Få 3 tilbud
Sektion Private boligejere

Det skal du vide om renovering af bevaringsværdige bygninger

Skal du renovere eller ombygge en bevaringsværdig eller fredet bygning? Så læs med her, hvor vi har samlet alt, som du bør vide om renoveringen, inden du går i gang.

Historien og arkitekturen i et bevaringsværdigt hus er – som det også ligger i ordet – bevaringsværdigt. Det er derfor vigtigt at have for øje, inden du giver sig i kast med at renovere og bygge om. Et fredet eller bevaringsværdigt hus er nemlig noget helt særligt både historisk og arkitektonisk, og derfor er der mange elementer, som du bør være opmærksom på, hvis du vil nå godt i mål med renoveringen af en bevaringsværdig bygning.

Inden du går i gang, skal du…

 • Undersøge husets bevaringsværdi.
 • Undersøge om der eventuelt er en lokalplan eller andre særlige forhold for området og/eller grunden.
 • Undersøge om huset er fredet, såfremt det er fredet, skal du kontakte Kulturstyrelsen for at høre nærmere.
 • Undersøge husets byggeår, bygningshistorie, arkitektur og stilart, herunder også eventuel eksisterende tegningsmateriale.

Kilde: Bygningskultur Danmark

Mulighed for ekstern finansiering

Det er naturligvis ikke gratis, når der skal renoveres og bygges om, men udover, at du selv skal have penge op af lommen, er det også muligt at hente ekstern hjælp, når budgettet skal gå op. Denne eksterne finansiering til fredede og bevaringsværdige bygninger kan blandt andet fås gennem byfornyelsesmidler eller fondsstøtte. De relevante fonde kan du læse mere om her.

Hvis dit hus er fredet, er det også omfattet fradragsordningen, og det er derudover også muligt at søge om tilskud fra Kulturstyrelsen.

Hvis dit hus ikke er fredet, men blot bevaringsværdigt i klasse et til fire, yder nogle kommuner også støtte i forbindelse med ombygningsarbejde, dog maksimalt til en tredjedel af de samlede udgifter til renoveringen. Selvom du ikke er garanteret støtten, bør du altid undersøge eventuelle muligheder for ekstern finansiering i forbindelse med renoveringen.

Generelt for kommunernes støtte er, at den i høj grad varierer fra kommune til kommune og fra renoveringsprojekt til renoveringsprojekt. Du kan læse mere om de forskellige tilskud på Kulturministeriets hjemmeside.

Når bevaringsværdien af den enkelte bygning udregnes, kigges der på forskellige parametre med fokus på historie og arkitektur. Ud fra parametrene får bygningen en karakter fra 1-9, hvor 1 er høj bevaringsværdi og 9 er lav bevaringsværdi.

Bevaringsværdier

Her ser man på:

 • Arkitektonisk værdi
 • Kulturhistorisk værdi
 • Miljømæssig værdi
 • Originalitet
 • Tilstand

Bygninger med værdi 1 vil altså være bygninger af høj bevaringsværdi som kirker eller fredede bygninger, hvorimod bygninger med værdi 9 vil være af lav bevaringsværdi, da disse ikke har høj historisk eller arkitektonisk betydning. Her kan du se eksempler på bevaringsværdier.

Budgettet skal være i orden

Når renoveringsprojektet skal gå op i en højere enhed, er det selvfølgelig vigtigt, at der er styr på finansieringen og budgettet. For de bevaringsværdige og fredede bygninger er det ofte et kendetegn, at håndværket er af meget høj kvalitet. Derfor er det naturligvis også væsentligt, at den høje kvalitet videreføres og fortsætter i forbindelse med renoveringen af bygningen. Du kan hente en skabelon til et budget og se et eksempel på et byggeregnskab på Bygningskultur Danmark.

Hvad kan og skal jeg søge om, og hvordan laver jeg en ansøgning?

Du kan søge om tilskud til diverse renoveringer i bevaringsværdige bygninger, og hvis dit hus er fredet, skal du faktisk søge om tilladelse til alle former for ombygninger – dog med undtagelse af almindelig vedligeholdelse. Du skal eksempelvis søge om tilladelse til at ændre farven på huset, udskifte tag, døre og vinduer eller hvis facaden skal pudses. Derfor er det vigtigt at vide, hvad der er væsentligt, når du skal ansøge om disse tilladelser. Du kan finde ansøgningsskema og flere oplysninger om ansøgning her.

Til inspiration kan du se eksempler på ansøgninger til finansiel støtte og ansøgninger om tilladelse til renoveringer her.

Uanset hvad du søger om, er det først og fremmest vigtigt at anføre, om bygningen er fredet eller bevaringsværdig. Derudover er det vigtigt, at ansøgningen er så gennemarbejdet og udførlig som mulig. Der skal først og fremmest være en detaljeret beskrivelse af projektet, hvor blandt andet ansøgningen og projektet i sig selv begrundes. Her må du meget gerne vedhæfte tegningsmateriale og eventuelle billeder.

Det er bygherrens ansvar, at loven overholdes

Når det kommer til fredede og bevaringsværdige bygninger, er der flere forskellige love og reglementer, der gør sig gældende. Fælles for dem alle er, at det udelukkende er bygherrens ansvar, at disse overholdes i forbindelse med en ombygning eller renovering.

Af samme grund er det vigtigt at danne sig et overblik over, hvilke love og regler der er gældende for dig og din bygning. Det er eksempelvis et krav, at bygninger overholder kravene om sikring mod brand. Du kan undersøge de forskellige regler i Byggeloven.

Planlægning, planlægning og atter planlægning

Ud fra ovenstående punkter om finansiering, lovgivning, ansøgninger og byggetilladelse er der altså ingen tvivl om, at renovering af fredede og bevaringsværdige huse kræver forberedelse og planlægning.

Forundersøgelser af eksempelvis bygningens historie og arkitektur er væsentlig, inden de vigtige valg træffes i forbindelse med en renovering. Det er vigtigt, at du er tro mod husets muligheder, begrænsninger og sjæl – og netop dét kan kun ske gennem grundig og god planlægning.

Planlægningsfasens trin

Idéfasen:

 1. Find frem til problemet, behovet og ønsket i forhold til renoveringen.
 2. Undersøg de forskellige løsninger.
 3. Udarbejd et dispositionsforslag med de bedste løsninger.

Projektfasen:

 1. Undersøg og opnå den eventuelle byggetilladelse, der er nødvendig for at udføre renoveringen.
 2. Tegninger og tekst om projektet udarbejdes.
 3. Tilbud indhentes fra håndværkerne.
 4. Det endelige budget og økonomien fastlægges.
 5. Arbejdet udføres.

Få den rigtige håndværker på opgaven

Når det kommer til renovering af fredede eller bevaringsværdige bygninger, er det vigtigt, at den helt rigtige håndværker vælges til opgaven. Der er nemlig flere dygtige håndværkere, der har erfaring med renovering af netop denne type bygninger.

Skal du renovere eller ombygge dit bevaringsværdige hus, kan du indhente 3 tilbud på din byggeopgave hos 3byggetilbud.dk

Anfør meget gerne, at dit hus er fredet eller bevaringsværdigt

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *