Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Guide: Fejl og mangler ved dit byggeprojekt

Dit byggeprojekt er færdigt, afsluttet og betalt. Håndværkeren er lige kørt og du glæder dig til at tage din nye carport, køkken eller badeværelse i brug. Men få dage efter opdager du, at der er en fejl eller ligefrem mangler noget. Hvad gør du?


Det er møg irriterende. Endelig er dit projekt færdigt, og håndværkeren er netop kørt. Men stikkontakterne virker ikke og vandet på badeværelset løber alle andre steder hen end i risten. I denne artikel dykker vi ned i, hvad du skal gøre, hvis der mod forventning er fejl og mangler i dit bygge- eller renoveringsprojekt.

Men inden vi gør det, så giver vi dig en liste, som du bør skrive dig bag øret – inden du starter dit projekt op. Følger du rådene i listen, er der en rimelig chance for, at du ’heldigvis’ ikke behøver at læse denne artikel.

Undgå fejl og mangler

Aftal alt fra start og beskriv alle detaljer. En god skriftlig aftale med materialevalg, hvordan opgaven skal løses og en forventningsafstemning om, hvordan slutresultat skal se ud er noget du skal have.

Slutresultatet er nemlig ofte en af de store grunde til uenigheder mellem bygherren og håndværkeren. Sørg derfor for at være ekstra opmærksom på en god dialog med håndværkeren, hvor du eventuelt tegner eller får en arkitekt til at tegne, hvordan du forestiller dig det endelige resultat.

Hold løbende øje med arbejdet, mens det udføres. Gå det igennem om aftenen, når håndværkeren er kørt. På den måde kan du tage tingene i opløbet, og håndværkeren kan hurtigt rette ind, hvis der mod forventning skulle være noget.

Gør det nemt og brug et standardaftaledokument. De er gratis at hente og beskriver alt, hvad du skal have med kontrakten mellem dig og håndværkeren.

  • AB18. I denne standardkontrakt står du eller din rådgiver gør for projekteringen af byggeriet, som håndværkeren bygger.
  • ABT93. I denne standardkontrakt indgår du som bygherre en entreprisekontrakt med en enkelt totalentreprenør, der både projekterer og bygger.

Kan du ikke se dig selv i nogle af ovenstående standardkontrakter? Så er der heldigvis en hel liste med byggeregler og kontrakter her.

Vælg en håndværker med entreprisegaranti

Sørg for at din håndværker har entreprisegaranti. Når du indsender en opgave gennem 3byggetilbud.dk kan du kvit og frit ansøge om en entreprisegaranti for op til 35.000 kroner for private og for op til 100.000 kroner, hvis I er erhverv eller boligforening.

Læs alt om den gratis ordning her.

Hvad er fejl og mangler?

Der kan være tale om en fejl, en mangel og om skjulte samt synlige fejl. Og så findes der væsentlige fejl og mangler. Det er dog ikke så vigtigt hvilken en af delene dit problem er, det vigtige er, om du kan stille håndværkeren til ansvar eller ej, og at du gør det så hurtigt så muligt.

Fejl: Arbejdet er ikke udført korrekt. Det kan være et manglende fald på gulvet i badeværelset, en ny dør der ikke kan lukke helt i eller at overfladen ikke er i vatter.

Mangler: Der ’mangler’ noget. Det kan være, at håndværkeren mangler at sætte lister op i huset eller at der mangler et toilet på kælderbadeværelset efter totalrenoveringen.

Synlige mangler: Håndværkeren er ikke færdig. Det kan være, at der mangler at blive fuget eller at malerpletterne på gulvet mangler at blive renset af.

Skjulte fejl og mangler: Dem opdager du med tiden. Det kan være manglende isolering, forkert lagte varmeslanger i gulvet eller at sikringen ryger, når du både koger vand og bruger el-piskeren samtidigt.

Væsentlige fejl og mangler: Store dele af dit projekt mangler. Det kan være, at gulvet mangler at blive lagt, eller at køkkenelementer ikke er sat op. Her er det meget vigtigt, at du nægter at overtage arbejdet. Overtager du det færdigmeldte projekt fra håndværkerne, accepterer du stort set tingenes tilstand, og du kan derfor desværre få sværere ved at få rettet fejlene.

Det er altså alfa og omega, at du skriver til håndværkeren, så snart du opdager, at noget ikke er som det skal være. Og her er det en god idé at skrive i en venlig og neutral tone, selvom du måske har lyst til det modsatte.

Gå i dialog dialog med håndværkeren om fejlen

De fleste håndværkere vil være lydhøre over for din henvendelse. Mange håndværkerfirmaer bryster sig nemlig af at leve af glade kunder og gode kundeanmeldelser. Chancen for at de kører ud og kigger og afhjælper dit problem er derfor stor. Husk at skrive en mail, når du kontakter håndværkeren, så det hele kommer på skrift.

Vil håndværkeren ikke lytte til dig?

Er det dit ord mod håndværkeren? Det kan der være mange grunde til. Dem kommer vi ind på i næste afsnit. Men ønsker du stadig at gå videre med din klage, så bør du kontakte en uvildig fagmand, der kan give dig en rapport på dine fejl og mangler. Rapporten kan du sende til et ankenævn, eller du kan fremsætte en begæring om syn og skøn til Voldsgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Du kan også vælge at anlægge et civilt søgemål. Men læs lige nedenstående afsnit inden du trykker på ’send-knappen’.

Kan du overhovedet tillade dig at klage?

Havde du andre forventninger til, hvordan dit nye køkken skulle se ud? Eller synes du ikke tilbygningen blev som forventet? Men ellers er der ikke noget at komme efter? Forventninger kan være svære at indfri. Det kan være, at håndværkeren brugte en anden type bordplade end du forventede, men hvis I ikke har noget aftalt på skrift på forhånd, er det altså dig, som må affinde dig med bordpladsens udseende og struktur. Eller få den skiftet ud. På egen regning.

Sørg derfor for at være så specifik som muligt, når du ønsker hjælp fra en håndværker. Skriv alt ned og tag en grundig snak om materialer.

Håndværkeren kan heller ikke holdes ansvarlig for manglende vedligeholdelse eller slidtage. Ligeledes kan du ej heller holde håndværkeren ansvarlig for tegninger og mål som har været forkerte, men udregnet af for eksempel et arkitektfirma. Her er det arkitektfirmaet du skal henvende dig til. Dog er håndværkeren ansvarlig for at sikre sig, at tegningerne ikke er åbenlyst forkerte eller direkte strider imod, hvad der er fagmæssigt korrekt.

Kan håndværkeren holdes ansvarlig?

Til en start skal du finde jeres kontrakt frem. Den skal du bruge som sammenligningsgrundlag for det arbejde, som er blev udført. Og derfor er det netop vigtigt, at kontrakten er så konkret som muligt. Men arbejdet skal naturligvis udføres fagmæssigt efter reglerne. Det betyder, at arbejdet skal overholde branchevejledninger, normer og anvisninger på området.

Og er fejlen eller manglen ufravigelig og åbenlys som et bord, der ikke er i vatter, så skal du klage så hurtigt som muligt.

Klag så snart du opdager en fejl eller mangel

Jo tidligere du klager jo nemmere er det at afgøre, hvem der er ansvarlig. Det er derfor en god ide at teste for eksempel stikkontakter, kigge efter malerpletter og manglende fuger inden du tager dit nye køkken, bad eller stue i brug. Derfor er det også en god ide løbende at tjekke arbejdet efter. Gerne inden håndværkeren er færdig. Det kan du med fordel gøre om aftenen, når håndværkeren er kørt igen. Og du kan gøre det sammen med håndværkeren, når denne færdigmelder sit arbejde til dig.

Det vil sige lige efter håndværkeren er helt færdig hos dig. Eller kort tid efter. Er du ikke selv fagmand eller med forstand på arbejdet kan du også alliere dig med en bygningsingeniør. Han kan hjælpe dig med at gennemgå dit færdige bygge- eller renoveringsprojekt.

Hvis du finder fejl og mangler skal du indkalde håndværkeren hurtigst muligt til stedet og gennemgå den liste med ting du ønsker udbedret. De fejl og mangler du bliver enig med håndværkeren om, har håndværkeren pligt til at udbedre. Det skal han gøre inden for ”en rimelig frist” og uden ekstrabetaling. Er der tale om mindre fejl og mangler kan 1-2 uger være en rimelig tidsfrist. Hvis du er tvivl, er det igen en god ide at få en bygningsingeniør til at hjælpe dig.

I hvor lang må du gøre krav på udbedring?

Har du brugt en standardkontrakt som AB92 eller står der direkte i aftalen mellem dig og håndværkerne, at du har op til 5 års reklamationsret, så har håndværkerne pligt og ret til at hjælpe dig i det tidsrum. Har I ikke indgået nogen aftale, vil almindelig dansk retspraksis gælde. Her har du op til 10 år at gøre krav på fejl og mangler i. Men jo længere tid der går – jo sværere bliver det at bevise det.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *