Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Undgå vandskader: Blikkenslagerens tjekliste til boligejeren

Der er mange faldgruber, som de danske boligejere løber ind i, fordi de ikke opdager utætheder i tide. Her får du viden om blikarbejdet og blikkenslagerens bedste tips og råd til boligejere.

Det kræver præcision og teknisk snilde at være en dygtig blikkenslager. Blikkenslageren arbejder ofte i højden og det er et fysisk hårdt arbejde at gå på tag, der ofte har hældninger. Derfor er det ifølge Thomas Thelin Laustsen fra Blikeksperten ApS ikke ligegyldigt, hvem der opsætter eksempelvis tagrender og nedløbsrør. Thomas er uddannet blikkenslager, tag- og facademontør. Han har har mere end 25 års erfaring som blikkenslager og er 3byggetilbud.dks branchepartner inden for blikkenslagerfaget. Han deler en masse viden om blikarbejde i denne artikel.

Thomas Thelin Laustensen har mere end 30 års erfaring med blikkenslagerfaget.

Hvad laver en blikkenslager?

Det varierer fra blikkenslager til blikkenslager, hvilke opgaver firmaet tager ind, og hvad der er de enkelte blikkenslageres speciale. Som udgangspunkt kan en blikkenslager hjælpe med:

 • Tagrender og nedløbsrør
 • Inddækning af skorstene, kviste, karnapper og skotrender
 • Tage i blik
 • Blik på facader
 • Sternindækning og murafdækning

FAKTA: Ordet ”blik” i blikkenslager dækker over materialer som fx zink, kobber og aluminium, som er de materialer en blikkenslager typisk arbejder med.

En tagrende er ikke bare en tagrende

Mange blikkenslagere bruger meget tid på tagrender og nedløb. Og med rigtig god grund: Tagrender er vigtige for at beskytte boligen mod nedbrydning og frostsprængninger, da de leder vandet væk fra facaden. De hjælper også med at forhindre råd og fugtskader på træværket på boligens sternbrædder, spær-ender og udhæng. Det er vigtigt at sørge for en tilstrækkelig overgang mellem tagrenden og nedløbet for at undgå, at vandet samler sig på jorden og forårsager fugtproblemer i kælderen samt frostsprængninger på boligens sokkel. Hvis overgangen er utilstrækkelig, kan vandet løbe ind i fugerne i stedet for i brønden.

Tagrender findes i mange materialer, former og udtryk. Blikkenslagere beskæftiger sig oftest med tagrender i zink og kobber. Der findes også forskellige udtryk, som eksempelvis dem, der kaldes arkitekttagrender, som er kvartrunde og oprindeligt er tegnet af arkitekt Kim Utzon.

Det kræver viden om, hvordan materialerne arbejder, og derfor vil en fagekspert som Thomas Thelin Laustsen altid slå et slag for, at tagrender bliver opsat af en fagmand, som eksempelvis en blikkenslager:

”Tagrender i zink udvides med 0,02 millimeter pr meter pr grad. Og derfor er en tagrende, der er monteret om vinteren trukket væsentligt sammen, mens den om sommeren udvider sig,” forklarer Thomas Thelin Laustensen og uddyber:

”Skaden sker, hvis du monterer den om vinteren, uden at den kan udvide sig i begge ender. Om sommeren stiger temperaturen på zinken måske til 50-60 grader, så kan det i værste fald være 70 gange 0,02 længden på en tagrende. Det er flere centimeter. Og er det ikke monteret korrekt, så kan det betyde, at den river lodningerne i stykker.”

Derfor er det vigtigt, at den som monterer tagrenderne har styr på, hvor meget zink, kobber, stål og aluminium udvider sig.

Samtidig kan der også være forskellige grundprincipper fra faget og afvigelser på det enkelte hus, som blikkenslageren tager højde for, når tagrender opsættes.

Derfor er der også en del blikkenslagere, der arbejder og producerer på eget værksted. Sådan er det også hos Blikeksperten ApS, hvor en del af materialerne bliver håndlavet og specialdesignet på firmaets værksted.

”Alt bliver håndlavet af zink, kobber og stål. Tagrender laver vi også til dem, der gerne vil have dem i meterstykker, for ellers så køber vi dem i tre meters længde,” fortæller Thomas Thelin Laustsen om praksissen hos Blikeksperten ApS. Han forklarer desuden, at lange tagrender kan være at foretrække for kunderne, fordi de herved sparer nogle lodninger ved at have tagrenderne i længere stykker. Med færre lodninger er der også færre lodninger, der kan blive utætte.

Er en blikkenslager det samme som en VVS’er?

Der er nogle gange lidt forvirring om, hvad en blikkenslager laver, og hvad en VVS’er laver. Og med god grund. Når en blikkenslager uddannes, går de i dag på en uddannelse, hvor de efter et grundforløb kan vælge at specialisere sig som blikkenslager og VVS’er. Her får de grundlæggende viden om vand- og varmeinstallationer, så de kan udføre mindre vvs-opgaver. Det meste af uddannelsen foregår i praktikforløb og blikkenslagere er ofte oplært at andre blikkenslagere, der kender fagets traditioner og teknikker ud til fingerspidserne.

Blikkenslageren er typisk beskæftiget med blik, og det er typisk arbejde udenfor huset. Mens en VVS’er oftere er beskæftiget inden døre.

Hvor længe kan en tagrende holde?

Bliver tagrender opsat af en kompetent blikkenslager er levetiden lang. Thomas Thelin Laustsen fortæller, at en zinktagrende i hvert fald kan holde i op til 50 år. Og hos Blikeksperten ApS har de 20 års drypgaranti: ”Vi oplever det sjældent, men hvis en zinktagrende er loddet forkert, så kan den ved førstkommende sommer risikere at springe. Selve tagrenden sker der aldrig noget med. Det er ofte i lodningerne, at problemerne opstår.”

Dimensioner tagrender til nutidens nedbør

Rigtig mange boligejere er ikke klar over, hvor vigtigt det er med tagrender, der er dimensioneret til det klima vi har i dag. De huse der blev bygget for 50 eller flere år siden kan ikke håndtere de store nedbørsmængder, der er begyndt at komme med nutidens klima. Er tagrenderne ikke blevet udskiftet i en bolig fra 60’erne eller 70’erne, så er den med stor sandsynlighed underdimensioneret. Så er de typisk kun 10 tommer. Og i dag sætter man kun tagrender op med minimum 11 tommer.

”Det er ikke de her vanvittige skybrud, hvor der falder enormt meget vand ned på meget kort tid, der er problemet,” forklarer blikeksperten og tilføjer: ”I dag monterer man tagrender så de har en 1 centimeters forfald, sådan at vandet kan rende ud over kanten, hvis der kommer rigtig meget vand i forbindelse med skybrud. Men kommer der meget vand over en længere periode, som det var tilfældet i januar, så skal tagrenden og nedløbene kunne håndtere vandmængderne.”

I mange tilfælde er boligerne med de underdimensionerede tagrender opført med skjulte tagrender – her er det en mulighed at få dem pakket ud i forbindelse med en udskiftning til nogle større.

”Vi hjælper ofte folk med at få pillet sternbrættet af og retter spærene til, så de kan få synlige tagrender på. De bliver ofte glade for at de kan se de nye tagrender. Og det kan jeg godt forstå – jeg ser nemlig tagrenden som en udsmykning på huset,” siger Thomas Thelin Laustsen fra Blikeksperten ApS.

Der er også dem, der gerne vil bevare de skjulte tagrender og her hjælper Blikeksperten ApS med en specialtagrende, som bliver rundet i firmaets valse – en gammel teknik, som den erfarne blikkenslager lærte fra hans læremester for mere end 30 år siden.

Blikkenslagerens ultimative tjekliste:

Blikkenslageren har også en god tjekliste til dig, der gerne vil se efter om dine tagrender er sunde og i stand til at håndtere nedbørsmængder:

”Når man her om foråret skal til at være ude i haven – så skal man egentlig også gå en runde om sit hus og tjekke om alt ser ud som det skal,” forklarer Thomas Thelin Laustsen.

 1. Tjek om nedløbsrør er fine på overfladen
  Blikeksperten forklarer, at det er vigtigt, at du tjekker om dine nedløbsrør er fine på overfladen. Og med fine på overfladen menes der, at de har en almindelig grå zinkfarve. Har zinkrøret ikke sin naturlige farve, men derimod sådan nogle mørke plamager og render, så skal du være opmærksom på, at det højst sandsynligt er fordi, at der kommer noget vand ud fra et sted, som det ikke skal.
 2. Gennemgå tagrender for mørke plamager på undersiden
  Ligesom at nedløbsrør skal tjekkes for mørke pletter og plamager, så skal tagrenderne også gennemgås for de mørke pletter. Her kan du tage en runde og kigge på undersiden af tagrenderne og være særlig opmærksom på lodningerne. ”Mørke skjolder på undersiden af tagrenden tyder på, at der er en utæthed,” forklarer Thomas Thelin Laustsen fra Blikeksperten ApS. Han tilføjer, at man nogle gange kan spotte utæthederne på fliserne eller sin belægning nedenunder tagrenden: ”Er der nogle mærkelige render eller et sted, hvor en dråbe har ramt gentagende gange og blæst sand væk, så er det med stor sandsynlighed også fordi, at der er en utæthed i tagrendens lodning.”
 3. Hold øje med vinklerne (geringen)
  Også ved husets hjørner og vinkler skal du som boligejer være ekstra opmærksom. På fagsprog hedder det en gering fortæller blikeksperten. Og her skal du også holde ekstra godt øje og tjekke efter mørke render. ”Hvis ikke der er lavet en ekspansion i tagrendens vinkel, så den kan udvide sig og trække sig sammen, så vil den meget gerne revne i den gering der,” forklarer blikeksperten.
 4. Tjek brønden for enden af nedløbsrøret
  Når du tager ruden omkring dit hus, bør du også være opmærksom på brønden for enden af nedløbsrøret. Den bliver ofte kaldet sandfangsbrønd, men også tit nedløbsbrønd eller tagbrønd. Og den bør du tjekke for sand eller blade.

  ”Hvis den er helt fyldt, så stiger vandet bare op på ens fliser eller hvad man nu har af belægning. Så løft gerne låget om foråret og tjek, at den ikke er helt fuld. Er den det, så få enten en ud, der kan suge den tom, eller også få det gravet op med hånd eller en kloakspade. ”
 5. Hold også øje med inddækninger og kviste
  Har du inddækninger af ældre dato, eller kviste der er mere end 30 år gamle, så anbefaler blikkenslageren også, at du holder godt øje med dem og opdager utæthederne inden vandskaden opstår. Kan du ikke selv komme til, så kan du få en blikkenslager som Blikeksperten ApS til at komme forbi.

Tip: Husk at tømme dine tagrender for blade og nedfald 1-2 gange årligt.

Undgå vandskader: Tjek din blyinddækning

Blikkenslageren beskæftiger sig ikke kun med tagrender og nedløbsrør. En af de andre opgaver, som Thomas og hans kollegaer har rigtig mange af er inddækningerne. Eksempelvis gamle blyinddækninger på skorstene, der har udtjent deres tid. Bly trækker sig nemlig sammen og udvider sig også med varme-kulde påvirkning.  Og det vil på et tidspunkt resultere i et hul:

”Dem, der har gamle blyinddækninger, dem vil jeg råde til at få en fagmand ud at kigge på. Er det alle, der har en gammel blyinddækning? Uanset om det er på skorsten, eller på mur, eller murkrone, eller hvad det nu er,” siger han.

Du kan identificere blyinddækningen som eksempelvis gråligt materiale, der sidder rundt om en skorsten.

Eksperten tilføjer, at det er vigtigt at få dem tjekket i god tid, fordi der går lang tid fra at man som boligejer opdager, at eksempelvis skorstenen er utæt. Først når vand er rendt ned af skorsten eller træværk, igennem isolering, ud af dampspærre og har ødelagt noget loftbeklædning opdager mange boligejere, at den er gal. Og her er en mindre skade blevet en større vandskade.


Blikeksperten ApS

Blikeksperten ApS er 3byggetilbud.dks branchepartner indenfor branchen blikkenslagerfaget. Firmaet løser en bred vifte af opgaver for både private, erhvervsdrivende og boligforeninger. Du er altid velkommen til at kontakte firmaet med små som store opgaver:

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *