du ved at trykke på “administrer” på projektets hovedside. Ønsker du uforpligtende kontakt til en af vores energirådgivere så indsend din forespørgsel her.

Indsend ansøgning
Til sidst kan du tjekke din ansøgning igennem og sende den afsted til Energistyrelsen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål vedr. ansøgning kan du kontakte Energistyrelsen på mail erhvervstilskud@ens.dk eller telefon 51 67 43 01. Find alle relevante dokumenter på Energistyrelsens hjemmeside her.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *