Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Skal du renovere? Udnyt håndværkerfradraget og spar tusinder

Trænger din bolig til renovering eller vedligeholdelse? Så er der lige nu mange penge at spare med det netop genindførte håndværkerfradrag. I 2015 er det nemlig muligt at få fradrag for 15.000 kroner af håndværkerens løn. I praksis får du ca. 100 kroner tilbage i skat, hver gang du betaler 300 kroner til håndværkerens arbejdsløn. I 2016 og 2017 vil håndværkerfradraget ifølge den politiske aftale, som er indgået, have en mere grøn profil og fradraget til håndværkerens løn falder til 12.000 kroner. Læs her om hvordan du får håndværkerfradrag, hvad du kan bruge det til og hvordan du får mest ud af håndværkerfradraget.

Genindførelse af håndværkerfradraget var et valgløfte

Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, har gennem valgkampen i foråret 2015 lovet, at hvis han blev statsminister, så ville han gennemføre håndværkerfradraget med tilbagevirkende kraft. Allerede dagen efter V-regeringens minister-
hold var sat, kunne den første politiske aftale præsenteres: En genindførelse af håndværkerfradraget i 2015. Den politiske aftale er lavet på tværs af begge blokke og indgået mellem regeringen, Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Alternativet.

Aftalen betyder, at de fem partier i slutningen af august/september vil stemme for en genind-
førelse af håndværkerfradraget i 2015 med samme regler og betingelser, som var gældende i 2014 og 2013. Det genindførte håndværkerfradrag vil virke med tilbagevirkende kraft. Alt håndværkerarbejde udført i 2015, som er dækket af fradragsreglerne vil derfor være fradragsberettiget. Med andre ord kan man i 2015 få et fradrag på op til 15.000 kroner pr. person i husstanden over 18 år.

Finansiering

Beregninger foreskriver at BoligJobordningen forventes at koste statskassen ca. 1,1.milliarder kroner i 2015 og ca. 0,8 milliarder kr. i 2016 og 2017. Aftalen om håndværkerfradraget finansieres i 2015 med ”udisponerede reserver” på finansloven. Aftalen finansieres i 2016 og 2017 på finanslovene for de kommende år.

Håndværkerfradrag i 2015

Den ordning, som er genindført i 2015, er præcis den samme som den, der var gældende i 2013 og 2014. Man kan derfor få fradrag for de samme ydelser, som man kunne i de tidligere år. Du kan finde en liste over arbejde, der er dækket af fradraget her i artiklen. I 2015 kan man få fradrag på op til 15.000 kroner per person over 18 år, der bor i husstanden. En familie med to hjemmeboende børn over 18 år kan derfor få et samlet fradrag på op til 60.000. Ægtefæller og samlevere kan som de eneste dele håndværkerfradraget, som de har lyst. Børn over 18 år skal derimod have betalt et beløb svarende til fradraget, hvis de ønsker fradrag.

Nettobesparelsen ved at anvende håndværkerfradraget afhænger af skatteprocenten i den kommune man bor i. Kommuneskatten inde-
bærer også kirkeskat og sundhedsbidrag. Den gennemsnitlige kommuneskat er på 24,9 procent, den gennemsnitlige kirkeskat er på 0,7 procent og sundhedsbidraget er på 6 procent. Sammenlagt er den gennemsnitlige kommunalskat derfor på 31,6 procent. Fratrækkes gennemsnittet 31,6 procent fra en arbejdsløn på 15.000 får du derfor en besparelse på 4.740 kroner.

Håndværkerfradragets historie:

Skema

Grønt håndværkerfradrag i 2016 og 2017

Aftalen om at genindføre håndværkerfradraget er indgået med både SF og Alternativet, som har sagt ja til aftalen med den betingelse, at håndværkerfradraget for 2016 og 2017 får en mere grøn profil. Helt konkret betyder det, at i 2016 foretages en grundlæggende omlægning af ordningen, så den i højere grad understøtter den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen. Af aftaleteksten omkring håndværkerfradraget fremgår det, at Bolig-
Jobordningen i 2016 og 2017 vil være todelt. Dette betyder, at der vil være i alt 12.000 kroner til håndværksydelser og 6.000 kroner til serviceydelser i hjemmet. Udnyttes begge fradrags-
kategorier til fulde vil det samlede fradrag
udgøre 18.000 kroner.

Når politikerne i efteråret 2015 laver en detaljeret aftale for finansloven 2016, kommer der ifølge aftaleteksten flere nye, grønne forbedringer på listen over ting, du kan få fradrag for i 2016 og 2017. Ændringerne forventes vedtaget i september 2015 og 2 uger efter kan du ændre din forskudsopgørelse, hvis du allerede har fået udført håndværkerarbejde i 2015. Herefter vil dit fradrag for de sidste 3 måneder bliver større.

Det grønne håndværkerfradrag i 2016 og 2017 vil ifølge finansministeriet gå til:

 • Isolering og udskiftning af tag
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Isolering af ydervægge
 • Installation af solceller
 • Husstandsvindmøller
 • Jordvarme
 • Biokedelanlæg
 • Gasfyr
 • Fjernvarmeunits
 • Varmeanlæg
 • Visse varmepumper og varmestyringsanlæg

Klimatilpasning af boligen:

 • Forbedring af afløbs- og vandinstallationer
 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Regnvandsfaskiner
 • Rodzoneanlæg og minirensningsanlæg

Fradrag til håndværkere er størst i 2015

Den nye, grønne BoligJobordning for 2016 og 2017 vil kun give fradrag for arbejder, der er energibesparende eller har et grønt sigte. Det betyder, at det med udgangen af 2015 vil være slut med eksempelvis at få fradrag for malerarbejde, gulvarbejde, eller reparation og fornyelse af bad og køkken. Planlægger man at få disse arbejder udført er det derfor en rigtig god idé, at man allerede nu bestiller håndværkeren, så man er sikker på at de har tid inden udgangen af 2015. Ydermere skal man være opmærksom på, at selvom BoligJobordningen stiger til 18.000 kroner i 2016 og 2017, så er det kun 12.000 kroner, der er øremærket håndværkerens løn. De resterende 6.000 kroner skal anvendes til serviceydelser i hjemmet, som rengøring eller lektiehjælp. Ligegyldigt om man ønsker at
energirenovere eller vedligeholde boligen, så er det derfor mere lukrativt at anvende fradragsordningen i 2015, hvor man kan få et fradrag på op til 15.000 kroner på håndværkerens løn.

Håndværkerfradrag er også til sommerhuse

Danmarks 250.000 sommerhusejere kan også anvende håndværkerfradraget til at få istandsat ferieboligen. Sommerhuse og fritidsboliger er nemlig også omfattet af håndværkerfradraget, så længe at man betaler ejendomsværdiskat af boligen. Ydermere er det et krav, at sommerhuset skal være beboeligt, hvorfor det ikke kan være under opbygning eller nedrivning. Det er både sommerhusejerne og deres ægtefæller, der kan få fradrag, så længe de er gift på det tidspunkt, hvor arbejdet bliver udført. Er man flere, der ejer et sommerhus sammen (eksempelvis venner, der har købt sammen eller søskende, der har arvet et sommerhus), så kan man hver især få håndværkerfradrag, hvis betingelserne for håndværkerfradrag ellers er opfyldt.

Sådan får du håndværkerfradrag i 2015

 • Indhent tilbud på arbejdet og bestil et firma, som er momsregistreret i Danmark.
 • Husk at arbejdslønnen skal fremgå særskilt af din faktura for arbejdet. Det er vigtigt, at du betaler regningen elektronisk med enten en bankoverførsel, et betalingskort eller et girokort. Betaler du regningen kontant eller med check kan du derfor ikke få fradrag.
 • Når arbejdet er betalt kan du registrere det på Skats hjemmeside via TastSelv. Udbetalingen sker via et forhøjet fradrag i løbet af årets resterende måneder, eller når du får din årsopgørelse.
 • Du skal ikke sende dine regninger til SKAT, men det er vigtigt at du gemmer dem efter at du har indtastet oplysningerne, da SKAT kan kræve dokumentation efter udgangen af 2015. Kan man ikke fremvise dokumentation, kan man i værste fald risikere, at fradraget skal tilbagebetales.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *